Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:114:TOC

Uradni list Evropske unije, C 114, 20. april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.114.slv

Uradni list

Evropske unije

C 114

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
20. april 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 114/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 108, 13.4.2013

1

 

Splošno sodišče

2013/C 114/02

Razporeditev sodnikov v senate

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 114/03

Zadeva C-460/09 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013 – Inalca SpA – Industria Alimentari Carni, Cremonini SpA proti Evropski komisiji (Pritožba — Nepogodbena odgovornost Evropske unije — Ugotovitev nepravilnosti pri nadomestilih za izvoz govejega mesa v Jordanijo — Preiskava OLAF — Sporočanje ugotovitev OLAF nacionalnim organom — Zagotovitev jamstev — Zahteva za vračilo s tem povezanih stroškov — Vzročna zveza — Nasprotna pritožba — Zastaralni rok — Začetek)

5

2013/C 114/04

Zadeva C-473/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013 – Evropska komisija proti Madžarski (Neizpolnitev obveznosti države — Razvoj železnic Skupnosti — Dodeljevanje železniških infrastrukturnih zmogljivosti — Naložitev uporabnin za uporabo železniške infrastrukture — Direktivi 91/440/EGS in 2001/14/ES — Nepopoln prenos)

5

2013/C 114/05

Zadeva C-483/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Razvoj železnic Skupnosti — Direktiva 2001/14/ES — Dodeljevanje železniških infrastrukturnih zmogljivosti — Zaračunavanje — Uporabnine — Neodvisnost upravljanja)

6

2013/C 114/06

Zadeva C-555/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Prevoz — Razvoj železnic Skupnosti — Direktiva 91/440/EGS — Člen 6(3) in Priloga II — Direktiva 2001/14/ES — Člena 4(2) in 14(2) — Upravljavec infrastrukture — Organizacijska neodvisnost in neodvisnost pri odločanju — Holdinška struktura — Nepopoln prenos)

6

2013/C 114/07

Zadeva C-556/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Prevoz — Razvoj železnic Skupnosti — Direktiva 91/440/EGS — Člen 6(3) in Priloga II — Direktiva 2001/14/ES — Člena 4(2) in 14(2) — Upravljavec infrastrukture — Organizacijska neodvisnost in neodvisnost pri odločanju — Holdinška struktura — Direktiva 2001/14 — Člena 7(3) in 8(1) — Določitev uporabnin na podlagi neposrednih stroškov — Zaračunavanje — Neposredni stroški — Skupni stroški — Direktiva 2001/14 — Člen 6(2) — Neobstoj ukrepov za spodbujanje znižanja stroškov — Direktiva 91/440 — Člen 10(7) — Direktiva 2001/14 — Člen 30(4) — Regulatorni organ — Pristojnosti)

7

2013/C 114/08

Zadeva C-617/10: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Haparanda tingsrätt – Švedska) – Åklagaren proti Hansu Åkerbergu (Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Področje uporabe — Člen 51 — Izvajanje prava Unije — Kaznovanje ravnanj, ki ogrožajo lastni vir Unije — Člen 50 — Načelo ne bis in idem — Nacionalna ureditev, ki zajema dva ločena postopka, upravnega in kazenskega, za sankcioniranje istega protipravnega ravnanja — Združljivost)

7

2013/C 114/09

Zadeva C-11/11: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Air France proti Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člena 6 in 7 — Povezovalni let(i) — Ugotovitev zamude ob prihodu v končni namembni kraj — Zamuda, ki traja tri ure ali več — Pravica potnikov do odškodnine)

8

2013/C 114/10

Zadeva C-123/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – A Oy (Svoboda ustanavljanja — Člen 49 PDEU — Davčna zakonodaja — Združitev matične družbe s sedežem v državi članici s hčerinsko družbo, ki ima sedež v drugi državi članici — Odbitje izgub s strani matične družbe, pri čemer so izgube nastale pri dejavnostih hčerinske družbe — Izključitev za hčerinske družbe nerezidentke)

9

2013/C 114/11

Zadeva C-168/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Manfred Beker, Christa Beker proti Finanzamt Heilbronn (Prosti pretok kapitala — Davek na dohodek — Dohodki iz kapitala — Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja — Dividende, ki jih izplačajo družbe s sedežem v državah članicah in tretjih državah — Določitev najvišjega zneska odbitka davka, odtegnjenega pri viru v tujini, od nacionalne dohodnine — Neupoštevanje osebnih stroškov in stroškov, povezanih z življenjskim slogom — Upravičenost)

9

2013/C 114/12

Zadeva C-243/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgija) – RVS Levensverzekeringen NV proti Belgische Staat (Življenjsko zavarovanje — Letni davek na zavarovalne posle — Direktiva 2002/83/ES — Člena 1(1)(g) in 50 — Pojem „država članica obveznosti“ — Zavarovalnica s sedežem na Nizozemskem — Zavarovalec, ki je zavarovalno pogodbo sklenil na Nizozemskem, po sklenitvi pogodbe pa je običajno prebivališče prenesel v Belgijo — Svoboda opravljanja storitev)

10

2013/C 114/13

Zadeva C-246/11 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. februarja 2013 – Portugalska republika proti Evropski komisiji (Pritožba — Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) — Uredba (EGS) št. 2052/88 — Člen 13(3) — Uredba (EGS) št. 4253/88 — Člen 21(1) — Globalna nepovratna sredstva za pomoč lokalnim investicijam na Portugalskem — Znižanje finančne pomoči)

10

2013/C 114/14

Zadeva C-282/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Concepción Salgado González proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Člen 48 PDEU — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredbi (EGS) št. 1408/71 in (ES) št. 883/2004 — Starostno zavarovanje in zavarovanje za primer smrti — Posebna pravila uporabe nacionalne zakonodaje o starostnem zavarovanju — Izračun dajatev)

11

2013/C 114/15

Zadeva C-332/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België – Belgija) – ProRail NV proti Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH (Uredba (ES) št. 1206/2001 — Sodelovanje pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah — Neposredno pridobivanje dokazov — Določitev izvedenca — Izvedensko delo, opravljeno deloma na ozemlju države članice predložitvenega sodišča in deloma na ozemlju druge države članice)

11

2013/C 114/16

Zadeva C-399/11: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Constitucional Madrid – Španija) – kazenski postopek zoper Stefana Mellonija (Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Postopki predaje med državami članicami — Odločbe, izdane na podlagi sojenja, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča — Izvršitev kazni, izrečene v odsotnosti — Možnost preizkusa sodbe)

12

2013/C 114/17

Zadeva C-425/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – Katja Ettwein proti Finanzamt Konstanz (Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem gibanju oseb — Enako obravnavanje — Obmejne samozaposlene osebe — Državljan države članice Unije — Dohodki iz dejavnosti, prejeti v tej državi članici — Prenos stalnega prebivališča v Švico — Zavrnitev davčne ugodnosti v tej državi članici zaradi prenosa stalnega prebivališča)

13

2013/C 114/18

Zadeva C-427/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – Margaret Kenny in drugi proti Minister for Justice, Equality and Law Reform in drugim (Člen 141 ES — Direktiva 75/117/EGS — Enako plačilo za moške in ženske — Posredna diskriminacija — Objektivna utemeljitev — Pogoji)

13

2013/C 114/19

Zadeva C-472/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék (prej Fővárosi Bíróság) – Madžarska) – Banif Plus Bank Zrt proti Csabi Csipai, Viktórii Csipai (Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Preizkus nedovoljenosti pogoja po uradni dolžnosti, ki ga opravi nacionalno sodišče — Dolžnost nacionalnega sodišča, ki je po uradni dolžnosti ugotovilo nedovoljenost pogoja, da stranke pozove k predstavitvi stališč, preden sprejme ukrepe v zvezi s to ugotovitvijo — Pogodbeni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri preizkusu nedovoljenosti)

14

2013/C 114/20

Zadeva C-544/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Nemčija) – Helga Petersen in Peter Petersen proti Finanzamt Ludwigshafen (Svoboda opravljanja storitev — Prosto gibanje delavcev — Ureditev države članice, ki omogoča davčno oprostitev za dohodke od dela, opravljenega v okviru razvojne pomoči v drugi državi — Pogoji — Sedež delodajalca na nacionalnem ozemlju — Zavrnitev, če ima delodajalec sedež v drugi državi članici)

15

2013/C 114/21

Zadeva C-561/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil de Alicante – Španija) – Fédération Cynologique Internationale proti Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (Znamke Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 9(1) — Pojem „tretje osebe“ — Imetnik poznejše znamke Skupnosti)

15

2013/C 114/22

Zadeva C-619/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail de Bruxelles – Belgija) – Patricia Dumont de Chassart proti Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) (Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Členi 72, 78(2)(b) in 79(1)(a) — Družinske dajatve za sirote — Seštevanje zavarovalnih dob in dob zaposlitve — Dobe, ki jih je preživeli roditelj dopolnil v drugi državi članici — Neupoštevanje)

16

2013/C 114/23

Zadeva C-655/11 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. februarja 2013 – Seven for all mankind LLC proti Seven SpA – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prejšnja besedna znamka — Element „SEVEN“ — Podobnost znakov — Verjetnost zmede — Relativni razlog za zavrnitev)

16

2013/C 114/24

Zadeva C-1/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Lisboa – Portugalska) – Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas proti Autoridade da Concorrência (Zbornica pooblaščenih računovodij — Ureditev sistema obveznega usposabljanja pooblaščenih računovodij — Člen 101 PDEU — Združenje podjetij — Omejitev konkurence — Utemeljitev — Člen 106(2) PDEU)

17

2013/C 114/25

Zadeva C-18/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Město Žamberk proti Finanční ředitelství v Hradci Králové, postala Odvolací finanční ředitelství (Obdavčenje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Člen 132(1)(m) — Oprostitev — Storitve, ki so tesno povezane s športom ali telesno vzgojo — Neorganizirano in nesistematično ukvarjanje s športom — Mestno kopališče)

18

2013/C 114/26

Zadeva C-46/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Ankenævnet for Uddannelsesstøtten – Danska) – LN proti Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Državljanstvo Unije — Prosto gibanje delavcev — Načelo enakega obravnavanja — Člen 45(2) PDEU — Uredba (EGS) št. 1612/68 — Člen 7(2) — Direktiva 2004/38/ES — Člen 24(1) in (2) — Izjema od načela enakega obravnavanja glede pomoči za vzdrževanje med študijem v obliki štipendij za študij ali posojil za študij — Državljan Unije, ki je študent v državi članici gostiteljici — Zaposlitev pred začetkom študija in po njem — Glavni namen osebe, ko vstopi na ozemlje države članice gostiteljice — Vpliv na njen status delavca in na njeno pravico do štipendije za študij)

18

2013/C 114/27

Zadeva C-68/12: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaška) – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky proti Slovenská sporiteľňa, a.s. (Pojem omejevalnega sporazuma — Sporazum, sklenjen med več bankami — Konkurenčno podjetje, ki domnevno nezakonito posluje na zadevnem trgu — Vpliv — Neobstoj)

19

2013/C 114/28

Zadeva C-79/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Alba Iulia – Romunija) – SC Mora IPR SRL proti Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu (Fiscalité — TVA — Direktiva 2006/112/ES — Člen 211 — Odloženo plačilo DDV ob uvozu)

20

2013/C 114/29

Zadeva C-104/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Köln-Nord proti Wolframu Beckerju (Šesta direktiva o DDV — Člen 17(2)(a) — Pravica do odbitka vstopnega davka — Nujnost obstoja neposredne in takojšnje povezave med vstopno in izstopno obdavčljivo transakcijo — Merilo za določitev te povezave — Odvetniške storitve, opravljene v okviru kazenskega postopka v zvezi z osebno odgovornostjo za korupcijo, začetega proti osebi, ki je poslovodja in največji lastnik družbe z omejeno odgovornostjo)

20

2013/C 114/30

Zadeva C-111/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ministero per i beni e le attività culturali in drugi proti Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia in drugim (Direktiva 85/384/EGS — Vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah v arhitekturi — Člena 10 in 11(g) — Nacionalna zakonodaja, ki priznava enakovrednost nazivov „arhitekt“ in „gradbeni inženir“, vendar določena dela na objektih umetniškega pomena pridržuje samo arhitektom — Načelo enakega obravnavanja — Povsem notranji položaj v državi članici)

21

2013/C 114/31

Zadeva C-246/12 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2013 – Ellinika Nafpigeia AE proti Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Ladjedelništvo — Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Zaščita bistvenih interesov nacionalne varnosti — Konkurenčni pogoji na notranjem trgu)

21

2013/C 114/32

Zadeva C-235/12 P: Pritožba, ki jo je H-Holding AG vložila 14. maja 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 2. marca 2012 v zadevi T-594/11, H-Holding AG proti Evropski komisiji

22

2013/C 114/33

Zadeva C-563/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 5. decembra 2012 – BDV Hungary Trading Kft., v prostovoljni likvidaciji proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

22

2013/C 114/34

Zadeva C-614/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 31. decembra 2012 vložilo Debreceni Munkaügyi Bíróság (Madžarska) – József Dutka proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

23

2013/C 114/35

Zadeva C-5/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Törvényszék (Madžarska) 3. januarja 2013 – Ferenc Tibor Kovács proti Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

23

2013/C 114/36

Zadeva C-15/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg (Nemčija) 10. januarja 2013 – Datenlotsen Informationssysteme GmbH proti Technische Universität Hamburg-Harburg

23

2013/C 114/37

Zadeva C-21/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 15. januarja 2013 – Simon, Evers, & Co GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Hafen

24

2013/C 114/38

Zadeva C-67/13 P: Pritožba, ki jo je Groupement des cartes bancaires (CB) 8. februarja 2013 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 29. novembra 2012 v zadevi T-491/07, CB proti Komisiji

24

2013/C 114/39

Zadeva C-68/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 8. februarja 2013 – Markus Weiss proti Condor Flugdienst GmbH

25

2013/C 114/40

Zadeva C-79/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidshof te Brussel (Belgija) 15. februarja 2013 – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers proti Selver Saciri in drugim

26

2013/C 114/41

Zadeva C-81/13: Tožba, vložena 15. februarja 2013 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije

26

2013/C 114/42

Zadeva C-83/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbetsdomstolen (Švedska) 19. februarja 2013 – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet proti Svenska Transportarbetarförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

27

2013/C 114/43

Zadeva C-90/13 P: Pritožba, ki jo je 1. garantovaná a.s.vložila 22. februarja 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2012 v zadevi T-392/09, 1. garantovaná a.s. proti Evropski komisiji

28

2013/C 114/44

Zadeva C-93/13 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 25. februarja 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 13. decembra 2012 v zadevi T-103/08, Versalis SpA, prej Polimeri Europa SpA, Eni SpA proti Evropski komisiji

28

2013/C 114/45

Zadeva C-100/13: Tožba, vložena 27. februarja 2013 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

29

 

Splošno sodišče

2013/C 114/46

Zadeva T-93/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Bilbaína de Alquitranes in drugi proti ECHA (REACH — Identifikacija smole, premogovega katrana, visokotemperaturne kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov — Neposredno nanašanje — Dopustnost — Enako obravnavanje — Sorazmernost)

30

2013/C 114/47

Zadeva T-94/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Rütgers Germany in drugi proti ECHA (REACH — Identifikacija antracenskega olja kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov — Neposredno nanašanje — Dopustnost — Enako obravnavanje — Sorazmernost)

30

2013/C 114/48

Zadeva T-95/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Cindu Chemicals in drugi proti ECHA (REACH — Identifikacija antracenskega olja, nizka vsebnost antracena, kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov — Neposredno nanašanje — Dopustnost — Enako obravnavanje — Sorazmernost)

31

2013/C 114/49

Zadeva T-96/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Rütgers Germany in drugi proti ECHA (REACH — Identifikacija antracenskega olja (antracenska pasta) kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov — Neposredno nanašanje — Dopustnost — Enako obravnavanje — Sorazmernost)

31

2013/C 114/50

Zadeva T-498/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2013 – Mayer Naman proti UUNT – Daniel e Mayer (David Mayer) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti David Mayer — Prejšnja nacionalna besedna znamka DANIEL & MAYER MADE IN ITALY — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člena 8(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Zahteva za dokaz o resni uporabi prejšnje znamke, ki je bila prvič predložena pri odboru za pritožbe — Zamuda — člen 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009)

32

2013/C 114/51

Zadeva T-539/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Acino proti Komisiji (Zdravila za uporabo v humani medicini — Prenehanje dajanja v promet in umik nekaterih serij zdravil, ki vsebujejo aktivno snov Clopidogrel — Sprememba dovoljenja za promet — Uredba (ES) št. 726/2004 in Direktiva 2001/83/ES — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve)

32

2013/C 114/52

Zadeva T-186/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Schönberger proti Parlamentu (Ničnostna tožba — Pravica do peticije — Peticija, naslovljena na Evropski parlament — Peticija, razglašena za dopustno — Sklep o koncu postopka peticij — Neizpodbojni akt — Nedopustnost)

33

2013/C 114/53

Zadeva T-247/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – FairWild Foundation proti UUNT – Wild (FAIRWILD) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Beseda znamka FAIRWILD — Prejšnja besedna znamka Skupnosti WILD — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

33

2013/C 114/54

Zadeva T-370/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Poljska proti Komisiji (Okolje — Direktiva 2003/87/ES — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov — Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije od leta 2013 — Referenčne vrednosti, ki se uporabijo pri izračunu dodelitve pravic do emisije — Enako obravnavanje — Sorazmernost)

34

2013/C 114/55

Zadeva T-39/12 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2013 – Di Tullio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Dopust za opravljanje vojaške službe — Člen 18, prvi odstavek, PZDU — Časovni učinki sodbe)

34

2013/C 114/56

Zadeva T-591/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2013 – Castiglioni proti Komisiji (Ničnostna tožba — Odškodninska tožba — Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Gradnja, prenova in vzdrževanje objektov in infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča v Ispri — Izbirna merila — Zavrnitev ponudbe ponudnika in odločba o dodelitvi naročila drugemu ponudniku — Novi tožbeni razlogi — Tožba, ki je deloma očitno povsem pravno neutemeljena in deloma očitno nedopustna)

34

2013/C 114/57

Zadeva T-57/13: Tožba, vložena 29. januarja 2013 – Club Hotel Loutraki in drugi proti Komisiji

35

2013/C 114/58

Zadeva T-58/13: Tožba, vložena 29. januarja 2013 – Club Hotel Loutraki in drugi proti Komisiji

36

2013/C 114/59

Zadeva T-59/13 P: Pritožba, ki jo je 30. januarja 2013 vložila BT zoper sklep, ki ga je 3. decembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi BT proti Komisiji (F-45/12)

37

2013/C 114/60

Zadeva T-73/13: Tožba, vložena 11. februarja 2013 – InterMune UK in drugi proti Evropski agenciji za zdravila

38

2013/C 114/61

Zadeva T-93/13: Tožba, vložena 15. februarja 2013 – Združeno kraljestvo proti ECB

38

2013/C 114/62

Zadeva T-94/13 P: Pritožba, ki jo je 17. februarja 2013 vložil Ioannis Ntouvas zoper sodbo, ki jo je 11. decembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-107/11, Ntouvas proti ECDC

39

2013/C 114/63

Zadeva T-104/13: Tožba, vložena 20. februarja 2013 – Toshiba proti Komisiji

41

2013/C 114/64

Zadeva T-108/13: Tožba, vložena 23. februarja 2013 – VTZ in drugi proti Svetu

42

2013/C 114/65

Zadeva T-114/13 P: Pritožba, ki jo je 22. februarja 2013 vložila Maria Concetta Cerafogli zoper sodbo, ki jo je 12. decembra 2012 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-43/10, Maria Concetta Cerafogli proti ECB

42

2013/C 114/66

Zadeva T-115/13: Tožba, vložena 22. februarja 2013 – Dennekamp proti Parlamentu

43

2013/C 114/67

Zadeva T-125/13: Tožba, vložena 4. marca 2013 – Italija proti Komisiji

44

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 114/68

Zadeva F-124/10: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 26. februarja 2013 – Labiri proti EESO (Javni uslužbenci — Obveznost nudenja pomoči — Člen 12a Kadrovskih predpisov — Psihično nadlegovanje — Upravni preiskovalni postopek)

46

2013/C 114/69

Zadeva F-74/11: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 26. februarja 2013 – Bojc Golob proti Komisiji (Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenec — Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas — Odpoved)

46

2013/C 114/70

Zadeva F-113/11: Sklep Sodišča za uslužbence z dne prvi 21. februarja 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Člen 34(1) in (6) Poslovnika — Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu — Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti — Prepozna vložitev tožbe — Očitna nedopustnost)

46

2013/C 114/71

Zadeva F-7/13: Tožba, vložena 22. januarja 2013 – ZZ proti Komisiji

47

2013/C 114/72

Zadeva F-18/13: Tožba, vložena 19. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

47

2013/C 114/73

Zadeva F-20/13: Tožba, vložena 26. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

48

2013/C 114/74

Zadeva F-16/12: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. februarja 2013 – Kimman proti Komisiji

48

2013/C 114/75

Zadeva F-47/12: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 28. februarja 2013 – M proti EMA

48


SL

 

Top