Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:184:TOC

Uradni list Evropske unije, C 184, 16. junij 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 184

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
16. junij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 184/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 184/02

Zadeva C-248/12 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 6. marca 2014 – Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development proti Evropski komisiji (Pritožba — EKUJS, EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije — Dopustnost ničnostne tožbe — Položaj tožeče stranke, na katerega se sporni sklep ne nanaša neposredno)

2

2014/C 184/03

Zadeva C-510/12: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 6. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Beroep te Gent – Belgija) – Bloomsbury NV proti Belgische Staat (Člen 99 Poslovnika — Četrta direktiva 78/660/EGS — Člen 2(3) — Načelo resnične in poštene slike — Člen 2(4) — Obveznost sporočanja — Člen 2(5) — Obveznost odstopanja — Člen 32 — Metoda ocene na podlagi prejšnjih stroškov — Pridobitev premoženja s strani družbe neodplačno)

2

2014/C 184/04

Zadeva C-72/13: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 20. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Gmina Wrocław proti Minister Finansów (DDV — Direktiva 2006/112/ES — Odsvojitev dela premoženja s strani občine)

3

2014/C 184/05

Zadeva C-142/13: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 27. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Barcelona – Španija) – Bright Service SA proti Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Omejevalni sporazumi — Člen 81 ES — Sporazum o izključni distribuciji — Izjema — Uredba (EGS) št. 1984/83 — Sporazum, za katerega velja izjema — Uredba (ES) št. 2790/1999 — Sporazum, za katerega ne velja izjema — Časovni učinki izjeme)

4

2014/C 184/06

Zadeva C-177/13 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. februarja 2014 – Marek Marszałkowski proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedna elementa „Walichnowy“ in „Marko“ — Ugovor imetnika besedne znamke Skupnosti MAR-KO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede)

5

2014/C 184/07

Zadeva C-181/13: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 27. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Latina – Italija) – Francesco Acanfora proti Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Člen 107 PDEU — Pojem „državna pomoč“ — Nacionalna zakonodaja, ki v primeru neplačila davka določa obveznost davčnega zavezanca, da družbi, ki je pooblaščena za izterjavo davkov, plača znesek v višini 9 % zneskov, vpisanih v seznam davčnih obveznosti, iz naslova stroškov izterjave — Opis dejanskega stanja — Nezadostnost — Očitna nedopustnost)

5

2014/C 184/08

Zadeva C-199/13 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 27. marca 2014 – Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL proti Evropski komisiji, Kraljevini Nizozemski (Pritožba — Člen 181 Poslovnika — Uredba (ES)št. 1907/2006 (Uredba REACH) — Omejitve za dajanje na trg in uporabo akrilamida — Uredba (EU) št. 366/2011 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006)

6

2014/C 184/09

Zadeva C-281/13 P: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 3. aprila 2014 – Lord Inglewood in drugi proti Evropskemu parlamentu (Pritožba — Sistem dodatne pokojnine poslancev Evropskega parlamenta — Sprememba sistema dodatne pokojnine leta 2009 — Sklepi, s katerimi so bile zavrnjene prošnje pritožnikov, da se zanje uporabijo določbe, ki so veljale pred spremembo sistema — Napačna uporaba prava — Pravna varnost — Legitimno pričakovanje — Enako obravnavanje — Načelo sorazmernosti)

7

2014/C 184/10

Zadeva C-324/13 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 30. januarja 2014 – Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Besedna znamka PATRICIA ROCHA — Ugovor imetnika nacionalne besedne znamke ROCHAS — Zavrnitev registracije s strani oddelka za ugovore UUNT — Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe UUNT)

7

2014/C 184/11

Zadeva C-342/13: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 3. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szombathelyi Törvényszék – Madžarska) – Katalin Sebestyén proti Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt (Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Pogodba o hipotekarnem posojilu, sklenjena z banko — Določba o izključni pristojnosti arbitražnega organa — Informacije v zvezi z arbitražnim postopkom, ki jih predloži banka ob sklenitvi pogodbe — Nedovoljeni pogoji — Merila za presojo)

8

2014/C 184/12

Zadeva C-555/13: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 13. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral – Portugalska) – Merck Canada Inc. proti Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal – Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Pojem „sodišče“ v smislu člena 276 PDEU — Tribunal Arbitral necessário — Dopustnost — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 13 — Dodatni varstveni certifikat za zdravila — Trajanja veljavnosti certifikata — Najdaljše obdobje izključnosti)

9

2014/C 184/13

Zadeva C-104/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte Suprema di Cassazione (Italija) 5. marca 2014 – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali proti Federazione Italiana Consorzi Agrari in drugim

10

2014/C 184/14

Zadeva C-112/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

11

2014/C 184/15

Zadeva C-118/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 12. marca 2014 – Peggy Kieck proti Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 184/16

Zadeva C-120/14 P: Pritožba, ki jo je Christoph Klein vložil 29. marca 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 21. januarja 2014 v zadevi T-309/10, Christoph Klein proti Evropski komisiji

12

2014/C 184/17

Zadeva C-140/14: Tožba, vložena 24. marca 2014 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

13

2014/C 184/18

Zadeva C-149/14: Tožba, vložena 31. marca 2014 – Evropska komisija proti Helenski Republiki

14

2014/C 184/19

Zadeva C-155/14 P: Pritožba, ki jo je Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, prej AlzChem Trostberg GmbH, prej AlzChem Hart GmbH, vložila 3. aprila 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 23. januarja 2014 v zadevi T-391/09, Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, prej AlzChem Trostberg GmbH, prej AlzChem Hart GmbH, proti Evropski komisiji

15

2014/C 184/20

Zadeva C-157/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 4. aprila 2014 – Société Neptune Distribution proti Ministère de l'Économie et des Finances

16

2014/C 184/21

Zadeva C-163/14: Tožba, vložena 4. aprila 2014 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

17

2014/C 184/22

Zadeva C-173/14 P: Pritožba, ki so jo European Dynamics Belgium SA in drugi vložili 8. aprila 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 29. januarja 2014 v zadevi T-158/12, European Dynamics Belgium in drugi proti EMA

18

2014/C 184/23

Zadeva C-180/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – Evropska komisija proti Helenski Republiki

19

2014/C 184/24

Zadeva C-194/14 P: Pritožba, ki jo je AC-Treuhand AG vložila 17. aprila 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 6. februarja 2014 v zadevi T-27/10, AC-Treuhand AG proti Evropski komisiji

20

2014/C 184/25

Zadeva C-17/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – TVI Televisão Independente SA proti Fazenda Pública

21

2014/C 184/26

Zadeva C-236/12: Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 25. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Argeş – Romunija) – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş proti SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – Sucursala Piteşti, Alin Iulian Matei, Petruţa Florentina Matei

21

2014/C 184/27

Zadeva C-439/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Karin Gawelczyk proti Generali Lebensversicherung AG

21

2014/C 184/28

Zadeva C-459/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Werner Krieger proti ERGO Lebensversicherung AG

21

2014/C 184/29

Zadeva C-482/12: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 7. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Prešov – Slovaška) – Peter Macinský, Eva Macinská proti Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.

22

2014/C 184/30

Zadeva C-500/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. februarja 2014 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

22

2014/C 184/31

Zadeva C-529/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Andrea Lange proti ERGO Lebensversicherung AG

22

2014/C 184/32

Zadeva C-590/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 10. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Winsen (Luhe) – Nemčija) – Andrea Merten proti ERGO Lebensversicherung AG

22

2014/C 184/33

Zadeva C-603/12: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 18. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Hannover – Nemčija) – Pia Braun proti Region Hannover

23

2014/C 184/34

Zadeva C-57/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalska) – Marina da Conceição Pacheco Almeida proti Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

23

2014/C 184/35

Zadeva C-77/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Quimper – Francija) – CA Consumer Finance proti Francine Crouan, rojeni Weber, Tualu Crouan

23

2014/C 184/36

Zadeva C-96/13: Sklep predsednika desetega senata Sodišča z dne 10. februarja 2014 – Evropska komisija proti Helenski republiki

23

2014/C 184/37

Zadeva C-312/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 20. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Alba Iulia – Romunija) – Claudiu Roşu proti Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu – Activitatea de Inspecţie Fiscală

24

2014/C 184/38

Zadeva C-313/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 20. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Alba Iulia – Romunija) – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu – Activitatea de Inspecţie Fiscală proti Cătălin Ienciu

24

2014/C 184/39

Združeni zadevi C-347/13 in C-353/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Erich Pickert (C-347/13), Jürgen Hein (C-353/13), Hjördis Hein (C-353/13) proti Condor Flugdienst GmbH

24

2014/C 184/40

Zadeva C-471/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Peter Link proti Condor Flugdienst GmbH

24

2014/C 184/41

Zadeva C-486/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena – Španija) – Caixabank SA proti Antoniu Galánu Rodríguezu

25

2014/C 184/42

Zadeva C-566/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 25. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalska) – Jorge Ítalo Assis dos Santos proti Banco de Portugal

25

2014/C 184/43

Zadeva C-575/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 4. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold proti Condor Flugdienst GmbH

25

 

Splošno sodišče

2014/C 184/44

Zadeva T-473/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2014 – Longevity Health Products proti UUNT – Weleda Trademark (MENOCHRON) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti MENOCHRON — Prejšnja besedna znamka Skupnosti MENODORON — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2014/C 184/45

Zadeva T-647/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. aprila 2014 – Asos proti UUNT – Maier (ASOS) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ASOS — Prejšnja besedna znamka Skupnosti ASSOS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2014/C 184/46

Zadeva T-478/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Francija proti Komisiji (Državne pomoči — Dejavnosti nacionalnega panožnega odbora za svinjerejo — Financiranje iz prostovoljnih prispevkov, ki so postali obvezni — Sklep, s katerim je bila shema pomoči razglašena za združljivo z notranjim trgom — Preklic sklepa — Ustavitev postopka)

27

2014/C 184/47

Zadeva T-511/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Francija proti Komisiji (Državne pomoči — Dejavnosti Interbev — Financiranje iz prostovoljnih prispevkov, ki so postali obvezni — Sklep, s katerim je bila shema pomoči razglašena za združljivo z notranjim trgom — Preklic sklepa — Ustavitev postopka)

27

2014/C 184/48

Zadeva T-575/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Inaporc proti Komisiji (Državne pomoči — Dejavnosti nacionalnega panožnega odbora za svinjerejo — Financiranje iz prostovoljnih prispevkov, ki so postali obvezni — Sklep, s katerim je bila shema pomoči razglašena za združljivo z notranjim trgom — Preklic sklepa — Ustavitev postopka)

28

2014/C 184/49

Zadeva T-18/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Interbrev proti Komisiji (Državne pomoči — Dejavnosti Interbev — Financiranje iz prostovoljnih prispevkov, ki so postali obvezni — Sklep, s katerim je bila shema pomoči razglašena za združljivo z notranjim trgom — Preklic sklepa — Ustavitev postopka)

28

2014/C 184/50

Zadeva T-541/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Wedi proti UUNT – Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

29

2014/C 184/51

Zadeva T-2/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. aprila 2014 – CFE-CGC France Télécom Orange proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom pod nekaterimi pogoji — Sindikat delavcev — Neobstoj posamičnega nanašanja — Nedopustnost)

30

2014/C 184/52

Zadeva T-7/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. aprila 2014 – ADEAS proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državna pomoč — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom pod nekaterimi pogoji — Združenje — Neobstoj posamičnega nanašanja — Nedopustnost)

30

2014/C 184/53

Zadeva T-127/14 P: Pritožba, ki jo je 21. februarja 2014 vložil Alvaro Sesma Merino zoper sodbo, ki jo je 11. decembra 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-125/12, Sesma Merino proti UUNT

31

2014/C 184/54

Zadeva T-164/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – Calberson GE proti Komisiji

32

2014/C 184/55

Zadeva T-180/14: Tožba, vložena 14. marca 2014 – Front Polisario proti Svetu

33

2014/C 184/56

Zadeva T-185/14: Tožba, vložena 14. marca 2014 – Freitas proti Parlamentu in Svetu

34

2014/C 184/57

Zadeva T-223/14: Tožba, vložena 9. aprila 2014 – Ewald Dörken proti UUNT – Schürmann (VENT ROLL)

35

2014/C 184/58

Zadeva T-225/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – iNET24 Holding proti UUNT (IDIRECT24)

36

2014/C 184/59

Zadeva T-234/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – Mammoet Salvage proti Komisiji

37

2014/C 184/60

Zadeva T-265/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. marca 2014 – Elmaghraby proti Svetu

38

2014/C 184/61

Zadeva T-266/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. marca 2014 – El Gazaerly proti Svetu

38

2014/C 184/62

Zadeva T-338/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. marca 2014 – Energa Power Trading proti Komisiji

38

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 184/63

Zadeva F-28/13: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. aprila 2014 – López Cejudo proti Komisiji (Javni uslužbenci — Preiskava Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) — Dnevnice — Člen 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Povrnitev preplačil — Odtegnitve od plače — Člen 85 Kadrovskih predpisov — Namerno zapeljanje uprave v zmoto — Razumen rok)

39

2014/C 184/64

Zadeva F-88/13: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. aprila 2014 – Kolarova proti REA (Javni uslužbenci — Osebje Izvajalske agencije za raziskave — Procesna vprašanja — Ugovor nedopustnosti — Pristojnosti, prenesene na organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi — Prenos na „Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic“ (PMO) — Tožba zoper odločbe PMO — Tožba proti instituciji pooblastiteljici — Očitna nedopustnost)

39

2014/C 184/65

Zadeva F-12/14: Tožba, vložena 7. februarja 2014 – ZZ proti CdT

40

2014/C 184/66

Zadeva F-15/14: Tožba, vložena 19. februarja 2014 – ZZ proti Parlamentu

40

2014/C 184/67

Zadeva F-17/14: Tožba, vložena 4. marca 2014 – ZZ proti Parlamentu

41

2014/C 184/68

Zadeva F-19/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – ZZ proti Komisiji

41

2014/C 184/69

Zadeva F-21/14: Tožba, vložena 11. marca 2014 – ZZ proti Europolu

42

2014/C 184/70

Zadeva F-23/14: Tožba, vložena 19. marca 2014 – ZZ proti CESE

42

2014/C 184/71

Zadeva F-25/14: Tožba, vložena 24. marca 2014 – ZZ proti FRA

43

2014/C 184/72

Zadeva F-27/14: Tožba, vložena 24. marca 2014 – ZZ proti ESZD

43

2014/C 184/73

Zadeva F-28/14: Tožba, vložena 28. marca 2014 – ZZ proti ESZD

44

2014/C 184/74

Zadeva F-29/14: Tožba, vložena 28. marca 2014 – ZZ proti Komisiji

44

2014/C 184/75

Zadeva F-31/14: Tožba, vložena 29. marca 2014 – ZZ in drugi proti Parlamentu

45

2014/C 184/76

Zadeva F-32/14: Tožba, vložena 1. aprila 2014 – ZZ proti ESMA

45

2014/C 184/77

Zadeva F-34/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – ZZ proti ACER

46

2014/C 184/78

Zadeva F-35/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – ZZ proti UUNT

46

2014/C 184/79

Zadeva F-37/14: Tožba, vložena 20. aprila 2014 – ZZ proti Parlamentu

47

2014/C 184/80

Zadeva F-88/08 RENV: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Michel proti ETF

47


SL

 

Top