Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:179:TOC

Uradni list Evropske unije, C 179, 03. julij 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.179.slv

Uradni list

Evropske unije

C 179

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
3. julij 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2010/C 179/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 161, 19.6.2010

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2010/C 179/02

Združeni zadevi C-145/08 in C-149/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Symvoulio tis Epikrateias – Grčija) – Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08) proti Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08) Ethniko Symvoulio Radiotileorasis(C-149/08) (Direktiva 92/50/EGS — Javna naročila storitev — Koncesija za storitve — Mešana pogodba — Pogodba, ki obsega prenos paketa delnic javnega igralniškega podjetja — Pogodba, s katero naročnik izbranemu ponudniku prepusti upravljanje igralnice in izvedbo načrta prenove, izboljšanja in ureditve njenih prostorov ter okolice — Direktiva 89/665/EGS — Odločba naročnika — Učinkovita in hitra pravna sredstva — Nacionalni procesni predpisi — Pogoj za dodelitev odškodnine — Predhodna razglasitev ničnosti nezakonitega akta ali opustitve oziroma ugotovitev njune ničnosti s strani pristojnega sodišča — Člani skupine ponudnice v postopku oddaje javnega naročila — Odločba, ki jo je v okviru tega postopka sprejel organ, ki ni naročnik — Tožba, ki so jo posamično vložili nekateri člani skupine — Dopustnost)

2

2010/C 179/03

Zadeva C-304/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV proti Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse — Nacionalna ureditev, v kateri je določena načelna prepoved poslovnih praks, ki sodelovanje potrošnikov v nagradni igri pogojuje z nakupom blaga ali uporabo storitve)

3

2010/C 179/04

Zadeva C-308/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. maja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov — Prostoživeče živalske in rastlinske vrste — Sistem varstva pred uvrstitvijo habitata na seznam območij, pomembnih za Skupnost — Člen 12(4) — Načrt za ureditev podeželske ceste)

3

2010/C 179/05

Zadeva C-341/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sozialgericht Dortmund – Nemčija) – Domnica Petersen proti Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Direktiva 2000/78/ES — Člena 2(5) in 6(1) — Prepoved diskriminacije na podlagi starosti — Nacionalna določba, s katero je za opravljanje poklica zobozdravnika koncesionarja določena zgornja starostna meja na 68 let — Želeni cilj — Pojem „ukrep, ki je nujen za varovanje zdravja“ — Doslednost — Primernost in nujnost ukrepa)

4

2010/C 179/06

Zadeva C-352/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Modehuis A. Zwijnenburg BV proti Staatssecretaris van Financiën (Približevanje zakonodaj — Direktiva 90/434/EGS — Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, ločitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic — Člen 11(1)(a) — Uporaba za davek na promet nepremičnin)

5

2010/C 179/07

Zadeva C-365/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Agrana Zucker GmbH proti Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Sladkor — Uredba (ES) št. 318/2006 — Člen 16 — Izračun zneska proizvodne dajatve — Vključitev s trga umaknjenih količin kvotnega sladkorja v osnovo za izračun proizvodne dajatve — Načeli sorazmernosti in prepovedi diskriminacije)

5

2010/C 179/08

Zadeva C-370/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Data I/O GmbH proti Hauptzollamt Hannover, prej Bundesfinanzdirektion Südost (Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Poglavje 84, opomba 5(B) — Adapter, ki vsebuje pomnilniški čip in je namenjen vzpostavitvi povezave med avtomatsko napravo za programiranje in elektronsko komponento, ki jo je treba programirati — Tarifne številke 8471, 8473 in 8536)

6

2010/C 179/09

Zadeva C-434/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Oldenburg – Nemčija) – Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts proti Freerku Heidingi (Skupna kmetijska politika — Integrirani administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Prenos pravic do plačila — Dokončni prenos)

6

2010/C 179/10

Zadeva C-533/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – TNT Express Nederland B.V. proti AXA Versicherung AG (Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah — Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 71 — Konvencije, ki jih države članice sklenejo na posebnih področjih — Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR))

7

2010/C 179/11

Zadeva C-545/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. maja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Poljski (Neizpolnitev obveznosti države — Elektronske komunikacije — Direktivi 2002/21/ES in 2002/22/ES — Ponudnik storitev širokopasovnega dostopa — Obveza, da se v potrditev predloži maloprodajne tarife in jih določi na osnovi stroškov opravljanja storitev — Neizvedba tržne analize)

8

2010/C 179/12

Zadeva C-583/08 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. maja 2010 – Christos Gogos proti Evropski komisiji (Pritožba — Uradniki — Notranji natečaj za prehod iz ene kategorije v drugo — Imenovanje — Razvrstitev v naziv — Člen 31(2) Kadrovskih predpisov — Neomejena pristojnost — Spor finančne narave — Trajanje postopka pred Sodiščem prve stopnje — Razumni rok — Zahtevek za pravično odškodnino)

8

2010/C 179/13

Zadeva C-17/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. januarja 2010 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Javna naročila storitev — Storitev odstranjevanja biološko razgradljivih in rastlinskih odpadkov — Dodelitev brez odprtih postopkov za oddajo javnih naročil)

9

2010/C 179/14

Zadeva C-56/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Roma – Italija) – Emiliano Zanotti proti Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 2 (Svoboda opravljanja storitev — Državljanstvo Unije — Člena 18 ES in 49 ES — Nacionalna ureditev na področju dohodnine — Pravica do odbitka stroškov izobraževanja največ v višini fiksnega odstotka od bruto zneska davka — Univerzitetni študij v drugi državi članici — Določitev količinske omejitve — Odbitek, ki ne presega višine, določene za davke in prispevke, plačane za podobne storitve javnih državnih univerz — Določitev teritorialne omejitve — Odbitek, ki ne presega višine, določene za davke in prispevke, plačane za podobne storitve javne državne univerze, ki je najbližja davčnemu domicilu zavezanca)

9

2010/C 179/15

Zadeva C-63/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil – Španija) – Axel Walz proti Clickair S.A. (Zračni promet — Montrealska konvencija — Odgovornost prevoznikov za oddano prtljago — Člen 22(2) — Omejitev odgovornosti ob uničenju, izgubi, poškodovanju ali zamudi prtljage — Pojem „škoda“ — Premoženjska in nepremoženjska škoda)

10

2010/C 179/16

Zadeva C-94/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. maja 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Člen 98(1) in (2) — Opravljanje storitev s strani podjetij, ki se ukvarjajo s pogrebno dejavnostjo — Uporaba nižje stopnje za storitve prevoza trupla z vozilom)

11

2010/C 179/17

Zadeva C-111/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresní soud v Chebu – Češka republika) – Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group proti Michalu Bilasu (Uredba (ES) št. 44/2001 — Tožba zavarovalnice pred sodiščem kraja njenega sedeža, katere namen je doseči, da zavarovalec s stalnim prebivališčem v drugi državi članici plača zavarovalno premijo — Udeležba tožene stranke v postopku pred sodiščem, ki odloča o sporu — Neizpodbijanje pristojnosti in obramba glede na vsebino — Udeležba v postopku, ki vzpostavi pristojnost)

11

2010/C 179/18

Zadeva C-138/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Ordinario di Palermo – Italija) – Todaro Nunziatina & C. SNC proti Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Državne pomoči — Odločbe Komisije — Razlaga — Pomoči, ki jih je dežela Sicilija dodelila podjetjem, ki so sklenila pogodbe o poklicnem usposabljanju in zaposlitvi ali so take pogodbe spremenila v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas — Rok za dodelitev pomoči — Proračunske omejitve — Zamudne obresti — Nedopustnost)

12

2010/C 179/19

Zadeva C-158/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. maja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Necivilno osebne javne uprave — Neprenos v predpisanem roku)

12

2010/C 179/20

Zadeva C-160/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Symvoulio tis Epikrateias – Grčija) – Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas O.E. proti Ypourgos Oikonomikon (Uredba (EGS) št. 1591/84 — Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter Kartagenskim sporazumom in njegovimi državami članicami, in sicer Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo, na drugi — Klavzula o priznavanju največjih ugodnosti — Neposredni učinek — Trošarina na uvoz banan v Grčijo)

13

2010/C 179/21

Zadeva C-210/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d’appel de Nantes – Francija) – Scott SA, Kimberly Clark SNC, zdaj „Kimberly Clark SAS“ proti Ville d’Orléans (Državna pomoč — Uredba (ES) št. 659/1999 — Člen 14(3) — Vračilo pomoči — Načelo učinkovitosti — Nalogi za izterjavo, ki vsebujejo napako obličnosti — Razveljavitev)

13

2010/C 179/22

Zadeva C-311/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. maja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Poljski (Neizpolnitev obveznosti države — Davki — DDV — Mednarodni prevoz oseb — Pavšalna obdavčitev prevoznikov s sedežem v tujini)

14

2010/C 179/23

Zadeva C-136/09: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 18. marca 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Areios Pagos – Grčija) – Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon proti Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia (Člen 104(3) Poslovnika — Avtorska in sorodne pravice v informacijski družbi — Direktiva 2001/29/ES — Člen 3 — Pojem „priobčitev javnosti“ — Dela, ki se razširjajo prek televizijskih sprejemnikov, nameščenih v hotelskih sobah)

14

2010/C 179/24

Zadeva C-153/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 1. aprila 2010 vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Sony Logistics Europe BV proti Staatssecretaris van Financiën

15

2010/C 179/25

Zadeva C-154/10: Pritožba, ki jo je vložila Nokia Oyj 1. aprila 2010 zoper sodbo, razglašeno 20. januarja 2010 v zadevi T-460/07, Nokia Oyj proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

15

2010/C 179/26

Zadeva C-157/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 2. aprila 2010 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. proti Administración General del Estado

16

2010/C 179/27

Zadeva C-177/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla 7. aprila 2010 – Francisco Javier Rosado Santana proti Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

16

2010/C 179/28

Zadeva C-180/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 9. aprila 2010 – Jarosław Słaby proti Minister Finansów

17

2010/C 179/29

Zadeva C-181/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 9. aprila 2010 – Emilian Kuć in Halina Jeziorska-Kuć proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

17

2010/C 179/30

Zadeva C-182/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 9. aprila 2010 – Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe – Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Flamska vlada, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA in Fédéral Express European Services Inc. proti Région wallonne

18

2010/C 179/31

Zadeva C-184/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Nemčija) 14. aprila 2010 – Mathilde Grasser proti Freistaat Bayern

19

2010/C 179/32

Zadeva C-186/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 15. aprila 2010 – Tural Oguz proti Secretary of State for the Home Department

20

2010/C 179/33

Zadeva C-195/10: Tožba, vložena 21. aprila 2010 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

20

2010/C 179/34

Zadeva C-198/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d’appello di Milano (Italija) 23. aprila 2010 – Cassina S.p.A. proti Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

20

2010/C 179/35

Zadeva C-200/10 P: Pritožba, ki jo je Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vložila 26. aprila 2010 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 9. februarja 2010 v zadevi T-340/07, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Komisiji Evropskih skupnosti

21

2010/C 179/36

Zadeva C-204/10 P: Pritožba, ki jo je Enercon GmbH vložila 28. aprila 2010 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. februarja 2010 v zadevi T-472/07, Enercon GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

21

2010/C 179/37

Zadeva C-206/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

22

2010/C 179/38

Zadeva C-207/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 30. aprila 2010 – Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S proti Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp &Dohme B.V. in Merck Sharp & Dohme

23

2010/C 179/39

Zadeva C-208/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

24

2010/C 179/40

Zadeva C-209/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 3. maja 2010 – Post Danmark A/S proti Konkurrencerådet

25

2010/C 179/41

Zadeva C-211/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 3. maja 2010 vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) – Doris Povse proti Mauru Alpagu

25

2010/C 179/42

Zadeva C-216/10 P: Pritožba, ki jo je 6. maja 2010 vložila Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. marca 2010 v zadevi T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

26

2010/C 179/43

Zadeva C-231/10: Tožba, vložena 10. maja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

27

2010/C 179/44

Zadeva C-315/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 25. marca 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

27

2010/C 179/45

Zadeva C-105/10 PPU: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 3. aprila 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – Virallinen syyttäjä proti Maliku Gataevu, Khadizhat Gataeva

27

 

Splošno sodišče

2010/C 179/46

Združene zadeve T-425/04, T-444/04, T-450/04 in T-456/04: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. maja 2010 – Francija proti Komisiji („Državne pomoči — Finančni ukrepi v korist podjetja France Télécom — Načrt o delničarskem posojilu — Javne izjave člana francoske vlade — Odločba o nezdružljivosti pomoči s skupnim trgom, s katero ni naložena izterjava — Ničnostna tožba — Pravni interes — Dopustnost — Pojem državne pomoči — Prednost — Državni viri — Obveznost obrazložitve“)

28

2010/C 179/47

Zadeva T-11/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Wieland-Werke in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Sektor bakrenih inštalacijskih cevi — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Nadaljevana kršitev v več oblikah — Načelo zakonitosti kazni — Načelo ne bis in idem — Globe — Dejanski vpliv na trg — Velikost zadevnega trga — Trajanje kršitve — Olajševalne okoliščine“)

29

2010/C 179/48

Zadeva T-18/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – IMI in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Sektor bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Trajajoča kršitev, ki ima več oblik — Prekinitev sodelovanja — Globe — Omejeno sodelovanje v kartelu“)

29

2010/C 179/49

Zadeva T-19/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Boliden in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Sektor bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Trajajoča kršitev, ki ima več oblik — Globe — Zastaranje — Sodelovanje“)

30

2010/C 179/50

Zadeva T-20/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Outokumpu in Luvata proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Sektor bakrenih inštalacijskih cevi — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Globe — Velikost zadevnega trga — Oteževalne okoliščine — Ponovna kršitev“)

30

2010/C 179/51

Zadeva T-21/50: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Chalkor proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Sektor bakrenih cevi za vodovodne in plinske instalacije — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Trajajoča kršitev, ki ima več oblik — Globe — Omejeno sodelovanje v kartelu — Geografski obseg upoštevnega trga — Trajanje kršitve — Sodelovanje“)

31

2010/C 179/52

Zadeva T-25/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – KME Germany in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Sektor bakrenih inštalacijskih cevi — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Globe — Dejanski vpliv na trg — Velikost zadevnega trga — Trajanje kršitve — Plačilna sposobnost — Sodelovanje“)

31

2010/C 179/53

Zadeva T-432/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2010 – EMC Development proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg cementa — Odločba o zavrnitvi pritožbe — Usklajeni standard za cement — Zavezujoča narava — Smernice o uporabi člena 81 Pogodbe ES za sporazume o horizontalnem sodelovanju“)

32

2010/C 179/54

Zadeva T-258/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. maja 2010 – Nemčija proti Komisiji („Določbe, ki veljajo za javna naročila — Oddaja javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih — Razlagalno sporočilo Komisije — Izpodbojni akt — Akt, katerega namen je zagotoviti pravne učinke“)

32

2010/C 179/55

Zadeva T-121/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 – PC Ware Information Technologies proti Komisiji („Javna naročila blaga — Postopek javnega razpisa Skupnosti — Pridobivanje programskih izdelkov in licenc — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Neobičajno nizka cena — Obveznost obrazložitve“)

33

2010/C 179/56

Zadeva T-148/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2010 – Beifa Group proti UUNT – Schwan Stabilo Schwanhäußer (Pripomoček za pisanje) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja pripomoček za pisanje — Prejšnja nacionalna figurativna znamka — Razlog za ničnost — Uporaba prejšnjega znaka, katerega imetnik je upravičen preprečiti uporabo, v modelu Skupnosti — Člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 — Zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki je bila prvič vložena pri odboru za pritožbe)

33

2010/C 179/57

Zadeva T-163/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Arbeitsgemeinschaft Golden Toast proti UUNT (Golden Toast) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Golden Toast — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (sedaj člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

34

2010/C 179/58

Zadeva T-181/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Tay Za proti Svetu („Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Mjanmaru — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Pravna podlaga, ki jo sestavljata člena 60 ES in 301 ES — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega nadzora — Pravica do spoštovanja lastnine — Sorazmernost“)

34

2010/C 179/59

Zadeva T-237/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 – Abadía Retuerta proti UUNT (CUVÉE PALOMAR) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke CUVÉE PALOMAR kot znamke Skupnosti — Absolutni razlog za zavrnitev — Znamke vin, ki vsebujejo geografske označbe — Sporazum TRIPS — Člen 7(1)(j) Uredbe(ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(j) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

35

2010/C 179/60

Zadeva T-243/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Ravensburger proti UUNT – Educa Borras (EDUCA Memory game) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti EDUCA Memory game — Prejšnja nacionalna in prejšnja mednarodna besedna znamka MEMORY — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti znakov — Členi 8(1)(b) in (5), 74 in 75 Uredbe (ES) št. 40/94 (postali členi 8(1)(b, in (5), 76 in 77 Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

35

2010/C 179/61

Zadeva T-424/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Nexus Europe (Ireland) proti Komisiji („Arbitražna klavzula — Peti okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti — Projekt v zvezi z makroekonomskim in urbanističnim razvojem v evropski informacijski družbi (Muteis) — Škoda, nastala zaradi spremembe pogodbe, ki se nanaša na sistem nadomestila stroškov, ki so nastali udeležencu projekta“)

36

2010/C 179/62

Zadeva T-464/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Zeta Europe proti UUNT (Superleggera) („Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti Superleggera — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Preizkus dejanskega stanja po uradni dolžnosti — Člen 74 Uredbe št. 40/94 (postal člen 76 Uredbe št. 207/2009) — Obveznost obrazložitve — Člen 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009)“)

36

2010/C 179/63

Zadeva T-491/08 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2010 – Bui Van proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Imenovanje — Razvrstitev v naziv — Odprava upravnega akta — Varstvo legitimnih pričakovanj — Razumen rok — Pravica do izjave)

37

2010/C 179/64

Zadeva T-492/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 – Wessang proti UUNT – Greinwald (star foods) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti star foods — Prejšnja besedna in prejšnja figurativna znamka Skupnosti STAR SNACKS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

37

2010/C 179/65

Zadeva T-560/08 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2010 – Komisija proti Meierhoferju (Pritožba — Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Javni natečaj — Odločba o ugotovitvi neuspešnosti kandidata na ustnem preizkusu — Nepripravljenost Komisije ravnati v skladu z ukrepom procesnega vodstva)

38

2010/C 179/66

Zadeva T-108/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. maja 2010 – Ravensburger proti UUNT – Educa Borras (MEMORY) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti MEMORY — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člena 7(1)(c) in 75 Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 7(1)(c) in 77 Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

38

2010/C 179/67

Zadeva T-100/08 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. maja 2010 – Kerelov proti Komisiji („Pritožba — Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Splošni natečaj — Zavrnitev direktorja EPSO, da kandidatu posreduje informacije in dokumente v zvezi s pristopnim testom — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena“)

39

2010/C 179/68

Zadeva T-410/09 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 7. maja 2010 – Almamet proti Komisiji („Začasna odredba — Konkurenca — Odločba Komisije o naložitvi globe — Bančna garancija — Predlog za odložitev izvršitve — Finančna škoda — Neobstoj izjemnih okoliščin — Neobstoj nujnosti“)

39

2010/C 179/69

Zadeva T-30/10 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. maja 2010 – Reagens proti Komisiji („Izdaja začasne odredbe — Konkurenca — Odločba Komisije o naložitvi globe — Bančna garancija — Predlog za odlog izvršitve — Finančna škoda — Neobstoj izjemnih okoliščin — Neobstoj nujnosti“)

39

2010/C 179/70

Zadeva T-71/10 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2010 – Xeda International proti Komisiji („Izdaja začasne odredbe — Direktiva 91/414/EGS — Odločba o nevključitvi difenilamina v Prilogo I k Direktivi 91/414 — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti“)

40

2010/C 179/71

Zadeva T-103/10 P(R)-R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2010 – Parlament proti U (Izdaja začasne odredbe — Javni uslužbenci — Uradniki — Odločba o odpustitvi — Sklep predsednika Sodišča Evropske unije za uslužbence, izdan v postopku izdaje začasne odredbe — Predlog za odlog izvršitve — Ustavitev postopka)

40

2010/C 179/72

Zadeva T-173/10: Tožba, vložena 19. aprila 2010 – Apotheke DocMorris proti UUNT (Slika zelenega križa)

41

2010/C 179/73

Zadeva T-174/10: Tožba, vložena 12. aprila 2010 – ARA proti UUNT – Allrounder (Upodobitev črke „A“ z rogovoma)

41

2010/C 179/74

Zadeva T-181/10: Tožba, vložena 23. aprila 2010 – Reagens proti Komisiji

42

2010/C 179/75

Zadeva T-183/10: Tožba, vložena 22. aprila 2010 – Sviluppo Globale proti Komisiji

42

2010/C 179/76

Zadeva T-187/10: Tožba, vložena 23. aprila 2010 – Emram proti UUNT – Guccio Gucci (G)

43

2010/C 179/77

Zadeva T-189/10: Tožba, vložena 20. aprila 2010 – GEA GroupAG proti Komisiji

44

2010/C 179/78

Zadeva T-191/10: Tožba, vložena 20. aprila 2010 – Greenwood Houseware (Zhuhai) in drugi proti Svetu

44

2010/C 179/79

Zadeva T-192/10: Tožba, vložena 26. aprila 2010 – Ferracci proti Komisiji

45

2010/C 179/80

Zadeva T-193/10: Tožba, vložena 26. aprila 2010 – Scuola Elementare Maria Montessori proti Komisiji

46

2010/C 179/81

Zadeva T-196/10: Tožba, vložena 29. aprila 2010 – Apotheke DocMorris proti UUNT (upodobitev zeleno-belega križa)

46

2010/C 179/82

Zadeva T-197/10: Tožba, vložena 27. aprila 2010 – BVR proti UUNT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

47

2010/C 179/83

Zadeva T-198/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – Maximuscle Limited proti UUNT – Foreign Supplement Trade Mark Ltd

47

2010/C 179/84

Zadeva T-199/10: Tožba, vložena 27. aprila 2010 – DRV proti UUNT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

48

2010/C 179/85

Zadeva T-201/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – IVBN proti Komisiji

49

2010/C 179/86

Zadeva T-202/10: Tožba, vložena 29. aprila 2010 – Stichting Woonlinie in drugi proti Komisiji

50

2010/C 179/87

Zadeva T-203/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – Stichting Woonpunt in drugi proti Komisiji

51

2010/C 179/88

Zadeva T-204/10: Tožba, vložena 3. maja 2010 – Lancôme parfums et beauté & Cie proti UUNT – Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

51

2010/C 179/89

Zadeva T-205/10: Tožba, vložena 4. maja 2010 – Cervecería Modelo proti UUNT – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

52

2010/C 179/90

Zadeva T-206/10: Tožba, vložena 30. aprila 2010 – Vesteda Groep proti Komisiji

53

2010/C 179/91

Zadeva T-208/10: Tožba, vložena 6. maja 2010 – Cree proti UUNT (TRUEWHITE)

53

2010/C 179/92

Zadeva T-209/10: Tožba, vložena 5. maja 2010 – Deutscher Ring proti UUNT (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

54

2010/C 179/93

Zadeva T-219/10: Tožba, vložena 14. maja 2010 – Autogrill España proti Komisiji

54

2010/C 179/94

Zadeva T-221/10: Tožba, vložena 18. maja 2010 – Iberdrola proti Komisiji

55

2010/C 179/95

Zadeva T-223/10: Tožba, vložena 20. maja 2010 – Regione Puglia proti Komisiji

56

2010/C 179/96

Zadeva T-225/10: Tožba, vložena 18. maja 2010 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria proti Komisiji

56

2010/C 179/97

Zadeva T-43/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 – Shetland Islands Council proti Komisiji

57

2010/C 179/98

Zadeva T-44/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 – Shetland Islands Council proti Komisiji

57

2010/C 179/99

Zadeva T-197/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. maja 2010 – Polson in drugi proti Komisiji

57

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2010/C 179/00

Zadeva F-26/10: Tožba, vložena 6. maja 2010 – Costa proti Komisiji

58

2010/C 179/01

Zadeva F-27/10: Tožba, vložena 5. maja 2010 – Begue in drugi proti Komisiji

58

2010/C 179/02

Zadeva F-28/10: Tožba, vložena 7. maja 2010 – Mioni proti Komisiji

58

2010/C 179/03

Zadeva F-29/10: Tožba, vložena 11. maja 2010 – Lorenzo proti EESO

59

2010/C 179/04

Zadeva F-30/10: Tožba, vložena 12. maja 2010 – de Fays proti Komisiji

59

2010/C 179/05

Zadeva F-31/10: Tožba, vložena 14. maja 2010 – Guittet proti Komisiji

59

2010/C 179/06

Zadeva F-32/10: Tožba, vložena 14. maja 2010 – Wilk proti Komisiji

60


SL

 

Top