Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:380E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 380, 11. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CE2012.380.slv

Uradni list

Evropske unije

C 380E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
11. december 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2011–2012
Seje: 7.–9. junij 2011
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 240 E, 18.8.2011.
SPREJETA BESEDILA

 

Torek, 7. junij 2011

2012/C 380E/01

Uporaba globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v prometuResolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o uporabi globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v prometu: kratko- in srednjeročna politika EU (2010/2208(INI))

1

2012/C 380E/02

Mednarodni sporazumi o zračnem prometu v okviru Lizbonske pogodbeResolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o mednarodnih sporazumih o zračnem prometu v okviru Lizbonske pogodbe (2010/2207(INI))

5

 

Sreda, 8. junij 2011

2012/C 380E/03

Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitevResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vmesnem pregledu sedmega okvirnega programa Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2011/2043(INI))

9

2012/C 380E/04

Trgovinski odnosi med EU in KanadoResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o trgovinskih odnosih med EU in Kanado

20

2012/C 380E/05

Bonitetne agencijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o bonitetnih agencijah: prihodnje perspektive (2010/2302(INI))

24

2012/C 380E/06

Zagotavljanje neodvisnih ocen učinkaResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka (2010/2016(INI))

31

2012/C 380E/07

Zunanja razsežnost socialne politike, spodbujanje standardov s področja dela in socialnih standardov ter družbena odgovornost evropskih podjetijResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o zunanji razsežnosti socialne politike, spodbujanju standardov s področja dela in socialnih standardov ter družbeni odgovornosti evropskih podjetij (2010/2205(INI))

39

2012/C 380E/08

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o Uredbi (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja: pridobljene izkušnje in obeti za prihodnost (2009/2149(INI))

51

2012/C 380E/09

Možnosti politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o možnostih politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja (2011/2013(INI))

59

2012/C 380E/10

Evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o evropskem sodelovanju v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020 (2010/2234(INI))

67

2012/C 380E/11

BDP in več – merjenje napredka v svetu, ki se spreminjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o BDP in več – merjenje napredka v svetu, ki se spreminja (2010/2088(INI))

81

2012/C 380E/12

Evropski satelitski radio-navigacijski programiResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vmesnem pregledu evropskih satelitskih radio-navigacijskih programov: ocena izvajanja, prihodnji izzivi in obeti za financiranje (2009/2226(INI))

84

2012/C 380E/13

Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo EvropoResolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo (2010/2211(INI))

89

 

Četrtek, 9. junij 2011

2012/C 380E/14

Sudan in Južni SudanResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o Sudanu in Južnem Sudanu: razmere po referendumu leta 2011

120

2012/C 380E/15

Vrh EU - RusijaResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo

123

2012/C 380E/16

Zavajajoči poslovni imenikiResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o zavajajočih poslovnih imenikih (peticije št. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 in druge)

128

2012/C 380E/17

MadagaskarResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o razmerah na Madagaskarju

129

2012/C 380E/18

Guantanamo: preteča odločitev o smrtni kazniResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o Guantanamu: skorajšnja odločitev o smrtni kazni

132

2012/C 380E/19

Ukrajina: primer Julije Timošenko in drugih članov nekdanje vladeResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o Ukrajini: primer Julije Timošenko in drugih članov nekdanje vlade

135

2012/C 380E/20

Boj proti korupciji v evropskem športuIzjava Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2011 o boju proti korupciji v evropskem športu

138

2012/C 380E/21

Delo Odbora za pogrešane osebe na CipruIzjava Evropskega parlamenta 9. junija 2011 o delu Odbora za pogrešane osebe na Cipru

138

 

PRIPOROČILA

 

Evropski parlament

 

Sreda, 8. junij 2011

2012/C 380E/22

66. zasedanje generalne skupščine Združenih narodovPriporočilo Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 Svetu o 66. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (2011/2030(INI))

140


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 7. junij 2011

2012/C 380E/23

Zahteva za odvzem parlamentarne imunitete Ágnes HankissSklep Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o zahtevi za odvzem imunitete Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

152


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 7. junij 2011

2012/C 380E/24

Imenovanje člana Računskega sodišča (H.G. Wessberg - SV)Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o predlaganju H. G. Wessberga za člana Računskega sodišča (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

154

2012/C 380E/25

Dokazilo o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1541/98 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke, iz oddelka XI kombinirane nomenklature, sproščene v prosti promet v Skupnosti, ter o pogojih za sprejem takšnega dokazila ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

155

P7_TC1-COD(2010)0272
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. junija 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1541/98 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke, iz oddelka XI kombinirane nomenklature, sproščene v prosti promet v Skupnosti, ter o pogojih za sprejem takšnega dokazila ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

155

2012/C 380E/26

Sodelovanje Hrvaške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Hrvaško o sodelovanju Republike Hrvaške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

156

2012/C 380E/27

Cestne pristojbine za težka tovorna vozila ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

156

P7_TC2-COD(2008)0147
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v drugi obravnavi dne 7. junija 2011 z namenom sprejetja Direktive 2011/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

157

PRILOGA

157

2012/C 380E/28

Evropski okoljsko-ekonomski računi ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih okoljsko-gospodarskih računih (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

158

P7_TC1-COD(2010)0073
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 7. junija 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih okoljsko-ekonomskih računih

159

 

Sreda, 8. junij 2011

2012/C 380E/29

Uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o osnutku sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda v Republiki Bolgariji in Romuniji (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

160


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top