Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:359:TOC

Uradni list Evropske unije, C 359, 7. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.359.slv

Uradni list

Evropske unije

C 359

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
7. december 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 359/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 352, 30.11.2013

1

2013/C 359/02

Sklep Sodišča z dne 19. novembra 2013 o praznikih in dela prostih dneh ter sodnih počitnicah

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 359/03

Zadeva C-475/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 30. avgusta 2013 vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) – Walter Jubin proti easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/04

Zadeva C-476/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 30. avgusta 2013 vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) – Heidemarie Retzlaff proti easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/05

Zadeva C-507/13: Tožba, vložena 20. septembra 2013 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije

4

2013/C 359/06

Zadeva C-515/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 25. septembra 2013 – Ingeniørforeningen i Danmark, ki zastopa Poula Landina, proti TEKNIQ, ki zastopa ENCO A/S – VVS

5

2013/C 359/07

Zadeva C-526/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litva) 7. oktobra 2013 – Fast Bunkering Klaipėda UAB proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

5

2013/C 359/08

Zadeva C-534/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 10. oktobra 2013 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in drugi proti Fipa Group in drugim

6

2013/C 359/09

Zadeva C-540/13: Tožba, vložena 15. oktobra 2013 – Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

6

 

Splošno sodišče

2013/C 359/10

Zadeva T-231/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2013 – Merlin in drugi proti UUNT – Dusyma (Jeu) (Model Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Registriran model Skupnosti, ki pomeni igro — Prejšnji model — Ničnostni razlogi — Novost — Individualnost — Razlika med proizvodom in modelom — Členi 3, 4, 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)

7

2013/C 359/11

Zadeva T-416/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2013 – Biotronik SE proti UUNT – Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti CARDIO MANAGER — Prejšnja nacionalna besedna znamka CardioMessenger — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009)

7

2013/C 359/12

Zadeva T-476/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2013 – Komisija proti Moschonaki („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Razpis prostega delovnega mesta — Zavrnitev kandidature — Ničnostna tožba — Pravni interes — Dopustnost — Pravilo o skladnosti med tožbo in pritožbo — Člen 91(2) Kadrovskih predpisov za uradnike — Odškodninska tožba“)

8

2013/C 359/13

Združeni zadevi T-566/11 in T-567/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2013 – Viejo Valle proti UUNT – Établissements Coquet (Skodelica s krožničkom z vrezninami in globok krožnik z vrezninami) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirana modela Skupnosti, ki predstavljata skodelico s krožničkom z vrezninami in globok krožnik z vrezninami — Razlog za ničnost — Nedovoljena uporaba dela, ki je varovano z avtorskim pravom države članice — Člen 25(1)(f) Uredbe (ES) št. 6/2002)

8

2013/C 359/14

Zadeva T-581/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2013 – Dimian proti UUNT – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti Baby Bambolina — Prejšnja neregistrirana nacionalna znamka Bambolina — Relativni razlog za zavrnitev — Neuporaba znaka, katerega obseg ni le lokalen, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

9

2013/C 359/15

Zadeva T-114/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2013 – Bode Chemie proti UUNT – Laros (sterilina) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti sterilina — Predhodne besedne in figurativne znamke Skupnosti STERILLIUM in BODE Sterillium — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

9

2013/C 359/16

Zadeva T-155/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2013 – Schulze proti UUNT – GKL (Klassiklotterie) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Klassiklotterie — Prejšnja besedna nacionalna znamka NKL Klassiklotterie — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

10

2013/C 359/17

Zadeva T-417/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2013 – SFC Jardibric proti UUNT – Aqua Center Europa (AQUA FLOW) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti AQUA FLOW — Prejšnja figurativna nacionalna znamka VAQUA FLOW — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Ugotovitev ničnosti — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Zožitev zaradi pristanka — Člen 54(2) Uredbe št. 207/2009)

10

2013/C 359/18

Zadeva T-561/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2013 – Beninca proti Komisiji („Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokument, ki ga je Komisija sestavila v okviru koncentracije med družbama Deutsche Börse in NYSE Euronext — Zavrnitev dostopa — Izjema zaradi varstva postopka odločanja“)

11

2013/C 359/19

Zadeva T-259/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2013 – Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs proti Komisiji (Ničnostna tožba — Program Phare — Projekt, ki se nanaša na razvoj centra za inovacije in testiranje gradbenih proizvodov — Odločitev Komisije, da izterja del plačanih zneskov — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

11

2013/C 359/20

Zadeva T-367/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. oktobra 2013 – Lyder Enterprises proti OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR) (Žlahtniteljske pravice — Prijava za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti za sorto SOUTHERN SPLENDOUR — Ugovori — Zavrnitev tožbe s strani odbora za pritožbe USRS — Pristojnost USRS — Izvajanje dokazov — Deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno neutemeljena tožba)

11

2013/C 359/21

Zadeva T-597/11 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2013 – Michail proti Komisiji („Pritožba — Uslužbenci — Uradniki — Prošnja za pomoč — Člen 24 kadrovskih predpisov — Psihično nadlegovanje — Očitno neutemeljena pritožba“)

12

2013/C 359/22

Zadeva T-13/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2013 – Andechser Molkerei Scheitz proti Komisiji („Ničnostna in odškodninska tožba — Javno zdravje — Seznamom aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih — Steviol glikozidi — Nedopustna ali očitno neutemeljena tožba“)

12

2013/C 359/23

Zadeva T-191/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2013 – Roland proti UUNT – Textiles Well (wellness inspired by nature) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

13

2013/C 359/24

Zadeva T-128/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2013 – Vicente Gandia Pla proti UUNT – Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Odpoved nacionalni znamki — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)

13

2013/C 359/25

Zadeva T-148/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2013 – Španija proti Komisiji (Tožba za razglasitev ničnosti — Rok za vložitev tožbe — Začetek teka roka — Objava v Uradnem listu — Nedopustnost)

13

2013/C 359/26

Zadeva T-149/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2013 – Španija proti Komisiji (Tožba za razglasitev ničnosti — Rok za vložitev tožbe — Začetek teka roka — Objava v Uradnem listu — Nedopustnost)

14

2013/C 359/27

Zadeva T-226/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. oktobra 2013 – Marcuccio proti Komisiji („Pritožba — Javni uslužbenci — Zavrnitev tožbe na prvi stopnji, ker je ta očitno brez vsakršne pravne podlage — Dopis v zvezi z izvršitvijo sodbe Sodišča za uslužbence, poslan zastopniku tožeče stranke v postopku s pritožbo, vloženo zoper to sodbo — Pritožba, ki je deloma nedopustna in deloma očitno neutemeljena“)

14

2013/C 359/28

Zadeva T-461/13 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2013 – Španija proti Komisiji („Začasna odredba — Državne pomoči — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in odrejena njena izterjava ter preklic neporavnanih plačil — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj fumus boni juris in nujnosti“)

15

2013/C 359/29

Zadeva T-462/13 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2013 – Comunidad Autónoma del País Vasco in Itelazpi proti Komisiji („Začasna odredba — Državne pomoči — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in odrejena njena izterjava ter preklic neporavnanih plačil — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti“)

15

2013/C 359/30

Zadeva T-525/13: Tožba, vložena 30. septembra 2013 – H&M Hennes & Mauritz proti UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice)

15

2013/C 359/31

Zadeva T-526/13: Tožba, vložena 30. septembra 2013 – H&M Hennes & Mauritz proti UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice)

16

2013/C 359/32

Zadeva T-531/13: Tožba, vložena 26. septembra 2013 – Kicks Kosmetikkedjan proti UUNT – Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

16

2013/C 359/33

Zadeva T-532/13: Tožba, vložena 26. septembra 2013 – Kicks Kosmetikkedjan proti UUNT – Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

17

2013/C 359/34

Zadeva T-533/13: Tožba, vložena 3. oktobra 2013 – Litva proti Komisiji

17

2013/C 359/35

Zadeva T-545/13: Tožba, vložena 8. oktobra 2013 – Al Matri proti Svetu

18

2013/C 359/36

Zadeva T-552/13: Tožba, vložena 15. oktobra 2013 – Oil Turbo Compressor proti Svetu

19

2013/C 359/37

Zadeva T-192/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2013 – Transworld Oil Computer Centrum in drugi proti Eurojustu

20

2013/C 359/38

Zadeva T-399/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2013 – KO-Invest proti UUNT – Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

20


SL

 

Top