Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:081E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 81, 15. marec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2011.081.slv

Uradni list

Evropske unije

C 81E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
15. marec 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2010—2011
Seje: 5. maj in 6. maj 2010
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 188 E, 13.7.2010.
Sprejeta besedila z dne 5. maja 2010 o razrešnici za proračunsko leto 2008, so bila objavljena v UL L 252 z dne 25.9.2010.
SPREJETA BESEDILA

 

Sreda, 5. maj 2010

2011/C 081E/01

Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM (2009)0665) – „omnibus“

1

2011/C 081E/02

Pristojnost zakonodajnega pooblastilaResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o pristojnosti zakonodajnega pooblastila (2010/2021(INI))

6

2011/C 081E/03

Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o strateških ciljih in priporočilih za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (2009/2095(INI))

10

2011/C 081E/04

Europeana – naslednji korakiResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o „Europeani – naslednji koraki“ (2009/2158(INI))

16

2011/C 081E/05

Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o vrednotenju in oceni akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (2009/2202(INI))

25

2011/C 081E/06

Kmetijstvo Evropske unije in podnebne spremembeResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o kmetijstvu EU in podnebnih spremembah (2009/2157(INI))

33

2011/C 081E/07

Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregledResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o kmetijstvu na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled (2009/2156(INI))

40

2011/C 081E/08

Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.euResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu (2009/2225(INI))

45

2011/C 081E/09

Strategija EU za odnose z Latinsko AmerikoResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko (2009/2213(INI))

54

2011/C 081E/10

Srečanje na vrhu med EU in KanadoResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010

64

2011/C 081E/11

SWIFTResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o priporočilu Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu

66

2011/C 081E/12

Evidenca podatkov o potnikihResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado

70

2011/C 081E/13

Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvuResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji

74

2011/C 081E/14

Boj proti raku dojk v Evropski unijiIzjava Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o boju proti raku dojk v Evropski uniji

77

 

Četrtek, 6. maj 2010

2011/C 081E/15

Sprememba pogodb – prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta *Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o osnutku protokola, ki spreminja Protokol št. 36 o prehodni ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

78

2011/C 081E/16

KirgizijaResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o razmerah v Kirgizistanu

80

2011/C 081E/17

Električni avtomobiliResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o električnih avtomobilih

84

2011/C 081E/18

Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozilaResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o uredbi o skupinski izjemi za motorna vozila

89

2011/C 081E/19

Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvoResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o sporočilu Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (2009/2103(INI))

95

2011/C 081E/20

Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikaResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (2009/2228(INI))

107

2011/C 081E/21

Bela Knjiga: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naprotiResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o Beli knjigi Komisije: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti (2009/2152(INI))

115

2011/C 081E/22

Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o zaščiti finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (2009/2167(INI))

128

2011/C 081E/23

Evropska investicijska banka (EIB) - letno poročilo 2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2008 (2009/2166(INI))

135

2011/C 081E/24

Množična grozodejstva v nigerijskem mestu JosResolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos

143


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Sreda, 5. maj 2010

2011/C 081E/25

Zahteva za odvzem imunitete Miloslavu RansdorfuSklep Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o zahtevi za odvzem imunitete Miloslavu Ransdorfu (2009/2208(IMM))

146


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

Sreda, 5. maj 2010

2011/C 081E/26

Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (prenovitev) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o predlogu Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (prenovitev) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

148

2011/C 081E/27

Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

156

2011/C 081E/28

Premična tlačna oprema ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o premični tlačni opremi (KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

162

P7_TC1-COD(2009)0131
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. maja 2010 z namenom sprejetja Direktive 2010/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES

163

PRILOGA

163

2011/C 081E/29

Pristojbine za varovanje v letalstvu ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah za varovanje v letalstvu (KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

164

P7_TC1-COD(2009)0063
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. maja 2010 z namenom sprejetja Direktive 2010/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah za varovanje v letalstvu

165

2011/C 081E/30

Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

172

P7_TC1-COD(2009)0110
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. maja 2010 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev)

173

2011/C 081E/31

Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in določb, ki zadevajo finančno poslovodenje ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

173

P7_TC1-COD(2009)0107
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 5. maja 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem

174

 

Četrtek, 6. maj 2010

2011/C 081E/32

Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov v zvezi s sestavo Evropskega parlamenta ***Sklep Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o predlogu Evropskega sveta o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta (17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

175


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top