Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Uradni list Evropske unije, C 170, 5. junij 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 170

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
5. junij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

494. plenarno zasedanje EESO 10. in 11. december 2013

2014/C 170/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pripravi makroregionalne strategije EU za razvoj ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na območju Sredozemlja (mnenje na lastno pobudo)

1

2014/C 170/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o statističnih orodjih za merjenje prostovoljnih dejavnosti (mnenje na lastno pobudo)

11

2014/C 170/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o merjenju socialnih učinkov (mnenje na lastno pobudo)

18

2014/C 170/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskem minimalnem dohodku in kazalnikih revščine (mnenje na lastno pobudo)

23

2014/C 170/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izzivih evropske strojne (mehanske, elektrotehnične, elektronske in kovinskopredelovalne) industrije v spreminjajočem se svetovnem gospodarstvu (mnenje na lastno pobudo)

32

2014/C 170/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskem sektorju vzdrževanja, popravil in predelave ladij – odpornem in svetovno konkurenčnem industrijskem sektorju, vpetem v politike EU za trajnostno rast (mnenje na lastno pobudo)

38


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

494. plenarno zasedanje EESO 10. in 11. december 2013

2014/C 170/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)

45

2014/C 170/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)

50

2014/C 170/09

Osnutek mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o bančnem sistemu v senci – obravnavanje novih virov tveganja v finančnem sektorju COM(2013) 614 final

55

2014/C 170/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o svežnju ukrepov za naložbe v inovacije COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE) COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD) COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD) COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE)

61

2014/C 170/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Evropskemu horizontalnemu okviru za kolektivna pravna sredstva naproti“COM(2013) 401 final

68

2014/C 170/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)

73

2014/C 170/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije COM(2013) 550 – 2013/0265 (COD) ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

78

2014/C 170/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva COM(2013) 534 final

85

2014/C 170/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o akcijskem načrtu za evropsko jeklarsko industrijo COM(2013) 407 final

91

2014/C 170/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskem letu razvoja (2015)

98

2014/C 170/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravju živali, COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD), predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu), COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD), in predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih proti škodljivim organizmom na rastlinah COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)

104

2014/C 170/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) COM(2013) 521 final – 2013/0247 (COD)

110

2014/C 170/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)

113

2014/C 170/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) in o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o pospešitvi izvajanja enotnega evropskega neba COM(2013) 408 final, COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) in COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)

116


SL

 

Top