EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Uradni list Evropske unije, C 052, 22. februar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2014.052.slv

Uradni list

Evropske unije

C 52

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
22. februar 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 052/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 45, 15.2.2014

1

 

Sodišče

2014/C 052/02

Prisega novih članov Sodišča

2

2014/C 052/03

Sklepi, ki jih je Sodišče sprejelo na upravni seji 5. novembra 2013

2

2014/C 052/04

Seznami za določitev sestav senatov

3

 

Splošno sodišče

2014/C 052/05

Prisega novega sodnika Splošnega sodišča

4


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 052/06

Združene zadeve C-239/11 P, C-489/11 P in C-498/11 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2013 – Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P) Siemens AG proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazum — Trg projektov za plinsko izolirane stikalne naprave — Delitev trga — Uredba (ES) št. 1/2003 — Dokaz kršitve — Enotna in trajajoča kršitev — Izkrivljanje dokazov — Dokazna moč izjav, ki so v nasprotju z interesi izjavitelja — Globe — Izhodiščni znesek — Referenčno leto — Odvračilni množitelj — Neomejena sodna pristojnost — Enakost obravnavanja — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve)

5

2014/C 052/07

Zadeva C-281/11: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. decembra 2013 – Evropska komisija proti Republiki Poljski (Neizpolnitev obveznosti države — Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih — Direktiva 2009/41/ES — Nepravilen in nepopoln prenos)

5

2014/C 052/08

Zadeva C-500/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, Fruition Po Limited proti Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Uredba (ES) št. 2200/96 — Uredba (ES) št. 1432/2003 — Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Sadje in zelenjava — Organizacije proizvajalcev — Pogoji za priznanje od nacionalnih organov — Dajanje na razpolago tehničnih sredstev za skladiščenje, pakiranje in trženje proizvodov — Obveznost organizacije proizvajalcev, da izvaja nadzor na tretjimi družbami, če nanje prenese opravljanje nalog)

6

2014/C 052/09

Zadeva C-9/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de commerce de Verviers – Belgija) – Corman-Collins SA proti La Maison du Whisky SA (Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 2 — Člen 5, točka 1(a) in (b) — Posebna pristojnost v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji — Pojma „prodaja blaga“ in „opravljanje storitev“ — Pogodba o distribuciji blaga)

6

2014/C 052/10

Zadeva C-10/12 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2013 – Transnational Company „Kazchrome“ AO, ENRC Marketing AG proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, Euroalliages (Pritožba — Damping — Uredba (ES) št. 172/2008 — Uvoz fero-silicija s poreklom iz Kitajske, Egipta, Kazahstana, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Rusije — Delni vmesni pregled — Uredba (ES) št. 384/96 — Člen 3(7) — Znani dejavniki — Škoda za industrijo Unije — Vzročna zveza)

7

2014/C 052/11

Zadeva C-84/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Rahmanian Koushkaki proti Bundesrepublik Deutschland (Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (ES) št. 810/2009 — Členi 21(1), 32(1) in 35(6) — Postopki in pogoji za izdajo enotnih vizumov — Obveznost izdaje vizuma — Ocena tveganja nezakonitega priseljevanja — Namen prosilca zapustiti ozemlje držav članic pred potekom zaprošenega vizuma — Upravičen dvom — Polje proste presoje pristojnih organov)

7

2014/C 052/12

Zadeva C-116/12: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Dioikitiko Protodikeio Serron – Grčija) – Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE proti Elliniko Dimosio (Carinska vrednost — Blago, izvoženo v tretjo državo — Izvozna nadomestila — Predelava v državi izvoza, ki se šteje za nebistveno — Ponovni izvoz blaga na ozemlje Evropske unije — Določitev carinske vrednosti — Transakcijska vrednost)

8

2014/C 052/13

Zadeva C-174/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien – Avstrija) – Alfred Hirmann proti Immofinanz AG (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Podjetniško pravo — Druga direktiva 77/91/EGS — Odgovornost delniške družbe za kršitev njenih obveznosti na področju razkritja javnosti — Netočnost informacij v prospektu za vpis — Obseg odgovornosti — Ureditev države članice, s katero je določeno, da se pridobitelju povrne znesek, ki ga je plačal za nakup delnic)

9

2014/C 052/14

Zadeva C-202/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof 's-Gravenhage – Nizozemska) – Innoweb BV proti Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direktiva 96/9/ES — Pravno varstvo baz podatkov — Člen 7(1) in (5) — Pravica sui generis izdelovalca baze podatkov — Pojem „ponovna uporaba“ — Bistveni del vsebine baze podatkov — Posebni metaiskalnik)

10

2014/C 052/15

Zadeva C-209/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Walter Endress proti Allianz Lebensversicherungs AG (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktivi 90/619/EGS in 92/96/EGS — Življenjsko zavarovanje — Pravica do odstopa — Neobvestitev o pogojih izvrševanja te pravice — Prenehanje pravice do odstopa eno leto po plačilu prve premije — Skladnost z direktivama 90/619/EGS in 92/96/EGS)

10

2014/C 052/16

Združeni zadevi C-241/12 in C-242/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank te Rotterdam – Nizozemska) – kazenski postopek zoper Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) (Okolje — Odpadki — Pojem — Direktiva 2006/12/ES — Pošiljke odpadkov — Obvestitev pristojnih nacionalnih organov — Uredba (EGS) št. 259/93 — Obstoj ravnanja ali namena ali obveznosti zavreči snov ali predmet)

11

2014/C 052/17

Zadeva C-262/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Association Vent De Colère! Fédération nationale in drugi proti Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Državna pomoč — Pojem „državni ukrep ali ukrep iz državnih sredstev“ — Električna energija, pridobljena iz energije vetra — Obveznost odkupa po višji ceni od tržne — Popolno nadomestilo — Prispevki, ki jih morajo plačati končni odjemalci električne energije)

11

2014/C 052/18

Zadeva C-267/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Frédéric Hay proti Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje — Kolektivna pogodba, ki ugodnosti glede plačila in delovnih pogojev določa samo za zaposlene, ki sklenejo zakonsko zvezo — Izključitev partnerjev, ki so sklenili civilnopravno pogodbo o solidarnosti — Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti)

12

2014/C 052/19

Zadeva C-274/12 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. decembra 2013 – Telefónica SA proti Evropski komisiji (Pritožba — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti odstavek, PDEU — Pravica do pravnega sredstva — Procesno upravičenje — Fizične in pravne osebe — Akti, ki se posamično nanašajo na njih — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov — Odločba o razglasitvi sheme državnih pomoči za nezdružljivo s skupnim trgom — Pravica do učinkovitega pravnega varstva)

12

2014/C 052/20

Zadeva C-279/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal – Združeno kraljestvo) – Fish Legal, Emily Shirley proti The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Aarhuška konvencija — Direktiva 2003/4/ES — Dostop javnosti do informacij o okolju — Področje uporabe — Pojem „organ javne oblasti“ — Podjetja za kanalizacijo in oskrbo z vodo — Olastninjenje vodnega sektorja v Angliji in Walesu)

13

2014/C 052/21

Zadeva C-281/12: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Varstvo potrošnikov — Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov — Direktiva 2005/29/ES — Člen 6(1) — Pojem „zavajajoča dejanja“ — Kumulativnost pogojev, naštetih v zadevni določbi)

13

2014/C 052/22

Zadeva C-292/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – Ragn-Sells AS proti Sillamäe Linnavalitsus (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2008/98/ES — Ravnanje z odpadki — Člen 16(3) — Načelo bližine — Uredba (ES) št. 1013/2006 — Pošiljke odpadkov — Mešani komunalni odpadki — Industrijski in gradbeni odpadki — Postopek podelitve koncesije za storitve zbiranja in prevoza odpadkov, proizvedenih na ozemlju občine — Obveznost bodočega ponudnika, da bo prepeljal zbrane odpadke v objekte za obdelavo, ki jih je določil organ, ki podeli koncesijo — Najbližje primerni objekti za obdelavo)

14

2014/C 052/23

Zadeva C-303/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Guido Imfeld, Nathalie Garcet proti État belge (Svoboda ustanavljanja — Enako obravnavanje — Davek na dohodek — Zakonodaja o izogibanju dvojnemu obdavčevanju — Dohodki, prejeti v državi, ki ni država rezidentstva — Metoda oprostitve s pridržkom progresije v državi rezidentstva — Delno upoštevanje osebnega in družinskega položaja — Izguba nekaterih davčnih ugodnosti, povezanih z osebnim in družinskim položajem delavca)

15

2014/C 052/24

Zadeva C-327/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture proti Soa Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione Spa (Členi 101 PDEU, 102 PDEU in 106 PDEU — Javna podjetja in podjetja, ki jim države članice odobrijo posebne ali izključne pravice — Podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena — Pojmi — Subjekti, zadolženi za preverjanje, ali podjetja, ki izvajajo javna naročila gradenj, izpolnjujejo zakonsko zahtevane pogoje za izdajanje certifikatov o izpolnjevanju teh pogojev — Člen 49 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Omejitev — Upravičenost — Varstvo prejemnikov storitev — Kakovost storitev certificiranja)

15

2014/C 052/25

Zadeva C-361/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Napoli – Italija) – Carmela Carratù proti Poste Italiane SpA (Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas — Načelo prepovedi diskriminacije — Pojem „pogoji zaposlitve“ — Nacionalna zakonodaja, ki določa drugačno ureditev odškodnine v primeru nezakonite določitve datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas)

16

2014/C 052/26

Zadeva C-362/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation proti Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Sodno varstvo — Načelo učinkovitosti — Načeli pravne varnosti in zaupanja v pravo — Povračilo neupravičeno plačanih zneskov — Pravna sredstva — Nacionalna zakonodaja — Retroaktivno skrajšanje zastaralnega roka za veljavna pravna sredstva, brez predhodne objave)

16

2014/C 052/27

Zadeva C-411/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. decembra 2013 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Ugodnejša cena električne energije — Sklep 2011/746/EU — Pomoči, ki so nezdružljive z notranjim trgom — Zagotovitev vračila — Neizvršitev v predpisanem roku)

17

2014/C 052/28

Zadeva C-425/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – Portugalska) – Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA proti Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Postopki oddaje javnih naročil v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju — Direktiva 93/38/EGS — Neprenos v nacionalno pravo — Možnost države, da se na to direktivo sklicuje proti subjektu, ki je koncesionar za opravljanje javne službe, če ta akt ni bil prenesen v nacionalno pravo)

17

2014/C 052/29

Zadeva C-437/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Hertogenbosch – Nizozemska) – postopek, ki ga je začel X (Notranji davki — Člen 110 PDEU — Davek ob registraciji — Enakovrstni domači izdelki — Nevtralnost davka med uvoženimi rabljenimi motornimi vozili in enakovrstnimi vozili, ki so že na nacionalnem trgu)

18

2014/C 052/30

Zadeva C-443/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd proti Sanofi (Zdravila za uporabo v humani medicini — Dodatni varstveni certifikat — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 3 — Pogoji za pridobitev tega certifikata — Zaporedno dajanje v promet dveh zdravil, ki delno ali v celoti vsebujeta isto učinkovino — Kombinacija učinkovin, od katerih je ena že bila tržena v obliki zdravila z eno učinkovino — Možnost pridobitve več certifikatov na podlagi istega patenta in dveh dovoljenj za dajanje v promet)

18

2014/C 052/31

Zadeva C-445/12 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. decembra 2013 – Rivella International AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka z besednim elementom „BASKAYA“ — Ugovor — Dvostranska konvencija — Ozemlje tretje države — Pojem resne in dejanske uporabe)

19

2014/C 052/32

Zadeva C-452/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Krefeld – Nemčija) – Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd proti Inter-Zuid Transport BV (Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Členi 27, 33 in 71 — Litispendenca — Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb — Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) — Člen 31(2) — Pravila o sočasnosti — Regresni zahtevek — Negativna ugotovitvena tožba — Negativna ugotovitvena sodba)

19

2014/C 052/33

Zadeva C-484/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank 's Gravenhage – Nizozemska) – Georgetown University proti Octrooicentrum Nederland, ki deluje pod imenom NL Octrooicentrum (Zdravila za uporabo v humani medicini — Dodatni varstveni certifikat — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 3 — Pogoji za pridobitev certifikata — Možnost pridobitve več dodatnih varstvenih certifikatov na podlagi istega patenta)

20

2014/C 052/34

Zadeva C-495/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Združeno kraljestvo) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs proti The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Obdavčenje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Oprostitve — Člen 132(1)(m) — Storitve, tesno povezane s športom — Dostop do igrišča za golf — Obiskovalci nečlani golf kluba, ki plačajo igralnino (green fee) — Izključitev oprostitve — Člen 133, prvi odstavek, točka (d) — Člen 134(b) — Dodatni prihodek)

20

2014/C 052/35

Zadeva C-563/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – BDV Hungary Trading Kft (v likvidaciji) proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (DDV — Direktiva 2006/112/ES — Člen 146 — Oprostitve pri izvozu — Člen 131 — Pogoji, ki jih določijo države članice — Nacionalna zakonodaja, ki določa, da mora blago, namenjeno za izvoz, zapustiti carinsko območje Evropske unije v roku 90 dni po dobavi)

21

2014/C 052/36

Zadeva C-586/12 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 19. decembra 2013 – Koninklijke Wegenbouw Stevin BV proti Evropski komisiji (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Nizozemski trg bitumna za tlakovanje cest — Določitev bruto cene bitumna za tlakovanje cest — Določitev popusta za graditelje cest — Dokaz — Načelo enakega obravnavanja — Neomejene sodne pristojnosti — Sorazmernost globe — Nadzor Sodišča)

21

2014/C 052/37

Zadeva C-524/12 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 14. novembra 2013 – TeamBank AG Nürnberg proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka f@ir Credit — Ugovor imetnika figurativne znamke Skupnosti FERCREDIT — Zavrnitev registracije)

22

2014/C 052/38

Zadeva C-534/12 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 5. decembra 2013 – Luigi Marcuccio proti Evropski komisiji (Pritožba — Tožba za obnovo postopka — Sklep Splošnega sodišča Evropske unije o razglasitvi tožbe za nedopustno — Razporeditev — Prerazporeditev delegacije iz Luande (Angola) v Bruselj (Belgija) — Odločitev, da se pakiranje in selitev osebnih predmetov tožeče stranke opravi v njegovi odsotnosti — Posledice poznejše sodbe Splošnega sodišča)

22

2014/C 052/39

Zadeva C-50/13: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Aosta – Italija) – Rocco Papalia proti Comune di Aosta (Sistem predhodnega odločanja — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Določba 5 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas — Javni sektor — Zaporedne pogodbe — Zloraba — Odškodnina — Pogoji za odškodnino v primeru nezakonite določitve prenehanja pogodbe o zaposlitvi — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

23

2014/C 052/40

Zadeva C-159/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. decembra 2013 – Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Jacson of Scandinavia AB (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Besedna znamka JACKSON SHOES — Zahteva za ugotovitev ničnosti imetnika nacionalnega trgovskega imena Jacson of Scandinavia AB — Ugotovitev ničnosti — Očitna nedopustnost)

23

2014/C 052/41

Zadeva C-224/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 7. novembra 2013 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal di Cagliari – Italija) – kazenski postopek proti Sergiu Alfonsu Lorraiju (Sistem predhodnega odločanja — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Temeljne pravice — Predlogo trajanje kazenskega postopka — Prekinitev kazenskega postopka za nedoločen čas v primeru bolezni obdolženca, zaradi katere ta ne more zavestno sodelovati v postopku — Neozdravljiva bolezen obdolženca — Neizvajanje prava Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

23

2014/C 052/42

Zadeva C-355/13: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria – Italija) – Umbra Packaging srl proti Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia (Sistem predhodnega odločanja — Poslovnik — Člena 53(2) in 99 — Odgovor na vprašanje za predhodno odločanje, ki bi ga bilo mogoče očitno izpeljati iz sodne prakse — Očitno nedopusten predlog — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi) — Člen 3 — Naložitev pristojbine za vladne koncesije v primeru naročniške pogodbe — Neuporaba pristojbine v primeru predplačniške kartice — Člen 102 PDEU)

24

2014/C 052/43

Zadeva C-304/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Timișoara (Romunija) 3. junija 2013 – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Timiș proti Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Zadeva C-469/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Verona (Italija) 30. avgusta 2013 – Shamim Tahir proti Ministero dell’Interno e Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Zadeva C-568/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 6. novembra 2013 – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze proti Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Zadeva C-592/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 20. novembra 2013 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico proti Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Zadeva C-600/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Matera (Italija) 21. novembra 2013 – Intelcom Service Ltd proti Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Zadeva C-611/13 P: Pritožba, ki so jo Hansa Metallwerke AG in drugi vložili 26. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-375/10, Hansa Metallwerke AG in drugi proti Evropski komisiji

26

2014/C 052/49

Zadeva C-613/13 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 26. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v združenih zadevah T-379/10 in T-381/10, Keramag Keramische Werke AG in drugi, Sanitec Europe Oy proti Evropski komisiji

27

2014/C 052/50

Zadeva C-636/13 P: Pritožba, ki jo je Roca Sanitario, S.A. vložila 4. decembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-408/10, Roca Sanitario proti Komisiji

28

2014/C 052/51

Zadeva C-637/13 P: Pritožba, ki jo je Laufen Austria AG vložila 4. decembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-411/10, Laufen Austria proti Komisiji

28

2014/C 052/52

Zadeva C-638/13 P: Pritožba, ki jo je Roca vložila 4. decembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-412/10, Roca proti Komisiji

29

2014/C 052/53

Zadeva C-643/13 P: Pritožba, ki so jo Melkveebedrijf Overenk BV in drugi vložili 4. decembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2013 v zadevi T-540/11, Melkveebedrijf Overenk in drugi proti Komisiji

29

2014/C 052/54

Zadeva C-670/13 P: Pritožba, ki jo je The Cartoon Network, Inc. vložila 13. decembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 2. oktobra 2013 v zadevi T-285/12, The Cartoon Network, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

29

2014/C 052/55

Zadeva C-677/13: Tožba, vložena 18. decembra 2013 – Evropska komisija proti Helenski republiki

30

2014/C 052/56

Zadeva C-679/13: Tožba, vložena 19. decembra 2013 – Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

31

2014/C 052/57

Zadeva C-683/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugalska) 23. decembra 2013 – Pharmacontinente-Saúde e Higiene, S.A., in drugi proti Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Zadeva C-7/14 P: Pritožba, ki jo je Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG vložil 12. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 10. januarja 2014 v zadevi T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG proti Evropski komisiji

32

 

Splošno sodišče

2014/C 052/59

Zadeva T-385/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – BP Products North America proti Svetu (Damping — Subvencije — Uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav — Izogibanje — Člen 13 Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Člen 23 Uredbe (ES) št. 597/2009 — Rahlo spremenjen podobni izdelek — Pravna varnost — Zloraba pooblastil — Očitne napake pri presoji — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje — Načelo dobrega upravljanja)

33

2014/C 052/60

Zadeva T-528/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Aloe Vera of America proti UUNT – Detimos (FOREVER) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti FOREVER — Prejšnja nacionalna figurativna znamka 4 EVER — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009)

33

2014/C 052/61

Zadeva T-95/12 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2014 – Stols proti Svetu (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2007 — Odločba o nenapredovanju zadevne stranke v naziv AST 11 — Primerjalna ocena uspešnosti — Nadzor sodišča nad očitno napako pri presoji)

34

2014/C 052/62

Zadeva T-149/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Investrónica proti UUNT – Olympus Imaging (MICRO) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti MICRO — Prejšnja nacionalna figurativna znamka micro — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Reformatorično pooblastilo“)

34

2014/C 052/63

Zadeva T-279/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2014 – SICOM proti Komisiji (Arbitražna klavzula — Pomoč v hrani — Dobava olja oljne ogrščice Gvineji — Neizvršitev pogodbe — Zastaranje)

34

2014/C 052/64

Zadeva T-304/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Message Management proti UUNT – Absacker (ABSACKER of Germany) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti ABSACKER of Germany — Prejšnja nacionalna figurativna znamka ABSACKER — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

35

2014/C 052/65

Zadeva T-383/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Ferienhäuser zum See proti UUNT – Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Sun Park Holidays — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti Sunparks Holiday Parks — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

35

2014/C 052/66

Zadeva T-433/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Steiff proti UUNT (etiketa iz blaga s kovinskim gumbom na sredini ušesa plišaste živali) (Znamka Skupnosti — Prijava znamke Skupnosti, ki je v namestitvi gumba na etiketo na sredini ušesa plišaste živali — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

35

2014/C 052/67

Zadeva T-434/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Steiff proti UUNT (etiketa iz blaga s kovinskim gumbom na sredini ušesa plišaste živali) (Znamka Skupnosti — Prijava znamke Skupnosti, ki je v namestitvi gumba na etiketo na sredini ušesa plišaste živali — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2014/C 052/68

Zadeva T-475/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. januarja 2014 – LaserSoft Imaging proti UUNT (WorkflowPilot) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti WorkflowPilot — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

36

2014/C 052/69

Zadeva T-538/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2014 – Optilingua proti UUNT – Esposito (ALPHATRAD) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti ALPHATRAD — Resna in dejanska uporaba znamke — Obseg uporabe — Člena 15(1), drugi pododstavek, točka a, in 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2014/C 052/70

Zadeva T-385/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. decembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Zavrnitev tožbe na prvi stopnji kot očitno nedopustne — Neenakost tožbe, vložene po telefaksu, in naknadno vloženega izvirnika — Vložitev izvirnika po roku — Prepozno vložena tožba — Očitno neutemeljena pritožba)

37

2014/C 052/71

Zadeva T-633/13: Tožba, vložena 22. novembra 2013 – Reed Exhibitions proti UUNT (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Zadeva T-637/13: Tožba, vložena 27. novembra 2013 – Bimbo proti UUNT – Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Zadeva T-638/13: Tožba, vložena 27. novembra 2013 – Bimbo proti UUNT – Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Zadeva T-653/13 P: Pritožba, ki jo je 6. decembra 2013 vložil Kari Wahlström zoper sodbo, ki jo je 9. oktobra 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-116/12, Wahlström proti Frontex

38

2014/C 052/75

Zadeva T-663/13 P: Pritožba, ki jo je Računsko sodišče Evropske unije 16. decembra 2013 vložilo zoper sodbo, ki jo je 17. oktobra 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-69/11, BF proti Računskemu sodišču

39

2014/C 052/76

Zadeva T-669/13 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija 17. decembra 2013 vložila zoper sodbo, ki jo je 7. oktobra 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-97/12, Thomé proti Komisiji

40

2014/C 052/77

Zadeva T-671/13: Tožba, vložena 17. decembra 2013 – PAN Europe in Confédération paysanne proti Komisiji

40

2014/C 052/78

Zadeva T-684/13: Tožba, vložena 23. decembra 2013 – Copernicus-Trademarks proti UUNT – Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Zadeva T-685/13: Tožba, vložena 23. decembra 2013 – Copernicus-Trademarks proti UUNT – Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Zadeva T-686/13: Tožba, vložena 17. decembra 2013 – Unibail Management proti UUNT (Prikaz iz dveh črt in štirih zvezd)

42

2014/C 052/81

Zadeva T-687/13: Tožba, vložena 13. decembra 2013 – Unibail Management proti UUNT (Prikaz iz dveh črt in petih zvezd)

42

2014/C 052/82

Zadeva T-691/13: Tožba, vložena 27. decembra 2013 – Ricoh Belgium proti Svetu

43

2014/C 052/83

Zadeva T-695/13: Tožba, vložena 31. decembra 2013 – ENAC proti Komisiji in TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Zadeva T-696/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Meta Group proti Komisiji

44

2014/C 052/85

Zadeva T-698/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Luigi Marcuccio proti sklepu Sodišča za uslužbence z dne 17. oktobra 2013: zadeva F-127/12, Marcuccio proti Komisiji

44

2014/C 052/86

Zadeva T-699/13 P: Pritožba, ki jo je Luigi Marcuccio 30. decembra 2013 vložil zoper sklep, ki ga je 17. oktobra 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-145/12, Marcuccio proti Komisiji

45

2014/C 052/87

Zadeva T-700/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Bankia proti Komisiji

45

2014/C 052/88

Zadeva T-701/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Asociación Española de Banca proti Komisiji

46

2014/C 052/89

Zadeva T-702/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Unicaja Banco proti Komisiji

46

2014/C 052/90

Zadeva T-703/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Liberbank proti Komisiji

47

2014/C 052/91

Zadeva T-704/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Banco de Sabadell in Banco Gallego proti Komisiji

47

2014/C 052/92

Zadeva T-705/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Catalunya Banc proti Komisiji

47

2014/C 052/93

Zadeva T-719/13: Tožba, vložena 30. decembra 2013 – Lico Leasing in Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión proti Komisiji

48

2014/C 052/94

Zadeva T-1/14: Tožba, vložena 7. januarja 2014 – Aluminios Cortizo in Cortizo Cartera proti Komisiji

49

2014/C 052/95

Zadeva T-2/14: Tožba, vložena 1. januarja 2014 – Caixabank proti Komisiji

49

2014/C 052/96

Zadeva T-3/14: Tožba, vložena 2. januarja 2014 – Anudal Industrial proti Komisiji

50

2014/C 052/97

Zadeva T-4/14: Tožba, vložena 2. januarja 2014 – Industrias Ponsa proti Komisiji

50

2014/C 052/98

Zadeva T-5/14: Tožba, vložena 2. januarja 2014 – Anudal proti Komisiji

50

2014/C 052/99

Zadeva T-10/14: Tožba, vložena 3. januarja 2014 – Inditex y Naviera Nebulosa de Omega proti Komisiji

51

2014/C 052/00

Zadeva T-15/14: Tožba, vložena 6. januarja 2014 – Simet proti Komisiji

51

2014/C 052/01

Zadeva T-390/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. januarja 2014 – Lifted Research in LRG Europe proti UUNT – Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 052/02

Zadeva F-114/13: Tožba, vložena 29. novembra 2013 – ZZ in ZZ proti Komisiji

53

2014/C 052/03

Zadeva F-118/13: Tožba, vložena 9. decembra 2013 – ZZ proti Komisiji

53

2014/C 052/04

Zadeva F-121/13: Tožba, vložena 16. decembra 2013 – ZZ proti Komisiji

53

2014/C 052/05

Zadeva F-122/13: Tožba, vložena 17. decembra 2013 – ZZ proti Europolu

53

2014/C 052/06

Zadeva F-123/13: Tožba, vložena 18. decembra 2013 – ZZ proti Komisiji

54

2014/C 052/07

Zadeva F-124/13: Tožba, vložena 19. decembra 2013 – ZZ proti Parlamentu

54

2014/C 052/08

Zadeva F-1/14: Tožba, vložena 6. januarja 2014 – ZZ proti Komisiji

54


SL

 

Top