EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:188:TOC

Uradni list Evropske unije, C 188, 11. avgust 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.188.slv

Uradni list

Evropske unije

C 188

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
11. avgust 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 188/01

Sporočilo Komisije – Merila za analizo združljivosti državne pomoči za usposabljanje, za katero velja posamična priglasitev

1

2009/C 188/02

Sporočilo Komisije – Merila za analizo združljivosti državne pomoči za zaposlovanje prikrajšanih delavcev in invalidov, za katero velja posamična priglasitev

6

2009/C 188/03

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

11


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 188/04

Menjalni tečaji eura

12

2009/C 188/05

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 7. marca 2008 o osnutku odločbe v zadevi COMP/38.543 – Mednarodne selitvene storitve (2) – Država poročevalka: Italija

13

2009/C 188/06

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje v zadevi COMP/38.543 – Mednarodne selitvene storitve (v skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije (2001/462/ES, ESPJ) z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci – UL L 162, 19.6.2001, str. 21)

14

2009/C 188/07

Povzetek odločbe Komisije z dne 11. marca 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/38.543 – Mednarodne selitvene storitve) (1)

16

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2009/C 188/08

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

19


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2009/C 188/09

Sporočilo francoske vlade v zvezi z Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (Obvestilo o vlogi za izključno dovoljenje za iskanje tekočih ali plinastih ogljikovodikov, imenovano „Permis de Chéroy“)  (1)

22

2009/C 188/10

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza natrijevega glukonata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

24

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2009/C 188/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5533 – Bertelsmann/KKR/JV) (1)

29

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2009/C 188/12

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

30

2009/C 188/13

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

35


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top