Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:100:TOC

Uradni list Evropske unije, C 100, 17. april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.100.slv

Uradni list

Evropske unije

C 100

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
17. april 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2010/C 100/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 80, 27.3.2010

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2010/C 100/02

Zadeva C-172/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Roma – Italija) – Pontina Ambiente Srl proti Regione Lazio (Okolje — Direktiva 1999/31/ES — Člen 10 — Posebna dajatev za odlaganje trdnih odpadkov na odlagališčih — Zavezanost upravljavca odlagališča za to dajatev — Stroški upravljanja odlagališča — Direktiva 2000/35/ES — Zamudne obresti)

2

2010/C 100/03

Zadeva C-310/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Velika Britanija) – London Borough of Harrow proti Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Prosto gibanje oseb — Pravica do prebivanja državljana tretje države, ki je zakonec državljana države članice, in njunih otrok, ki so prav tako državljani države članice — Prenehanje zaposlitve državljana države članice in njegov odhod iz države članice gostiteljice — Vpis otrok v izobraževalno ustanovo — Neobstoj sredstev za preživljanje — Uredba (EGS) št. 1612/68 — Člen 12 — Direktiva 2004/38 ES)

3

2010/C 100/04

Zadeva C-337/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X Holding B.V. proti Staatssecretaris van Financiën (Člena 43 ES in 48 ES — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Davčni subjekt, ki ga sestavljata matična družba rezidentka in ena ali več odvisnih družb rezidentk — Obdavčitev dobičkov matične družbe — Izključitev odvisnih družb nerezidentk)

3

2010/C 100/05

Zadeva C-381/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Car Trim GmbH proti KeySafety Systems Srl (Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 5(1)(b) — Pristojnost v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji — Določitev kraja izpolnitve obveznosti — Merila za razlikovanje med „prodajo blaga“ in „opravljanjem storitev“)

4

2010/C 100/06

Zadeva C-386/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Firma Brita GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Sporazum o pridružitvi ES-Izrael — Področje krajevne uporabe — Pridružitveni sporazum ES-PLO — Zavrnitev uporabe preferencialne tarifne obravnave, do katere so upravičeni izdelki s poreklom iz Izraela, za izdelke s poreklom z Zahodnega brega — Dvom o poreklu blaga — Pooblaščeni izvoznik — Naknadno preverjanje izjave na računu, ki ga opravijo carinski organi države uvoznice — Dunajska konvencija o pogodbenem pravu — Načelo relativnega učinka pogodb)

4

2010/C 100/07

Zadeva C-408/08 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. februarja 2010 – Lancôme parfums et beauté & Cie SNC proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), CMS Hasche Sigle (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člena 55(1)(a) in 7(1)(c) — Pravni interes za vložitev predloga za ugotovitev ničnosti znamke, ki temelji na absolutnem razlogu za ničnost — Odvetniška pisarna — Besedni znak „COLOR EDITION“ — Opisnost besedne znamke, sestavljene iz opisnih delov)

5

2010/C 100/08

Zadeva C-480/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Velika Britanija) – Maria Teixeira proti London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department (Prosto gibanje oseb — Pravica do prebivanja — Državljanka države članice, ki je delala v drugi državi članici in je tam ostala po prenehanju poklicne dejavnosti — Otrok, ki se poklicno izobražuje v državi članici gostiteljici — Neobstoj lastnih sredstev za preživljanje — Uredba (EGS) št. 1612/68 — Člen 12 — Direktiva 2004/38/ES)

6

2010/C 100/09

Zadeva C-562/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Müller Fleisch GmbH proti Land Baden-Württemberg (Sistem spremljanja spongiformne encefalopatije pri govedu — Uredba (ES) št. 999/2001 — Govedo, starejše od 30 mesecev — Zakol v običajnih pogojih — Meso, namenjeno za prehrano ljudi — Obvezni presejalni test — Nacionalna ureditev — Obveznost testiranja — Razširitev — Govedo, starejše od 24 mesecev)

7

2010/C 100/10

Zadeva C-25/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Bíróság – Republika Madžarska) – Sió-Eckes Kft. proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Skupna kmetijska politika — Uredba (ES) št. 2201/96 — Skupna ureditev trga za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave — Uredba (ES) št. 1535/2003 — Program pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave — Predelani proizvodi — Breskve v sirupu in/ali naravnem sadnem soku — Dokončani proizvodi)

7

2010/C 100/11

Zadeva C-170/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 25. februarja 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/60/ES — Pranje denarja in financiranje terorizma — Neprenos v predpisanem roku)

8

2010/C 100/12

Zadeva C-209/09: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – v postopku, ki ga je sprožilo podjetje Lahti Energia Oy (Direktiva 2000/76/ES — Sežiganje odpadkov — Sežigalnica — Naprava za sosežig — Kompleks, sestavljen iz naprave za uplinjanje in elektrarne — Sežiganje neočiščenega plina, proizvedenega s toplotno obdelavo odpadkov v napravi za uplinjanje, v elektrarni)

9

2010/C 100/13

Zadeva C-295/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 25. februarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/43/ES — Pravo družb — Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

9

2010/C 100/14

Zadeva C-330/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 25. februarja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/43/ES — Pravo družb — Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

10

2010/C 100/15

Združeni zadevi C-403/08 in C-429/08: Sklep Sodišča z dne 16. decembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – (Združeno kraljestvo)) – Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Predlog za sodelovanje v postopku — Zavrnitev)

10

2010/C 100/16

Zadeva C-513/08 P: Sklep Sodišča z dne 9. decembra 2009 – Luigi Marcuccio proti Evropski komisiji (Pritožba — Uradniki — Socialna varnost — Izrecna zavrnitev zahtevka za 100 % povrnitev nekaterih uradnikovih stroškov za zdravstvene storitve — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

11

2010/C 100/17

Zadeva C-528/08 P: Sklep Sodišča z dne 9. decembra 2009 – Luigi Marcuccio proti Evropski komisiji (Pritožba — Uradniki — Socialna varnost — Zavrnitev zaradi molka organa zahtevka za 100 % povrnitev nekaterih uradnikovih stroškov za zdravstvene storitve — Sklep o odstopu pristojnosti Sodišča za uslužbence — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

11

2010/C 100/18

Zadeva C-579/08 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 15. januarja 2010 – Messer Group GmbH proti Air Products and Chemicals Inc., Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Člen 119 Poslovnika — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Besedne znamke Ferromix, Inomix in Alumix — Prejšnje znamke FERROMAXX, INOMAXX in ALUMAXX — Ugovor imetnika — Upoštevna javnost — Stopnja podobnosti — Slab razlikovalni učinek prejšnje znamke — Verjetnost zmede)

12

2010/C 100/19

Zadeva C-69/09 P: Sklep Sodišča z dne 22. januarja 2010 – Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl proti Evropski komisiji (Hitri postopek)

12

2010/C 100/20

Združeni zadevi C-292/09 in C-293/09: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 13. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Parma – Italija) – Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09) proti Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Očitna nedopustnost)

13

2010/C 100/21

Zadeva C-449/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 18. novembra 2009 – Canon Kabushiki Kaisha proti „IPN Bulgaria“ OOD

13

2010/C 100/22

Zadeva C-547/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Innsbruck (Avstrija) 28. decembra 2009 – Pensionsversicherungsanstalt proti Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Zadeva C-17/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Brně (Češka republika) 11. januarja 2010 – Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA proti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Zadeva C-23/10: Tožba, vložena 14. januarja 2010 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

15

2010/C 100/25

Zadeva C-25/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Liège (Belgija) 15. januarja 2010 – Missionswerk Werner Heukelbach E.v. proti državi Belgiji – Service Public Fédéral Finances

17

2010/C 100/26

Zadeva C-30/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Linköpings tingsrätt (Švedska) 19. januarja 2010 – Lotta Andersson proti Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Zadeva C-31/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 20. januarja 2010 – Minerva Kulturreisen GmbH proti Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Zadeva C-32/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven Kasatsionen sad (Bolgarija) 20. januarja 2010 – Toni Georgiev Semerdzhiev proti Del-Pi-Krasimira Mancheva

18

2010/C 100/29

Zadeva C-34/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. januarja 2010 – Prof. Dr. Oliver Brüstle proti Greenpeace e.V.

19

2010/C 100/30

Zadeva C-37/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 22. januarja 2010 – Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen proti BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Zadeva C-42/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. januarja 2010 vložilo Raad van State (Belgija) – 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens proti Državi Belgiji, intervenient: Luk Vangheluwe

20

2010/C 100/32

Zadeva C-43/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 25. januarja 2010 – Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias in drugi, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias in drugi, Pankosmio tameio gia tin fysi – WWF Ellas proti Ministru, pristojnemu za okolje, urejanje prostora in javne gradnje in drugim

20

2010/C 100/33

Zadeva C-44/10: Tožba, vložena 28. januarja 2010 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

23

2010/C 100/34

Zadeva C-45/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 28. januarja 2010 – 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens proti Državi Belgiji

23

2010/C 100/35

Zadeva C-48/10: Tožba, vložena 28. januarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

24

2010/C 100/36

Zadeva C-50/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

24

2010/C 100/37

Zadeva C-52/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 1. februarja 2010 – Eleftheri Tileorasi A.E. („Alter Channel“) in Konstantinos Giannikos proti Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis in Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Zadeva C-57/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 28. januarja 2010 – Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW proti Belgiji

25

2010/C 100/39

Zadeva C-58/10, Zadeva C-59/10, Zadeva C-60/10, Zadeva C-61/10, Zadeva C-62/10, Zadeva C-63/10, Zadeva C-64/10, Zadeva C-65/10, Zadeva C-66/10, Zadeva C-67/10, Zadeva C-68/10: Predlogi za sprejetje predhodne odločbe, ki jih je vložil Conseil d’État (Francija) 3. februarja 2010 v zadevah – Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Association générale des producteurs de maïs (AGPM) proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Pioneer Génétique, Pioneer Semences proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Caussade Semences SA proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Société Limagrain Verneuil Holding proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Société Maïsadour Semences proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Ragt Semences SA proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche – Euralis Semences SAS, Euralis Coop proti Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Zadeva C-69/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif (Luksemburg) 5. februarja 2010 – Brahim Samba Diouf proti Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

27

2010/C 100/41

Zadeva C-72/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte Suprema di Cassazione (Italija) 9. februarja 2010 – procedimento penale a carico di Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Zadeva C-77/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corta Suprema di Cassazione (Italija) 9. februarja 2010 – Ugo Cifone proti Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Zadeva C-80/10: Tožba, vložena 11. februarja 2010 – Evropska komisija proti Helenski republiki

28

2010/C 100/44

Zadeva C-84/10 P: Pritožba, ki jo je vložila Longevity Health Products, Inc. 12. februarja 2010 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 9. decembra 2009, razglašeno v zadevi T-484/08, Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Zadeva C-87/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Ordinario di Vicenza – Sezione distaccata di Schio – (Italija) 15. februarja 2010 – Edil Centro SpA proti Electrosteel Europe sa

30

2010/C 100/46

Zadeva C-88/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Palermo (Italija) 15. februarja 2010 – Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale proti Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Zadeva C-94/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 17. februarja 2010 – Danfos A/S in Sauer-Danfoss ApS proti Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Zadeva C-105/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 25. februarja 2010 – Virallinen syyttäjä proti Maliku Gatajevu in Kadižat Gatajevi

32

2010/C 100/49

Zadeva C-525/08: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 15. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Sylvia Bienek proti Condor Flugdienst GmbH

34

2010/C 100/50

Zadeva C-313/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. januarja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

34

2010/C 100/51

Zadeva C-328/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 18. januarja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

34

 

Splošno sodišče

2010/C 100/52

Zadeva T-16/04: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. marca 2010 – Arcelor proti Parlamentu in Svetu („Okolje — Direktiva 2003/87/ES — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov — Predlog za razglasitev ničnosti — Neobstoj neposredne in posamične zadevnosti — Odškodninski zahtevek — Dopustnost — Dovolj resna kršitev višjega pravnega pravila ali načela, ki posameznikom podeljuje pravice — Lastninska pravica — Svoboda opravljanja poklicne dejavnosti — Sorazmernost — Enako obravnavanje — Svoboda ustanavljanja — Pravna varnost“)

35

2010/C 100/53

Zadeva T-70/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. marca 2010 – Evropaïki Dynamiki proti EMSA („Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa EMSA — Opravljanje informacijskih storitev — Zavrnitev ponudbe — Ničnostna tožba — Pristojnost Splošnega sodišča — Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev — Enako obravnavanje — Upoštevanje meril za oddajo, določenih v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o javnem naročilu — Določitev podmeril v merilih za oddajo — Očitna napaka pri presoji — Obveznost obrazložitve“)

35

2010/C 100/54

Zadeva T-163/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. marca 2010 – Bundesverband deutscher Banken proti Komisiji („Državne pomoči — Prenos javnih sredstev na Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za delno nezdružljivo s skupnim trgom in s katero je bilo naloženo njeno vračilo — Merilo zasebnega vlagatelja — Obveznost obrazložitve“)

36

2010/C 100/55

Zadeva T-429/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. marca 2010 – Artegodan proti Komisiji („Nepogodbena odgovornost — Zdravila za uporabo v humani medicini — Odločba, ki nalaga odvzem dovoljenja za promet — Razglasitev ničnosti odločbe s sodbo Sodišča prve stopnje — Dovolj resna kršitev prava, ki posameznikom daje pravice“)

36

2010/C 100/56

Zadeva T-36/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. marca 2010 – Bundesverband deutscher Banken proti Komisiji („Državne pomoči — Prenos javnih aktiv na Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Odločba, s katero je bilo ugotovljeno, da priglašeni ukrep ni pomoč — Merilo zasebnega vlagatelja — Obveznost obrazložitve — Resne težave“)

37

2010/C 100/57

Združeni zadevi T-102/07 in T-120/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. marca 2010 – Freistaat Sachsen in drugi proti Evropski komisiji („Državne pomoči — Pomoč Nemčije v obliki udeležbe in jamstev za posojila — Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom — Splošna shema pomoči, ki jo je odobrila Komisija — Pojem podjetja v težavah — Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah — Znesek pomoči — Obveznost obrazložitve“)

37

2010/C 100/58

Zadeva T-321/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. marca 2010 – Lufthansa AirPlus Servicekarten proti UUNT – Applus Servicios Tecnológicos (A+) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti A+ — Prejšnja besedna znamka Skupnosti AirPlus International — Relativni razlogi za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti znakov — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Člen 8(1)(b) in (5), členi 73, 74 in 79 Uredbe (ES) št.40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5), členi 75, 76 in 83 Uredbe (ES) št.207/2009)“)

38

2010/C 100/59

Zadeva T-248/08 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. marca 2010 – Doktor proti Svetu („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Poskusna doba — Podaljšanje obdobja poskusnega dela — Poročilo ob koncu obdobja poskusnega dela — Odpoved ob koncu obdobja poskusnega dela — Člen 34 Kadrovskih predpisov — Izkrivljanje dejstev in dokazov — Obveznost obrazložitve Sodišča za uslužbence“)

38

2010/C 100/60

Zadeva T-11/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. februarja 2010 – Özdemir proti UUNT – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti James Jones — Prejšnja besedna znamka Skupnosti JACK & JONES — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (prej člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

39

2010/C 100/61

Zadeva T-408/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. februarja 2010 – Crunch Fitness International proti UUNT – ILG (CRUNCH) („Znamka skupnosti — Razveljavitev — Umik zahteve za razveljavitev — Ustavitev postopka“)

39

2010/C 100/62

Zadeva T-456/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2010 – Komisija proti CdT („Ničnostna tožba — Pokojninski sistem Skupnosti — Obveznost CdT, da nakaže prispevek iz naslova proračunskih let od 1998 do 2005 — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Akt, ki nima pravnih učinkov za tretje osebe — Očitna nedopustnost“)

40

2010/C 100/63

Zadeva T-481/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. februarja 2010 – Alisei proti Komisiji („Ničnostna tožba — Zunanji ukrepi in ERS — Dokončanje revizije in sprejetje končnega poročila — Povsem pogodben akt — Nepristojnost — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost — Odškodninska tožba — Očitna nedopustnost“)

40

2010/C 100/64

Zadeva T-18/10: Tožba, vložena 11. januarja 2010 – Inuit Tapiriit Kanatami in drugi proti Parlamentu in Svetu

41

2010/C 100/65

Zadeva T-21/10: Tožba, vložena 25. januarja 2010 – Nemčija proti Komisiji

42

2010/C 100/66

Zadeva T-22/10: Tožba, vložena 25. januarja 2010 – Esprit International proti UUNT – Marc O'Polo International (Upodobitev črke „e“ na hlačnem žepu)

42

2010/C 100/67

Zadeva T-24/10: Tožba, vložena 27. januarja 2010 – CECA proti Komisiji

43

2010/C 100/68

Zadeva T-25/10: Tožba, vložena 27. januarja 2010 – BASF Specialty Chemicals in BASF Lampertheim proti Komisiji

44

2010/C 100/69

Zadeva T-26/10: Tožba, vložena 25. januarja 2010 – Alibaba Group proti UUNT – allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Zadeva T-27/10: Tožba, vložena 27. januarja 2010 – AC-Treuhand proti Evropski komisiji

45

2010/C 100/71

Zadeva T-34/10: Tožba, vložena 26. januarja 2010 – Hairdreams proti UUNT – Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Zadeva T-35/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Bank Melli Iran proti Svetu

47

2010/C 100/73

Zadeva T-36/10: Tožba, vložena 1. februarja 2010 – Internationaler Hilfsfonds proti Komisiji

48

2010/C 100/74

Zadeva T-39/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – El Corte Inglés proti UUNT – Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Zadeva T-40/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Elf Aquitaine proti Komisiji

49

2010/C 100/76

Zadeva T-41/10: Tožba, vložena 2. februarja 2010 – SIMS – Ecole de ski internationale proti UUNT – SNMSF (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Zadeva T-43/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Elementis in drugi proti Komisiji

51

2010/C 100/78

Zadeva T-45/10: Tožba, vložena 28. januarja 2010 – GEA Group proti Komisiji

52

2010/C 100/79

Zadeva T-46/10: Tožba, vložena 28. januarja 2010 – Faci proti Evropski komisiji

53

2010/C 100/80

Zadeva T-47/10: Tožba, vložena 27. januarja 2010 – Akzo Nobel in drugi proti Komisiji

54

2010/C 100/81

Zadeva T-48/10 P: Pritožba, ki jo je 2. februarja 2010 vložil Herbert Meister zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. novembra 2009 v zadevi F-17/09, Meister proti UUNT

55

2010/C 100/82

Zadeva T-49/10: Tožba, vložena 5. februarja 2010 – Footwear proti UUNT – Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Zadeva T-53/10: Tožba, vložena 5. februarja 2010 – Reisenthel proti UUNT – Dynamic Promotion (gajbe in košare)

56

2010/C 100/84

Zadeva T-59/10: Tožba, vložena 9. februarja 2010 – Geemarc Telecom proti UUNT – Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Zadeva T-60/10: Tožba, vložena 10. februarja 2010 – Jackson International proti UUNT – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Zadeva T-61/10: Tožba, vložena 8. februarja 2010 – Victoria Sánchez proti Parlamentu in Komisiji

58

2010/C 100/87

Zadeva T-65/10: Tožba, vložena 11. februarja 2010 – Španija proti Komisiji

59

2010/C 100/88

Zadeva T-67/10: Tožba, vložena 17. februarja 2010 – Španija proti Komisiji

60

2010/C 100/89

Zadeva T-68/10: Tožba, vložena 15. februarja 2010 – Sphere Time proti UUNT – Punch (watches)

60

2010/C 100/90

Zadeva T-69/10: Tožba, vložena 18. februarja 2010 – IRO proti Komisiji

61

2010/C 100/91

Zadeva T-70/10: Tožba, vložena 19. februarja 2010 – Feralpi proti Komisiji

61

2010/C 100/92

Zadeva T-71/10: Tožba, vložena 18. februarja 2010 – Xeda International in Pace International proti Komisiji

62

2010/C 100/93

Zadeva T-73/10 P: Pritožba, ki jo je 17. februarja 2010 vložil S. Apostolov zoper sklep, ki ga je 15. decembra 2009 razglasilo Sodišče za uslužbence Evropske unije v zadevi F-8/09, Apostolov proti Komisiji

63

2010/C 100/94

Zadeva T-74/10: Tožba, vložena 16. februarja 2010 – Flaco Geräte proti UUNT – Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Zadeva T-81/10: Tožba, vložena 24. februarja 2010 – Tempus Vade proti UUNT – Palacios Serrano (AIR FORCE)

64

2010/C 100/96

Zadeva T-83/10: Tožba, vložena 19. februarja 2010 – Riva Fire proti Komisiji

65

2010/C 100/97

Zadeva T-85/10: Tožba, vložena 18. februarja 2010 – Alfa Acciai proti Komisiji

66

2010/C 100/98

Zadeva T-87/10: Tožba, vložena 23. februarja 2010 – Chestnut Medical Technologies proti UUNT (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Zadeva T-89/10: Tožba, vložena 24. februarja 2010 – Madžarska proti Komisiji

67

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2010/C 100/00

Zadeva F-3/10: Tožba, vložena 15. januarja 2010 – AB proti Evropski komisiji

69

2010/C 100/01

Zadeva F-7/10: Tožba, vložena 19. januarja 2010 – Garcia Lledo in drugi proti UUNT

69

2010/C 100/02

Zadeva F-8/10: Tožba, vložena 25. januarja 2010 – Gheysens proti Svetu

69

2010/C 100/03

Zadeva F-10/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Hecq proti Komisiji

70


SL

 

Top