Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Uradni list Evropske unije, C 205, 29. avgust 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.205.slv

Uradni list

Evropske unije

C 205

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
29. avgust 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 205/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 193, 15.8.2009

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 205/02

Zadeva C–511/06 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2009 — Archer Daniels Midland Co. proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg citronske kisline — Določitev zneska globe — Vloga vodje — Pravica do obrambe — Dokazi, pridobljeni v postopku, ki je potekal v tretji državi — Opredelitev upoštevnega trga — Olajševalne okoliščine)

2

2009/C 205/03

Zadeva C–319/07 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. julija 2009 — 3F, prej Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) proti Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Danski, Kraljevini Norveški (Pritožba — Ukrepi davčne oprostitve za pomorščake, ki so zaposleni na krovu ladij, vpisanih v danski mednarodni ladijski register — Odločba Komisije o nenasprotovanju — Ničnostna tožba — Pojem ‚zadevne stranke‘ — Delavski sindikat — Dopustnost tožbe)

3

2009/C 205/04

Zadeva C-343/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Torino — Italija) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. proti Bayerischer Brauerbund eV (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Presoja veljavnosti — Dopustnost — Uredbi (EGS) št. 2081/92 in (ES) št. 1347/2001 — Veljavnost — Generično ime — Soobstoj znamke in zaščitene geografske označbe)

3

2009/C 205/05

Zadeva C-369/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Ukrepi za izvršitev sodbe Sodišča — Člen 228 ES — Denarne sankcije — Denarna kazen — Pavšalni znesek)

4

2009/C 205/06

Zadeva C-397/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Posredni davki na zbiranje kapitala — Kapitalske družbe — Direktiva 69/335/EGS — Členi 2(1) in (3), 4(1) in 7 — Dajatev na kapital — Oprostitev — Pogoji — Prenos sedeža dejanske uprave ali registriranega sedeža iz ene države članice v drugo — Dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih opravljajo v državi članici podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v drugi državi članici)

4

2009/C 205/07

Zadeva C-430/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State — Nizozemska) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Odločba 2000/764/ES — Ugotavljanje in epidemiološki nadzor goveje spongiformne encefalopatije — Uredba (ES) št. 2777/2000 — Ukrepi podpore za trg — Veterinarski ukrepi — Prispevek Skupnosti za financiranje dela stroškov za teste — Direktiva 85/73/EGS — Možnost držav članic, da financirajo del stroškov, ki jih ne pokrije Skupnost, z zaračunavanjem nacionalnih pristojbin za pregled mesa ali pristojbin za boj proti epizootskim boleznim)

5

2009/C 205/08

Zadeva C-558/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Združeno kraljestvo) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. proti Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Uredba (ES) št. 1907/2006 — Kemikalije — Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (REACH) — Pojem „monomerna snov“ — Veljavnost — Sorazmernost — Enako obravnavanje)

6

2009/C 205/09

Zadeva C-7/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemska) — Har Vaessen Douane Service BV proti Staatssecretaris van Financiën (Oprostitev plačila uvoznih carin — Uredba (EGS) št. 918/83 — Člen 27 — Blago zanemarljive posamične vrednosti, poslano kot skupna pošiljka — Pošiljke, poslane neposredno iz tretje države prejemniku v Skupnosti)

6

2009/C 205/10

Zadeva C-14/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Španija) — Roda Golf & Beach Resort SL (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Pristojnost Sodišča — Pojem „spor“ — Uredba (ES) št. 1348/2000 — Vročanje zunajsodnih pisanj izven sodnega postopka — Notarska listina)

7

2009/C 205/11

Zadeva C-32/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Španija) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Uredba (ES) št. 6/2002 — Modeli Skupnosti — Člena 14 in 88 — Imetnik pravice do modela Skupnosti — Neregistrirani model — Model po naročilu)

7

2009/C 205/12

Zadeva C-111/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen — Švedska) — SCT Industri AB i likvidation proti Alpenblume AB (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Sodna pristojnost in izvrševanje odločb — Področje uporabe — Stečaj)

8

2009/C 205/13

Zadeva C-204/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof — Nemčija) — Peter Rehder proti Air Baltic Corporation (Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 5, točka 1(b), druga alinea — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člena 5(1)(c) in 7(1)(a) — Montrealska konvencija — Člen 33(1) — Zračni promet — Odškodninski zahtevki potnikov proti letalskim družbam ob odpovedi leta — Kraj izvedbe storitve — Pristojnost v primeru letalskega prevoza iz ene države članice v drugo, ki ga opravi letalska družba s sedežem v tretji državi članici)

8

2009/C 205/14

Zadeva C-272/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/83/ES — Pravica do azila — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

9

2009/C 205/15

Zadeva C-302/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht München — Nemčija) — Zino Davidoff SA proti Bundesfinanzdirektion Südost (Znamke — Mednarodna registracija — Protokol k Madridskemu sporazumu — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 146 — Enaki učinki mednarodne registracije in znamke Skupnosti v Skupnosti — Uredba (ES) št. 1383/2003 — Člen 5(4) — Blago, glede katerega obstaja sum, da krši znamko — Ukrepanje carinskih organov — Imetnik znamke Skupnosti — Pravica zahtevati ukrepanje v državi članici, v kateri je vložena zahteva za ukrepanje, in tudi v drugih državah članicah — Razširitev na imetnika mednarodne registracije)

9

2009/C 205/16

Zadeva C-356/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda opravljanja storitev — Svoboda ustanavljanja — Prost pretok kapitala — Nacionalna ureditev, v skladu s katero morajo zdravniki s sedežem v zvezni deželi Zgornji Avstriji odpreti bančni račun pri določeni banki)

10

2009/C 205/17

Zadeva C-377/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione — Italija) — EGN BV — Filiale Italiana proti Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Šesta direktiva o DDV — Člen 17(3)(a) — Odbitek in vračilo DDV, plačanega kot vstopni davek — Telekomunikacijske storitve — Opravljanje storitev za naročnika s sedežem v drugi državi članici — Člen 9(2)(e) — Določitev kraja opravljanja storitve)

10

2009/C 205/18

Zadeva C-465/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 2. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Pravica do ustanavljanja — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2009/C 205/19

Zadeva C-469/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2009/C 205/20

Zadeva C-490/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 30. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/68/ES — Pozavarovanje — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

11

2009/C 205/21

Zadeva C-556/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

12

2009/C 205/22

Zadeva C-557/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/35/ES — Onesnaževanje morja z ladij in uvedba kazni za kršitve — Neopravljen prenos)

12

2009/C 205/23

Zadeva C-567/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

13

2009/C 205/24

Združeni zadevi C-439/07 in C-499/07: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 4. junija 2009 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel in Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgija) — Država Belgija proti KBC Bank SA (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Člena 43 ES in 56 ES — Direktiva 90/435/EGS — Člen 4(1) — Nacionalna ureditev, katere cilj je odprava dvojnega obdavčenja distribuiranih dobičkov — Odbitek vsote prejetih dividend od davčne osnove matične družbe, le če je ta ustvarila obdavčljivi dobiček)

13

2009/C 205/25

Zadeva C-146/08 P: Sklep Sodišča z dne 26. marca 2009 — Efkon AG proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Direktiva 2004/52/ES — Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti — Pritožba, ki je očitno nedopustna ali očitno neutemeljena)

14

2009/C 205/26

Zadeva C-159/08 P: Sklep Sodišča z dne 25. marca 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Zloraba prevladujočega položaja — Domnevno previsoke takse, ki jih obračunava upravljavec atenskega mednarodnega letališča — Zavrnitev pritožbe — Neobstoj interesa Skupnosti)

15

2009/C 205/27

Zadeva C-166/08: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 19. maja 2009 — (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Büdingen — Nemčija) — kazenski postopek zoper Guida Webra (Člen 104(3) Poslovnika — Direktiva 89/397/EGS — Uradni nadzor živil — Pravica nadzorovanih podjetij do drugega mnenja — Pojem nadzorovanega podjetja)

15

2009/C 205/28

Zadeva C-355/08 P: Sklep Sodišča z dne 5. maja 2009 — WWF-UK proti Svetu Evropske unije in Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Uredba (ES) št. 2371/2002 — Posvetovanje z regionalnimi svetovalnimi sveti o ukrepih za urejanje dostopa do voda in virov in trajnostno zasledovanje ribolovnih aktivnosti — Uredba (ES) št. 41/2007 — Določitev celotnih dovoljenih ulovov za leto 2007 za trsko — Člani regionalnega svetovalnega sveta, ki so izdali ločeno odklonilno mnenje manjšine v poročilu navedenega sveta o teh celotnih dovoljenih ulovih — Ničnostna tožba zoper Uredbo št. 41/2007, ki jo vloži tak član — Nedopustnost — Očitno neutemeljena pritožba)

16

2009/C 205/29

Zadeva C-372/08 P: Sklep Sodišča z dne 5. maja 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd proti Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Španiji (Pritožba — Uredba (ES) št. 147/2007 — Zmanjšanje kvot skuš, dodeljenih Irski za obdobje od 2007 do 2012 — Ničnostna tožba zoper Uredbo št. 147/2007, ki jo je vložila skupina irskih ribičev, ki jo sestavlja 20 od 23 imetnikov dovoljenja iz morske flote Zamrznjeno morje — Nedopustnost — Očitno neutemeljena pritožba)

16

2009/C 205/30

Zadeva C-387/08 P: Sklep Sodišča z dne 3. aprila 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Tožba zaradi nedelovanja — Direktiva 89/665/EGS — Komisijina opustitev uvedbe popravnega mehanizma, določenega v členu 3(2) — Fizične in pravne osebe — Neposredna prizadetost — Nedopustnost)

17

2009/C 205/31

Zadeva C-519/08: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 24. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Athinon — Grčija) — Archontia Koukou proti Elliniko Dimosio (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Določbi 5 in 8 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas — Pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju — Veriženje pogodb — Znižanje splošne ravni zaščite delavcev — Ukrepi za preprečevanje zlorab — Sankcije — Absolutna prepoved spremembe pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe za nedoločen čas v javnem sektorju — Posledice nepravilnega prenosa direktive — Skladna razlaga)

17

2009/C 205/32

Zadeva C-349/08 P: Pritožba, ki jo je vložil Dr. Hans Kronberger 1. avgusta 2008 zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat), razglašen 21. maja 2008 v zadevi T-18/07, Hans Kronberger proti Evropskemu parlamentu

19

2009/C 205/33

Zadeva C-201/09 P: Pritožba, ki jo je vložila ArcelorMittal Luxembourg SA 8. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji (T 405/06)

19

2009/C 205/34

Zadeva C-205/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Városi Bíróság (Republika Madžarska) 8. junija 2009 — Kazenski postopek zoper Emila Eredicsa in druge

20

2009/C 205/35

Zadeva C-207/09: Tožba, vložena 9. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Slovaški republiki

20

2009/C 205/36

Zadeva C-210/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) 10. junija 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, sedaj Kimberly Clark SAS, proti Ville d'Orléans

21

2009/C 205/37

Zadeva C-213/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 15. junija 2009 — Barsoum Chabo proti Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Zadeva C-216/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 15. junija 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 31. marca 2009 v zadevi ArcelorMittal Luxembourg in drugi proti Komisiji, T-405/06

22

2009/C 205/39

Zadeva C-217/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italija) 15. junija 2009 — Maurizio Polisseni proti A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Zadeva C-219/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 16. junija 2009 — Vitra Patente AG proti High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Zadeva C-221/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Prim’Awla tal-Qorti Civili (Republika Malta) 17. junija 2009 — AJD Tuna Ltd proti Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd in Avukat Generali

23

2009/C 205/42

Zadeva C-224/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bolzano (Italija) 19. junija 2009 — kazenski postopek zoper Martho Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Zadeva C-225/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Cortona (Italija) 19. junija 2009 — Joanna Edyta Jakubowska proti Alessandru Maneggi

25

2009/C 205/44

Zadeva C-227/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Torino (Italija) 22. junija 2009 — Antonino Accardo in drugi proti Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Zadeva C-234/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 26. junija 2009 — Skatteministeriet proti DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Zadeva C-235/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 29. junija 2009 — DHL Express France SAS proti Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Zadeva C-236/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 29. junija 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier proti Svetu ministrov

28

2009/C 205/48

Zadeva C-241/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 3. julija 2009 — Fluxys SA proti Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Zadeva C-252/09: Tožba, vložena 7. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

28

2009/C 205/50

Zadeva C-254/09 P: Pritožba, ki jo je 9. julija 2009 vložila družba Calvin Klein Trademark Trust zoper sodbo Sodišča prve stopnje (šesti senat), razglašeno 7. maja 2009 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT in Zafra Marroquineros, S.L., T-185/07

29

2009/C 205/51

Zadeva C-255/09: Tožba, vložena 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

29

2009/C 205/52

Zadeva C-426/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Ciper

30

2009/C 205/53

Zadeva C-576/08 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 3. junij 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran proti Svetu Evropske unije, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Nizozemski

30

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 205/54

Zadeva T-348/05 INTP: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — JSC Kirovo Chepetsky Khimichesky Kombinat proti Svetu („Postopek — Razlaga sodbe“)

31

2009/C 205/55

Zadeva T-373/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. julija 2009 — Italija proti Komisiji („EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, ki so izključeni iz financiranja Skupnosti — Surovi tobak — Obveznost obrazložitve — Člen 7(4) Uredbe (ES) št. 1258/1999“)

31

2009/C 205/56

Zadeva T-450/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Peugeot in Peugeot Nederland proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Distribucija motornih vozil — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Omejevanje vzporednih uvozov iz Nizozemske — Sistem plačevanja zastopnikov in pritiski — Sporazum s ciljem omejevanja konkurence — Globe — Teža in trajanje kršitve“)

32

2009/C 205/57

Zadeva T-33/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Zenab proti Komisiji („Finančna pomoč Skupnosti — Program za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus) — Razpis za zbiranje predlogov — Zavrnitev predloga — Domnevni nezakoniti prenos pristojnosti, ki pripadajo Komisiji — Očitne napake pri presoji — Obveznost obrazložitve — Dostop javnosti do dokumentov — Ničnostna in odškodninska tožba“)

32

2009/C 205/58

Zadeva T-219/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — DSV Road proti Komisiji („Carinska unija — Uvoz disket, ki prihajajo s Tajske — Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Zahtevek za odpust uvoznih dajatev — Člena 220(2)(b) in 239 Uredbe (ES) št. 2913/92“)

33

2009/C 205/59

Zadeva T-230/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve proti UUNT — Ester C (ESTER-E) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ESTER-E — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ESTEVE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

33

2009/C 205/60

Zadeva T-238/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Ristic in drugi proti Komisiji („Zdravstveno varstvo — Zaščitni ukrepi — Odločba 2007/362/ES — Ničnostna tožba — Ustavitev postopka — Odškodninska tožba — Načelo sorazmernosti — Načelo varstva zaupanja v pravo — Dolžnost skrbnega ravnanja — Lastninska pravica in pravica opravljanja gospodarske dejavnosti“)

33

2009/C 205/61

Zadeva T-28/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mars proti UUNT — Ludwig Schokolade (Oblika čokoladne ploščice) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Oblika čokoladne ploščice — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo — Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Pravica do izjave — Člena 73 in 74 Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 75 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

34

2009/C 205/62

Zadeva T-71/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Promat proti UUNT — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Prejšnja nacionalna besedna znamka PROMINA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Neobstoj podobnosti proizvodov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

34

2009/C 205/63

Zadeva T-182/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Komisija proti Atlantic Energy („Arbitražne klavzula — Pogodba o finančni pomoči, sklenjena v okviru posebnega programa na področju nejedrske energije — Neizpolnjevanje pogodbe — Povračilo vnaprej plačanih zneskov — Pobot — Postopek izdaje zamudne sodbe“)

35

2009/C 205/64

Zadeva T-225/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel proti UUNT — Schwarzbräu (ALASKA) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti ALASKA — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj opisnega značaja — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

35

2009/C 205/65

Zadeva T-226/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Mineralbrunnen Rhön Sprudel Egon Schindel proti UUNT — Schwarzbräu (Alaska) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti Alaska — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj opisnega značaja — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009]“)

36

2009/C 205/66

Zadeva T-240/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2009 — Procter & Gamble proti UUNT — Laboratorios Alcala Farma (oli) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti oli — Prejšnje besedne znamke Skupnosti OLAY — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

36

2009/C 205/67

Združeni zadevi T-246/08 in T-332/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Melli Bank proti Svetu („Skupna varnostna in zunanja politika — Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran za preprečevanje širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Sodni nadzor — Sorazmernost — Enako obravnavanje — Obveznost obrazložitve — Ugovor nezakonitosti — Člen 7(2)(d) Uredbe (ES) št. 423/2007“)

37

2009/C 205/68

Zadeva T-257/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2009 — Biotronik proti UUNT (BioMonitor) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti BioMonitor — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

37

2009/C 205/69

Zadeva T-464/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Impala proti Komisiji („Konkurenca — Konkurenca — Koncentracija — Skupno podjetje Sony BMG — Odprava predmeta spora — Ustavitev postopka“)

37

2009/C 205/70

Zadeva T-114/08 P: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 26. junija 2009 — Marcuccio proti Komisiji („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Razumen rok za vložitev odškodninskega zahtevka — Zamuda — Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena pritožba“)

38

2009/C 205/71

Zadeva T -285/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2009 — Securvita proti UUNT (Natur-Aktien-Index) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Natur-Aktien-Index — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES)št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Predlog za spremembo — Očitna nedopustnost“)

38

2009/C 205/72

Zadeva T-246/09 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Insula proti Komisiji („Začasna odredba — Opomini — Predlog za odložitev izvršitve — Neupoštevanje obličnostnih zahtev — Nedopustnost“)

39

2009/C 205/73

Zadeva T-219/09: Tožba, vložena 19. maja 2009 — Balfe in drugi proti Parlamentu

39

2009/C 205/74

Zadeva T-224/09: Tožba, vložena 5. junija 2009 — CEVA proti Komisiji

40

2009/C 205/75

Zadeva T-233/09: Tožba, vložena 12. junija 2009 — Access Info Europe proti Svetu

40

2009/C 205/76

Zadeva T-241/09: Tožba, vložena 16. junija 2009 — Nikolaou proti Računskemu sodišču

41

2009/C 205/77

Zadeva T-242/09: Tožba, vložena 24. junija 2009 — Schräder proti USRS — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Zadeva T-243/09: Tožba, vložena 18. junija 2009 — Fedecom proti Komisiji

43

2009/C 205/79

Zadeva T-247/09: Tožba, vložena 16. junija 2009 — Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

43

2009/C 205/80

Zadeva T-253/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Wilo proti UUNT (oblika ohišja motorja)

44

2009/C 205/81

Zadeva T-254/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Wilo proti UUNT (upodobitev zelenega ohišja)

44

2009/C 205/82

Zadeva T-258/09: Tožba, vložena 6. julija 2009 — i-content proti UUNT (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Zadeva T-262/09: Tožba, vložena 6. julija 2009 — Defense Technology proti UUNT — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Zadeva T-263/09: Tožba, vložena 7. julija 2009 — Mannatech proti UUNT (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Zadeva T-265/09: Tožba, vložena 10. julija 2009 — Serrano Aranda proti UUNT — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Zadeva T-467/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — Du Pont de Nemours (Francija) in drugi proti Komisiji

47

2009/C 205/87

Zadeva T-487/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — Imperial Chemical Industries proti UUNT (FACTORY FINISH)

47

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 205/88

Zadeva F-48/09: Tožba, vložena 11. maja 2009 — Schopphoven proti Komisiji

48

2009/C 205/89

Zadeva F-51/09: Tožba, vložena 19. maja 2009 — Petrilli proti Komisiji

48

2009/C 205/90

Zadeva F-56/09: Tožba, vložena 4. junija 2009 — Marcuccio proti Komisiji

48

2009/C 205/91

Zadeva F-59/09: Tožba, vložena 13. junija 2009 — Nicola proti EIB

49

2009/C 205/92

Zadeva F-60/09: Tožba, vložena 24. junija 2009 — Birkhoff proti Komisiji

50

2009/C 205/93

Zadeva F-63/09: Tožba, vložena 26. junija 2009 — Donati proti ECB

50

2009/C 205/94

Zadeva F-66/09: Tožba, vložena 9. julija 2009 — Saracco proti ECB

51


 

Popravki

2009/C 205/95

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-159/09 (UL C 153, 4.7.2009, str. 44)

52


SL

 

Top