EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Uradni list Evropske unije, C 297, 05. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.297.slv

Uradni list

Evropske unije

C 297

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
5. december 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 297/01

Pojasnilo o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja

1

2009/C 297/02

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 282, 21.11.2009

6


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 297/03

Zadeva C-35/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – Grundstücksgemeinschaft Busley in Cibrian Fernandez proti Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Prosti pretok kapitala — Nepremičnine — Davek na dohodek — Odbitek izgube obdavčljivih dohodkov davčnega zavezanca — Uporaba degresivne amortizacije za stroške pridobitve in gradnje — Ugodnejša davčna obravnava le za nepremičnine, ki so na nacionalnem ozemlju)

7

2009/C 297/04

Zadeva C-101/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 15. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Luksemburg) – Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier proti Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Direktive 77/91/EGS, 79/279/EGS in 2004/25/ES — Splošno načelo prava Skupnosti o zaščiti manjšinskih delničarjev — Neobstoj — Pravo družb — Prevzem — Obvezna ponudba — Priporočilo 77/534/EGS — Kodeks ravnanja)

7

2009/C 297/05

Zadeva C-116/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België – Belgija) – C. Meerts proti Proost NV (Direktiva 96/34/ES — Okvirni sporazum o starševskem dopustu med UNICE, CEEP in ETUC — Razlaga klavzule 2, točki 6 in 7 — Starševski dopust v obliki krajšega delovnega časa — Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu pred koncem starševskega dopusta brez upoštevanja zakonsko določenega odpovednega roka — Izračun odškodnine)

8

2009/C 297/06

Zadeva C-138/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 15. oktober 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Ítélőtábla – Republika Madžarska) – Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH proti Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Postopki za oddajo javnih naročil za gradnje — Postopki, ki so se začeli po začetku veljavnosti Direktive 2004/18/ES in pred iztekom roka za njen prenos — Postopki s pogajanji s predhodno objavo obvestila o naročilu — Obveznost pripustitve minimalnega števila ustreznih kandidatov — Obveznost zagotavljanja lojalne konkurence)

9

2009/C 297/07

Zadeva C-196/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Italija) – Acoset SpA proti Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (Členi 43 ES, 49 ES in 86 ES — Oddaja javnih naročil — Oddaja storitve oskrbe z vodo družbi z mešanim kapitalom — Razpisni postopek — Izbira zasebnega partnerja za opravljanje storitve — Oddaja brez upoštevanja pravil o oddaji javnih naročil)

9

2009/C 297/08

Zadeva C-232/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 15. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Uredba (ES) št. 850/1998 — Člen 29(2) — Omejitve pri ribolovu morske plošče — Največja moč motorja ribiških ladij — Uredba (EGS) št. 2847/93 — Člen 2(1) — Uredba (ES) št. 2371/2002 — Člen 23 — Izvedba nadzora in uporabe pravil)

10

2009/C 297/09

Zadeva C-242/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Swiss Re Germany Holding GmbH proti Finanzamt München für Körperschaften (Šesta direktiva o DDV — Člena 9(2)(e), peta alinea, in 13(B)(a), (c) in (d), točki 2 in 3 — Zavarovalne in pozavarovalne transakcije — Pojem — Odplačni odstop portfelja pogodb o življenjskem pozavarovanju za pravno osebo s sedežem v tretji državi — Določitev kraja tega odstopa — Oprostitve obdavčenja)

10

2009/C 297/10

Zadeva C-255/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 85/337/EGS — Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje — Določitev pragov — Velikost projekta — Nepopoln prenos)

11

2009/C 297/11

Združeni zadevi C-261/08 in C-348/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Murcia – Španija) – María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) proti Delegación del Gobierno en Murcia (Vizumi, azil in priseljevanje — Ukrepi glede prehajanja zunanjih meja — Člen 62, točki 1 in 2(a), ES — Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma — Člena 6b in 23 — Uredba (ES) št. 562/2006 — Členi 5, 11 in 13 — Domneva o trajanju bivanja — Državljani tretjih držav, ki nezakonito bivajo na ozemlju države članice — Nacionalna ureditev, ki dopušča, da se glede na okoliščine naloži bodisi denarna kazen bodisi odstranitev)

12

2009/C 297/12

Zadeva C-263/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen – Švedska) – Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening proti Stockholms kommun genom dess marknämnd (Direktiva 85/337/EGS — Udeležba javnosti pri odločanju v okoljskih zadevah — Pravica začeti revizijski postopek zoper odločbe o odobritvi projektov, ki bodo verjetno pomembno vplivali na okolje)

12

2009/C 297/13

Zadeva C-275/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 15. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 93/36/EGS — Javna naročila blaga — Blago za upravljanje registracije motornih vozil — Postopek s pogajanji brez predhodne objave razpisa)

13

2009/C 297/14

Zadeva C-301/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Luksemburg) – Irène Bogiatzi, poročena Ventouras proti Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Evropskim skupnostim, Velikemu vojvodstvu Luksemburg, Foyer Assurances SA (Prometna politika — Uredba (ES) št. 2027/97 — Varšavska konvencija — Odgovornost letalskih prevoznikov v primeru nesreč — Rok za vložitev odškodninske tožbe za utrpelo škodo)

13

2009/C 297/15

Zadeva C-324/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. proti Diesel S.P.A. (Direktiva 89/104/EGS — Pravo znamk — Izčrpanje pravic imetnika znamke — Proizvodi, ki jih je tretja oseba dala na trg v Evropskem gospodarskem prostoru — Implicitno soglasje — Pogoji)

14

2009/C 297/16

Zadeva C-425/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Enviro Tech (Europe) Ltd proti Belgiji (Okolje in varstvo potrošnikov — Razvrščanje, pakiranje in označevanje n propilbromida kot nevarne snovi — Direktiva 2004/73/ES — Direktiva 67/548/EGS — Obveznost prenosa)

14

2009/C 297/17

Zadeva C-438/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda ustanavljanja — Direktiva 96/96/ES — Nacionalna ureditev — Omejevalni pogoji dostopa do dejavnosti pregleda vozil — Člen 45 ES — Dejavnosti, povezane z izvajanjem javne oblasti — Varnost v cestnem prometu — Sorazmernost)

15

2009/C 297/18

Zadeva C-449/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven- Nizozemska) – G. Elbertsen proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Skupna kmetijska politika — Integriran administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Določitev referenčnega zneska — Kmetje v posebnih razmerah — Nacionalna rezerva)

15

2009/C 297/19

Zadeva C-30/09: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 96/82/ES — Člen 11 — Načrti ukrepov zunaj organizacije ob nesrečah)

16

2009/C 297/20

Zadeva C-181/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bulgarija) 19. maja 2009 – Canon Kabushiki Kaisha proti IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Zadeva C-328/09: Tožba, vložena 14. avgusta 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Estoniji

17

2009/C 297/22

Zadeva C-358/09 P: Pritožba, ki jo je 7. septembra 2009 vložila DSV Road NV zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti senat), razglašeno 8. julija 2009 v zadevi T-219/07, DSV Road NV proti Komisiji Evropskih skupnosti

17

2009/C 297/23

Zadeva C-360/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Bonn (Nemčija) 9. septembra 2009 – Pfleiderer AG proti Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Zadeva C-367/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) 8. septembra 2009 – Belgisch Interventie- en Restitutiebureau proti SGS Belgium NV, Firme Derwa NV in Centraal Beheer Achmea NV

18

2009/C 297/25

Zadeva C-375/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Republika Poljska) 23. septembra 2009 – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów proti Tele2 Polska sp. z o.o., zdaj Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Zadeva C-382/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 28. septembra 2009 – SIA Stils Met proti Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 297/27

Zadeva T-339/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. oktobra 2009 – Juwel Aquarium proti UUNT – Potschak (Panorama) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti Panorama — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člena 7(1)(c) in 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 7(1)(c) in 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

20

2009/C 297/28

Zadeva T-80/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. oktobra 2009 – CureVac proti UUNT – Qiagen (RNAiFect) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti RNAiFect — Prejšnja besedna znamka Skupnosti RNActive — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

20

2009/C 297/29

Zadeva T-137/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. oktobra 2009 – BCS proti UUNT – Deere (kombinacija zelene in rumene barve) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Znamka Skupnosti, ki je sestavljena iz kombinacije zelene in rumene barve — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 7(3) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 7(3), in člen 52(1))(a) Uredbe (ES) št. 207/2009] — Relativni razlog za zavrnitev — Neregistrirana prejšnja nacionalna znamka, sestavljena iz kombinacije zelene in rumene barve — Člena 8(4) in 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 [postal člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009] — Obveznost obrazložitve — Člen 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009)“)

21

2009/C 297/30

Zadeva T-307/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. oktobra 2009 – Aldi Einkauf proti UUNT – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti 4 OUT Living — Prejšnja nacionalna figurativna znamka Living & Co — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009)“)

21

2009/C 297/31

Zadeva T-120/09: Tožba, vložena 27. marca 2009 – Phoenix-Reisen in DRV proti Komisiji

21

2009/C 297/32

Zadeva T-369/09: Tožba, vložena 22. septembra 2009 – Sociedade Quinta do Portal, SA proti UUNT – Vallegre – Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

Zadeva T-381/09: Tožba, vložena 25. septembra 2009 – RWE Transgas proti Komisiji

22

2009/C 297/34

Zadeva T-382/09: Tožba, vložena 30. septembra 2009 – ERGO Versicherungsgruppe proti UUNT – DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Zadeva T-384/09: Tožba, vložena 1. oktobra 2009 – SKW Stahl-Metallurgie Holding in SKW Stahl-Metallurgie proti Komisiji

23

2009/C 297/36

Zadeva T-391/09: Tožba, vložena 5. oktobra 2009 – Evonik Degussa in AlzChem Hart proti Komisiji Evropskih skupnosti

24

2009/C 297/37

Zadeva T-392/09: Tožba, vložena 2. oktobra 2009 – 1. garantovaná proti Komisiji

25

2009/C 297/38

Zadeva T-393/09: Tožba, vložena 2. oktobra 2009 – NEC Display Solutions Europe proti UUNT – Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Zadeva T-394/09: Tožba, vložena 5. oktobra 2009 – General Bearing proti UUNT (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Zadeva T-395/09: Tožba, vložena 6. oktobra 2009 – Arques Industries proti Komisiji

27

2009/C 297/41

Zadeva T-396/09: Tožba, vložena 6. oktobra 2009 – Vereniging Milieudefensie in Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht proti Komisiji

28

2009/C 297/42

Zadeva T-397/09: Tožba, vložena 6. oktobra 2009 – Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg proti UUNT (znamka, ki predstavlja grb)

29

2009/C 297/43

Zadeva T-400/09: Tožba, vložena 6. oktobra 2009 – ECKA Granulate in non ferrum Metallpulver proti Komisiji

29

2009/C 297/44

Zadeva T-401/09: Tožba, vložena 5. oktobra 2009 – Marcuccio proti Sodišču Evropskih skupnosti

30

2009/C 297/45

Zadeva T-402/09 P: Pritožba, ki jo je Luigi Marcuccio 7. oktobra 2009 vložil zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. julija 2009 v zadevi F-86/07, Marcuccio proti Komisiji

30

2009/C 297/46

Zadeva T-403/09: Tožba, vložena 7. oktobra 2009 – Tecnoprocess proti Delegaciji Evropske komisije v Maroku in drugim

31

2009/C 297/47

Zadeva T-404/09: Tožba, vložena 9. oktobra 2009 – Deutsche Bahn proti UUNT (Kombinacija sive in rdeče barve)

31

2009/C 297/48

Zadeva T-405/09: Tožba, vložena 9. oktobra 2009 – Deutsche Bahn proti UUNT (Kombinacija sive in rdeče barve)

32

2009/C 297/49

Zadeva T-415/09: Tožba, vložena 14. oktobra 2009 – New Yorker SHK Jeans proti UUNT – Vallis K – Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Zadeva T-417/09: Tožba, vložena 16. oktobra 2009 – Poslovni Sistem Mercator proti UUNT – Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Zadeva T-422/09: Tožba, vložena 19. oktobra 2009 – São Paulo Alpargatas proti UUNT – Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 297/52

Zadeva F-16/08: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. septembra 2009 – Behmer proti Evropskemu parlamentu (Uradniki — Postopek za dodelitev točk za delovno uspešnost v Evropskem parlamentu — Kršitev obveznosti obrazložitve — Navedba obrazložitve v pritožbenem postopku)

35

2009/C 297/53

Zadeva F-29/08: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 7. oktobra 2009 – Y proti Komisiji (Pogodbeni uslužbenci — Odpoved delovnega razmerja zaradi očitno neustreznega dela — Nezadovoljivo obnašanje v službi)

35

2009/C 297/54

Zadeva F-33/08: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 21. oktobra 2009 – V proti Komisiji (Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Zaposlitev — Zavrnitev zaposlitve zaradi fizične nesposobnosti za izvajanje nalog — Pravilnost postopka — Pravilnost zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo — Pripravljalni akti)

35

2009/C 297/55

Zadeva F-74/08: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 21. oktobra 2009 – Ramaekers-Jørgensen proti Komisiji (Uradniki — Davek Skupnosti — Izračun — Kumuliranje zneskov osebnih prejemkov in družinske pokojnine — Načini odtegnitve davka — Trenutek odtegnitve)

36

2009/C 297/56

Zadeva F-76/09: Tožba, vložena 14. septembra 2009 – Cusack-Gard'ner proti Komisiji

36

2009/C 297/57

Zadeva F-82/09: Tožba, vložena 16. oktobra 2009 – Nolin proti Komisiji

37


SL

 

Top