EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Uradni list Evropske unije, C 26, 26. januar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.026.slv

Uradni list

Evropske unije

C 26

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
26. januar 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2013/C 026/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 9, 12.1.2013

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2013/C 026/02

Zadeva C-457/10 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2012 – AstraZeneca AB, AstraZeneca plc proti Evropski komisiji, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Pritožba — Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Trg zdravil za čir — Zloraba postopkov v zvezi z dodatnimi varstvenimi certifikati za zdravila in postopkov pridobivanja dovoljenj za dajanje zdravil v promet — Zavajajoče navedbe — Umik dovoljenj za dajanje v promet — Ovire za dajanje generičnih zdravil v promet in za vzporedni uvoz)

2

2013/C 026/03

Zadeva C-552/10 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012 – Usha Martin Ltd proti Svet Evropske unije, Evropski komisiji (Pritožba — Damping — Uredba (ES) št. 121/2006 — Uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Indije — Sklep 2006/38/ES — Uredba (ES) št. 384/96 — Člen 8(9) — Zaveze, ponujene v zvezi s protidampinškimi postopki)

2

2013/C 026/04

Zadeva C-566/10 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. novembra 2012 – Italijanska republika proti Evropski komisiji, Republiki Litvi, Helenski republiki (Pritožba — Jezikovna ureditev — Obvestila o javnih natečajih za zaposlitev administratorjev in asistentov — Celotna objava v treh uradnih jezikih — Jezik preverjanj — Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

3

2013/C 026/05

Zadeva C-600/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. novembra 2012 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Prost pretok kapitala — Obdavčitev dividend in obresti, izplačanih pokojninskim skladom in pokojninskim blagajnam — Obravnavanje dividend in obresti, izplačanih ustanovam nerezidentkam — Odbitek obratovalnih stroškov, povezanih s prejetjem dohodka v obliki dividend in obresti — Dokazno breme)

3

2013/C 026/06

Zadeva C-89/11 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012 – E.ON Energie AG proti Evropski komisiji (Pritožba — Ničnostna tožba zoper odločbo Komisije o določitvi globe zaradi poškodbe pečata — Dokazno breme — Izkrivljanje dokazov — Obveznost obrazložitve — Znesek globe — Neomejena pristojnost — Načelo sorazmernosti)

4

2013/C 026/07

Zadeva C-116/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Poljska) – Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“ in Ryszard Adamiak proti Christianapol sp. z o.o. (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Postopki zaradi insolventnosti — Pojem „končanje postopka“ — Možnost sodišča, ki odloča o sekundarnem postopku insolventnosti, da ugotavlja dolžnikovo insolventnost — Možnost uvedbe postopka likvidacije kot sekundarnega postopka, če je glavni postopek postopek „sauvegarde“)

4

2013/C 026/08

Združene zadeve C-124/11, C-125/11 in C-143/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Zvezna Republika Nemčija proti Karen Dittrich (C-124/11), Zvezna Republika Nemčija proti Robertu Klinkeju (C-125/11) in Jörg-Detlef Müller proti Zvezni Republiki Nemčiji (C-143/11) (Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Nacionalna ureditev — Izplačilo pomoči javnim uslužbencem ob bolezni — Direktiva 2000/78/ES — Člen 3 — Področje uporabe — Pojem „plačilo“)

5

2013/C 026/09

Zadeva C-136/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Schienen-Control Kommission – Avstrija) – Westbahn Management GmbH proti ÖBB Infrastruktur AG (Prevoz — Železniški prevoz — Obveznost upravljavca železniške infrastrukture, da prevoznikom v železniškem prometu sproti zagotovi vse informacije o vlakovnem prometu, zlasti tiste o morebitnih zamudah povezovalnih vlakov)

5

2013/C 026/10

Zadeva C-139/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Barcelona – Španija) – Joan Cuadrench Moré proti Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Zračni promet — Odškodnina in pomoč potnikom — Zavrnitev vkrcanja, odpoved ali velika zamuda letov — Rok za vložitev tožbe)

6

2013/C 026/11

Zadeva C-152/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbeitsgericht München – Nemčija) – Johann Odar proti Baxter Deutschland GmbH (Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Prepoved diskriminacije zaradi starosti in invalidnosti — Odpravnina — Program razreševanja presežnih delavcev, ki določa znižanje zneska odpravnine, izplačane invalidnim delavcem)

6

2013/C 026/12

Združeni zadevi C-182/11 in C-183/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Econord Spa proti Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Javna naročila storitev — Direktiva 2004/18/ES — Naročnik, ki nad izbranim subjektom, ki je od njega pravno ločen, izvaja podoben nadzor kot nad svojimi službami — Neobstoj obveznosti izvedbe postopka oddaje v skladu s pravili prava Unije („in house“ oddaja) — Izbrani subjekt, ki ga hkrati nadzira več teritorialnih skupnosti — Pogoji za uporabo „in house“ oddaje)

7

2013/C 026/13

Zadeva C-219/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Brain Products GmbH proti BioSemi VOF, Antoniusu Pietru Kuiperju, Robertu Janu Gerardu Honsbeeku in Alexandru Coenraadu Metting van Rijnu (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Medicinski pripomočki — Direktiva 93/42/EGS — Področje uporabe — Razlaga pojma „medicinski pripomoček“ — Proizvod, ki se prodaja za nemedicinsko uporabo — Preiskovanje fiziološkega procesa — Prosti pretok blaga)

7

2013/C 026/14

Zadeva C-257/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel București – Romunija) – SC Gran Via Moinești Srl proti Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direktiva 2006/112/ES — Davek na dodano vrednost — Členi 167, 168 in 185 — Pravica do odbitka — Popravki odbitkov — Nakup zemljišča in na njem zgrajenih zgradb z namenom rušenja teh zgradb in izvedbe nepremičninskega projekta na tem zemljišču)

8

2013/C 026/15

Zadeva C-262/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 29. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Kremikovtzi AD proti Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Pristop Republike Bolgarije k Evropski uniji — Pridružitveni sporazum ES-Bolgarija — Jeklarski sektor — Državna pomoč za prestrukturiranje, dodeljena pred pristopom — Pogoji — Sposobnost preživetja upravičencev po koncu obdobja prestrukturiranja — Ugotovitev insolventnosti upravičenca po pristopu — Pristojnosti nacionalnih organov in Evropske komisije — Nacionalna odločba, s katero je bila ugotovljena javnopravna terjatev iz naslova državnih pomoči, ki so postale nezakonite — Sklep EU-BG št. 3/2006 — Priloga V k Aktu o pristopu — Pomoči, ki se izvajajo po pristopu — Uredba (ES) št. 659/1999 — Obstoječe pomoči)

8

2013/C 026/16

Zadeva C-277/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – M. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irska, Attorney General (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Skupni evropski azilni sistem — Direktiva 2004/83/ES — Minimalni standardi glede pogojev za priznanje statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite — Člen 4(1), drugi stavek — Sodelovanje države članice s prosilcem pri obravnavanju upoštevnih elementov prošnje — Obseg — Zakonitost nacionalnega postopka, v katerem se prošnja za subsidiarno zaščito obravnava po zavrnitvi prošnje za priznanje statusa begunca — Spoštovanje temeljnih pravic — Pravica do izjave)

9

2013/C 026/17

Zadeva C-285/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – BONIK (EOOD) proti Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prihodite (DDV — Direktiva 2006/112/ES — Pravica do odbitka — Zavrnitev)

10

2013/C 026/18

Združene zadeve C-320/11, C330/11, C-382/11 in C-383/11: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – DIGITALNET OOD (C-320/11 in C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) proti Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Skupna carinska tarifa — Tarifna razvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Naprave, ki omogočajo sprejem televizijskih signalov, v katere je vgrajen modem za dostop do interneta in ki omogočajo interaktivno izmenjavo informacij)

10

2013/C 026/19

Združeni zadevi C-356/11 in C-357/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – O. S. proti Maahanmuuttovirasto (C-356/11), in Maahanmuuttovirasto proti L. (C-357/11) (Državljanstvo Unije — Člen 20 PDEU — Direktiva 2003/86/ES — Pravica do združitve družine — Mladoletni državljani Unije, ki živijo s svojo materjo, državljanko tretje države, na ozemlju države članice, katere državljani so — Pravica do stalnega prebivanja v tej državi članici mater, ki imajo izključno pravico do varstva in vzgoje državljanov Unije — Preoblikovanje družin po ponovni poroki mater z državljani tretjih držav in rojstvu otrok, ki so tudi državljani tretjih držav, v tem zakonu — Prošnje za združitev družine v državi članici izvora državljanov Unije — Zavrnitev pravice do prebivanja novih zakoncev zaradi nezadostnih sredstev — Pravica do spoštovanja družinskega življenja — Upoštevanje koristi otrok)

11

2013/C 026/20

Zadeva C-385/11: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social de Barcelona – Španija) – Isabel Elbal Moreno proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Člen 157 PDEU — Direktiva 79/7/EGS — Direktiva 97/81/ES — Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom — Direktiva 2006/54/ES — Starostna pokojnina na podlagi plačevanja prispevkov — Enako obravnavanje delavcev in delavk — Posredna diskriminacija na podlagi spola)

12

2013/C 026/21

Zadeva C-410/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Barcelona – Španija) – Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo proti Iberia Líneas Aéreas de España SA (Zračni promet — Montrealska konvencija — Člen 22(2) — Odgovornost prevoznikov za prtljago — Omejitve odgovornosti prevoznika v primeru uničenja, izgube, poškodovanja ali zamude prtljage — Prtljaga, ki je skupna več potnikom — Oddaja prtljage s strani le enega od njih)

12

2013/C 026/22

Zadeva C-416/11 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2012 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Evropski komisiji (Pritožba — Direktiva 92/43/EGS — Ohranitev naravnih habitatov — Seznam za Skupnost pomembnih območij v sredozemski biogeografski regiji — Vključitev na seznam območja, ki ga je predlagala Kraljevina Španija — Območje, ki naj bi vključevalo cono britanskih teritorialnih voda Gibraltarja in cono odprtega morja — Ničnostna tožba — izključno potrditveni akt)

13

2013/C 026/23

Zadeva C-430/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Rovigo – Italija) – kazenski postopek zoper Mdja Sagorja (Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2008/115/ES — Skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav — Nacionalna ureditev, s katero je določena denarna kazen, ki jo je mogoče nadomestiti s kaznijo izgona ali hišnega zapora)

13

2013/C 026/24

Zadeva C-441/11 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. decembra 2012 – Evropska komisija proti Verhuizingen Coppens NV (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Člen 81 ES in člen 53 Sporazuma EGP — Trg mednarodnih selitvenih storitev v Belgiji — Omejevalni sporazum, ki je sestavljen iz treh posameznih sporazumov — Enotna in trajajoča kršitev — Neobstoj dokaza o seznanjenosti udeleženca posameznega sporazuma z ostalimi posameznimi sporazumi — Razglasitev popolne ali delne ničnosti odločbe Komisije — Člena 263 PDEU in 264 PDEU)

14

2013/C 026/25

Zadeva C-562/11: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. decembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Kmetijstvo — Uredba (EGS) št. 3665/87 — Člen 11 — Izvozna nadomestila — Zahtevek za nadomestilo za izvoz, glede katerega pravica do nadomestila ne obstaja — Upravna kazen)

14

2013/C 026/26

Zadeva C-119/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Josef Probst proti mr.nexnet GmbH (Elektronske komunikacije — Direktiva 2002/58/ES — Člen 6(2) in (5) — Obdelava osebnih podatkov — Podatki o prometu, potrebni za zaračunavanje in izterjavo terjatev — Izterjava terjatev s strani tretje družbe — Osebe, ki delujejo pod nadzorom ponudnikov javnih komunikacijskih omrežij in elektronskih komunikacijskih storitev)

15

2013/C 026/27

Zadeva C-370/12: Sodba Sodišča (občna seja) z dne 27. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – Thomas Pringle proti Government of Ireland, Ireland in Attorney General (Mehanizem za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro — Sklep 2011/199/EU — Sprememba člena 136 PDEU — Veljavnost — Člen 48(6) PEU — Poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb — Pogodba o EMS — Ekonomska in monetarna politika — Pristojnost držav članic)

15

2013/C 026/28

Zadeva C-446/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 3. oktobra 2012 vložilo Raad van State (Nizozemska) – W. P. Willems, druga stranka: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Zadeva C-447/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 5. oktobra 2012 – H. J. Kooistra, druga stranka: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Zadeva C-448/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 8. oktobra 2012 – M. Roest, druga stranka: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Zadeva C-449/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. oktobra 2012 vložilo Raad van State (Nizozemska) – L. J. A. van Luijk, druga stranka: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Zadeva C-452/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Krefeld (Nemčija) 9. oktobra 2012 – NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd proti Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Zadeva C-456/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 10. oktobra 2012 – Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel in O; druga stranka: B

19

2013/C 026/34

Zadeva C-457/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 10. oktobra 2012 vložilo Raad van State (Nizozemska) – S in Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, druga stranka v pritožbenem psotopku: G

19

2013/C 026/35

Zadeva C-469/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 22. oktobra 2012 – Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH proti Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Zadeva C-473/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 22. oktobra 2012 – Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) proti Geoffreyju Englebertu, Immo 9 SPRL, Grégoryju Francotteju

20

2013/C 026/37

Zadeva C-474/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 22. oktobra 2012 – Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Zadeva C-475/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 22. oktobra 2012 – UPC DTH Sárl proti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Zadeva C-477/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. oktobra 2012 vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) – Hogan Lovells International LLP proti Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Zadeva C-478/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Feldkirch (Avstrija) 24. oktobra 2012 – Armin Maletic, Marianne Maletic proti lastminute.com GmbH in TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Zadeva C-480/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 25. oktobra 2012 – Minister van Financiën proti X BV

22

2013/C 026/42

Zadeva C-483/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verfassungsgerichtshof (Belgija) 29. oktobra 2012 – Pelckmans Turnhout NV proti Walter Van Gastel Balen NV in drugim

22

2013/C 026/43

Zadeva C-484/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank 's-Gravenhage (Nizozemska) 31. oktobra 2012 – Georgetown University proti Octrooicentrum Nederland, ki posluje z imenom NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Zadeva C-485/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 31. oktobra 2012 – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer proti Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Zadeva C-486/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 31. oktobra 2012 vložilo Gerechtshof te 's Hertogenbosch (Nizozemska) – X proti drugim strankam: Gebührenbeamter der Gemeinde Z

24

2013/C 026/46

Zadeva C-487/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španija) 2. novembra 2012 – Vueling Airlines S. A. proti Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Zadeva C-492/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 5. novembra 2012 – Conseil national de l'ordre des médecins proti Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Zadeva C-494/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 5. novembra 2012 – Dixons Retail Plc proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Zadeva C-497/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) 7. novembra 2012 – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas proti Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Zadeva C-498/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Tivoli (Italija) 7. novembra 2012 – Antonella Pedone proti Marii Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Zadeva C-499/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Tivoli (Italija) 7. novembra 2012 – Elisabetta Gentile proti Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli in drugim

26

2013/C 026/52

Zadeva C-500/12: Tožba, vložena 6. novembra 2012 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

26

2013/C 026/53

Zadeva C-501/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. novembra 2012 – Thomas Specht proti Land Berlin

27

2013/C 026/54

Zadeva C-502/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. novembra 2012 – Jens Schombera proti Land Berlin

28

2013/C 026/55

Zadeva C-503/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. novembra 2012 – Alexander Wieland proti Land Berlin

28

2013/C 026/56

Zadeva C-504/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. novembra 2012 – Uwe Schönefeld proti Land Berlin

29

2013/C 026/57

Zadeva C-505/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. novembra 2012 – Antje Wilke proti Land Berlin

30

2013/C 026/58

Zadeva C-506/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 8. novembra 2012 – Gerd Schini proti Land Berlin

31

2013/C 026/59

Zadeva C-507/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 8. novembra 2012 – Jessy Saint Prix proti Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Zadeva C-511/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalska) 12. novembra 2012 – Joaquim Fernando Macedo Maia in drugi proti Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Zadeva C-512/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 13. novembra 2012 – Octapharma France proti Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) in Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Zadeva C-515/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvanija) 14. novembra 2012 – UAB 4finance proti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba et Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Zadeva C-516/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. novembra 2012 – CTP proti Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Zadeva C-517/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. novembra 2012 – CTP proti Regione Campania

34

2013/C 026/65

Zadeva C-518/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. novembra 2012 – CTP proti Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Zadeva C-520/12 P: Pritožba, ki jo je Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE vložila 16. novembra 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 13. septembra 2012 v zadevi T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti Evropski komisiji, Delegacija Evropske unije v Turčiji, Centralna finančna in pogodbena enota (CFPE)

35

2013/C 026/67

Zadeva C-525/12: Tožba, vložena 19. novembra 2012 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

35

2013/C 026/68

Zadeva C-527/12: Tožba, vložena 20. novembra 2012 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

36

2013/C 026/69

Zadeva C-530/12 P: Pritožba, ki jo je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) vložil 21. novembra 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 13. septembra 2012 v zadevi T-404/10, National Lottery Commission proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

36

2013/C 026/70

Zadeva C-532/12: Tožba, vložena 23. novembra 2012 – Evropska komisija proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

37

2013/C 026/71

Zadeva C-538/12: Tožba, vložena 26. novembra 2012 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

38

2013/C 026/72

Zadeva C-547/12 P: Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 28. novembra 2012 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 10. oktobra 2012 v zadevi T-158/09, Grčija proti Komisiji

38

 

Splošno sodišče

2013/C 026/73

Zadeva T-491/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2012 – CB proti Komisiji (Konkurenca — Sklep podjetniškega združenja — Trg izdaje plačilnih kartic v Franciji — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Tarifni ukrepi, ki se uporabljajo za „nove člane“ — Pravica pristopa in tako imenovana mehanizma „ureditve funkcije pridobivanja“ in „bujenja spečih“ — Upoštevni trg — Predmet zadevnih ukrepov — Omejitev konkurence po predmetu — Člen 81(3) ES — Očitne napake pri presoji — Načelo dobrega upravljanja)

39

2013/C 026/74

Zadeva T-42/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2012 – A. Loacker proti UUNT – Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti QUADRATUM — Prejšnja besedna znamka Skupnosti LOACKER QUADRATINI — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Člen 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009) — Člen 74 Uredbe št. 40/94 (postal člen 76 Uredbe št. 207/2009))

39

2013/C 026/75

Zadeva T-167/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Zahteve za predračune — Zavrnitev dostopa — Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Začetek teka — Dopustnost — Izjema glede varstva gospodarske politike Evropske unije — Izjema glede varstva poslovnih interesov tretjega — Izjema glede varstva javnega interesa na področju javne varnosti — Obveznost obrazložitve)

40

2013/C 026/76

Zadeva T-390/10 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2012 – Füller-Tomlinson proti Parlamentu („Pritožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Socialna varnost — Poklicna bolezen — Določitev stopnje invalidnosti poklicnega izvora — Uporaba evropske ocenjevalne lestvice za ocenjevanje telesne in duševne invalidnosti za medicinske namene — Izkrivljanje dejstev — Razumen rok“)

40

2013/C 026/77

Združene zadeve T-537/10 in T-538/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2012 – Adamowski proti UUNT – Fagumit (FAGUMIT) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti Fagumit in figurativna znamka Skupnosti FAGUMIT — Prejšnja nacionalna figurativna znamka FAGUMIT — Relativni razlog za ničnost — Člen 8(3) in člen 165(4)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

40

2013/C 026/78

Zadeva T-590/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2012 – Thesing in Bloomberg Finance proti ECB (Dostop do dokumentov — Sklep 2004/258/ES — Dokumenti, ki se nanašajo na javni dolg in javni primanjkljaj države članice — Zavrnitev dostopa — Izjema v zvezi z gospodarsko politiko Unije ali države članice — Delna zavrnitev dostopa)

41

2013/C 026/79

Zadeva T-15/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2012 – Sina Bank proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu, sprejeti z namenom preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Obveznost obrazložitve)

41

2013/C 026/80

Zadeva T-143/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2012 – Consorzio vino Chianti Classico proti UUNT – FFR (F.F.R.) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti „F.F.R.“ — Prejšnje figurativne nacionalne znamke CHIANTI CLASSICO — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

42

2013/C 026/81

Zadeva T-171/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2012 – Hopf proti UUNT (Clampflex) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Clampflex — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

42

2013/C 026/82

Zadeva T-421/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2012 – Qualitest proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečitve širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji)

43

2013/C 026/83

Zadeva T-630/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2012 – Strobl proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Javni natečaj — Kandidati, vpisani na seznam primernih kandidatov pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov — Razpis prostega delovnega mesta — Imenovanje — Razvrstitev v naziv v skladu z manj ugodnimi novimi pravili — Člen 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom — Napačna uporaba prava — Obveznost obrazložitve Sodišča za uslužbence)

43

2013/C 026/84

Zadeva T-22/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2012 – Fomanu proti UUNT (Qualität hat Zukunft) (Znamka skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Qualität hat Zukunft — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

44

2013/C 026/85

Zadeva T-29/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2012 – Bauer proti UUNT – BenQ Materials (Daxon) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Daxon — Prejšnja besedna znamka Skupnosti DALTON — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

44

2013/C 026/86

Zadeva T-17/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2012 – Steinberg proti Komisiji (Ničnostna tožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi z odločbami o financiranju glede subvencij, podeljenih palestinskim nevladnim organizacijam iz programov „Partnerstvo za mir“ in „Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice“ — Delna zavrnitev dostopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo javnega interesa na področju javne varnosti — Obveznost obrazložitve — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno pravno neutemeljena)

44

2013/C 026/87

Zadeva T-302/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2012 – Crocs proti UUNT – Holey Soles Holdings in PHI (upodobitev obuvala) (Znamka Skupnosti — Predlog za ugotovitev ničnosti — Umik predloga za ugotovitev ničnosti — Ustavitev postopka)

45

2013/C 026/88

Zadeva T-541/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2012 – ADEDY in drugi proti Svetu (Ničnostna tožba — Odločitve, naslovljene na državo članico za odpravo čezmernega primanjkljaja — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

45

2013/C 026/89

Zadeva T-215/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2012 – ADEDY in drugi proti Svetu („Ničnostna tožba — Odločba s katero se državo članico pozove, naj sprejme ukrepe za odpravo čezmernega primanjkljaja — Neobstoj neposredne zadevnosti — Nedopustnost“)

45

2013/C 026/90

Zadeva T-278/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2012 – ClientEarth in drugi proti Komisiji (Ničnostna tožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Zavrnitev dostopa zaradi molka organa — Rok za vložitev tožbe — Prepozna vložitev — Očitna nedopustnost)

46

2013/C 026/91

Zadeva T-466/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2012 – Ellinika Nafpigeia in Hoern proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Ladjedelništvo — Pomoči, ki so jih grški organi dodelili ladjedelnici — Izvedbeni ukrepi sklepa Komisije, s katerim so bile za nezdružljive ugotovljene pomoči in s katerim je bila zahtevana njihova izterjava — Nedopustnost)

46

2013/C 026/92

Zadeva T-491/11 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2012 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Trajanje postopka za priznanje delne trajne invalidnosti — Škoda, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka — Vračilo stroškov, ki bi se jim bilo mogoče izogniti — Zavrnitev prvostopenjske tožbe, ker naj bi bila očitno pravno neutemeljena — Člen 94(a) Poslovnika Sodišča za uslužbence)

47

2013/C 026/93

Zadeva T-548/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2012 – MIP Metro proti UUNT – Real Seguros (real,- QUALITY) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Razveljavitev prejšnjih nacionalnih znamk — Ustavitev postopka)

47

2013/C 026/94

Zadeva T-549/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2012 – MIP Metro proti UUNT – Real Seguros (real,- BIO) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Razveljavitev prejšnje nacionalne znamke — Ustavitve postopka“)

47

2013/C 026/95

Zadeva T-616/11 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2012 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrženje tožbe v postopku na prvi stopnji, kot da je očitno brez vsakršne pravne podlage — Škoda, ki je domnevno nastala tožeči stranki — Nadomestilo stroškov, ki bi se jim bilo mogoče izogniti — Člen 94(a) Poslovnika Sodišča za uslužbence)

48

2013/C 026/96

Zadeva T-672/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2012 – H Holding proti Parlamentu (Tožba zaradi nedelovanja — Odškodninska tožba — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)

48

2013/C 026/97

Zadeva T-120/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2012 – Shahid Beheshti University proti Svetu („Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Nedopustnost“)

48

2013/C 026/98

Zadeva T-138/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2012 – Geipel proti UUNT – Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

49

2013/C 026/99

Zadeva T-164/12 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2012 – Alstom proti Komisiji (Začasna odredba — Konkurenca — Sklep Komisije o posredovanju dokumentov nacionalnemu sodišču — Zaupnost — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Predlog za izdajo začasnih ukrepov — Fumus boni juris — Nujnost — Uravnoteženje interesov)

49

2013/C 026/00

Zadeva T-341/12 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2012 – Evonik Degussa proti Komisiji („Začasna odredba — Konkurenca — Objava sklepa, s katerim je Komisija ugotovila kršitev določb, ki prepovedujejo omejevalne sporazume — Zavrnitev predloga za zaupno obravnavanje podatkov, ki so bili Komisiji posredovani na podlagi njenega obvestila o prizanesljivosti — Uravnoteženje interesov — Nujnost — Fumus boni juris“)

49

2013/C 026/01

Zadeva T-343/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2012 – Grupo T Diffusión proti UUNT – ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Znamka Skupnosti — Predlog za ugotovitev ničnosti — Umik predloga za ugotovitev ničnosti — Ustavitev postopka)

50

2013/C 026/02

Zadeva T-453/12: Tožba, vložena 12. oktobra 2012 – Zoo Sport proti UUNT – K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Zadeva T-470/12: Tožba, vložena 22. oktobra 2012 – Sothys Auriac proti UUNT – Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Zadeva T-473/12: Tožba, vložena 1. novembra 2012 – Aer Lingus proti Komisiji

51

2013/C 026/05

Zadeva T-480/12: Tožba, vložena 5. novembra 2012 – Coca-Cola proti UUNT – Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Zadeva T-482/12: Tožba, vložena 29. oktobra 2012 – Internationaler Hilfsfonds proti Komisiji

53

2013/C 026/07

Zadeva T-483/12: Tožba, vložena 5. novembra 2012 – Nestlé Unternehmungen Deutschland proti UUNT – Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Zadeva T-484/12: Tožba, vložena 6. novembra 2012 – CeWe Color proti UUNT (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Zadeva T-485/12: Tožba, vložena 9. novembra 2012 – Grupo Bimbo proti UUNT (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Zadeva T-487/12: Tožba, vložena 9. novembra 2012 – Eckes-Granini proti UUNT – Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Zadeva T-489/12: Tožba, vložena 8. novembra 2012 – Planet proti Komisiji

55

2013/C 026/12

Zadeva T-490/12: Tožba, vložena 6. novembra 2012 – Mondadori Editore proti UUNT – Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Zadeva T-493/12: Tožba, vložena 14. novembra 2012 – Sanofi proti UUNT – GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Zadeva T-494/12: Tožba, vložena 14. novembra 2012 – Biscuits Poult proti UUNT – Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Zadeva T-495/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – European Drinks proti UUNT – Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Zadeva T-496/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – European Drinks proti UUNT – Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Zadeva T-497/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – European Drinks proti UUNT – Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Zadeva T-498/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – Koinopraxia Touristiki Loutrakiou proti Komisiji

58

2013/C 026/19

Zadeva T-499/12: Tožba, vložena 13. novembra 2012 – HSH Investment Holdings Coinvest C in HSH Investment Holdings FSO proti Komisiji

59

2013/C 026/20

Zadeva T-500/12: Tožba, vložena 15. novembra 2012 – Ryanair proti Komisiji

60

2013/C 026/21

Zadeva T-501/12: Tožba, vložena 19. novembra 2012 – Farmaceutisk Laboratorium Ferring proti UUNT – Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Zadeva T-502/12: Tožba, vložena 19. novembra 2012 – Ferring proti UUNT OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Zadeva T-503/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – Združeno kraljestvo proti Komisiji

62

2013/C 026/24

Zadeva T-504/12: Tožba, vložena 19. novembra 2012 – Murnauer Markenvertrieb proti UUNT (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Zadeva T-505/12: Tožba, vložena 19. novembra 2012 – Compagnie des montres Longines, Francillon proti UUNT – Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Zadeva T-508/12: Tožba, vložena 19. novembra 2012 – Automobile Association proti UUNT – Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Zadeva T-509/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – Advance Magazine Publishers proti UUNT – Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Zadeva T-510/12: Tožba, vložena 21. novembra 2012 – Conrad Electronic proti UUNT – Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Zadeva T-513/12: Tožba, vložena 22. novembra 2012 – NCL proti UUNT (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Zadeva T-514/12: Tožba, vložena 22. novembra 2012 – NCL proti UUNT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Zadeva T-515/12: Tožba, vložena 22. novembra 2012 – El Corte Inglés proti UUNT – English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Zadeva T-519/12: Tožba, vložena 27. novembra 2012 – mobile.international proti UUNT – Komisija (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Zadeva T-527/12: Tožba, vložena 6. decembra 2012 – DeMaCo Holland proti Komisiji

68

2013/C 026/34

Zadeva T-468/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2012 – JSK International Architekten und Ingenieure proti ECB

68

2013/C 026/35

Zadeva T-100/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2012 – Nordzucker proti Komisiji

69

2013/C 026/36

Zadeva T-364/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. decembra 2012 – Arla Foods proti UUNT – Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Zadeva T-590/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2012 – S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski proti UUNT – Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Zadeva T-77/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. decembra 2012 – Wahl proti UUNT – Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Zadeva T-200/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2012 – Shannon Free Airport Development proti Komisiji

69

2013/C 026/40

Zadeva T-230/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2012 – Axa Belgium proti Komisiji

69

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2013/C 026/41

Zadeva F-103/12: Tožba, vložena 27. septembra 2012 – ZZ proti Europolu

70

2013/C 026/42

Zadeva F-104/12: Tožba, vložena 27. septembra 2012 – ZZ proti Europolu

70

2013/C 026/43

Zadeva F-105/12: Tožba, vložena 27. septembra 2012 – ZZ proti Europolu

70

2013/C 026/44

Zadeva F-113/12: Tožba, vložena 9. oktobra 2012 – ZZ proti Komisiji

71

2013/C 026/45

Zadeva F-114/12: Tožba, vložena 10. oktobra 2012 – ZZ proti Komisiji

71

2013/C 026/46

Zadeva F-115/12: Tožba, vložena 15. oktobra 2012 – ZZ proti Komisiji

71

2013/C 026/47

Zadeva F-122/12: Tožba, vložena 22. oktobra 2012 – ZZ proti Svetu

72

2013/C 026/48

Zadeva F-124/12: Tožba, vložena 22. oktobra 2012 – ZZ proti OETD

72

2013/C 026/49

Zadeva F-125/12: Tožba, vložena 3. novembra 2012 – ZZ proti UUNT

72

2013/C 026/50

Zadeva F-128/12: Tožba, vložena 29. oktobra 2012 – ZZ proti Parlamentu

73

2013/C 026/51

Zadeva F-129/12: Tožba, vložena 31. oktobra 2012 – CH proti Parlamentu

73

2013/C 026/52

Zadeva F-132/12: Tožba, vložena 7. novembra 2012 – ZZ in drugi proti Komisiji

73

2013/C 026/53

Zadeva F-134/12: Tožba, vložena 9. novembra 2012 – ZZ proti Svetu

74

2013/C 026/54

Zadeva F-135/12: Tožba, vložena 9. novembra 2012 – ZZ proti REA

74

2013/C 026/55

Zadeva F-136/12: Tožba, vložena 9. novembra 2012 – ZZ proti Svetu

75

2013/C 026/56

Zadeva F-137/12: Tožba, vložena 14. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

75

2013/C 026/57

Zadeva F-138/12: Tožba, vložena 14. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

75

2013/C 026/58

Zadeva F-139/12: Tožba, vložena 14. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

76

2013/C 026/59

Zadeva F-140/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

76

2013/C 026/60

Zadeva F-141/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

76

2013/C 026/61

Zadeva F-142/12: Tožba, vložena 16. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

77

2013/C 026/62

Zadeva F-143/12: Tožba, vložena 21. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

77

2013/C 026/63

Zadeva F-144/12: Tožba, vložena 21. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

77

2013/C 026/64

Zadeva F-146/12: Tožba, vložena 28. novembra 2012 – ZZ proti Komisiji

78


SL

 

Top