Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:378:TOC

Uradni list Evropske unije, C 378, 24. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.378.slv

Uradni list

Evropske unije

C 378

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
24. december 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Svet

2013/C 378/01

Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah

1

 

Evropska komisija

2013/C 378/02

Priporočilo Komisije z dne 27. novembra 2013 o procesnih jamstvih za ranljive osebe, ki so osumljene ali obdolžene v kazenskem postopku

8

2013/C 378/03

Priporočilo Komisije z dne 27. novembra 2013 o pravici do brezplačne pravne pomoči za osumljene ali obdolžene osebe v kazenskih postopkih

11

 

Evropska centralna banka

2013/C 378/04

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 17. decembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51)

15


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 378/05

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

16

2013/C 378/06

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

17

2013/C 378/07

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

18

2013/C 378/08

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.7100 – New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) (2)

19

2013/C 378/09

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6844 – GE/Avio) (2)

19

2013/C 378/10

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.7096 – Eni ULX/Liverpool Bay JV) (2)

20


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2013/C 378/11

Menjalni tečaji eura

21

2013/C 378/12

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora z dne 28. junija 2013 o osnutku odločbe v zvezi z zadeva COMP/39.847/E-BOOKS – Poročevalka: Litva

22

2013/C 378/13

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – E-KNJIGE (Penguin) (COMP/39.847)

23

2013/C 378/14

Povzetek sklepa Komisije z dne 25. julija 2013 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.847/E-BOOKS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4750)  (2)

25

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2013/C 378/15

Državni prazniki v letu 2014

29

2013/C 378/16

Obvestilo slovaške vlade v skladu s členom 10(2) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo (direktiva o električni energiji) glede imenovanja družbe Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., za sistemskega operaterja prenosnega omrežja v Slovaški republiki – Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije

31

2013/C 378/17

Obvestilo slovaške vlade v skladu s členom 10(2) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (direktiva o zemeljskem plinu) glede imenovanja družbe Eustream, a. s., za sistemskega operaterja prenosnega omrežja v Slovaški republiki – sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

31

2013/C 378/18

Obvestilo francoske vlade v skladu s členom 10(2) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta (direktiva o zemeljskem plinu) o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom glede imenovanja družb GRTgaz in TIGF za operaterja prenosnega omrežja v Franciji

32

2013/C 378/19

Obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj Italijanske republike na podlagi člena 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

33


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2013/C 378/20

Javni razpis – Herkul II/2013/Usposabljanje

34

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2013/C 378/21

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) (2)

35

2013/C 378/22

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (2)

36


 

Popravki

2013/C 378/23

Popravek razpisov za zbiranje predlogov v okviru večletnega delovnega programa 2013 za nepovratna sredstva na področju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) za obdobje 2007–2013 (UL C 361, 11.12.2013)

37

2013/C 378/24

Popravek razpisa za zbiranje predlogov v okviru letnega delovnega programa 2013 za nepovratna sredstva na področju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) za obdobje 2007–2013 (UL C 361, 11.12.2013)

38


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi

 

(2)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top