EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Uradni list Evropske unije, C 123, 27. april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.123.slv

Uradni list

Evropske unije

C 123

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
27. april 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 123/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 114, 20.4.2013

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 123/02

Zadeva C-547/10 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. marca 2013 – Švicarska konfederacija proti Evropski komisiji, Zvezni republiki Nemčiji, Landkreis Waldshut (Pritožba — Zunanji odnosi — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu — Uredba (EGS) št. 2408/92 — Dostop letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti — Člena 8 in 9 — Področje uporabe — Uresničevanje prometnih pravic — Odločba 2004/12/ES — Nemški ukrepi glede pristankov in vzletov z letališča Zürich — Obveznost obrazložitve — Prepoved diskriminacije — Sorazmernost — Dokazno breme)

2

2013/C 123/03

Zadeva C-127/11: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbeidshof te Antwerpen – Belgija) – Aldegonda van den Booren proti Rijksdienst voor Pensioenen (Socialna varnost delavcev migrantov — Člen 46a Uredbe (EGS) št. 1408/71 — Nacionalna pravila za preprečevanje kumuliranja — Starostna pokojnina — Povišanje zneska, ki ga izplačuje država članica — Družinska pokojnina — Znižanje zneska, ki ga izplačuje druga država članica)

2

2013/C 123/04

Zadeva C-275/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH proti Finanzamt Bayreuth (Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 77/388/EGS — Oprostitev za upravljanje posebnih investicijskih skladov — Obseg)

3

2013/C 123/05

Zadeva C-358/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (Okolje — Odpadki — Nevarni odpadki — Direktiva 2008/98/ES — Stari telekomunikacijski drogovi, obdelani z raztopino CCA (baker, krom in arzen) — Registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij — Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) — Seznam primerov uporabe obdelanega lesa iz Priloge XVII k Uredbi REACH — Stari telekomunikacijski drogovi, uporabljeni kot podpora za brvi)

4

2013/C 123/06

Zadeva C-424/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd in drugi proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Davek na dodano vrednost — Direktiva 77/388/EGS — Oprostitev upravljanja posebnih investicijskih skladov — Obseg — Kolektivni pokojninski načrti)

5

2013/C 123/07

Zadeva C-577/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – DKV Belgium proti Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Svoboda opravljanja storitev — Svoboda ustanavljanja — Direktivi 73/239/EGS in 92/49/EGS — Neposredno zavarovanje razen življenjskega zavarovanja — Prosto določanje premijskih stopenj — Pogodbe o zdravstvenem zavarovanju, ki niso povezane s poklicno dejavnostjo — Omejitve — Nujni razlogi v splošnem interesu)

5

2013/C 123/08

Zadeva C-607/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – ITV Broadcasting Limited in drugi proti TV Catch Up Limited (Direktiva 2001/29/ES — Člen 3(1) — Razširjanje oddaj izdajateljev komercialnih televizijskih programov s strani tretje osebe po internetu — „Live streaming“ — Priobčitev javnosti)

6

2013/C 123/09

Zadeva C-19/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – Efir OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv (Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Členi 62, 63, 65, 73 in 80 — Ustanovitev stavbne pravice s strani fizičnih oseb v korist družbe, v zamenjavo za gradbene storitve, ki jih ta družba opravi za navedene fizične osebe — Pogodba o zamenjavi — DDV na gradbene storitve — Obdavčljivi dogodek — Zapadlost — Vključitev tako obdavčljive storitve kot oproščene transakcije v pojem obdavčljivi dogodek — Predplačilo celotnega nadomestila — Predplačilo — Davčna osnova v primeru predplačila v obliki blaga ali storitev — Neposredni učinek)

7

2013/C 123/10

Zadeva C-182/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. marca 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Székesfehérvári Törvényszék – Madžarska) – Gábor Fekete proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Carinski zakonik Skupnosti — Člen 137 — Uredba o izvajanju carinskega zakonika — Člen 561(2) — Pogoji za popolno oprostitev uvoznih dajatev — Uvoz vozila, čigar lastnik ima sedež v tretji državi, v državo članico — Pooblastilo lastnika za zasebno uporabo vozila, ki ni bilo dano v pogodbi o zaposlitvi z uporabnikom — Neoprostitev)

7

2013/C 123/11

Zadeva C-39/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Amsterdam (Nizozemska) 25. januarja 2013 – Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen proti SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Zadeva C-40/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Amsterdam (Nizozemska) 25. januarja 2013 – X AG in drugi proti Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Zadeva C-41/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Amsterdam (Nizozemska) 25. januarja 2013 – Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/Kantoor Zaandam proti MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Zadeva C-43/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 28. januarja 2013 – Hauptzollamt Köln proti Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Zadeva C-44/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 28. januarja 2013 – Hauptzollamt Krefeld proti Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Zadeva C-52/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 31. januarja 2013 – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

Zadeva C-76/13: Tožba, vložena 12. februarja 2013 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

11

2013/C 123/18

Zadeva C-77/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal d'instance de Quimper (Francija) 14. februarja 2013 – CA Consumer Finance proti Francine Crouan, rojeni Weber, in Tualu Crouan

12

2013/C 123/19

Zadeva C-86/13: Tožba, vložena 20. februarja 2013 – Evropska komisija proti Svetu Evropske unije

12

2013/C 123/20

Zadeva C-104/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Latvija) 4. marca 2013 – AS „Olainfarm“ proti Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Zadeva C-109/13: Tožba, vložena 6. marca 2013 – Evropska komisija proti Republiki Finski

13

2013/C 123/22

Zadeva C-111/13: Tožba, vložena 7. marca 2013 – Evropska komisija proti Republiki Finski

14

2013/C 123/23

Mnenje 1/12: Predlog za izdajo mnenja, ki ga je vložila Evropska komisija na podlagi člena 218(11) PDEU

14

 

Splošno sodišče

2013/C 123/24

Zadeva T-587/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2013 – Fresh Del Monte Produce proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg banan — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Sistem za izmenjavo podatkov — Pojem usklajenega ravnanja s protikonkurečnim ciljem — Vzročna zveza med usklajevanjem in ravnanjem podjetij na trgu — Enotna kršitev — Pripisovanje odgovornosti za kršitev — Pravica do obrambe — Globe — Teža kršitve — Sodelovanje — Olajševalne okoliščine)

15

2013/C 123/25

Zadeva T-588/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2013 – Dole Food in Dole Germany proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg banan — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Pojem usklajenega ravnanja s protikonkurenčnim ciljem — Sistem izmenjave informacij — Obveznost utemeljitve — Pravice do obrambe — Smernice o načinu določanja glob — Resnost kršitve)

15

2013/C 123/26

Zadeva T-553/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. marca 2013 – Biodes proti UUNT – Manasul Internacional (FARMASUL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti FARMASUL — Prejšnja španska figurativna znamka MANASUL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Razlikovalni učinek prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

16

2013/C 123/27

Združeni zadevi T-229/11 in T-276/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. marca 2013 – Inglewood in drugi proti Parlamentu (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja — Sklepi o zavrnitvi zahtev za uporabo določb, ki so veljale pred spremembo sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja leta 2009 — Ugovor nezakonitosti — Pridobljene pravice — Legitimno pričakovanje — Sorazmernost — Enako obravnavanje)

16

2013/C 123/28

Zadeva T-85/13: Tožba, vložena 14. februarja 2013 – K-Swiss proti UUNT – Künzli SwissSchuh (Športni čevelj s petimi progami)

17

2013/C 123/29

Zadeva T-90/13: Tožba, vložena 12. februarja 2013 – Herdade de S. Tiago II proti UUNT – Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Zadeva T-96/13: Tožba, vložena 22. februarja 2013 – Rot Front proti UUNT – Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Zadeva T-102/13: Tožba, vložena 14. februarja 2013 – Heli-Flight proti EASA

18

2013/C 123/32

Zadeva T-112/13: Tožba, vložena 19. februarja 2013 – Cadbury Holdings proti UUNT – Société des produits Nestlé (podoba štiriprste čokoladne tablice)

19

2013/C 123/33

Zadeva T-122/13: Tožba, vložena 21. februarja 2013 – Laboratoires Polive proti UUNT – Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Zadeva T-123/13: Tožba, vložena 21. februarja 2013 – Laboratoires Polive proti UUNT – Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Zadeva T-128/13: Tožba, vložena 1. marca 2013 – Vicente Gandia Pla proti UUNT – Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Zadeva T-132/13: Tožba, vložena 4. marca 2013 – Deweerdt in drugi proti Računskemu sodišču

21

2013/C 123/37

Zadeva T-133/13: Tožba, vložena 4. marca 2013 – Pro-Aqua International proti UUNT – Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

22

2013/C 123/38

Zadeva T-136/13: Tožba, vložena 11. marca 2013 – Hanwha SolarOne in drugi proti Parlamentu in drugim

22

2013/C 123/39

Zadeva T-142/13: Tožba, vložena 13. marca 2013 – Jinko Solar in drugi proti Parlamentu in drugim

23

2013/C 123/40

Zadeva T-143/13: Tožba, vložena 13. marca 2013 – Zhejiang Heda Solar Technology proti Komisiji

23

2013/C 123/41

Zadeva T-144/13: Tožba, vložena 13. marca 2013 – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology proti Komisiji

24

2013/C 123/42

Zadeva T-145/13: Tožba, vložena 13. marca 2013 – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance proti Komisiji

24

2013/C 123/43

Zadeva T-146/13: Tožba, vložena 13. marca 2013 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology proti Komisiji

25

2013/C 123/44

Zadeva T-147/13: Tožba, vložena 13. marca 2013 – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source proti Komisiji

25

2013/C 123/45

Zadeva T-148/13: Tožba, vložena 14. marca 2013 – Španija proti Komisiji

26

2013/C 123/46

Zadeva T-149/13: Tožba, vložena 14. marca 2013 – Španija proti Komisiji

26

2013/C 123/47

Zadeva T-153/13: Tožba, vložena 14. marca 2013 – Et Solar Industry in drugi proti Komisiji

27

2013/C 123/48

Zadeva T-154/13: Tožba, vložena 14. marca 2013 – Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology proti Komisiji

27

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 123/49

Zadeva F-125/11: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. marca 2013 – Mendes proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Nepripustitev k ocenjevalnim preizkusom — Dolžnost uprave, da pritožbe razlaga široko — Sprememba razpisa prostega delovnega mesta po opravljenih pristopnih testih — Načelo zaupanja v pravo — Pravna varnost)

28

2013/C 123/50

Zadeva F-63/08: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 14. marca 2013 – Christoph in drugi proti Komisiji (Javni uslužbenci — Nestalno osebje — členi 2, 3a in 3b PZDU — Začasni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Pomožni pogodbeni uslužbenci — Trajanje pogodbe — Člena 8 in 88 PZDU — Odločba Komisije z dne 28. aprila 2004 o najdaljšem trajanju zaposlitve nestalnega osebja služb Komisije — Direktiva 1999/70/ES — Uporaba za institucije)

28

2013/C 123/51

Zadeva F-5/13: Tožba, vložena 15. januarja 2013 – ZZ proti Komisiji

29

2013/C 123/52

Zadeva F-11/13: Tožba, vložena 4. februarja 2013 – ZZ proti ESZD

29

2013/C 123/53

Zadeva F-17/13: Tožba, vložena 15. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

30

2013/C 123/54

Zadeva F-19/13: Tožba, vložena 19. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

30


SL

 

Top