Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:080:TOC

Uradni list Evropske unije, C 80, 27. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.080.slv

Uradni list

Evropske unije

C 80

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
27. marec 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV IN TELES EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2010/C 080/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 63, 13.3.2010

1

2010/C 080/02

Prisega novega člana Sodišča

1


 

V   Mnenja

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2010/C 080/03

Zadeva C-373/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Hoesch Metals and Alloys GmbH proti Hauptzollamt Aachen (Carinski zakonik Skupnosti — Člen 24 — Nepreferencialno poreklo blaga — Predelava ali obdelava, na podlagi katere se dodeli poreklo blaga — Silicijevi bloki s poreklom iz Kitajske — Ločevanje, drobljenje in čiščenje blokov ter presejanje, razvrščanje po velikosti in pakiranje kristalov v Indiji — Damping — Veljavnost Uredbe (ES) št. 398/2004)

2

2010/C 080/04

Zadeva C-405/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Ingeniørforeningen i Danmark, v imenu Bertrama Holsta, proti Dansk Arbejdsgiverforening, v imenu Babcock & Wilcox Vølund ApS, (Socialna politika — Obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi — Direktiva 2002/14/ES — Prenos direktive z zakonom in kolektivno pogodbo — Učinek kolektivne pogodbe za delavca, ki ni član sindikalne organizacije, ki je podpisnica te pogodbe — Člen 7 — Varstvo predstavnikov delavcev — Zahteva po posebnem pravnem varstvu pred odpovedjo — Neobstoj)

2

2010/C 080/05

Zadeva C-523/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. februarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/71/ES — Posebni postopek za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja — Neprenos v predpisanem roku)

3

2010/C 080/06

Zadeva C-541/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Fokus Invest AG proti Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb — Člen 25 Priloge I k Sporazumu — Člena 63 PDEU in 64(1) PDEU — Prosti pretok kapitala — Družba, ustanovljena po pravu države članice, katere delna lastnica je družba, ustanovljena po švicarskem pravu — Primer, ko ta družba v tej državi članici pridobi nepremičnino)

4

2010/C 080/07

Zadeva C-14/09: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Hava Genc proti Land Berlin (Sporazum o pridružitvi EGS-Turčija — Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/80 — Člen 6(1) — Pojem ‚delavec‘ — Opravljanje manjše zaposlitve — Pogoji za izgubo pridobljenih pravic)

4

2010/C 080/08

Zadeva C-18/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. februarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda opravljanja storitev — Uredba (EGS) št. 4055/86 — Člen 1 — Pomorski prevoz — Pristanišča v splošnem interesu — Pristaniške pristojbine — Znižanja in oprostitve)

5

2010/C 080/09

Zadeva C-88/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. februarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Graphic Procédé proti Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Obdavčenje — Šesta direktiva o DDV — Reprografija — Pojma „dobava blaga“ in „opravljanje storitev“ — Merila razlikovanja)

5

2010/C 080/10

Zadeva C-185/09: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 4. februarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/24/ES — Elektronske komunikacije — Hramba podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

6

2010/C 080/11

Zadeva C-186/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. februarja 2010 – Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/113/ES — Enakost moških in žensk — Dostop do blaga in storitev ter oskrba z njimi — Neprenos v predpisanem roku glede Gibraltarja)

6

2010/C 080/12

Zadeva C-259/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. februarja 2010 – Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti — Neprenos ali nesporočilo nacionalnih ukrepov za prenos)

7

2010/C 080/13

Zadeva C-498/09 P: Pritožba, ki jo je 3. decembra 2009 vložila Thomson Sales Europe zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 29. septembra 2009 v združenih zadevah T-225/07 in T-364/07, Thomson Sales Europe proti Komisiji

7

2010/C 080/14

Zadeva C-519/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgericht Wuppertal (Nemčija) 14. decembra 2009 – Dieter May proti AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Zadeva C-543/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 22. decembra 2009 – Deutsche Telekom AG proti Zvezni republiki Nemčiji

8

2010/C 080/16

Zadeva C-546/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen Sad (Vrhovno upravno sodišče) (Bolgarija) 23. decembra 2009 – Aurubis Balgaria proti Načalnik na mitnica-Sofija (načelnik carinske uprave v Sofiji)

9

2010/C 080/17

Zadeva C-548/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Bank Melli Iran 23. decembra 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 14. oktobra 2009 v zadevi T-390/08, Bank Melli Iran proti Svetu

10

2010/C 080/18

Zadeva C-549/09: Tožba, vložena 23. decembra 2009 – Evropska komisija proti Francoski republiki

11

2010/C 080/19

Zadeva C-552/09 P: Pritožba, ki jo je 24. decembra 2009 vložila družba Ferrero SpA zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 14. oktobra 2009 v zadevi T-140/08, Ferrero SpA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Zadeva C-554/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Stuttgart (Nemčija) 31. decembra 2009 – Andreas Michael Seeger proti Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

12

2010/C 080/21

Zadeva C-6/10: Tožba, vložena 8. januarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

12

2010/C 080/22

Zadeva C-8/10: Tožba, vložena 8. januarja 2010 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

13

2010/C 080/23

Zadeva C-11/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden 8. januarja 2010 – Staatssecretaris van Financiën proti Marishipping and Transport BV

13

2010/C 080/24

Zadeva C-12/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 8. januarja 2010 – LECSON Elektromobile GmbH proti Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Zadeva C-13/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) 11. januarja 2010 – Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV proti državi Belgiji

14

2010/C 080/26

Zadeva C-18/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 12. januarja 2010 – Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. proti BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Zadeva C-19/10: Tožba, vložena 12. januarja 2010 – Evropska Komisija proti Italijanski republiki

15

2010/C 080/28

Zadeva C-22/10 P: Pritožba, ki jo je vložila REWE-Zentral AG 14. januarja 2010 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (šesti senat) z dne 11. novembra 2009 v zadevi T-150/08, REWE-Zentral AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), intervenientka: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH

15

2010/C 080/29

Zadeva C-28/10 P: Pritožba, ki jo je vložil Mehmet Salih Bayramoglu 21. decembra 2009 zoper sklep Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 24. septembra 2009 v zadevi Mehmet Salih Bayramoglu proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, T-110/09

16

2010/C 080/30

Zadeva C-29/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel (Luksemburg) 18. januarja 2010 – Heiko Koelzsch proti državi Veliko vojvodstvo Luksemburg

16

2010/C 080/31

Zadeva C-35/10: Tožba, vložena 21. januarja 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki

17

2010/C 080/32

Zadeva C-36/10: Tožba, vložena 22. januarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

17

2010/C 080/33

Zadeva C-38/10: Tožba, vložena 22. januarja 2010 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

18

2010/C 080/34

Zadeva C-41/10: Tožba, vložena 25. januarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

19

2010/C 080/35

Zadeva C-46/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 28. januarja 2010 – Viking Gas A/S proti BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Zadeva C-47/10 P: Pritožba, ki jo je 28. januarja 2010 vložila Republika Avstrija (elektronska pošta z dne 27. januarja 2010) zoper sodbo Sodišča prve stopnje (šesti senat) z dne 18. novembra 2009 v zadevi T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti

21

2010/C 080/37

Zadeva C-49/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

22

2010/C 080/38

Zadeva C-73/10 P: Pritožba, ki jo je 9. februarja 2010 vložila Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG zoper sklep Sodišča prve stopnje (osmi senat), razglašen 30. novembra 2009 v zadevi Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG proti Evropski komisiji, T-2/09

22

 

Splošno sodišče

2010/C 080/39

Zadeva T-340/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2010 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji („Arbitražna klavzula — Program ‚e-Vsebine‘ — Pogodba o projektu za zagotovitev najvišje učinkovitosti v programu in najširšega možnega sodelovanja ciljnih skupin — Neizvršitev pogodbe — Prekinitev pogodbe“)

23

2010/C 080/40

Zadeva T-344/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2010 – O2 (Germany) proti UUNT (Homezone) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Homezone — Absolutni razlogi za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Opisni značaj — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

23

2010/C 080/41

Zadeva T-472/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. februarja 2010 – Enercon proti UUNT – Hasbro (ENERCON) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ENERCON — Prejšnja besedna znamka Skupnosti TRANSFORMERS ENERGON — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

24

2010/C 080/42

Zadeva T-289/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. februarja 2010 – Deutsche BKK proti UUNT (Deutsche BKK) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Deutsche BKK — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisni značaj in neobstoj razlikovalnega učinka — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo — Člen 7(1)(b) in (c) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) in (c) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Člena 73 in 74(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 75 in 76(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

24

2010/C 080/43

Zadeva T-113/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2010 – PromoCell bioscience alive proti UUNT (SupplementPack) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti SupplementPack — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

25

2010/C 080/44

Zadeva T-385/05 TO R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. februarja 2010 – Portugalska proti Transnáutici in Komisiji („Začasna odredba — Carinska unija — Ugovor tretjega — Sodba sodišča prve stopnje — Predlog za odložitev izvršitve — Neupoštevanje obličnostnih zahtev — Nedopustnost“)

25

2010/C 080/45

Zadeva T-514/09 R: Sklep sodnika za izdajo začasnih odredb z dne 5. februarja 2010 – De Post proti Komisiji („Začasna odredba — Javna naročila — Skupnostni postopek javnega razpisa — Predlog za odložitev izvršitve in za sprejetje začasnih ukrepov — Neobstoj nujnosti“)

25

2010/C 080/46

Zadeva T-508/09: Tožba, vložena 22. decembra 2009 – Cañas proti Komisiji

26

2010/C 080/47

Zadeva T-509/09: Tožba, vložena 18. decembra 2009 – Portugalska proti Komisiji

26

2010/C 080/48

Zadeva T-511/09: Tožba, vložena 21. decembra 2009 – Niki Luftfahrt proti Komisiji

27

2010/C 080/49

Zadeva T-512/09: Tožba, vložena 21. decembra 2009 – Rusal Armenal proti Svetu

28

2010/C 080/50

Zadeva T-518/09: Tožba, vložena 23. decembra 2009 – Ecoceane proti EMSA

29

2010/C 080/51

Zadeva T-520/09: Tožba, vložena 24. decembra 2009 – TF1 in drugi proti Komisiji

30

2010/C 080/52

Zadeva T-525/09: Tožba, vložena 28. decembra 2009 – MIP Metro proti UUNT – Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Zadeva T-526/09: Tožba, vložena 28. decembra 2009 – PAKI Logistics proti UUNT (PAKI)

31

2010/C 080/54

Zadeva T-529/09: Tožba, vložena 31. decembra 2009 – In ‘t Veld proti Svetu

32

2010/C 080/55

Zadeva T-5/10: Tožba, vložena 8. januarja 2010 – Komisija proti Earthscan

33

2010/C 080/56

Zadeva T-7/10: Tožba, vložena 7. januarja 2010 – Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon „Ygeia“ proti UUNT

33

2010/C 080/57

Zadeva T-9/10: Tožba, vložena 8. januarja 2010 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

34

2010/C 080/58

Zadeva T-13/10: Tožba, vložena 20. januarja 2010 – Goutier proti UUNT – Rauch (ARANTAX)

35

2010/C 080/59

Zadeva T-14/10: Tožba, vložena 18. januarja 2010 – CheckMobile proti UUNT (carcheck)

35

2010/C 080/60

Zadeva T-17/10: Tožba, vložena 19. januarja 2010 – Steinberg proti Komisiji

36

2010/C 080/61

Zadeva T-23/10: Tožba, vložena 27. januarja 2010 – Arkema France proti Komisiji

37

2010/C 080/62

Zadeva T-28/10: Tožba, vložena 26. januarja 2010 – Euro-Information proti UUNT (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Zadeva T-29/10: Tožba, vložena 28. januarja 2010 – Nizozemska proti Komisiji

38

2010/C 080/64

Zadeva T-30/10: Tožba, vložena 29. januarja 2010 – Reagens proti Komisiji

39

2010/C 080/65

Zadeva T-32/10: Tožba, vložena 22. januarja 2010 – Ella Valley Vineyards proti UUNT – Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

40

2010/C 080/66

Zadeva T-33/10: Tožba, vložena 28. januarja 2010 – ING Groep proti Komisiji

40

2010/C 080/67

Zadeva T-37/10 P: Pritožba, ki jo je vložil Carlo De Nicola 28. januarja 2010 zoper sodbo, ki jo je 30. novembra 2009 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-55/08, De Nicola proti EIB

42

2010/C 080/68

Zadeva T-38/10 P: Pritožba, ki jo je vložil Luigi Marcuccio 26. januarja 2010 zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 10. novembra 2009, v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-70/07

43

2010/C 080/69

Zadeva T-44/10 P: Pritožba, ki jo je vložil Luigi Marcuccio 3. februarja 2010 zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 25. novembra 2009 v zadevi F-11/09, Marcuccio proti Komisiji

43

2010/C 080/70

Zadeva T-55/10: Tožba, vložena 10. februarja 2010 – SP proti Komisiji

44

2010/C 080/71

Zadeva T-56/10: Tožba, vložena 10. februarja 2010 – Acciaierie e Ferriere Leali Luigi e Leali proti Komisiji

45


SL

 

Top