Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:194:TOC

Uradni list Evropske unije, C 194, 24. junij 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 194

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
24. junij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 194/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 194/02

Zadeva C-238/12 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. aprila 2014 – FLSmidth & Co. A/S proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Sektor plastičnih industrijskih vreč — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Neomejena pristojnost Splošnega sodišča — Obveznost obrazložitve — Pripis odgovornosti matični družbi za kršitev, ki jo je storila hčerinska družba — Odgovornost matične družbe za plačilo globe, naložene hčerinski družbi — Sorazmernost — Postopek pred Splošnim sodiščem — Sojenje v razumnem roku)

2

2014/C 194/03

Zadeva C-390/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (prej Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) – Avstrija) – v postopku, ki so ga sprožili Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner (Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 15, 16, 17, 47 in 50 — Svoboda izbire poklica in pravica do dela, svoboda gospodarske pobude, lastninska pravica, pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča, načelo ne bis in idem — Člen 51 — Področje uporabe — Izvajanje prava Unije — Igre na srečo — Omejevalna ureditev države članice — Upravne in kazenske sankcije — Nujni razlogi v splošnem interesu — Sorazmernost)

3

2014/C 194/04

Zadeva C-475/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék (prej Fővárosi Bíróság) – Madžarska) – UPC DTH Sàrl proti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Sektor za telekomunikacije — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Svoboda opravljanja storitev — Člen 56 PDEU — Direktiva 2002/21/ES — Čezmejno zagotavljanje paketa radijskih in televizijskih programov — Pogojni dostop — Pristojnost nacionalnih regulativnih organov — Registracija — Obveznost ustanovitve)

3

2014/C 194/05

Zadeva C-26/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai proti OTP Jelzálogbank Zrt (Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji v pogodbah, sklenjenih med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom — Člena 4(2) in 6(1) — Ocena nepoštenosti pogodbenih pogojev — Izključitev pogojev, ki se nanašajo na glavni predmet pogodbe ali ustreznost cene ali plačila, če so napisani jasno in razumljivo — Pogodbe o potrošniškem posojilu, izraženem v tuji valuti — Pogoji, ki se nanašajo na menjalni tečaj — Razlika med nakupnim menjalnim tečajem, ki se uporabi pri izplačilu posojila, in prodajnim menjalnim tečajem, ki se uporabi pri njegovem odplačilu — Pristojnosti nacionalnega sodišča v primeru pogoja, ki je opredeljen kot „[nepošten]“ — Nadomestitev nepoštenega pogoja z dispozitivno določbo nacionalnega prava — Dopustnost)

5

2014/C 194/06

Zadeva C-209/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. aprila 2014 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije (Skupni sistem davka na finančne transakcije — Odobritev okrepljenega sodelovanja na podlagi člena 329(1) PDEU — Sklep 2013/52/EU — Ničnostna tožba zaradi kršitve členov 327 PDEU in 332 PDEU ter običajnega mednarodnega prava)

6

2014/C 194/07

Zadeva C-250/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – Birgit Wagener proti Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Socialna varnost — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo — Uredba (EGS) št. 574/72 — Člen 107(1) in (6) — Uredba (ES) št. 987/2009 — Člen 90 — Delavci migranti — Pretvorba valute — Upoštevanje družinskih dajatev, prejetih v Švici, pri izračunu otroških dodatkov s strani države članice — Izravnalni dodatek — Datum, ki se upošteva za pretvorbo švicarskih družinskih dajatev v eure)

7

2014/C 194/08

Zadeva C-267/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Nutricia NV proti Staatssecretaris van Financiën (Kombinirana nomenklatura — Tarifne številke — Zdravila v smislu tarifne številke 3004 — Pojem — Prehrambni pripravki, namenjeni le za enteralno hranjenje pod zdravniškim nadzorom pri osebah, ki so v zdravstveni oskrbi — Pijače v smislu tarifne podštevilke 2202 — Pojem — Tekoča živila, ki niso namenjena pitju, temveč za enteralno hranjenje)

8

2014/C 194/09

Zadeva C-280/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca – Španija) – Barclays Bank SA proti Sari Sánchez García, Alejandru Chacónu Barreri (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 93/13/EGS — Trinajsta uvodna izjava — Člen 1(2) — Potrošniške pogodbe — Hipotekarna kreditna pogodba — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Nacionalni zakoni in predpisi — Pogodbeno ravnotežje)

8

2014/C 194/10

Zadeva C-365/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 30. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Ordre des architectes proti État belge (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2005/36/ES — Člena 21 in 49 — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Dostop do poklica arhitekta — Oprostitev pripravništva)

9

2014/C 194/11

Zadeva C-34/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München (Nemčija) 24. januarja 2014 – Puma SE proti Hauptzollamt Nürnberg

10

2014/C 194/12

Zadeva C-105/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Cuneo (Italija) 5. marca 2014 – kazenski postopek zoper Iva Tariccoja in druge

10

2014/C 194/13

Zadeva C-131/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 21. marca 2014 – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino proti Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

11

2014/C 194/14

Zadeva C-139/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemčija) 24. marca 2014 – Mineralquelle Zurzach AG proti Hauptzollamt Singen

12

2014/C 194/15

Zadeva C-147/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 28. marca 2014 – Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL proti AMJ Meatproducts NV in Halalsupply NV

12

2014/C 194/16

Zadeva C-152/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 1. aprila 2014 – AEEG proti Antonella Bertazzi in drugim

13

2014/C 194/17

Zadeva C-153/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 3. aprila 2014 – Minister van Buitenlandse Zaken proti K in A

14

2014/C 194/18

Zadeva C-156/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 3. aprila 2014 – Tamoil Italia proti Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

15

2014/C 194/19

Zadeva C-158/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 4. aprila 2014 – A in drugi proti Minister van Buitenlandse Zaken

15

2014/C 194/20

Zadeva C-184/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 14. aprila 2014 – A proti B

16

2014/C 194/21

Zadeva C-185/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 14. aprila 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD proti Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

17

2014/C 194/22

Zadeva C-196/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Aachen (Nemčija) 18. aprila 2014 – Horst Hoeck proti Helenski republiki

17

 

Splošno sodišče

2014/C 194/23

Zadeva T-468/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2014 – Tisza Erőmű proti Komisiji (Državne pomoči — Pomoči, ki so jih madžarski organi dodelili nekaterim proizvajalcem električne energije — Sporazumi o nakupu električne energije, sklenjeni med javnim podjetjem in nekaterimi proizvajalci električne energije — Odločba s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in odrejena pridobitev njenega vračila — Obveznost obrazložitve — Pojem državna pomoč — Prednost — Selektivnost — Državni viri — Pripis državi — Vplivanje na trgovino med državami članicami — Pravica do obrambe — Pravna varnost — Legitimno pričakovanje — Enako obravnavanje — Sorazmernost — Prekoračitev pooblastil — Člen 10 Pogodbe o energetski listini)

19

2014/C 194/24

Zadeva T-179/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2014 – Dunamenti Erőmű proti Komisiji (Državne pomoči — Pomoči, ki so jih madžarski organi dodelili nekaterim proizvajalcem električne energije — Sporazumi o nakupu električne energije, sklenjeni med javnim podjetjem in nekaterimi proizvajalci električne energije — Odločba s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in odrejena pridobitev njenega vračila — Pojem državna pomoč — Prednost — Nova pomoč — Pomoč za tekoče poslovanje — Legitimno pričakovanje — Pravna varnost)

19

2014/C 194/25

Zadeva T-637/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2014 – Euris Consult proti Parlamentu (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Storitve prevoda v malteščino — Pravila o načinu posredovanja ponudb — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Nespoštovanje pravil predložitve, ki se nanašajo na zagotovitev zaupnosti vsebine ponudb pred začetkom odpiranja — Ugovor neuporabe — Sorazmernost — Enako obravnavanje — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 98(1) Uredbe (ES, EURATOM) št. 1605/2002 — Člen 143 Uredbe (ES, EURATOM) št. 2342/2002)

20

2014/C 194/26

Zadeva T-17/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2014 – Hagenmeyer in Hahn proti Komisiji (Varstvo potrošnikov — Uredba (ES) št. 1924/2006 — Zdravstvene trditve na živilih — Zavrnitev odobritve trditve v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezni — Navedba dejavnika tveganja — Zakonitost postopka odobritve zdravstvenih trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen — Ničnostna tožba — Pravni interes — Neposredno in posamično nanašanje — Dopustnost — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve)

21

2014/C 194/27

Zadeva T-170/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2014 – Beyond Retro proti UUNT – S&K Garments (BEYOND VINTAGE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija v kateri se imenuje Evropska skupnost — Besedna znamka BEYOND VINTAGE — Prejšnja besedna znamka Skupnosti BEYOND RETRO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št.o 207/2009)

21

2014/C 194/28

Zadeva T-327/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014 – Simca Europe proti UUNT – PSA Peugeot Citroën (Simca) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti Simca — Slaba vera — Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

22

2014/C 194/29

Zadeva T-575/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014 – Pyrox proti UUNT – Köb Holzheizsysteme (PYROX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti PYROX — Prejšnje nacionalne besedne znamke PYROT — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009)

23

2014/C 194/30

Zadeva T-38/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014 – Pedro Group proti UUNT – Cortefiel (PEDRO) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti PEDRO — Prejšnja figurativna znamke Skupnosti Pedro del Hierro — Delna zavrnitev registracije — Relativni razlogi za zavrnitev — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Povečani razlikovalni učinek prejšnje znamke — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009)

23

2014/C 194/31

Zadeva T-303/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – CIVR in drugi proti Komisiji (Državne pomoči — Okvirna ureditev ukrepov, ki jih medsektorske kmetijske organizacije, priznane v Franciji, sprejmejo v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o razglasitvi sistema pomoči za združljivega s skupnim trgom — Odprava odločbe — Ustavitev postopka)

24

2014/C 194/32

Zadeva T-263/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2014 – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu z namenom preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Pravnomočno razsojena stvar — Obveznost obrazložitve — Obveznost individualne obvestitve — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Lastninska pravica — Sorazmernost — Pooblastila Sveta — Zloraba pooblastil — Napačna uporaba prava — Pojem spodbujanja širjenja jedrskega orožja — Napačna presoja — Tožba, ki očitno nima pravne podlage)

25

2014/C 194/33

Zadeva T-680/13: Tožba, vložena 20. decembra 2013 – K. Chrysostomides & Co. in drugi proti Svetu in drugim

25

2014/C 194/34

Zadeva T-75/14: Tožba, vložena 23. januarja 2014 – USFSPEI proti Parlamentu in Svetu

26

2014/C 194/35

Zadeva T-189/14: Tožba, vložena 24. marca 2014 – Deza proti ECHA

27

2014/C 194/36

Zadeva T-216/14: Tožba, vložena 4. aprila 2014 – Volkswagen proti UUNT (EXTRA)

28

2014/C 194/37

Zadeva T-218/14: Tožba, vložena 8. aprila 2014 – Mabrouk proti Svetu

29

2014/C 194/38

Zadeva T-229/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – Norma Lebensmittelfilialbetrieb proti UUNT – Yorma's (Yorma Eberl)

30

2014/C 194/39

Zadeva T-250/14: Tožba, vložena 22. aprila 2014 – EEB proti Komisiji

30

2014/C 194/40

Zadeva T-254/14: Tožba, vložena 18. aprila 2014 – Warenhandelszentrum proti UUNT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

31

2014/C 194/41

Zadeva T-257/14: Tožba, vložena 24. aprila 2014 – Novomatic proti UUNT – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

32

2014/C 194/42

Zadeva T-264/14: Tožba, vložena 22. aprila 2014 – Hansen proti UUNT (WIN365)

33

2014/C 194/43

Zadeva T-267/14: Tožba, vložena 23. aprila 2014 – Zehnder Group International proti UUNT – Stiebel Eltron (comfotherm)

33

2014/C 194/44

Zadeva T-277/14: Tožba, vložena 30. aprila 2014 – Mabrouk proti Svetu

34

2014/C 194/45

Zadeva T-290/14: Tožba, vložena 29. aprila 2014 – Portnov proti Svetu

34

2014/C 194/46

Zadeva T-311/14: Tožba, vložena 5. maja 2014 – Seca Benelux in drugi proti Parlamentu

35

2014/C 194/47

Zadeva T-312/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Federcoopesca in drugi proti Komisiji

36

2014/C 194/48

Zadeva T-276/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – AL-Aqsa proti Svetu

37

2014/C 194/49

Zadeva T-503/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Al-Aqsa proti Svetu

37

2014/C 194/50

Zadeva T-139/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. maja 2014 – Adler Mode proti UUNT – Cluett, Peabody (Fairfield)

37

2014/C 194/51

Zadeva T-447/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2014 – Visa Europe proti Komisiji

38

2014/C 194/52

Zadeva T-132/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2014 – Deweerdt in drugi proti Računskemu sodišču

38

2014/C 194/53

Zadeva T-175/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2014 – Omega proti UUNT – Omega Engineering (Ω OMEGA)

38

2014/C 194/54

Zadeva T-644/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. aprila 2014 – Serco Belgium in drugi proti Komisiji

38

2014/C 194/55

Zadeva T-156/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. maja 2014 – Volkswagen proti UUNT (StartUp)

38

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 194/56

Zadeva F-140/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. maja 2014 – Alexandrou proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj EPSO/AD/231/12 — Dostop do dokumentov — Zavrnitev potrdilne prošnje za dostop do vprašanj z več možnimi odgovori, postavljenih v pristopnih testih)

39

2014/C 194/57

Zadeva F-11/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. maja 2014 – Delcroix proti ESZD (Javni uslužbenci — Uradnik — ESZD — Vodja delegacije v tretji državi — Premestitev na sedež ESZD — Predčasno prenehanje funkcije vodje delegacije)

39

2014/C 194/58

Zadeva F-17/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. maja 2014 – Cocco proti Komisiji (Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenec — Zaposlovanje — Razpis za prijavo interesa EPSO/CAST/02/2010)

40

2014/C 194/59

Zadeva F-34/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. maja 2014 – Alexandrou proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Obvestilo o natečaju EPSO/AD/231/12 — Neprepustitev k opravljanju ocenjevalnih preizkusov — Dostop do dokumentov)

40

2014/C 194/60

Zadeva F-50/13: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. maja 2014 – A proti Komisiji (Javni uslužbenci — Socialna varnost — Nesreča ali poklicna bolezen — Člen 73 Kadrovskih predpisov — Delna trajna invalidnost — Odškodninski zahtevek — Očitna nedopustnost)

41


SL

 

Top