Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Uradni list Evropske unije, C 346, 18. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.346.slv

Uradni list

Evropske unije

C 346

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
18. december 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2010/C 346/03

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 328, 4.12.2010

1

 

Splošno sodišče

2010/C 346/01

Prisega novega člana Splošnega sodišča

2

2010/C 346/02

Razporeditev A. Popescuja v senate

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2010/C 346/04

Zadeva C-535/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktivi 79/409/EGS in 92/43/EGS — Ohranjanje prosto živečih ptic — Nepravilna določitev in nezadostno pravno varstvo posebnih območij varstva)

3

2010/C 346/05

Zadeva C-185/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank ’s-Gravenhage – Nizozemska) – Latchways plc, Eurosafe Solutions BV proti Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktiva 89/106/EGS — Gradbeni proizvodi — Direktiva 89/686/EGS — Osebna zaščitna oprema — Sklep 93/465/EGS — Znak „CE“ — Sidrišča za zaščito pred padci pri delu na strehi — Standard EN 795)

3

2010/C 346/06

Zadeva C-280/08 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 – Deutsche Telekom AG proti Evropski komisiji, Vodafone D2 GmbH, nekdanja Vodafone AG & Co. KG, nekdanji Arcor AG & Co. KG in drugim (Pritožba — Konkurenca — Člen 82 ES — Trgi telekomunikacijskih storitev — Dostop do fiksnega omrežja prvotnega operaterja — Veleprodajne cene za posredniške storitve dostopa do krajevne zanke, ki se zagotavljajo konkurentom — Maloprodajne cene za storitve dostopa za naročnike — Praksa oblikovanja cen podjetja s prevladujočim položajem — Zbijanje marž konkurentov — Cene, ki jih odobri nacionalni regulativni organ — Manevrski prostor podjetja s prevladujočim položajem — Pripisovanje kršitve — Pojem „zloraba“ — Merilo enako učinkovitega konkurenta — Izračun zbijanja marž — Učinki zlorabe — Znesek globe)

4

2010/C 346/07

Zadeva C-350/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Republiki Litvi (Neizpolnitev obveznosti države — Akt o pristopu iz leta 2003 — Obveznosti držav pristopnic — Acquis communautaire — Direktivi 2001/83/ES in 2003/63/ES — Uredba (EGS) št. 2309/93 in Uredba (ES) št. 726/2004 — Zdravila za uporabo v humani medicini — Podobna biološka zdravila, pridobljena z biotehnologijo — Nacionalno dovoljenje za promet, izdano pred pristopom)

5

2010/C 346/08

Zadeva C-467/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Barcelona – Španija) – PADAWAN SL proti Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Približevanje zakonodaj — Avtorska pravica in sorodne pravice — Direktiva 2001/29/ES — Pravica reproduciranja — Izjeme in omejitve — Izjema razmnoževanja za zasebno uporabo — Pojem „pravično nadomestilo“ — Enotna razlaga — Izvajanje držav članic — Merila — Omejitve — Pristojbina za zasebno razmnoževanje, ki se uporablja za opremo, aparate in nosilce, ki so povezani z digitalnim reproduciranjem)

5

2010/C 346/09

Zadeva C-482/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. oktobra 2010 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba — Sklep 2008/633/PNZ — Dostop imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj — Razvoj določb schengenskega pravnega reda — Izključitev Združenega kraljestva iz postopka sprejemanja sklepa — Veljavnost)

6

2010/C 346/10

Zadeva C-499/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Ingeniørforeningen i Danmark, ki zastopa interese Oleja Andersena proti Region Syddanmark (Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Prepoved diskriminacije na podlagi starosti — Neplačevanje nadomestila za prenehanje delovnega razmerja delavcem, ki so upravičeni do starostne pokojnine)

7

2010/C 346/11

Zadeva C-508/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Republiki Malti (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda zagotavljanja prevozov v pomorskem prometu — Uredba (EGS) št. 3577/92 — Člena 1 in 4 — Storitve kabotaže v državi članici — Obveznost sklepanja pogodb o gospodarski javni službi na nediskriminatorni podlagi — Sklenitev ekskluzivne pogodbe, brez predhodnega javnega razpisa, pred dnem pristopa države članice k Uniji)

7

2010/C 346/12

Zadeva C-570/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Anotato Dikastirio Kyprou – Republika Ciper) – Symvoulio Apochetefseon Lefkosias proti Anatheoritiki Archi Prosforon (Javna naročila — Direktiva 89/665/EGS — Člen 2(8) — Organ, pristojen za revizijske postopke, ki ni sodni organ — Razveljavitev odločbe naročnika, s katero je izbral ponudbo — Možnost naročnika, da zoper to razveljavitev vloži pravno sredstvo pri sodnem organu)

8

2010/C 346/13

Zadeva C-16/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Gudrun Schwemmer proti Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen – Familienkasse (Socialna varnost — Uredbi (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72 — Družinske dajatve — Določbe o „,preprečevanju prekrivanja“ — Člen 76(2) Uredbe št. 1408/71 — Člen 10(1)(a) Uredbe št. 574/72 — Otroci, katerih mati v državi članici, v kateri z njo prebivajo, izpolnjuje pogoje za prejemanje družinskih dajatev in katerih oče, ki dela v Švici in načeloma izpolnjuje pogoje za prejemanje istovrstnih družinskih dajatev v skladu s švicarsko zakonodajo, ne zaprosi za dodelitev teh dajatev)

8

2010/C 346/14

Zadeva C-45/09: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbeitsgericht Hamburg – Nemčija) – Gisela Rosenbladt proti Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktiva 2000/78/ES — Diskriminacija zaradi starosti — Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi dopolnjene upokojitvene starosti)

9

2010/C 346/15

Zadeva C-49/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Republiki Poljski (Neizpolnitev obveznosti države — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Poznejši pristop držav članic — Prehodne določbe — Časovna veljavnost — Uporaba nižje davčne stopnje — Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke ter otroška obutev)

9

2010/C 346/16

Zadeva C-61/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Nemčija) – Landkreis Bad Dürkheim proti Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Skupna kmetijska politika — Integrirani administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Skupna pravila za sheme neposrednih podpor — Pojem „201Eupravičen hektar“ — Nekmetijska dejavnost — Pogoji za to, da se kmetijska površina obravnava kot del kmetijskega gospodarstva)

10

2010/C 346/17

Zadeva C-67/09 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. oktobra 2010 – Nuova Agricast Srl, Cofra srl proti Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Shema pomoči za naložbe v manj razvite regije Italije — Odločba Komisije, s katero je bila ta shema razglašena za združljivo s skupnim trgom — Predlog za povračilo škode, domnevno nastale zaradi sprejetja te odločbe — Ukrepi za prehod prejšnje sheme v to shemo — Časovno področje uporabe odločbe Komisije o nenasprotovanju prejšnji shemi — Načela pravne varnosti, varstva legitimnih pričakovanj in enakega obravnavanja)

11

2010/C 346/18

Zadeva C-72/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Établissements Rimbaud SA proti Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Neposredno obdavčenje — Prosti pretok kapitala — Pravne osebe s sedežem v tretji državi, članici Evropskega gospodarskega prostora — Posest nepremičnin v državi članici — Davek na tržno vrednost teh nepremičnin — Zavrnitev oprostitve — Boj proti davčnim goljufijam — Presoja glede na Sporazum EGP)

11

2010/C 346/19

Zadeva C-81/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Symvoulio tis Epikrateias – Grčija) – Idryma Typou A.E. proti Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Svoboda ustanavljanja — Prosti pretok kapitala — Pravo družb — Prva direktiva 68/151/EGS — Delniška družba s področja tiska in televizije — Družba in delničar, ki ima več kot 2,5 % delnic — Skupno in nerazdelno naložena upravna globa)

12

2010/C 346/20

Zadeva C-97/09: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Avstrija) – Ingrid Schmelz proti Finanzamt Waldviertel („Šesta direktiva o DDV — Člena 24(3) in 28i — Direktiva 2006/112/ES — Člen 283(1)(c) — Veljavnost — Členi 12 ES, 43 ES in 49 ES — Načelo enakega obravnavanja — Posebna ureditev za mala podjetja — Oprostitev DDV — Nepriznavanje oprostitve za davčne zavezance s sedežem v drugih državah članicah — Pojem ‚letni promet‘“)

12

2010/C 346/21

Zadeva C-175/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Združeno kraljestvo) – Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs proti Axa UK plc (Šesta direktiva o DDV — Oprostitev — Člen 13(B)(d), točka 3 — Transakcije v zvezi s plačili in transferji — Izterjava dolgov in factoring — Načrt plačil za zobozdravstveno oskrbo — Storitve zbiranja in obdelave plačil za račun strank ponudnika storitev)

13

2010/C 346/22

Zadeva C-203/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Volvo Car Germany GmbH proti Autohof Weidensdorf GmbH (Direktiva 86/653/EGS — Samozaposleni trgovski zastopniki — Odpoved pogodbe o zastopanju s strani naročitelja — Pravica trgovskega zastopnika do nadomestila)

14

2010/C 346/23

Zadeva C-205/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szombathelyi Városi Bíróság – Republika Madžarska) – v kazenskem postopku proti Emilu Eredicsu, Márii Vassné Sápi (Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2001/220/PNZ — Položaj žrtev v kazenskem postopku — Pojem „žrtev“ — Pravna oseba — Poravnavanje v kazenskem postopku — Podrobna pravila za uporabo)

14

2010/C 346/24

Zadeva C-227/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Torino – Italija) – Antonino Accardo in drugi proti Comune di Torino (Socialna politika — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Organizacija delovnega časa — Policisti mestne policije — Direktiva 93/104/ES — Direktiva 93/104/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2000/34/ES — Direktiva 2003/88/ES — Členi 5, 17 in 18 — Najdaljši tedenski delovni čas — Kolektivne pogodbe ali sporazumi, sklenjeni med socialnimi partnerji na državni ali regionalni ravni — Odstopanja v zvezi s preloženim tedenskim počitkom in nadomestnim počitkom — Neposredni učinek — Skladna razlaga)

15

2010/C 346/25

Zadeva C-242/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Amsterdam – Nizozemska) – Albron Catering BV proti FNV Bondgenoten, Johnu Roestu (Socialna politika — Prenos podjetij — Direktiva 2001/23/ES — Ohranitev pravic delavcev — Koncern, v katerem so delavci zaposleni v družbi „delodajalki“ in za stalno napoteni v „operativno“ družbo — Prenos operativne družbe)

15

2010/C 346/26

Zadeva C-243/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Halle – Nemčija) – Günter Fuß proti Stadt Halle (Socialna politika — Varovanje varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Gasilci, zaposleni v javnem sektorju — Služba za intervencijo — Člena 6(b) in 22(1), prvi pododstavek, točka (b) — Najdaljši tedenski delovni čas — Odklonitev dela, ki presega ta delovni čas — Premestitev na drugo delovno mesto brez soglasja delavca — Neposredni učinek — Posledice za nacionalna sodišča)

16

2010/C 346/27

Zadeva C-306/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour constitutionnelle – Belgija) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, ki je bil izdan zoper I. B. (Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami — Člen 4 — Razlog za fakultativno neizvršitev — Člen 4, točka 6 — Nalog za prijetje zaradi izvršitve kazni — Člen 5 — Jamstva, ki jih mora dati odreditvena država članica — Člen 5, točka 1 — Obsodba v odsotnosti — Člen 5, točka 3 — Nalog za prijetje z namenom uvedbe kazenskega postopka — Predaja, ki je pogojena s tem, da se zahtevano osebo vrne v izvršitveno državo članico — Skupna uporaba točk 1 in 3 člena 5 — Združljivost)

16

2010/C 346/28

Zadeva C-345/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens proti College van zorgverzekeringen (Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Naslov III, poglavje 1 — Členi 28, 28a in 33 — Uredba (EGS) št. 574/72 — Člen 29 — Prosto gibanje oseb — Člena 21 PDEU in 45 PDEU — Storitve iz zdravstvenega zavarovanja — Upokojenci, ki prejemajo starostno pokojnino ali pokojnino iz naslova nezmožnosti za delo — Stalno prebivališče v drugi državi članici, kot je država, ki izplačuje pokojnino — Opravljanje storitev v državi stalnega prebivališča v breme države, ki izplačuje pokojnino — Neprijava v državi stalnega prebivališča — Obveznost plačila prispevkov v državi, ki izplačuje pokojnino — Sprememba zakonodaje države, ki izplačuje pokojnino — Kontinuiteta zdravstvenega zavarovanja — Različno obravnavanje rezidentov in nerezidentov)

17

2010/C 346/29

Zadeva C-367/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Belgisch Interventie – en Restitutiebureau proti SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Škodovanje finančnim interesom Evropske unije — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Členi 1, 3(1), tretji pododstavek, 5 in 7 — Uredba (EGS) št. 3665/87 — Člena 11 in 18(2)(c) — Pojem „gospodarski subjekt“ — Subjekti, udeleženi pri storitvi nepravilnosti — Subjekti, ki morajo prevzeti odgovornost za nepravilnosti oziroma zagotoviti, da nepravilnosti niso storjene — Upravna kazen — Neposredni učinek — Zastaranje pregona — Pretrganje)

18

2010/C 346/30

Zadeva C-385/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – Republika Litva) – Nidera Handelscompagnie BV proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktiva 2006/112/ES — Pravica do odbitka plačanega vstopnega DDV — Nacionalni predpisi, s katerimi je pravica do odbitka izključena za blago, ki se ponovno proda pred registracijo davčnega zavezanca za namene DDV)

19

2010/C 346/31

Zadeva C-423/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën proti X BV (Skupna carinska tarifa — Tarifna razvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Sušene vrtnine (glavice česna), ki jim ni odvzeta vsa tekočina)

19

2010/C 346/32

Zadeva C-428/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Union syndicale Solidaires Isère proti Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Socialna politika — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Členi 1, 3 in 17 — Področje uporabe — Občasna in sezonska dejavnost oseb, ki imajo sklenjeno, pogodbo o izobraževalnem udejstvovanju — Omejitev delovnega časa teh oseb, zaposlenih v počitniških centrih, na 80 dni na leto — Nacionalna zakonodaja, ki za te zaposlene ne določa minimalnega dnevnega počitka — Izjeme iz člena 17 — Pogoji — Zagotovitev enakovrednega nadomestnega počitka ali, v izjemnih primerih, ustreznega varstva)

20

2010/C 346/33

Zadeva C-500/09: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Poštne storitve — Direktiva 97/67/ES — Nacionalne omejitve — Podjetja za ekspresno dostavo — Nacionalni sistem dovoljenj)

20

2010/C 346/34

Zadeva C-41/10: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Neposredno zavarovanje razen življenjskega zavarovanja — Direktivi 73/239/EGS in 92/49/EGS — Vzajemne zavarovalnice, ki so dejavne na trgu dodatnega zdravstvenega zavarovanja — Nepravilen ali nepopoln prenos)

21

2010/C 346/35

Zadeva C-117/09 P: Sklep Sodišča z dne 24. junija 2010 – Kronoply GmbH & Co. KG proti Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Prošnja za pomoč, namenjena spremembi pomoči, ki je že bila odobrena upravičencu, in priglašena Komisiji po izvedbi naložbenega projekta v celoti — Merili spodbujevalnega učinka in nujnosti)

21

2010/C 346/36

Zadeva C-386/09: Sklep Sodišča z dne 15. septembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Jhonny Briot proti Randstad Interim, Sodexho SA, Svetu Evropske unije (Člen 104(3), drugi pododstavek, Poslovnika — Direktiva 2001/23/ES — Prenos podjetij — Ohranjanje pravic delavcev — Neobnovitev pogodbe o zaposlitvi začasnega delavca)

22

2010/C 346/37

Zadeva C-28/10 P: Sklep Sodišča z dne 2. septembra 2010 – Mehmet Salih Bayramoglu proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije (Pritožba — Člen 119 Poslovnika — Napačne ugotovitve — Očitna nedopustnost)

22

2010/C 346/38

Zadeva C-292/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Regensburg (Nemčija) 11. junija 2010 – G proti Corneliusu de Visserju

23

2010/C 346/39

Zadeva C-328/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza (Italija) 5. julija 2010 – Enipower SpA proti Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Zadeva C-329/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza (Italija) 5. julija 2010 – ENI SpA proti Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Zadeva C-330/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza (Italija) 5. julija 2010 – Edison Trading SpA proti Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Zadeva C-331/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza (Italija) 5. julija 2010 – E.On Produzione SpA proti Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Zadeva C-332/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza (Italija) 5. julija 2010 – Edipower SpA proti Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Zadeva C-333/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza (Italija) 5. julija 2010 – E.On Energy Trading SpA proti Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Zadeva C-406/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 11. avgusta 2010 – SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Zadeva C-426/10 P: Pritožba, ki jo je Bell & Ross BV vložila 26. avgusta 2010 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 18. junija 2010 v zadevi Bell & Ross proti UUNT (T-51/10)

28

2010/C 346/47

Zadeva C-442/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 13. septembra 2010 – Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans proti Benjaminu Wilkinsonu, ki ga zastopa njegov oče in zakoniti zastopnik Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Zadeva C-458/10: Tožba, vložena 17. septembra 2010 – Evropska komisija proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

29

2010/C 346/49

Zadeva C-464/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d’appel de Mons (Belgija) 24. septembra 2010 – Država Belgija proti Pierru Henflingu, Raphaëlu Davinu, Koenraadu Tangheju (kot stečajni upravitelji družbe Tiercé Franco-Belge SA)

30

2010/C 346/50

Zadeva C-465/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 27. septembra 2010 – Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales proti Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Zadeva C-468/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 28. septembra 2010 – Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) proti Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Zadeva C-469/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 28. septembra 2010 – Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) proti Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Zadeva C-472/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Pest Megyei Bíróság (Republika Madžarska) 29. septembra 2010 – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság proti Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Zadeva C-484/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 7. oktobra 2010 – Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) proti Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Zadeva C-487/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal administratif de Rennes (Francija) 11. oktobra 2010 – Océane Immobilière SAS proti Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Zadeva C-488/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Španija) 11. oktobra 2010 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A proti Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Zadeva C-491/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Celle (Nemčija) 15. oktobra 2010 – Joseba Andoni Aguirre Zarraga proti Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Zadeva C-496/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italija) 15. oktobra 2010 – Kazenski postopek zoper Alda Patriciella

34

2010/C 346/59

Zadeva C-500/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Bologna (Italija) 19. oktobra 2010 – Ufficio IVA di Piacenza proti Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Zadeva C-501/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) 19. oktobra 2010 – Kazenski postopek proti Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Zadeva C-502/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 20. oktobra 2010 – Staatssecretaris van Justitie, druga stranka: M. Singh

35

2010/C 346/62

Zadeva C-503/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 20. oktobra 2010 – Evroetil AD proti Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

35

2010/C 346/63

Zadeva C-510/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 25. oktobra 2010 – DR and TV2 Danmark A/S proti NCB

36

2010/C 346/64

Zadeva C-235/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht Ried im Innkreis – Avstrija) – kazenski postopek proti Rolandu Langerju

37

2010/C 346/65

Zadeva C-95/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. julija 2010 – Evropska komisija proti Irski

37

2010/C 346/66

Zadeva C-182/09: Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 3. junija 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division – Združeno kraljestvo) – Seaport (NI) Ltd proti Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Zadeva C-355/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. septembra 2010 – Evropska komisija proti Irski

38

2010/C 346/68

Zadeva C-394/09: Sklep predsednika petega senata Sodišča z dne 22. junija 2010 – Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severne Irske

38

2010/C 346/69

Zadeva C-510/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 9. junija 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki

38

2010/C 346/70

Zadeva C-531/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. septembra 2010 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

38

2010/C 346/71

Zadeva C-541/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. septembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Giudice di pace di Varese – Italija) – Siddiquee Mohammed Mohiuddin proti Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Zadeva C-192/10: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

38

2010/C 346/73

Zadeva C-223/10: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. septembra 2010 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

38

2010/C 346/74

Zadeva C-264/10: Sklep predsednika Sodišča z dne 19. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Inalta Curte de Casație și Justiție – Romunija) – kazenski postopek proti Gheorgheju Kiti

38

 

Splošno sodišče

2010/C 346/75

Zadeva T-24/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2010 – Alliance One International in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Karteli — Španski trg nakupa in prve predelave surovega tobaka — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Določanje cen in razdelitev trga — Obveznost obrazložitve — Odgovornost za kršitev — Enako obravnavanje)

39

2010/C 346/76

Zadeva T-227/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 – Španija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Pomoči za proizvodnjo, namenjene predelovalcem paradižnika — Nenapovedani pregledi v ustreznih obdobjih — Sorazmernost)

39

2010/C 346/77

Zadeva T-236/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2010 – Nemčija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Potrditev obračuna — Proračunsko leto 2006 — Datum začetka uporabe člena 32(5), prvi pododstavek, Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Zavezujoča enostranska izjava Komisije, priložena k zapisniku seje Coreperja)

39

2010/C 346/78

Zadeva T-23/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2010 – CNOP in CCG proti Komisiji (Konkurenca — Upravni postopek — Odločba o odreditvi pregleda — Člen 20(4) Uredba (ES) št.°1/2003 — Neobstoj pravne subjektivitete naslovnika — Obveznost obrazložitve — Pojma podjetje in združenje podjetij)

40

2010/C 346/79

Zadeva T-65/09 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2010 – Reali proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Zaposlitev — Razvrstitev v plačilni razred — Delovne izkušnje — Diploma — Enakovrednost)

40

2010/C 346/80

Zadeva T-131/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 – Farmeco proti UUNT – Allergan (BOTUMAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BOTUMAX — Prejšnji besedna in figurativna znamka Skupnosti BOTOX — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Škodovanje ugledu — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009))

40

2010/C 346/81

Zadeva T-365/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2010 – Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki proti UUNT – Free (FREE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti FREE — Prejšnja nacionalna besedna znamka FREE in prejšnja nacionalna figurativna znamka free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Relativni zavrnitveni razlog — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

41

2010/C 346/82

Zadeva T-32/09 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Predhodni postopek — Očitno neutemeljena pritožba — Nasprotna pritožba, omejena na stroške)

41

2010/C 346/83

Zadeva T-515/09 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2010 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrnitev institucije, da prevede odločbo — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

41

2010/C 346/84

Zadeva T-516/09 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2010 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrnitev predloga za preiskavo — Zavrnitev institucije, da prevede odločbo — Pritožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena)

42

2010/C 346/85

Zadeva T-18/10 R II: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2010 – Inuit Tapiriit Kanatami in drugi proti Parlamentu in Svetu (Začasna odredba — Uredba (ES) št 1007/2009 — Trgovina z izdelki iz tjulnjev — Prepoved uvoza in prodaje — Izjema, ki velja za inuitske skupnosti — Drugi predlog za odlog izvršitve — Nova dejstva — Neobstoj nujnosti)

42

2010/C 346/86

Zadeva T-353/10 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2010 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro proti Komisiji (Začasna odredba — Finančna pomoč — Opomin za vračilo finančne pomoči — Predlog za odlog izvršitve — Neupoštevanje obličnostnih zahtev — Nedopustnost)

43

2010/C 346/87

Zadeva T-435/10: Tožba, vložena 17. septembra 2010 – IEM ERGA – EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS proti Komisiji

43

2010/C 346/88

Zadeva T-446/10: Tožba, vložena 17. septembra 2010 – Dow AgroSciences in Dintec Agroquímica – Produtos Químicos proti Komisiji

43

2010/C 346/89

Zadeva T-447/10: Tožba, vložena 21. septembra 2010 – Evropaïki Dynamiki proti Sodišču

44

2010/C 346/90

Zadeva T-449/10: Tožba, vložena 20. septembra 2010 – ClientEarth in drugi proti Komisiji

45

2010/C 346/91

Zadeva T-456/10: Tožba, vložena 1. oktobra 2010 – Timab Industries in CFPR proti Komisiji

46

2010/C 346/92

Zadeva T-457/10: Tožba, vložena 26. septembra 2010 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

47

2010/C 346/93

Zadeva T-474/10: Tožba, vložena 26. septembra 2010 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

48

2010/C 346/94

Zadeva T-477/10: Tožba, vložena 9. oktobra 2010 – SE – Blusen Stenau proti UUNT – SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Zadeva T-478/10: Tožba, vložena 4. oktobra 2010 – Département du Gers proti Komisiji

49

2010/C 346/96

Zadeva T-479/10: Tožba, vložena 4. oktobra 2010 – Département du Gers proti Komisiji

50

2010/C 346/97

Zadeva T-480/10: Tožba, vložena 4. oktobra 2010 – Département du Gers proti Komisiji

50

2010/C 346/98

Zadeva T-481/10: Tožba, vložena 4. oktobra 2010 – Département du Gers proti Komisiji

50

2010/C 346/99

Zadeva T-482/10: Tožba, vložena 4. oktobra 2010 – Département du Gers proti Komisiji

50

2010/C 346/00

Zadeva T-485/10: Tožba, vložena 13. oktobra 2010 – MIP Metro proti UUNT – J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Zadeva T-498/10: Tožba, vložena 18. oktobra 2010 – Mayer Naman proti UUNT – Daniel & Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Zadeva T-499/10: Tožba, vložena 8. oktobra 2010 – MOL proti Komisiji

52

2010/C 346/03

Zadeva T-500/10: Tožba, vložena 19. oktobra 2010 – Dorma proti UUNT – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Zadeva T-501/10: Tožba, vložena 22. oktobra 2010 – TI Media Broadcasting in TI Media proti Komisiji

53

2010/C 346/05

Zadeva T-502/10: Tožba, vložena 18. oktobra 2010 – Département du Gers proti Komisiji

54

2010/C 346/06

Zadeva T-503/10: Tožba, vložena 21. oktobra 2010 – IDT Biologika proti Komisiji

54

2010/C 346/07

Zadeva T-504/10: Tožba, vložena 22. oktobra 2010 – Prima TV proti Komisiji

55

2010/C 346/08

Zadeva T-505/10: Tožba, vložena 18. oktobra 2010 – Höganäs proti UUNT – Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Zadeva T-506/10: Tožba, vložena 22. oktobra 2010 – RTI and Elettronica Industriale proti Komisiji

56

2010/C 346/10

Zadeva T-508/10: Tožba, vložena 19. oktobra 2010 – Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat proti UUNT – von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

Zadeva T-509/10: Tožba, vložena 20. oktobra 2010 – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft proti Svetu

57

2010/C 346/12

Zadeva T-512/10: Tožba, vložena 26. oktobra 2010 – Nike International proti UUNT (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Zadeva T-443/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 – Agriconsulting Europe proti Komisiji

58

2010/C 346/14

Zadeva T-16/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2010 – Alisei proti Komisiji

58

2010/C 346/15

Zadeva T-151/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. oktobra 2010 – Bank Nederlandse Gemeenten proti Komisiji

58

2010/C 346/16

Zadeva T-299/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 – Babcock Noell proti Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2010/C 346/17

Zadeva F-85/05: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. oktobra 2010 – Sørensen proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Imenovanje — Uradniki, ki imajo na podlagi splošnega natečaja dostop do višje funkcionalne skupine — Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov — Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi — Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil — Člena 5(2) in 12(3) priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

59

2010/C 346/18

Zadeva F-113/05: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. oktobra 2010 – Kay proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Imenovanje — Uradniki, ki imajo na podlagi splošnega natečaja dostop do višje funkcionalne skupine — Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov — Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi — Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil — Členi 2, 5(2) in 12(3) priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

59

2010/C 346/19

Zadeva F-60/09: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 27. oktobra 2010 – Birkhoff proti Komisiji (Uradniki — Povračilo — Družinski dodatki — Dodatek za vzdrževanega otroka — Otrok, ki se zaradi bolezni ali invalidnosti ni zmožen sam preživljati — Predlog za podaljšanje izplačila otroškega dodatka — Člen 2(5) Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Maksimalna podpora otroku kot pogoj za podaljšanje izplačila dodatka — Stroški, ki jih je mogoče odšteti od navedene podpore)

60

2010/C 346/20

Zadeva F-51/07 RENV: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. septembra 2010 – Bui Van proti Komisiji

60


SL

 

Top