EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Uradni list Evropske unije, C 351, 15. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.351.slv

Uradni list

Evropske unije

C 351

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
15. november 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

483. plenarno zasedanje 18. in 19. septembra 2012

2012/C 351/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pametni in vključujoči rasti (mnenje na lastno pobudo)

1

2012/C 351/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pravnem okviru za oglaševanje, namenjeno mladim in otrokom (mnenje na lastno pobudo)

6

2012/C 351/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pravicah ranljivih skupin na delovnem mestu – zlasti diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti (mnenje na lastno pobudo)

12

2012/C 351/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prispevku migrantov podjetnikov h gospodarstvu EU (mnenje na lastno pobudo)

16

2012/C 351/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izkoreninjenju nasilja nad ženskami v družini (mnenje na lastno pobudo)

21

2012/C 351/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi civilne družbe v boju proti korupciji v državah južnega Sredozemlja (mnenje na lastno pobudo)

27

2012/C 351/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odgovorni rabi družabnih omrežij in preprečevanju problemov, ki jih povzročajo (mnenje na lastno pobudo)

31

2012/C 351/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o posodobljeni analizi stroškov „ne-Evrope“ (mnenje na lastno pobudo)

36


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

483. plenarno zasedanje 18. in 19. septembra 2012

2012/C 351/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o odpravljanju ovir pri obdavčevanju čezmejne dediščine znotraj EU (COM(2011) 864 final)

42

2012/C 351/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Akcijski načrt za boljši dostop do finančnih sredstev za MSP (COM(2011) 870 final)

45

2012/C 351/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi – Na poti k integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila (COM(2011) 941 final)

52

2012/C 351/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o statutu evropske fundacije (FE) (COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP))

57

2012/C 351/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2012) 131 final – 2012/0061 COD)

61

2012/C 351/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Inovativnost za trajnostno prihodnost – Akcijski načrt za ekološke inovacije (Eco-AP) (COM(2011) 899 final)

65

2012/C 351/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska strategija za boljši internet za otroke (COM(2012) 196 final)

68

2012/C 351/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu (COM(2012) 238 final)

73

2012/C 351/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Trgovina, rast in razvoj – Prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč (COM(2012) 22 final)

77

2012/C 351/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1288/2009 (COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD))

83

2012/C 351/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih (COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD)) in o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Obračunavanje v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom (LULUCF) pri zavezah Unije na področju podnebnih sprememb (COM(2012) 94 final)

85

2012/C 351/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD))

89

2012/C 351/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (COM(2012) 332 final – 2012/0162 (COD))

90

2012/C 351/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES glede vključitve gozdnega reprodukcijskega materiala kategorije „kvalificiran“ v področje uporabe navedene odločbe in posodobitvi imena organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje (COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD))

91

2012/C 351/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje (COM(2012) 343 final – 2012/0165 (COD))

92


SL

 

Top