Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:278:TOC

Uradni list Evropske unije, C 278, 15. oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.278.slv

Uradni list

Evropske unije

C 278

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
15. oktober 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropska centralna banka

2010/C 278/01

Mnenje Evropske centralne banke z dne 5. oktobra 2010 o predlogu uredb o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (CON/2010/72)

1


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2010/C 278/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2010/C 278/03

Menjalni tečaji eura

6

2010/C 278/04

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka svetovalnega odbora dne 15. aprila 2010 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo COMP/39.317 – E.ON Gas – Država poročevalka: Poljska

7

2010/C 278/05

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Povzetek sklepa Komisije z dne 4. maja 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.317 – E.ON Gas) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2863 konč.)  (1)

9

2010/C 278/07

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 9. julija 2010 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Poročevalka: Avstrija

11

2010/C 278/08

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Povzetek sklepa Komisije z dne 14. julija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Imenovanje pooblaščenca za zaslišanje

16

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2010/C 278/11

Sporočilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe (1)

17


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2010/C 278/12

Poziv za zbiranje predlogov – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reforma visokošolskega izobraževanja z mednarodnim sodelovanjem med univerzami

18

2010/C 278/13

Razpis za prijavo interesa za operativni program ESPON 2013

22

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2010/C 278/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

23

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2010/C 278/15

Objava vloge za priznanje tradicionalnega izraza, kot določa člen 33 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009

24

2010/C 278/16

Objava vloge za priznanje tradicionalnega izraza, kot določa člen 33 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009

25

2010/C 278/17

Objava vloge za priznanje tradicionalnega izraza, kot določa člen 33 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009

26

2010/C 278/18

Objava vloge za priznanje tradicionalnega izraza, kot določa člen 33 Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009

27

2010/C 278/19

Državna pomoč – Italijanska republika – Državna pomoč C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) PDEU (1)

28


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top