EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

Uradni list Evropske unije, C 48, 15. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.048.slv

Uradni list

Evropske unije

C 48

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
15. februar 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

465. plenarno zasedanje 15. in 16. septembra 2010

2011/C 048/01

Resolucija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o položaju Romov v Evropski uniji

1

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

465. plenarno zasedanje 15. in 16. septembra 2010

2011/C 048/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o strategiji Evropske unije za Podonavje

2

2011/C 048/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi zakonitega priseljevanja pri reševanju demografskih vprašanj (raziskovalno mnenje)

6

2011/C 048/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zelenih delovnih mestih

14

2011/C 048/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o stanju in izzivih flote Evropske unije za ribolov tropskih tunov (raziskovalno mnenje)

21

2011/C 048/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi K evropskemu prostoru varnosti v cestnem prometu – Strateške smernice za varnost v cestnem prometu do leta 2020 (mnenje na zaprosilo Evropskega parlamenta)

27

2011/C 048/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o strukturah financiranja malih in srednje velikih podjetij v sedanji finančni situaciji (mnenje na lastno pobudo)

33

2011/C 048/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Po koncu krize: nov finančni sistem za notranji trg (mnenje na lastno pobudo)

38

2011/C 048/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o ustvarjalnosti in podjetništvu: mehanizmih za izhod iz krize (mnenje na lastno pobudo)

45

2011/C 048/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odzivu EU na spremenjeno razmerje moči v svetovnem gospodarstvu (mnenje na lastno pobudo)

51

2011/C 048/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o oživitvi gospodarstva: pregled stanja in konkretne pobude (mnenje na lastno pobudo)

57

2011/C 048/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Svetovnemu vrhu o trajnostnem razvoju leta 2012 naproti (mnenje na lastno pobudo)

65

2011/C 048/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izboljšanju modelov participativnega javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju e-storitev za vse v EU 27 (mnenje na lastno pobudo)

72

2011/C 048/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Kakšne storitve splošnega pomena potrebujemo za odgovor na krizo? (mnenje na lastno pobudo)

77

2011/C 048/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o novi energetski politiki EU: izvajanje, učinkovitost in solidarnost za državljane (mnenje na lastno pobudo)

81

2011/C 048/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med EU in Kanado (mnenje na lastno pobudo)

87

2011/C 048/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o položaju invalidov v državah Euromeda

94

2011/C 048/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o politiki večjezičnosti EU (dodatno mnenje)

102


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

465. plenarno zasedanje 15. in 16. septembra 2010

2011/C 048/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Tretji strateški pregled boljše pravne ureditve v Evropski uniji – (COM(2009) 15 konč.) – delovnem dokumentu Komisije – Zmanjševanje administrativnih bremen v Evropski uniji – Priloga k 3. strateškemu pregledu boljše zakonodaje – (COM(2009) 16 konč.) – delovnem dokumentu Komisije – Tretje poročilo o napredku strategije za poenostavitev zakonodajnega okolja – (COM(2009) 17 konč.)

107

2011/C 048/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Priprave na prihodnost: razvoj skupne strategije za ključne spodbujevalne tehnologije v EU – (COM(2009) 512 konč.)

112

2011/C 048/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o povezovanju poslovnih registrov – (COM(2009) 614 konč.)

120

2011/C 048/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov – (COM(2010) 187 konč.)

129

2011/C 048/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/68/ES glede določb za motorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti – (COM(2010) 362 konč. – 2010/0195 (COD))

134

2011/C 048/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, ki razveljavlja Okvirni sklep 2004/68/PNZ – (COM(2010) 94 konč. – 2010/0064 (COD))

138

2011/C 048/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi (COM(2009) 591 konč.)

145

2011/C 048/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010 – (COM(2010) 4 konč.)

150

2011/C 048/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Zeleni knjigi o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe (COM(2010) 66 konč.)

155

2011/C 048/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta (Euratom) o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (prenova) – (COM(2010) 184 konč. – 2010/0098 (CNS))

160

2011/C 048/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Uredbe (EU) št. xxxx/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne xxxx o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola – (COM(2010) 336 konč. – 2010/0183 (COD))

163

2011/C 048/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom – (COM(2010) 283 konč. – 2010/0150 (COD))

165

2011/C 048/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2008/9/ES o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, v skladu z Direktivo 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici – (COM(2010) 381 konč. – 2010/0205 (CNS))

167

2011/C 048/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 glede prepovedi višanja vrednosti ulova in omejitev za ribolov iverke in romba v Baltskem morju, Beltih in Soundu – (COM(2010) 325 konč. – 2010/0175 (COD))

168

2011/C 048/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (prenova) – (COM(2010) 359 konč. – 2010/0194 (COD))

169


SL

 

Top