Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:245:TOC

Uradni list Evropske unije, C 245, 24. avgust 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.245.slv

Uradni list

Evropske unije

C 245

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
24. avgust 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 245/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 233, 10.8.2013

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 245/02

Zadeva C-287/11 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. julija 2013 – Evropska komisija proti Aalberts Industries NV, Comap SA, nekdanja Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Evropski trg — Področje priborov (fitingi) iz bakra in bakrenih zlitin — Odločba Komisije — Ugotovitev kršitve člena 101 PDEU — Globe — Enotna, zapletena in trajajoča kršitev — Prenehanje kršitev — Nadaljevanje kršitve s strani nekaterih udeležencev — Ponovna kršitev)

2

2013/C 245/03

Zadeva C-312/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. julija 2013 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2000/78/ES — Člen 5 — Vzpostavitev splošnih okvirov enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu — Hendikepirane osebe — Nezadostni ukrepi za prenos)

2

2013/C 245/04

Zadeva C-350/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. julija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgija) – Argenta Spaarbank NV proti Belgische Staat (Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Davčni odbitek za tvegani kapital — Nominalne obresti — Zmanjšanje odbitnega zneska za družbe, ki imajo poslovne enote v tujini, ki ustvarjajo prihodke, oproščene davka na podlagi konvencij o preprečevanju dvojnega obdavčevanja)

3

2013/C 245/05

Zadeva C-100/12: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 4. julija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italija) – Fastweb SpA proti Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (Javna naročila — Direktiva 89/665/EGS — Revizija na področju javnih naročil — Tožba, ki jo zoper odločitev o oddaji naročila vloži ponudnik, čigar ponudba ni bila sprejeta — Tožba, ki temelji na razlogu, da izbrana ponudba ni v skladu s tehničnimi specifikacijami naročila — Nasprotna tožba izbranega ponudnika, ki temelji na nespoštovanju nekaterih tehničnih specifikacij naročila, kar zadeva ponudbo, ki jo je predložil ponudnik, ki je vložil to tožbo — Ponudbi, od katerih nobena ni v skladu s tehničnimi specifikacijami naročila — Nacionalna sodna praksa, ki nalaga predhoden preizkus nasprotne tožbe in, če je ta utemeljena, razglasitev glavne tožbe za nedopustno brez odločanja po vsebini — Združljivost s pravom Unije)

3

2013/C 245/06

Zadeva C-233/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. julija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di La Spezia – Italija) – Simone Gardella proti Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v državi članici — Člena 45 PDEU in 48 PDEU — Nacionalna zakonodaja, ki ne določa pravice do prenosa kapitalizirane vrednosti pokojninskih prispevkov, plačanih nacionalni socialnovarstveni ustanovi, na mednarodno organizacijo s sedežem v drugi državi članici — Pravilo seštevanja)

4

2013/C 245/07

Zadeva C-325/13 P: Pritožba, ki jo je Peek & Cloppenburg KG vložila 17. junija 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 18. aprila 2013 v zadevi T-506/11, Peek & Cloppenburg KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

4

2013/C 245/08

Zadeva C-326/13 P: Pritožba, ki jo je Peek & Cloppenburg KG vložila 17. junija 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 18. aprila 2013 v zadevi T-507/11, Peek & Cloppenburg KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

5

2013/C 245/09

Zadeva C-330/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Burgas (Bolgarija) 18. junija 2013 – Lukoil Neftohim Burgas AD proti Načalnik na Mitničeski punkt „Pristanište Burgas centar“ pri Mitnica Burgas

6

 

Splošno sodišče

2013/C 245/10

Zadeva T-234/11 P-RENV-RX: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. julija 2013 – Arango Jaramillo in drugi proti EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Ponovni preizkus sodbe Splošnega sodišča — Prvostopenjsko zavrženje tožbe kot nedopustne — Pokojnine — Dvig prispevka v pokojninski sistem — Rok za vložitev tožbe — Razumni rok)

8

2013/C 245/11

Zadeva T-552/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. julija 2013 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro proti Komisiji (Ničnostna tožba — Pogodba o finančni pomoči Evropske unije za projekt na področju zdravstvenega sodelovanja — Opomin dolžniku — Pogodbena narava spora — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost — Nasprotna tožba za plačilo)

8

2013/C 245/12

Zadeva T-3/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. julija 2013 – Kreyenberg proti UUNT – Komisija (MEMBER OF €e euro experts) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti MEMBER OF €e euro experts — Absolutni razlog za zavrnitev — Emblemi Unije in področij njenih dejavnosti — Simbol eura — Člen 7(1)(i) Uredbe (ES) št. 207/2009)

9

2013/C 245/13

Zadeva T-304/13 P: Pritožba, ki so jo van der Aat in drugi 31. maja 2013 vložili zoper sodbo, ki jo 21. marca 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-111/11, van der Aat in drugi proti Komisiji

9

2013/C 245/14

Zadeva T-319/13: Tožba, vložena 11. junija 2013 – Elmaghraby in El Gazaerly proti Svetu

12

2013/C 245/15

Zadeva T-335/13: Tožba, vložena 19. junija 2013 – BT Limited Belgian Branch proti Komisiji

12

2013/C 245/16

Zadeva T-340/13: Tožba, vložena 25. junija 2013 – Federación Española de Hostelería proti EACEA

13

2013/C 245/17

Zadeva T-343/13: Tožba, vložena 28. junija 2013 – CN proti Parlamentu

14

2013/C 245/18

Zadeva T-345/13: Tožba, vložena 2. julija 2013 – Construcción, Promociones e Instalaciones proti UUNT – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)

15

2013/C 245/19

Zadeva T-346/13: Tožba, vložena 2. julija 2013 – Helenska republika proti Komisiji

15


SL

 

Top