Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 353, 3. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CE2013.353.slv

Uradni list

Evropske unije

C 353E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
3. december 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2012–2013
Seje: 11.–13. septembra 2012
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 370 E, 30.11.2012.
SPREJETA BESEDILA

 

Torek, 11. september 2012

2013/C 353E/01

Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIAResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Okrepljena solidarnost znotraj EU na področju azilaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o delovnem programu Komisije za leto 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Prostovoljno in neplačano darovanje tkiv in celicResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in celic (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Vloga žensk v zelenem gospodarstvuResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o vlogi žensk v zelenem gospodarstvu (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Delovni pogoji žensk v sektorju storitevResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Izobraževanje, usposabljanje in Evropa 2020Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o izobraževanju, usposabljanju in Evropi 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Spletna distribucija avdiovizualnih del v EUResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o spletni distribuciji avdiovizualnih del v EU (2011/2313(INI))

64

 

Sreda, 12. september 2012

2013/C 353E/09

Sklep o nenasprotovanju izvedbenemu ukrepu: sistem za izogibanje trčenj v zraku pri določenih novih zrakoplovihSklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku sklepa Komisije, ki Francoski republiki dovoljuje odstopanje od določb Uredbe Komisije (EU) št. 1332/2011 glede uporabe nove programske različice sistema za izogibanje trčenj v zraku (ACAS II) pri določenih novih zrakoplovih (D020967/02 – 2012/2745(RPS))

75

2013/C 353E/10

Sklep o nenasprotovanju delegiranemu aktu: nadnacionalno sodelovanje in pogajanje v sektorju mleka in mlečnih proizvodovSklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede nadnacionalnega sodelovanja in pogodbenih pogajanj organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780(RPS))

76

2013/C 353E/11

Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politikiResolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virovResolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o obveznostih poročanja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma skupne ribiške politike - glavno sporočiloResolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o reformi skupne ribiške politike – glavno sporočilo (2011/2290(INI))

104

 

Četrtek, 13. september 2012

2013/C 353E/14

Osemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o osemnajstem poročilu o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategija kohezijske politike EU za območje AtlantikaResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o strategiji kohezijske politike EU za območje Atlantika (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Razmere v SirijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o Siriji (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politična uporaba sodstva v RusijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o politični uporabi sodstva v Rusiji (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Predlogi za Evropsko bančno unijo (EBU)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012: Bančni uniji naproti (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjevResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o Južni Afriki: pokol stavkajočih rudarjev (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Preganjanje muslimanov Rohingja v BurmiResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o preganjanju muslimanskega ljudstva Rohingja v Burmi/Mjanmaru (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbajdžan: primer Ramila SafarovaResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o Azerbajdžanu: primer Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Boj proti multipli sklerozi v EvropiIzjava Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o boju proti multipli sklerozi v Evropi

151


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 11. september 2012

2013/C 353E/23

Odvzem poslanske imunitete Jaroslawu Leszeku WalesiSklep Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o zahtevi za odvzem imunitete Jarosławu Leszeku Wałęsi (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Odvzem poslanske imunitete Birgit Collin-LangenSklep Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o zahtevi za odvzem imunitete Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Četrtek, 13. september 2012

2013/C 353E/25

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamentaSklep Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta (2012/2069(ACI))

156

PRILOGA

159


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 11. september 2012

2013/C 353E/26

Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, DanskaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danska) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PRILOGA

172

2013/C 353E/27

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, ŠpanijaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/017 ES/Aragon Construction, Španija) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PRILOGA

175

2013/C 353E/28

Energetska učinkovitost ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES

177

Priloga k zakonodajni resolucij

177

2013/C 353E/29

Evropska standardizacija ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta

179

2013/C 353E/30

Elektronska identifikacija govedi ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 11. septembra 2012, k spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede farmakovigilance (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco

192

2013/C 353E/32

Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede farmakovigilance (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva farmakovigilanco

193

2013/C 353E/33

Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila

194

2013/C 353E/34

Shema enotnih plačil in podpore vinogradnikom ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z ureditvijo sheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z ureditvijo sheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom

195

2013/C 353E/35

Upravno sodelovanje prek informacijskega sistema za notranji trg ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št…/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI)

196

2013/C 353E/36

Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Sreda, 12. september 2012

2013/C 353E/37

Mminimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ

202

2013/C 353E/38

Upravljanje določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 12. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 12. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2008/97, (ES) št. 779/98 in (ES) št. 1506/98 na področju uvoza oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o spremembi Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o spremembi sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

212

2013/C 353E/43

Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1184/2006 in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000

213

PRILOGA I

241

PRILOGA II

242

PRILOGA III

245

 

Četrtek, 13. september 2012

2013/C 353E/44

Podaljšanje veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve številnih držav s seznama regij ali držav, ki so dokončale pogajanja (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve številnih držav s seznama regij ali držav, ki so dokončale pogajanja

249

PRILOGA

252

2013/C 353E/47

Mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije

253

2013/C 353E/48

Sheme kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. … Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

255

Priloga k zakonodajni resoluciji

255

2013/C 353E/49

Evropski skladi za socialno podjetništvo ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Evropski skladi tveganega kapitala ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Dovoljene uporabe osirotelih del ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del

323

2013/C 353E/54

Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan

324


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top