Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:216:TOC

Uradni list Evropske unije, C 216, 22. julij 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.216.slv

Uradni list

Evropske unije

C 216

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
22. julij 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Svet

2011/C 216/01

Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2011 v zvezi z nacionalnim programom reform Portugalske za leto 2011

1

2011/C 216/02

Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2011 v zvezi z nacionalnim programom reform Finske za leto 2011 ter mnenje Sveta o posodobljenem programu za stabilnost Finske za obdobje 2011–2014

3

2011/C 216/03

Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2011 v zvezi z nacionalnim programom reform Romunije za leto 2011 ter mnenje Sveta o posodobljenem konvergenčnega programu Romunije za obdobje 2011–2014

6

 

MNENJA

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2011/C 216/04

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

9


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 216/05

Sporočilo Komisije o organu, pristojnem za izdajo potrdil o pristnosti v okviru Uredbe (ES) št. 620/2009

17

2011/C 216/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6151 – PetroChina/INEOS/JV) (1)

18


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

2011/C 216/07

Pravilnik o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega Parlamenta – Sklep Predsedstva z dne 28. novembra 2001

19

 

Evropska komisija

2011/C 216/08

Menjalni tečaji eura

25

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 216/09

Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 1; UL C 153, 6.7.2007, str. 5; UL C 192, 18.8.2007, str. 11; UL C 271, 14.11.2007, str. 14; UL C 57, 1.3.2008, str. 31; UL C 134, 31.5.2008, str. 14; UL C 207, 14.8.2008, str. 12; UL C 331, 21.12.2008, str. 13; UL C 3, 8.1.2009, str. 5; UL C 64, 19.3.2009, str. 15; UL C 198, 22.8.2009, str. 9; UL C 239, 6.10.2009, str. 2; UL C 298, 8.12.2009, str. 15; UL C 308, 18.12.2009, str. 20; UL C 35, 12.2.2010, str. 5; UL C 82, 30.3.2010, str. 26; UL C 103, 22.4.2010, str. 8; UL C 108, 7.4.2011, str. 6; UL C 157, 27.5.2011, str. 5; UL C 201, 8.7.2011, str. 1)

26

2011/C 216/10

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

29

2011/C 216/11

Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov (1)

31


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 216/12

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) (1)

32

2011/C 216/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

33


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top