EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Uradni list Evropske unije, C 171, 15. junij 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.171.slv

Uradni list

Evropske unije

C 171

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
15. junij 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 171/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 164, 8.6.2013

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 171/02

Zadeva C-480/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Direktiva 2006/112/ES — Člen 11 — Nacionalna zakonodaja, ki možnost oblikovanja skupine oseb, ki se lahko obravnava kot en davčni zavezanec za DDV, omejuje na podjetja iz finančnega in zavarovalniškega sektorja)

2

2013/C 171/03

Zadeva C-64/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda ustanavljanja — Člen 49 PDEU — Omejitve — Davčna zakonodaja — Takojšnja obdavčitev nerealiziranega povečanja vrednosti — Prenos sedeža družbe, prenehanje dejavnosti stalne poslovne enote ali prenos sredstev te poslovne enote)

2

2013/C 171/04

Zadeva C-65/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Direktiva 2006/112/ES — Člena 9 in 11 — Nacionalna zakonodaja, ki dopušča vključitev oseb, ki niso davčni zavezanci, v skupino oseb, ki so lahko obravnavane kot en zavezanec za DDV — Posvetovanje z odborom za DDV)

3

2013/C 171/05

Zadeva C-74/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Republiki Finski (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Direktiva 2006/112/ES — Člena 9 in 11 — Nacionalna zakonodaja, ki dopušča vključitev oseb, ki niso davčni zavezanci, v skupino oseb, ki so lahko obravnavane kot en zavezanec za DDV, možnost za ustanovitev take skupine pa omejuje na podjetja iz finančnega in zavarovalniškega sektorja)

3

2013/C 171/06

Zadeva C-86/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti — Obdavčenje — Direktiva 2006/112/ES — Člena 9 in 11 — Nacionalna zakonodaja, ki dovoljuje vključitev oseb, ki niso davčni zavezanci v skupino oseb, ki jih je mogoče šteti za enega samega zavezanca za DDV)

4

2013/C 171/07

Zadeva C-95/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Danski (Neizpolnitev obveznosti države — Davki — Direktiva 2006/112/ES — Člena 9 in 11 — Nacionalna zakonodaja, ki osebam, ki niso davčni zavezanci, dovoljuje, da so del skupine zavezancev za plačilo DDV)

4

2013/C 171/08

Zadeva C-109/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Češki republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Direktiva 2006/112/ES — Člena 9 in 11 — Nacionalna zakonodaja, ki dopušča vključitev oseb, ki niso davčni zavezanci, v skupino oseb, ki so lahko obravnavane kot en zavezanec za DDV)

5

2013/C 171/09

Zadeva C-212/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Jyske Bank Gibraltar Ltd proti Administración del Estado (Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma — Direktiva 2005/60/ES — Člen 22(2) — Sklep 2000/642/PNZ — Obveznost kreditnih ustanov, da sporočajo sumljive finančne transakcije — Ustanova, ki posluje v okviru svobode opravljanja storitev — Določitev nacionalne finančne obveščevalne enote, odgovorne za pridobivanje informacij — Člen 56 PDEU — Ovira za svobodo opravljanja storitev — Nujne zahteve v splošnem interesu — Sorazmernost)

5

2013/C 171/10

Zadeva C-331/11: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Slovaški republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 1999/31/ES — Odlaganje odpadkov — Člen 14 — Obstoječe odlagališče — Neobstoj načrta prilagoditve odlagališča — Nadaljnje obratovanje)

6

2013/C 171/11

Zadeva C-398/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – Thomas Hogan in drugi proti Minister for Social and Family Affairs in drugim (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Socialna politika — Približevanje zakonodaj — Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca — Direktiva 2008/94/ES — Področje uporabe — Poklicni pokojninski načrti dodatnega zavarovanja — Načrt z določenimi prejemki in uravnoteženimi stroški — Nezadostnost sredstev — Minimalna raven varstva — Gospodarska kriza — Uravnotežen gospodarski in socialni razvoj — Obveznosti zadevne države članice v primeru nezadostnosti sredstev — Odgovornost države članice v primeru nepravilnega prenosa)

6

2013/C 171/12

Združene zadeve od C-478/11 P do C-482/11 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. aprila 2013 – Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) proti Svetu Evropske unije (Pritožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti osebam in subjektom — Člen 263, šesti odstavek, PDEU — Rok za vložitev tožbe — Višja sila — Oborožen spopad)

7

2013/C 171/13

Zadeva C-55/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. aprila 2013 – Evropska komisija proti Irski (Neizpolnitev obveznosti — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Oprostitev plačila trošarine za goriva, ki ga za motorna vozila uporabljajo invalidi — Ohranitev oprostitve po poteku prehodnega obdobja — Kršitev)

7

2013/C 171/14

Zadeva C-81/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel București – Romunija) – Asociația ACCEPT proti Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Socialna politika — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Členi 2(2)(a), 10(1) in 17 — Prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti — Pojem „dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za diskriminacijo“ — Prilagoditev dokaznega bremena — Učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije — Oseba, ki se predstavlja in se v javnosti dojema kot vodilna oseba poklicnega nogometnega kluba — Javne izjave, s katerimi se izključuje zaposlitev nogometaša, prikazovanega kot homoseksualca)

8

2013/C 171/15

Zadeva C-89/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België – Belgija) – Rose Marie Bark proti Galileo Joint Undertaking, v likvidaciji (Skupna podjetja — Pogodbe, sklenjene z delavci — Pogoji za zaposlitev — Uredba (ES) št. 876/2002)

9

2013/C 171/16

Zadeva C-389/12 P: Pritožba, ki jo je Tibor Szarvas vložil 20. avgusta 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 26. junija 2012 v zadevi T-129/12, Szarvas proti Madžarski

9

2013/C 171/17

Zadeva C-27/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. januarja 2013 vložilo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Nemčija) – Flughafen Lübeck GmbH proti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Zadeva C-116/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Španija) 11. marca 2013 – Banco de Valencia SA proti Joaquínu Valldeperasu Tortosi, Maríi Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Zadeva C-117/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshofs (Nemčija) 14. marca 2013 – Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Zadeva C-118/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesarbeitsgericht Hamm (Nemčija) 14. marca 2013 – Gülay Bollacke proti K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Zadeva C-128/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalska) 18. marca 2013 – Cruz & Companhia Lda proti IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, in drugemu

11

2013/C 171/22

Zadeva C-129/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. marca 2013 – Kamino International Logistics BV, druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

Zadeva C-130/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. marca 2013 vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Datema Hellman Worldwide Logistics BV, druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

Zadeva C-131/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. marca 2013 – Staatssecretaris van Financiën, druga stranka v postopku: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Zadeva C-133/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 18. marca 2013 – Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financië, druga stranka v postopku: Q

13

2013/C 171/26

Zadeva C-135/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 18. marca 2013 – Szatmári Malom Kft. proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Zadeva C-137/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. marca 2013 vložilo Bayerisches Verwaltungsgericht München (Nemčija) – Herbaria Kräuterparadies GmbH proti Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Zadeva C-138/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 19. marca 2013 – Naime Dogan proti Zvezni republiki Nemčiji

14

2013/C 171/29

Zadeva C-143/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Specializat Cluj (Romunija) 20. marca 2013 – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei proti SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Zadeva C-146/13: Tožba, vložena 22. marca 2013 – Kraljevina Španija proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije

15

2013/C 171/31

Zadeva C-147/13: Tožba, vložena 22. marca 2013 – Kraljevina Španija proti Svetu Evropske unije

16

2013/C 171/32

Zadeva C-148/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. marca 2013 vložilo Raad van State (Nizozemska) – A, druga stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Zadeva C-149/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. marca 2013 vložilo Raad van State (Nizozemska) – B, druga stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Zadeva C-150/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. marca 2013 vložilo Raad van State (Nizozemska) – C, druga stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Zadeva C-151/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) 25. marca 2013 – Le Rayon d'Or SARL proti Ministre de l'Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

Zadeva C-159/13 P: Pritožba, ki jo je Fercal – Consultadoria e Serviços, L.da vložila 28. marca 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 24. januarja 2013 v zadevi T-474/09, Fercal proti UUNT – Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Zadeva C-163/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 2. aprila 2013 – Turbu.com BV, druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Zadeva C-164/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 2. aprila 2013 – Turbu.com Mobile Phone’s BV, druga stranka v postopku: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Zadeva C-169/13: Tožba, vložena 5. aprila 2013 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

19

2013/C 171/40

Zadeva C-173/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Lyon (Francija) 9. aprila 2013 – Maurice Leone, Blandine Leone proti Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Zadeva C-176/13 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 9. aprila 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 29. januarja 2013 v zadevi T-496/10, Bank Mellat proti Svetu Evropske unije

20

2013/C 171/42

Zadeva C-199/13 P: Pritožba, ki so jo Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL vložile 16. aprila 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 1. februarja 2013 v zadevi T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL proti Evropski komisiji

21

2013/C 171/43

Zadeva C-200/13 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 16. aprila 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 5. februarja 2013 v zadevi T-494/10, Bank Saderat Iran proti Svetu Evropske unije

22

2013/C 171/44

Zadeva C-209/13: Tožba, vložena 18. aprila 2013 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije

22

2013/C 171/45

Zadeva C-211/13: Tožba, vložena 19. aprila 2013 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

23

2013/C 171/46

Zadeva C-215/13 P: Pritožba, ki sta jo Acron OAO in Dorogobuž OAO vložili 23. aprila 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 7. februarja 2013 v zadevi Acron OAO in Dorogobuž OAO proti Svetu Evropske unije (T-235/08)

23

2013/C 171/47

Zadeva C-216/13 P: Pritožba, ki jo je Acron OAO vložila 23. aprila 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 7. februarja 2013 v zadevi Acron OAO proti Svetu Evropske unije (T-118/10)

24

2013/C 171/48

Zadeva C-248/13: Tožba, vložena 6. maja 2013 – Evropska komisija proti Svetu Evropske unije

25

 

Splošno sodišče

2013/C 171/49

Zadeva T-80/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. aprila 2013 – Bell & Ross proti UUNT – KIN (Ohišje zapestne ure) („Model Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Registriran model Skupnosti, ki predstavlja ohišje zapestne ure — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Neobstoj individualnosti — Neobstoj drugačnega celotnega vtisa — Seznanjen uporabnik — Stopnja svobode oblikovalca — Členi 4, 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Povezanost z nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti — Sodišče za model Skupnosti — Člen 91 Uredbe št. 6/2002“)

26

2013/C 171/50

Zadeva T-288/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. maja 2013 – Kieffer Omnitec proti Komisiji (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Vzdrževanje sistemov HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija), sprinklerskih sistemov in vodnih ter sanitarnih sistemov v zgradbi Joseph Bech v Luxembourgu — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Enako obravnavanje — Preglednost — Sorazmernost — Očitna napaka pri presoji — Obveznost obrazložitve)

26

2013/C 171/51

Zadeva T-304/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2013 – Alumina proti Svetu (Damping — Uvoz zeolita A v prahu s poreklom iz Bosne in Hercegovine — Normalna vrednost — Reprezentativnost domače prodaje — Stopnja dobička — Običajni potek trgovanja)

26

2013/C 171/52

Zadeva T-640/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2013 – Boehringer Ingelheim International proti UUNT (RELY-ABLE) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija, ki označuje Evropsko skupnost — Besedna znamka RELY ABLE — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Odvečni razlog)

27

2013/C 171/53

Zadeva T-61/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2013 – ABC-One proti UUNT (SLIM BELLY) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti SLIM BELLY — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2013/C 171/54

Zadeva T-183/13: Tožba, vložena 28. marca 2013 – Skype proti UUNT – British Sky Broadcasting in Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Zadeva T-184/13: Tožba, vložena 28. marca 2013 – Skype proti UUNT – British Sky Broadcasting in Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Zadeva T-187/13: Tožba, vložena 2. aprila 2013 – Jannatian proti Svetu

29

2013/C 171/57

Zadeva T-192/13: Tožba, vložena 2. aprila 2013 – Transworld Oil Computer Centrum in drugi proti Eurojustu

30

2013/C 171/58

Zadeva T-195/13: Tožba, vložena 3. aprila 2013 – dm-drogerie markt proti UUNT – V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Zadeva T-196/13: Tožba, vložena 5. aprila 2013 – Nanu-Nana Joachim Hoepp proti UUNT – Stal-Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Zadeva T-198/13: Tožba, vložena 8. aprila 2013 – Imax proti UUNT – Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Zadeva T-200/13 P: Pritožba, ki jo je 9. aprila 2013 vložila Patrizia De Luca zoper sodbo Sodišča za uslužbence z dne 30. januarja 2013 v zadevi De Luca proti Komisiji, F-20/06

32

2013/C 171/62

Zadeva T-202/13: Tožba, vložena 9. aprila 2013 – Group’Hygiène proti Komisiji

33

2013/C 171/63

Zadeva T-206/13: Tožba, vložena 8. aprila 2013 – Stance proti UUNT – Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Zadeva T-207/13: Tožba, vložena 10. aprila 2013 – 1872 Holdings proti UUNT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Zadeva T-214/13: Tožba, vložena 15. aprila 2013 – Typke proti Komisiji

35

2013/C 171/66

Zadeva T-220/13: Tožba, vložena 16. aprila 2013 – Scuola Elementare Maria Montessori proti Komisiji

35

2013/C 171/67

Zadeva T-223/13: Tožba, vložena 22. aprila 2013 – Cofresco Frischhalteprodukte proti Komisiji

35

2013/C 171/68

Zadeva T-224/13: Tožba, vložena 22. aprila 2013 – Melitta France proti Komisiji

36

2013/C 171/69

Zadeva T-226/13 P: Pritožba, ki jo je 14. aprila 2013 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 6. februarja 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-67/12, Marcuccio proti Komisiji

36

2013/C 171/70

Zadeva T-229/13 P: Pritožba, ki jo je 14. aprila 2013 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 21. februarja 2013 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-113/11, Marcuccio proti Komisiji

37

2013/C 171/71

Zadeva T-231/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – Wepa Lille proti Komisiji

37

2013/C 171/72

Zadeva T-232/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – SCA Hygiène Products proti Komisiji

37

2013/C 171/73

Zadeva T-233/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – Hartmann proti Komisiji

38

2013/C 171/74

Zadeva T-234/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – Lucart France proti Komisiji

38

2013/C 171/75

Zadeva T-235/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – Gopack proti Komisiji

38

2013/C 171/76

Zadeva T-236/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – CMC France proti Komisiji

38

2013/C 171/77

Zadeva T-237/13: Tožba, vložena 23. aprila 2013 – SCA Tissue France proti Komisiji

39

2013/C 171/78

Zadeva T-238/13: Tožba, vložena 24. aprila 2013 – Delipapier proti Komisiji

39

2013/C 171/79

Zadeva T-243/13: Tožba, vložena 30. aprila 2013 – ICT proti Komisiji

39

2013/C 171/80

Zadeva T-244/13: Tožba, vložena 2. maja 2013 – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica proti Komisiji

40

2013/C 171/81

Zadeva T-194/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. aprila 2013 – Češka republika proti Komisiji

40

2013/C 171/82

Zadeva T-221/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2013 – Madžarska proti Komisiji

40

2013/C 171/83

Zadeva T-143/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2013 – Zhejiang Heda Solar Technology proti Komisiji

40

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 171/84

Zadeva F-73/11: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 24. aprila 2013 – CB proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Javni natečaj — Objava natečaja EPSO/AD/181/10 — Nepripustitev k ocenjevalnim preizkusom)

41

2013/C 171/85

Zadeva F-96/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 24. aprila 2013 – Demeneix proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Neuvrstitev na rezervni seznam — Zahteve v zvezi z delovnimi izkušnjami — Obseg diskrecijske pravice)

41

2013/C 171/86

Zadeva F-126/12: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 9. aprila 2013 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji

41

2013/C 171/87

Zadeva F-6/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. aprila 2013 – Rosenbaum proti Komisiji

41


SL

 

Top