Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:133:TOC

Uradni list Evropske unije, C 133, 9. maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.133.slv

Uradni list

Evropske unije

C 133

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
9. maj 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

487. plenarno zasedanje 13. in 14. februarja 2013

2013/C 133/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o navtični industriji: pospešeno prestrukturiranje zaradi krize (mnenje na lastno pobudo)

1

2013/C 133/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poslovnih modelih za trajnostno rast, nizkoogljičnem gospodarstvu in industrijskih spremembah (mnenje na lastno pobudo)

8

2013/C 133/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o trgovinskih odnosih med velikimi trgovci na drobno in dobavitelji živil – trenutno stanje (mnenje na lastno pobudo)

16


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

487. plenarno zasedanje 13. in 14. februarja 2013

2013/C 133/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Spodbujanje souporabe virov radijskega spektra na notranjem trgu (COM(2012) 478 final)

22

2013/C 133/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Za boljše delovanje notranjega energetskega trga (COM(2012) 663 final)

27

2013/C 133/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (COM(2012) 697 final - 2012/328 (COD))

30

2013/C 133/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (COM(2012) 628 final - 2012/0297 (NLE))

33

2013/C 133/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2347/2002 (COM(2012) 371 final)

41

2013/C 133/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o priporočilu Sveta o izvajanju širših smernic ekonomskih politik držav članic, katerih valuta je euro (COM(2012) 301 final)

44

2013/C 133/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih in o spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 (COM(2012) 542 final - 2012/0266 (COD)), predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (COM(2012) 541 final - 2012/0267 (COD)) in sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Varni, učinkoviti in inovativni medicinski pripomočki ter in vitro diagnostični medicinski pripomočki v korist pacientov, potrošnikov in zdravstvenih delavcev (COM(2012) 540 final)

52

2013/C 133/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu (COM(2012) 584 final - 2012/0283 (COD))

58

2013/C 133/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (COM(2012) 617 final - 2012/295 (COD))

62

2013/C 133/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD))

68

2013/C 133/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2012) 709 final - 2012/0335 (NLE))

77

2013/C 133/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije – Letni pregled rasti 2013 (COM(2012) 750 final)

81

2013/C 133/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD))

90


SL

 

Top