EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:044:TOC

Uradni list Evropske unije, C 44, 11. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.044.slv

Uradni list

Evropske unije

C 44

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
11. februar 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

464. plenarno zasedanje 14. in 15. julija 2010

2011/C 044/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju učinkovitega partnerstva pri upravljanju programov kohezijske politike na podlagi dobrih praks iz cikla 2007–2013 (raziskovalno mnenje)

1

2011/C 044/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o posledicah staranja prebivalstva za zdravstvene in socialne sisteme (raziskovalno mnenje)

10

2011/C 044/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o dodani vrednosti skupnega evropskega azilnega sistema za prosilce za azil in države članice Evropske unije (raziskovalno mnenje)

17

2011/C 044/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odprti metodi koordinacije in socialni klavzuli v okviru strategije Evropa 2020 (raziskovalno mnenje)

23

2011/C 044/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o razvoju socialne pomoči

28

2011/C 044/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o revščini in dobrem počutju otrok (raziskovalno mnenje)

34

2011/C 044/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vplivu sprememb v industriji, ki so posledica ekoloških, energetskih in podnebnih izzivov, na zaposlovanje (raziskovalno mnenje)

40

2011/C 044/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Na poti k širši uporabi električnih vozil (raziskovalno mnenje na zaprosilo belgijskega predsedstva)

47

2011/C 044/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o energetski revščini v povezavi z liberalizacijo in gospodarsko krizo (raziskovalno mnenje)

53

2011/C 044/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Do trajnostnega gospodarstva s spremembo vzorca potrošnje (mnenje na lastno pobudo)

57

2011/C 044/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o obveščanju potrošnikov (mnenje na lastno pobudo)

62

2011/C 044/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Lizbonski pogodbi in delovanju enotnega trga (mnenje na lastno pobudo)

68

2011/C 044/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o inovacijah v turizmu: opredelitev strategije za trajnostni razvoj na otokih (mnenje na lastno pobudo)

75

2011/C 044/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o davku na finančne transakcije (mnenje na lastno pobudo)

81

2011/C 044/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialni razsežnosti notranjega trga (mnenje na lastno pobudo)

90

2011/C 044/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Na poti do politike EU za racionalizacijo tiskarn za rotacijski ofsetni in globoki tisk v Evropi (mnenje na lastno pobudo)

99

2011/C 044/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremembah in obetih v podsektorju tekstilnih storitev v Evropi (mnenje na lastno pobudo)

105

2011/C 044/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju trajnostnih zelenih delovnih mest v sklopu ukrepov EU na področju podnebnih sprememb in energije (mnenje na lastno pobudo)

110

2011/C 044/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Povečevanje učinkovitosti energetske politike Evropske unije za MSP in zlasti mikropodjetja (mnenje na lastno pobudo)

118

2011/C 044/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o instrumentu za razvojno sodelovanje Evropske unije: vloga organizirane civilne družbe in socialnih partnerjev

123

2011/C 044/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi in perspektivah socialnega gospodarstva v Afriki v okviru razvojnega sodelovanja (mnenje na lastno pobudo)

129

2011/C 044/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskih tehnoloških, industrijskih in znanstvenih parkih v obdobju obvladovanja krize ter priprave na obdobje po krizi in po lizbonski strategiji (dodatno mnenje)

136


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

464. plenarno zasedanje 14. in 15. julija 2010

2011/C 044/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe COM(2010) 179 konč. – 2010/0095(COD)

142

2011/C 044/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poročilu Komisije o politiki konkurence za leto 2008 COM(2009) 374 konč.

143

2011/C 044/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju COM(2009) 154 konč. – 2009/0157 (COD)

148

2011/C 044/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES): izzivi in naslednji koraki za vesoljsko komponento COM(2009) 589 konč.

153

2011/C 044/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil COM(2009) 593 konč. – 2009/0173 (COD)

157

2011/C 044/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) COM(2010) 61 konč. – 2010/0039 (COD)

162

2011/C 044/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti COM(2010) 105 konč./2 — 2010/0067 (CNS)

167

2011/C 044/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji COM(2010) 204 konč. – 2010/0110 (COD)

170

2011/C 044/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava COM(2010) 145 konč. – 2010/0080 (COD)

171

2011/C 044/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Na poti k povezovanju pomorskega nadzora: Skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU COM(2009) 538 konč.

173

2011/C 044/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Kako digitalno dividendo pretvoriti v družbeno korist in gospodarsko rast COM(2009) 586 konč.

178

2011/C 044/34

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi COM(2010) 119 konč. – 2010/0074 (COD)

182


SL

 

Top