Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Uradni list Evropske unije, C 135, 5. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 135

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
5. maj 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 135/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 129, 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Sklep Sodišča z dne 25. marca 2014 o praznikih in dela prostih dneh ter sodnih počitnicah

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 135/03

Zadeva C-222/12: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – A Karuse AS proti Politsei- ja Piirivalveamet (Cestni promet — Uredba (ES) št. 561/2006 — Obveznost uporabe tahografa — Izjema za vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest — Vozilo, ki prevaža gramoz s kraja nakladanja na kraj vzdrževalnih del na cesti)

3

2014/C 135/04

Zadeva C-366/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Dortmund-West proti Klinikum Dortmund gGmbH (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Šesta direktiva o DDV — Oprostitve — Člen 13(A)(1)(b) — Dobava blaga — Dobava citostatikov v okviru izvenbolnišnične zdravstvene oskrbe — Storitve, ki jih zagotavljajo različni davčni zavezanci — Člen 13(A)(1)(c) — Zdravstvena oskrba — Zdravila, ki jih predpiše zdravnik, ki neodvisno opravlja dejavnost v bolnišnici — Tesno povezane dejavnosti — Pomožne storitve pri zdravstveni oskrbi — Fizično in ekonomsko neločljive dejavnosti)

4

2014/C 135/05

Zadeva C-375/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif de Grenoble – Francija) – Margaretha Bouanich proti Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Člen 63 PDEU — Prosti pretok kapitala — Člen 49 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Dohodnina — Zgornja meja neposrednih davkov glede na dohodek — Dvostranska konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja — Obdavčitev dividend, ki jih izplača družba s sedežem v drugi državi članici in ki so bile predmet davčnega odtegljaja pri viru — Neupoštevanje ali delno upoštevanje davka, plačanega v tej drugi državi članici, za izračun zgornje meje davka — Člen 65 PDEU — Omejitev — Utemeljitev)

5

2014/C 135/06

Zadeva C-456/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – O proti Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel in Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel proti B (Direktiva 2004/38/ES — Člen 21(1) PDEU — Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic — Upravičenci — Pravica državljana tretje države, ki je družinski član državljana Unije, do prebivanja v državi članici, katere državljanstvo ima ta državljan — Vrnitev državljana Unije v to državo članico po kratkotrajnih prebivanjih v drugi državi članici)

6

2014/C 135/07

Zadeva C-457/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – S proti Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, in Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel proti G (Členi 20 PDEU, 21(1) PDEU in 45 PDEU — Direktiva 2004/38/ES — Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic — Upravičenci — Pravica državljana tretje države, ki je družinski član državljana Unije, do prebivanja v državi članici, katere državljanstvo ima ta državljan Unije — Državljan Unije, ki ima prebivališče v državi članici, katere državljan je — Poklicna dejavnost — Redna potovanja v drugo državo članico)

7

2014/C 135/08

Zadeva C-464/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret – Danska) – ATP Pension Service A/S proti Skatteministeriet (Šesta direktiva o DDV — Oprostitve — Člen 13(B)(d), točki 3 in 6 — Posebni investicijski skladi — Sistemi poklicnega pokojninskega zavarovanja — Upravljanje — Transakcije v zvezi z depoziti, tekočimi računi, plačili, transferji)

8

2014/C 135/09

Zadeva C-512/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Octapharma France SAS proti Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Približevanje zakonodaj — Direktiva 2001/83/ES — Direktiva 2002/98/ES — Področje uporabe — Labilni krvni pripravek — Plazma, pripravljena v industrijskem postopku — Hkratna ali izključna uporaba direktiv — Možnost države članice, da za plazmo določi strožjo ureditev kot za zdravila)

9

2014/C 135/10

Zadeva C-548/12: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Krefeld – Nemčija) – Marc Brogsitter proti Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karstenu Fräßdorfu (Območje svobode, varnosti in pravice — Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Posebne pristojnosti — Člen 5, točki 1 in 3 — Tožba za ugotovitev civilnopravne odgovornosti — Pogodbena ali deliktna narava)

10

2014/C 135/11

Zadeva C-599/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgija) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4youproti FOD Financiën (DDV — Posebna ureditev za potovalne agencije — Transakcije, izvedene zunaj Evropske unije — Šesta direktiva 77/388/EGS — Člen 28(3) — Direktiva Sveta 2006/112/ES — Člen 370 — Klavzuli, standstill‘ — Sprememba nacionalne zakonodaje v roku, določenem za prenos)

10

2014/C 135/12

Združeni zadevi C-29/13 in C-30/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Global Trans Lodzhistik OOD proti Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Carinski zakonik Skupnosti — Člena 243 in 245 — Uredba (EGS) št. 2454/93 — Člen 181a — Izpodbojna odločba — Dopustnost sodnega pravnega sredstva brez predhodne upravne pritožbe — Načelo spoštovanja pravice do obrambe)

11

2014/C 135/13

Zadeva C-38/13: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy w Białymstoku – Poljska) – Małgorzata Nierodzik proti Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Pojem „pogoji zaposlitve“ — Odpovedni rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas — Različno obravnavanje delavcev, zaposlenih za nedoločen čas)

13

2014/C 135/14

Zadeva C-52/13: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italie) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint proti Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2006/114/ES — Pojma „zavajajoče oglaševanje“ in „primerjalno oglaševanje“ — Nacionalna ureditev, ki določa zavajajoče in nedovoljeno primerjalno oglaševanje kot dve ločeni kršitvi)

13

2014/C 135/15

Zadeva C-107/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bolgarija) – FIRIN OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite (Skupni sistem davka na dodano vrednost — Odbitek vstopnega davka — Izvršitev plačil — Nepriznanje odbitka — Utaja — Popravek odbitka vstopnega davka, če ni opravljena obdavčljiva transakcija — Pogoji)

14

2014/C 135/16

Zadeva C-132/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Köln – Nemčija) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV proti ILME GmbH (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Približevanje zakonodaj — Direktiva 2006/95/ES — Pojem „električna oprema“ — Oznaka o skladnosti CE — Ohišja za električne večpolne konektorje)

15

2014/C 135/17

Zadeva C-155/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia – Italija) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, v likvidaciji (SICES) in drugi proti Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Kmetijstvo — Uredba (ES) št. 341/2007 — Člen 6(4) — Tarifne kvote — Česen s poreklom s Kitajske — Uvozna dovoljenja — Neprenosljive pravice, ki izvirajo iz nekaterih uvoznih dovoljenj — Obid — Zloraba pravice)

16

2014/C 135/18

Zadeva C-190/13: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Social no 3 de Barcelona – Španija) – Antonio Márquez Samohano proti Universitat Pompeu Fabra (Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP — Univerze — Pridruženi profesorji — Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas — Določba 5, točka 1 — Ukrepi za preprečevanje zlorab pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas — Pojem „objektivni razlogi“, ki upravičujejo take pogodbe — Določba 3 — Pojem „pogodba o zaposlitvi za določen čas“ — Sankcije — Pravica do odškodnine — Različno obravnavanje delavcev, zaposlenih za nedoločen čas)

17

2014/C 135/19

Zadeva C-204/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Saarlouis proti Heinzu Malburgu (Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Nastanek in obseg pravice do odbitka — Prenehanje družbe zaradi odločitve družbenika — Pridobitev dela strank te družbe — Vložek v drugo družbo — Plačilo vstopnega davka — Mogoči odbitek)

18

2014/C 135/20

Zadeva C-30/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 22. januarja 2014 – Ryanair Ltdproti PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Zadeva C-42/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 27. januarja 2014 – Minister Finansów proti Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Zadeva C-49/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španija) 3. februarja 2014 – Finanmadrid E.F.C, SA proti Jesúsu Vicenteju Albánu Zambranu in drugim

20

2014/C 135/23

Zadeva C-54/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia Madrid (Španija) 5. februarja 2014 – Rafael Villafañez Gallego in María Pérez Anguio proti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Zadeva C-56/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgija) 5. februarja 2014 – Openbaar Ministerie proti Marcu Emielu Melanie De Beuckeleerju in drugim

21

2014/C 135/25

Zadeva C-61/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italija) 7. februarja 2014 – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato proti Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino“ in drugim

21

2014/C 135/26

Zadeva C-63/14: Tožba, vložena 10. februarja 2014 – Evropska komisija proti Francoski republiki

22

2014/C 135/27

Zadeva C-70/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalska) 10. februarja 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Zadeva C-75/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Španija) 11. februarja 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA proti Franciscu Javierju Rodríguezu Barberu in Maríi Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Zadeva C-88/14: Tožba, vložena 21. februarja 2014 – Evropska komisija proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije

24

2014/C 135/30

Zadeva C-102/14 P: Pritožba, ki jo je Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA vložila 4. marca 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 13. januarja 2014 v zadevi T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT proti Komisiji

25

2014/C 135/31

Zadeva C-114/14: Tožba, vložena 10. marca 2014 – Evropska komisija proti Kraljevini Švedski

26

2014/C 135/32

Zadeva C-116/14: Tožba, vložena 10. marca 2014 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

27

2014/C 135/33

Zadeva C-121/14: Tožba, vložena 12. marca 2014 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije

28

 

Splošno sodišče

2014/C 135/34

Zadeva T-292/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Cemex in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

29

2014/C 135/35

Zadeva T-293/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Holcim (Deutschland) in Holcim proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

29

2014/C 135/36

Zadeva T-296/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Cementos Portland Valderrivas proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Dovolj resni indici — Sodni nadzor — Sorazmernost)

30

2014/C 135/37

Zadeva T-297/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Buzzi Unicem proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Načelo dobrega upravljanja — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

31

2014/C 135/38

Zadeva T-302/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – HeidelbergCement proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Sorazmernost)

31

2014/C 135/39

Zadeva T-305/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Italmobiliare proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Načelo dobrega upravljanja — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

32

2014/C 135/40

Zadeva T-306/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Schwenk Zement proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o zahtevi po informacijah — Potrebnost zahtevanih informacij — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

32

2014/C 135/41

Zadeva T-131/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 – Lardini proti UUNT (Cvet, pripet na ovratnik) (Znamka Skupnosti — Prijava znamke Skupnosti, ki jo sestavlja cvet, pripet na ovratnik — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

33

2014/C 135/42

Zadeva T-134/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. marca 2014 – FESI proti Svetu (Ničnostna tožba — Damping — Razširitev dokončne protidampinške dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Vietnama in s poreklom iz Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja, poslane iz Macao — Združenje neodvisnih uvoznikov — Neobstoj posamičnega nanašanja — Predpis, ki določa izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

34

2014/C 135/43

Zadeva T-430/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián in drugi proti Komisiji (Okolje — Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja — Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnologijah za predelovalno industrijo cementa, apna in magnezijevega oksida — Predlog za ustavitev postopka — Zavrnitev — Umik — Izbris)

34

2014/C 135/44

Zadeva T-158/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián in drugi proti Parlamentu in Svetu (Okolje — Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja — Posamična odločba iz člena 13(7) Direktive 2010/75/EU — Predlog za ustavitev postopka — Zavrnitev — Umik — Izbris)

35

2014/C 135/45

Zadeva T-411/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. marca 2014 – Hemofarm proti UUNT – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

36

2014/C 135/46

Zadeva T-240/12 in T-211/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. marca 2014 – Eni proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg Butadienskega kavčuka in emulzijsko stiren-butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Razglasitev delne ničnosti in sprememba odločbe Komisije s strani Sodišča — Nadaljevanje postopka — Novo posredovanje očitkov — Konec postopka — Ustavitev postopka)

36

2014/C 135/47

Združeni zadevi T-241/12 in T-210/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. marca 2014 – Versalis proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg Butadienskega kavčuka in emulzijsko stiren-butadienskega kavčuka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Razglasitev delne ničnosti in sprememba odločbe Komisije s strani Sodišča — Nadaljevanje postopka — Novo posredovanje očitkov — Konec postopka — Ustavitev postopka)

37

2014/C 135/48

Zadeva T-518/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. marca 2014 – Spirlea proti Komisiji (Ničnostna tožba — Javno zdravje — Sklep o ustavitvi poskusnega postopka EU — Ustavitev postopka na podlagi pritožbe — Nezačetek postopka zaradi neizpolnitve — Nedopustnost)

38

2014/C 135/49

Zadeva T-187/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. februarja 2014 – Jannatian proti Svetu (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu — Seznam oseb in subjektov, za katere se uporabijo ti omejevalni ukrepi — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Nedopustnost)

38

2014/C 135/50

Zadeva T-578/13 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) in Luxembourg Industries proti Komisiji (Začasna odredba — Postopek za dajanje fitofarmacevtskih sredstev na trg — Objava dokumentov o odobritvi aktivne snovi — Zavrnitev predloga za zaupno obravnavo nekaterih informacij — Predlog za odlog izvršitve — Dopustnost — Nujnost — Fumus boni juris — Uravnoteženje interesov)

39

2014/C 135/51

Zadeva T-1/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 7. marca 2014 – Aluminios Cortizo in Cortizo Cartera proti Komisiji (Začasna odredba — Državne pomoči — Državna pomoč, ki so jo španske oblasti dodelile nekaterim gospodarskim interesnim skupinam (GIS) in njihovim investitorjem — Režim, ki se uporabi za določene dogovore o finančnem najemu za pridobitev plovil (španski sistem poslovnega najema) — Predlog za odlog izvršitve — Neizpolnitev obličnostnih zahtev — Nedopustnost)

40

2014/C 135/52

Zadeva T-506/12 P: Pritožba, ki jo je 12. marca 2014 vložila Eva Cuallado Martorell zoper sodbo, ki jo je 18. septembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Cuallado Martorell proti Komisiji, F-96/09

40

2014/C 135/53

Zadeva T-11/14: Tožba, vložena 3. januarja 2014 – Grundig Multimedia proti UUNT (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Zadeva T-36/14: Tožba, vložena 15. januarja 2014 – St’art in drugi proti Komisiji

42

2014/C 135/55

Zadeva T-65/14: Tožba, vložena 28. januarja 2014 – Bank Refah Kargaran proti Svetu

43

2014/C 135/56

Zadeva T-74/14: Tožba, vložena 31. januarja 2014 – Francija proti Komisiji

44

2014/C 135/57

Zadeva T-76/14: Tožba, vložena 4. februarja 2014 – Morningstar proti Komisiji

45

2014/C 135/58

Zadeva T-77/14: Tožba, vložena 4. februarja 2014 – EE proti UUNT (Device of grey pattern)

46

2014/C 135/59

Zadeva T-78/14: Tožba, vložena 4. februarja 2014 – Benediktinerabtei St. Bonifaz proti UUNT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Zadeva T-81/14: Tožba, vložena 6. februarja 2014 – Energy Brands proti UUNT – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Zadeva T-84/14: Tožba, vložena 6. februarja 2014 – Harrys Pubar proti UUNT – Harry's New York Bar (HARRY'S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Zadeva T-85/14: Tožba, vložena 7. februarja 2014 – Infocit proti UUNT – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Zadeva T-89/14: Tožba, vložena 10. februarja 2014 – Export Development Bank of Iran proti Svetu

49

2014/C 135/64

Zadeva T-90/14: Tožba, vložena 3. februarja 2014 – Secolux proti Komisiji in CdT

50

2014/C 135/65

Zadeva T-93/14: Tožba, vložena 10. februarja 2014 – St’art in drugi proti Komisiji

51

2014/C 135/66

Zadeva T-94/14: Tožba, vložena 11. februarja 2014 – EE proti UUNT (Device of a coloured pattern)

52

2014/C 135/67

Zadeva T-96/14: Tožba, vložena 11. februarja 2014 – Vimeo proti UUNT – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Zadeva T-130/14 P: Pritožba, ki jo je 24. februarja 2014 vložil Svet Evropske unije zoper sodbo, ki jo 12. decembra 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-142/11, Simpson proti Svetu

53

2014/C 135/69

Zadeva T-132/14: Tožba, vložena 24. februarja 2014 – Albis Plastic proti UUNT – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Zadeva T-135/14: Tožba, vložena 20. februarja 2014 – Kicktipp proti UUNT – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Zadeva T-136/14: Tožba, vložena 24. februarja 2014 – Tilda Riceland Private proti UUNT – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Zadeva T-137/14: Tožba, vložena 25. februarja 2014 – I Castellani proti UUNT – Chomarat (predstavitev kroga)

55

2014/C 135/73

Zadeva T-140/14: Tožba, vložena 28. februarja 2014 – Bora Creations proti UUNT (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Zadeva T-143/14: Tožba, vložena 3. marca 2014 – EE proti UUNT – (Device of a yellowy pattern)

57

2014/C 135/75

Zadeva T-144/14: Tožba, vložena 3. marca 2014 – EE proti UUNT (pikčasti vzorec na podlagi v barvi slonovine)

57

2014/C 135/76

Zadeva T-156/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – Volkswagen proti UUNT (StartUp)

58

2014/C 135/77

Zadeva T-162/14: Tožba, vložena 28. februarja 2014 – Canadian Solar Emea in drugi proti Svetu

58

2014/C 135/78

Zadeva T-163/14: Tožba, vložena 28. februarja 2014 – Canadian Solar Emea in drugi proti Svetu

59

2014/C 135/79

Zadeva T-168/14: Tožba, vložena 13. marca 2014 – Pérez Gutiérrez proti Komisiji

60

2014/C 135/80

Zadeva T-119/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. februarja 2014 – USFSPEI in Loescher proti Svetu

61

2014/C 135/81

Zadeva T-600/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. februarja 2014 – Bimbo proti UUNT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


SL

 

Top