Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Uradni list Evropske unije, C 180, 01. avgust 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.180.slv

Uradni list

Evropske unije

C 180

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
1. avgust 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 180/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 167, 18.7.2009

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 180/02

Zadeva C-142/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Luleå tingsrätt — Švedska) — Åklagaren proti Percy Mickelsson, Joakim Roos (Direktiva 94/25/ES — Približevanje zakonodaj — Plovila za rekreacijo — Prepoved uporabe osebnih plovil zunaj javnih plovnih poti — Člena 28 ES in 30 ES — Ukrepi z enakim učinkom — Dostop do trga — Ovira — Varstvo okolja — Sorazmernost)

2

2009/C 180/03

Zadeva C-480/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 9. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 92/50/EGS — Neobstoj uradnega evropskega postopka oddaje javnega naročila za opravljanje storitev ravnanja z odpadki — Sodelovanje med lokalnimi skupnostmi)

2

2009/C 180/04

Zadeva C-241/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus — Republika Estonija) — JK Otsa Talu OÜ proti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (EKUJS — Uredba (ES) št. 1257/1999 — Podpora Skupnosti za razvoj podeželja — Podpora za kmetijskookoljske metode proizvodnje)

3

2009/C 180/05

Zadeva C-250/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 93/38/EGS — Javna naročila v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju — Oddaja naročila brez predhodnega povabila k oddaji ponudb — Pogoji — Obvestitev o razlogih za zavrnitev ponudbe — Rok)

3

2009/C 180/06

Zadeva C-300/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf — Nemčija) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik proti AOK Rheinland/Hamburg (Direktiva 2004/18/ES — Oddaja javnih naročil blaga in storitev — Zakonski skladi zdravstvenega zavarovanja — Osebe javnega prava — Naročniki — Javni razpis — Izdelava in dobava ortopedskih obuval, ki so individualno prilagojena potrebam bolnikov — Celovito svetovanje bolnikom)

4

2009/C 180/07

Zadeva C-303/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus — Finska) — v postopku, ki ga je sprožil Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Svoboda ustanavljanja — Direktiva 90/435/EGS — Davek od dohodkov pravnih oseb — Razdelitev dividend — Pri viru odtegnjeni davek od dividend, izplačanih družbam nerezidentkam, ki niso družbe v smislu navedene direktive — Oprostitev plačila davka od dividend, izplačanih družbam rezidentkam)

5

2009/C 180/08

Zadeva C-429/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Amsterdam — Nizozemska) — Inspecteur van de Belastingdienst proti X BV (Politika konkurence — Člena 81 ES in 82 ES — Člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 — Pisno predložene pripombe Komisije — Nacionalni spor glede možnosti davčnega odbitka globe, naložene z odločbo Komisije)

5

2009/C 180/09

Zadeva C-487/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Združeno kraljestvo) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd, ki posluje kot „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd (Direktiva 89/104/EGS — Znamke — Člen 5(1) in (2) — Uporaba pri primerjalnem oglaševanju — Pravica do prepovedi te uporabe — Neupravičena korist na podlagi ugleda — Vplivanje na naloge znamke — Direktiva 84/450/EGS — Primerjalno oglaševanje — Člen 3a(1)(g) in (h) — Pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja — Nepošteno okoriščanje z ugledom blagovne znamke — Predstavljanje blaga kot imitacije ali kopije)

6

2009/C 180/10

Zadeva C-521/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru — Člen 40 — Prosti pretok kapitala — Diskriminacija pri obravnavanju dividend, ki so jih izplačale nizozemske družbe — Pri viru odtegnjeni davek — Oprostitev — Družbe prejemnice s sedežem v državah članicah Skupnosti — Družbe prejemnice s sedežem na Islandiji in na Norveškem)

7

2009/C 180/11

Zadeva C-527/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Združeno kraljestvo) — The Queen, Generics (UK) Ltd proti Licensing Authority (ki jo zastopa Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2001/83/ES — Zdravila za uporabo v humani medicini — Dovoljenje za promet — Razlogi za zavrnitev — Generična zdravila — Pojem „referenčno zdravilo“)

7

2009/C 180/12

Zadeva C-529/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof — Avstrija) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH (Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 51(1)(b) — Upoštevna merila za presojo „slabe vere“ prijavitelja ob vložitvi prijave znamke Skupnosti)

8

2009/C 180/13

Zadeva C-542/07 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. junija 2009 — Imagination Technologies Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Zavrnitev registracije — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 7(3) — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Uporaba po datumu vložitve zahteve za registracijo)

8

2009/C 180/14

Zadeva C-560/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tallinna Halduskohus — Republika Estonija) — Balbiino AS proti Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Pristop Estonije — Prehodni ukrepi — Kmetijski proizvodi — Sladkor — Presežne zaloge — Uredbe (ES) št. 1972/2003, 60/2004 in 832/2005)

9

2009/C 180/15

Zadeva C-561/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2001/23/ES — Prenos podjetja — Ohranjanje pravic delavcev — Nacionalna zakonodaja, ki predvideva neuporabo v primeru prenosa podjetja ‚v težavah‘)

10

2009/C 180/16

Zadeva C-564/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Člen 49 ES — Svoboda opravljanja storitev — Patentni odvetniki — Obveznost sklenitve zavarovanja poklicne odgovornosti — Obveznost imenovanja pooblaščenca za vročanje v državi članici opravljanja storitev)

10

2009/C 180/17

Zadeva C-566/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nizozemska) — Staatssecretaris van Financiën proti Stadeco BV (Šesta direktiva o DDV — Člen 21(1)(c) — Davek, dolgovan samo zato, ker je bil izkazan na računu — Popravek neupravičeno zaračunanega davka — Neupravičena obogatitev)

11

2009/C 180/18

Zadeva C-568/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2009- Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Člena 43 ES in 48 ES — Optiki — Pogoji za ustanavljanje — Odprtje in vodenje trgovin z optičnim materialom — Nepopolno izvrševanje sodbe Sodišča — Pavšalni znesek)

11

2009/C 180/19

Zadeva C-572/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský soud v Ústí nad Labem — Češka republika) — RLRE Tellmer Property s.r.o. proti Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — DDV — Oprostitev dajanja nepremičnin v najem — Z dajanjem v najem povezano čiščenje skupnih prostorov — Pomožne storitve)

12

2009/C 180/20

Zadeva C-8/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nizozemska) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV proti Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Člen 81(1) ES — Pojem ‚usklajeno ravnanje‘ — Vzročna zveza med usklajevanjem in ravnanjem podjetij na trgu — Presoja na podlagi določb nacionalnega prava — Zadoščanje enega sestanka ali zahteva po trajnem in rednem usklajevanju)

12

2009/C 180/21

Zadeva C-16/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administratīvā apgabaltiesa — Republika Latvija) — Schenker SIA proti Valsts ieņēmumu dienests (Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Sklopi s tekočimi kristali z aktivno matriko)

13

2009/C 180/22

Združeni zadevi C-22/08 in C-23/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sozialgericht Nürnberg — Nemčija) — Athanasios Vatsouras proti Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 („Evropsko državljanstvo — Prosto gibanje oseb — Člena 12 ES in 39 ES — Direktiva 2004/38/ES — Člen 24(2) — Presoja veljavnosti — Državljani države članice — Poklicna dejavnost v drugi državi članici — Višina plačila in trajanje dejavnosti — Ohranitev statusa,delavca“ — Pravica do socialne pomoči, ki se dodeljuje iskalcem zaposlitve)

14

2009/C 180/23

Zadeva C-33/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof — Avstrija) — Agrana Zucker GmbH proti Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft (Sladkor — Začasna shema za prestrukturiranje industrije sladkorja — Člen 11 Uredbe (ES) št. 320/2006 — Izračun začasnega zneska za prestrukturiranje — Vključitev dela kvote, ki je predmet preventivnega umika — Načeli sorazmernosti in prepovedi diskriminacije)

14

2009/C 180/24

Zadeva C-88/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof — Avstrija) — David Hütter proti Technische Universität Graz (Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Diskriminacija zaradi starosti — Določitev plačila za začasne uslužbence države — Neupoštevanje poklicnih izkušenj, pridobljenih pred 18. letom)

15

2009/C 180/25

Zadeva C-102/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof — Nemčija) — Finanzamt Düsseldorf-Süd proti SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Šesta direktiva o DDV — Člen 4(5), drugi in četrti pododstavek — Možnost držav članic, da dejavnosti oseb javnega prava, ki so na podlagi členov 13 in 28 Šeste direktive oproščene davka, štejejo za dejavnosti, ki se opravljajo v okviru izvajanja javne oblasti — Pravila za uveljavljanje — Pravica do odbitka — Znatno izkrivljanje konkurence)

15

2009/C 180/26

Zadeva C-109/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Členi 28 ES, 43 ES in 49 ES — Direktiva 98/34/ES — Tehnični standardi in tehnični predpisi — Nacionalna ureditev, ki se uporablja za električne, elektromehanske in elektronske igre za računalnike — Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti — Neizvršitev sodbe — Člen 228 ES — Denarne sankcije)

16

2009/C 180/27

Zadeva C-144/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 4. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Finski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 83/182/EGS — Davčne oprostitve — Začasni uvoz vozil — Običajno prebivališče)

17

2009/C 180/28

Združeni zadevi C-155/08 in C-157/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nizozemska) — X (C-155/08) in E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) proti Staatssecretaris van Financiën (Svoboda opravljanja storitev — Prosti pretok kapitala — Davek na premoženje — Dohodnina — Prihranki v drugi državi članici, ki ni država članica stalnega prebivališča — Neobstoj prijave — Rok za dodatno odmero davka — Podaljšanje roka za dodatno odmero davka za premoženje zunaj države članice stalnega prebivališča — Direktiva 77/799/EGS — Medsebojna pomoč pristojnih organov držav članic na področju neposrednega in posrednega obdavčevanja — Bančna tajnost)

17

2009/C 180/29

Zadeva C-158/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Italija) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste proti Pometon SpA (Carinski zakonik Skupnosti — Uredba (ES) št. 384/96 — Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Zaščita finančnih interesov Evropskih skupnosti — Predelava v postopku aktivnega oplemenitenja — Nepravilna praksa)

18

2009/C 180/30

Zadeva C-170/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemska) — H.J. Nijemeisland proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Skupna kmetijska politika — Goveje in telečje meso — Uredba (ES) št. 795/2004 — Člen 3a — Integrirani upravni in kontrolni sistem za nekatere programe pomoči — Enotno plačilo — Izračun referenčnega zneska — Znižanja in izključitve)

18

2009/C 180/31

Zadeva C-173/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Amsterdam — Nizozemska) — Kloosterboer Services BV proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Skupna carinska tarifa — Tarifne številke — Ohlajevalni sistemi za računalnike, sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo)

19

2009/C 180/32

Zadeva C-243/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budaörsi Városi Bíróság — Republika Madžarska) — Pannon GSM Zrt proti Erzsébet Sustikné Győrfi (Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Pravni učinki nedovoljenega pogoja — Možnost in obveznost nacionalnega sodišča, da po uradni dolžnosti preizkusi nedovoljenost klavzule o sodni pristojnosti — Merila za presojo)

19

2009/C 180/33

Zadeva C-285/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation — Francija) — Société Moteurs Leroy Somer proti Société Dalkia France, Société Ace Europe (Odgovornost za proizvode z napako — Direktiva 85/374/EGS — Področje uporabe — Škoda, nastala na stvari, ki je namenjena poslovni rabi in se za to uporablja — Nacionalna ureditev, v skladu s katero lahko oškodovanec zahteva povračilo za tako škodo, če dokaže škodo, napako in vzročno zvezo — Združljivost)

20

2009/C 180/34

Zadeva C-327/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktivi 89/665/EGS in 92/13/ EGS — Revizijski postopki v zvezi z oddajo javnih naročil — Učinkovito pravno varstvo — Minimalni rok, ki ga je treba spoštovati od obvestila o odločitvi o oddaji naročila kandidatom in ponudnikom ter podpisom pogodbe glede tega naročila)

21

2009/C 180/35

Zadeva C-335/08 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. junija 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Odškodninska tožba — Uredbi (EGS) št. 517/72 in 684/92 — Mednarodni avtobusni prevoz potnikov — pogoji za nastanek nepogodbene odgovornosti Skupnosti — Zastaralni rok)

21

2009/C 180/36

Zadeva C-417/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/35/ES — Okoljska odgovornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode — Neopravljen prenos v predpisanem roku)

22

2009/C 180/37

Zadeva C-422/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 18. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/35/ES — Okoljska odgovornost — Preprečevanje in sanacija okoljske škode — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

22

2009/C 180/38

Zadeva C-427/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/100/ES — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

23

2009/C 180/39

Zadeva C-546/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/60/ES — Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

23

2009/C 180/40

Zadeva C-555/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktive 2005/56/ES — Čezmejne združitve kapitalskih družb — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

24

2009/C 180/41

Zadeva C-217/08: Sklep Sodišča z dne 17. marca 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Milano — Italija) — Rita Mariano proti Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Člen 104(3) Poslovnika — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Člena 12 ES in 13 ES — Dodelitev izplačila za preživele osebe — Nacionalna ureditev, ki določa različno obravnavanje preživelega zakonca in preživelega zunajzakonskega partnerja)

24

2009/C 180/42

Zadeva C-153/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Schwerin (Nemčija) 4. maja 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG proti Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Zadeva C-156/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 6. maja 2009 vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) — Finanzamt Leverkusen proti Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Zadeva C-157/09: Tožba, vložena 7. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski

25

2009/C 180/45

Zadeva C-158/09: Tožba, vložena 7. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

26

2009/C 180/46

Zadeva C-159/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Bourges (Francija) 8. maja 2009 — Lidl SNC proti Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Zadeva C-163/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax) (Združeno kraljestvo) 8 maja 2009 — Repertoire Culinaire Ltd proti The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Zadeva C-164/09: Tožba, vložena 8. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

28

2009/C 180/49

Zadeva C-173/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofya-grad (Bolgarija) 14. maja 2009 — Georgi Ivanov Elchinov proti Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

Zadeva C-176/09: Tožba, vložena 15. maja 2009 — Veliko vojvodstvo Luksemburg proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije

29

2009/C 180/51

Zadeva C-177/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 15. maja 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh proti Région wallonne

30

2009/C 180/52

Zadeva C-178/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 15. maja 2009 — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne proti Région wallonne

31

2009/C 180/53

Zadeva C-179/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 15. maja 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh proti Région wallonne

31

2009/C 180/54

Zadeva C-185/09: Tožba, vložena 26. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

32

2009/C 180/55

Zadeva C-186/09: Tožba, vložena 26. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

33

2009/C 180/56

Zadeva C-189/09: Tožba, vložena 28. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

33

2009/C 180/57

Zadeva C-190/09: Tožba, vložena 28. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Ciper

33

2009/C 180/58

Zadeva C-192/09: Tožba, vložena 28. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski

34

2009/C 180/59

Zadeva C-203/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 8. junija 2009 — Volvo Car Germany GmbH proti Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Zadeva C-206/09: Tožba, vložena 5. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

35

2009/C 180/61

Zadeva C-212/09: Tožba, vložena 11. junija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

35

2009/C 180/62

Zadeva C-496/07: Sklep predsednika sedmega senata Sodišča z dne 6. marca 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Češki republiki

36

2009/C 180/63

Zadeva C-106/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

36

2009/C 180/64

Združene zadeve od C-359/08 do C-361/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State — Nizozemska) — Stichting Greenpeace Nederland (od C-359/08 do C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie „VoMiGen“ (C-360/08) proti Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ob udeležbi: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Zadeva C-524/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. marca 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

36

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 180/66

Zadeva T-318/01: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Othman proti Svetu in Komisiji („Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al Kaida in talibani — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Prilagoditev predlogov — Temeljne pravice — Pravica do spoštovanja lastnine, pravica do izjave in pravica do učinkovitega sodnega nadzora“)

37

2009/C 180/67

Zadeva T-292/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Confservizi proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Združenje podjetij — Neobstoj posamičnega zadevanja — Nedopustnost“)

37

2009/C 180/68

Zadeva T-297/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — ACEA proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Posamično zadevanje — Dopustnost — Veljavne ali nove pomoči — Člen 87(3)(c) ES“)

38

2009/C 180/69

Zadeva T-300/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — AMGA proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Neobstoj posamičnega zadevanja — Nedopustnost“)

38

2009/C 180/70

Zadeva T-301/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — AEM proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Posamično zadevanje — Dopustnost — Veljavne ali nove pomoči — Člen 87(3)(c) ES“)

39

2009/C 180/71

Zadeva T-309/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Acegas proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Neobstoj posamičnega zadevanja — Nedopustnost“)

39

2009/C 180/72

Zadeva T-189/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — ASM Brescia proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Posamično zadevanje — Dopustnost — Člen 87(3)(c) ES — Člen 86(2) ES“)

40

2009/C 180/73

Zadeva T-269/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. junija 2009 — Socratec proti Komisiji („Konkurenca — Koncentracije — Trg cestnih telematskih sistemov — Tožeča stranka, glede katere je bil med postopkom razglašen stečaj — Prenehanje pravnega interesa — Ustavitev postopka“)

40

2009/C 180/74

Zadeva T-48/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. junija 2009 — Qualcomm proti Komisiji („Konkurenca — Koncentracije — Trg cestnih telematskih sistemov — Odločba o združljivosti koncentracije s skupnim trgom — Zaveze — Očitna napaka pri presoji — Zloraba pooblastil — Obveznost obrazložitve“)

41

2009/C 180/75

Zadeva T-222/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Italija proti Komisiji („Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Veljavne ali nove pomoči — Člen 86(2) ES“)

41

2009/C 180/76

Zadeva T-257/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2009 — Poljska proti Komisiji („Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic — Uredba (ES) št. 1972/2003 o sprejetju ukrepov glede trgovine s kmetijskimi proizvodi — Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Začetek — Zamuda — Sprememba določbe uredbe — Ponovno odprtje postopka zoper to določbo in zoper vse določbe, ki tvorijo celoto z njo — Delna dopustnost — Sorazmernost — Načelo prepovedi diskriminacije — Legitimno pričakovanje — Obrazložitev“)

42

2009/C 180/77

Zadeva T-498/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. junija 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group proti Svetu („Damping — Uvoz glifosata s poreklom iz Kitajske — Status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja — Člen 2(7)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 384/96“)

42

2009/C 180/78

Zadeva T-369/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. junija 2009 –Španija proti Komisiji („EKUJS — Jamstveni oddelek — Odhodki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Pomoči za prestrukturiranje in preusmeritev v vinskem sektorju — Pomoči za izboljšanje proizvodnje in prodaje medu — Pojem izguba dobička, nastala v okviru uvedbe načrta — Člen 13(1)(a) Uredbe (ES) št. 1493/1999 — Pojem intervencije, namenjene ureditvi kmetijskih trgov — Člen 2(2) Uredbe (ES) št. 1258/1999“)

43

2009/C 180/79

Združeni zadevi T-396/05 in T-397/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2009 — ArchiMEDES proti Komisiji („Arbitražna klavzula — Pogodba o projektu obnove mestnega kompleksa zgradb — Vračilo dela izplačanih predplačil — Zahtevek za naložitev plačila zneska Komisiji — Nasprotna tožba Komisije — Ničnostna tožba — Odločba o vračilu — Opomin — Zavezujoči ukrepi — Nedopustnost — Pobotanje terjatev“)

43

2009/C 180/80

Zadeva T-204/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2009 — Vivartia proti UUNT — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti milko ΔΕΛΤΑ — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MILKA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

44

2009/C 180/81

Zadeva T-33/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Grčija proti Komisiji („EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Oljčno olje, bombaž, rozine in citrusi — Nespoštovanje plačilnih rokov — Rok 24 mesecev — Ocena izdatkov, ki jih je treba izključiti — Ključni pregledi — Načelo sorazmernosti — Načelo ne bis in idem — Ekstrapolacija ugotovitev pomanjkljivosti“)

44

2009/C 180/82

Zadeva T-50/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. junija 2009 — Portugalska proti Komisiji („EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Poljščine — Trda pšenica — Rok 24 mesecev — Prvo obvestilo po členu 8(1) Uredbe (ES) št. 1663/95 — Nadzor na kraju samem — Daljinsko zaznavanje — Učinkovitost nadzora — Rezultati preverjanj — Ukrepi za odpravo nepravilnosti, ki jih mora sprejeti zadevna država članica — Obstoj finančne škode za EKUJS“)

45

2009/C 180/83

Združeni zadevi T-114/07 in T-115/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Last Minute Network proti UUNT — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti LAST MINUTE TOUR — Neregistrirana prejšnja nacionalna znamka LASTMINUTE.COM — Relativni razlog za zavrnitev — Napotitev na nacionalno pravo, ki velja za prejšnjo znamko — Pravila običajnega prava, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) — Člena 8(4) in 52(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(4) in 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

45

2009/C 180/84

Zadeva T-418/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. junija 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH proti UUNT — Dagmar Causley (LiBRO) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti LiBRO — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti LIBERO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (ki je postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Delna zavrnitev registracije — Predlog intervenienta za razveljavitev — Člen 134(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje — Podpis vloge, v kateri so navedeni razlogi za pritožbo pred odborom za pritožbe — Dopustnost tožbe pred odborom za pritožbe“)

46

2009/C 180/85

Zadeva T-450/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. junija 2009 — Harwin International proti UUNT — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti Pickwick COLOUR GROUP — Prejšnji nacionalni znamki PicK OuiC in PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Zahteva za dokaz o uporabi — Člen 56(2) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 57(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

46

2009/C 180/86

Zadeva T-464/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. junija 2009 — Korsch proti UUNT (PharmaResearch) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti PharmaResearch — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj opisnega značaja — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postane člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Omejitev proizvodov, navedenih v zahtevi za znamko“)

47

2009/C 180/87

Zadeva T-33/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Bastos Viegas proti UUNT — Fabre médicament (OPDREX) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti OPDREX — Prejšnja nacionalna besedna znamka OPTREX — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

47

2009/C 180/88

Zadeva T-67/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Hedgefund Intelligence proti UUNT — Hedge Invest (InvestHedge) („Znamka skupnosti — Postopek z ugovorom — Registracija figurativne znamke Skupnosti InvestHedge — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti HEDGE INVEST — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

48

2009/C 180/89

Zadeva T-78/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Baldesberger proti UUNT (Oblika pincete) („Znamka Skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti — Oblika pincete — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (ki je postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

48

2009/C 180/90

Zadeva T-132/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — ERNI Electronics proti UUNT (MaxiBridge) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti MaxiBridge — Absolutni razlog za zavrnitev — Znamka, ki je opisna za eno od lastnosti proizvodov, opisanih v zahtevi za registracijo znamke — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

48

2009/C 180/91

Zadeva T-151/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Guedes — Indústria e Comércio proti UUNT — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Gallecs — Prejšnje figurativne nacionalne znamke in znamke skupnosti GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti znakov — Člen 8(1)(b), in (5) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b), in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

49

2009/C 180/92

Zadeva T-572/08 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. junija 2009 — Komisija proti Traore („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlitev — Obvestilo o prostem delovnem mestu — Imenovanje na delovno mesto operativnega vodje na predstavništvu Komisije v Tanzaniji — Določitev delovnega mesta — Načelo ločitve naziva in nalog“)

49

2009/C 180/93

Zadeva T-251/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 19. maja 2009 — Meyer Falk proti Komisiji („Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti o boju proti organiziranemu kriminalu in o reformi sodstva v Bolgariji — Zavrnitev dostopa — Tožba je postala brezpredmetna — Ustavitev postopka“)

50

2009/C 180/94

Zadeva T-4/09: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 4. junija 2009 — UniCredit proti UUNT — Union Investment Privatfonds (UniCredit) („Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka“)

50

2009/C 180/95

Zadeva T-95/09 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 28. aprila 2009 — United Phosphorus proti Komisiji („Izdaja začasne odredbe — Direktiva 91/414/EGS — Odločba o nevključitvi napropamida v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS — Predlog za odložitev izvršitve in izdajo začasne odredbe — Fumus boni juris — Nujnost — Uravnoteženje interesov“)

51

2009/C 180/96

Zadeva T-149/09 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 8. junija 2009 — Dover proti Parlamentu („Izdaja začasne odredbe — Povračilo nadomestila, izplačanega iz naslova povračila stroškov za parlamentarno pomoč — Predlog za odložitev izvršitve — Nedopustnost — Neobstoj nujnosti“)

51

2009/C 180/97

Zadeva T-182/09: Tožba, vložena 4. maja 2009 — Budapesti Erőmű proti Komisiji

52

2009/C 180/98

Zadeva T-188/09: Tožba, vložena 12. maja 2009 — Galileo International Technology proti UUNT — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Zadeva T-191/09: Tožba, vložena 14. maja 2009 — HIT Trading in Berkman Forwarding proti Komisiji

53

2009/C 180/00

Zadeva T-195/09: Tožba, vložena 19. maja 2009 — Matkompaniet proti UUNT — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Zadeva T-197/09: Tožba, vložena 20. maja 2009 — Slovenija proti Komisiji

54

2009/C 180/02

Zadeva T-201/09: Tožba, vložena 22. maja 2009 — Rügen Fisch proti UUNT — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Zadeva T-202/09: Tožba, vložena 25. maja 2009 — Deichmann-Schuhe proti UUNT (upodobitev traku v obliki kota s prekinjenima črtama)

55

2009/C 180/04

Zadeva T-209/09: Tožba, vložena 27. maja 2009 — Alder Capital proti UUNT — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Zadeva T-213/09: Tožba, vložena 28. maja 2009 — Yorma’s proti UUNT — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S y)

57

2009/C 180/06

Zadeva T-214/09: Tožba, vložena 26. maja 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke proti UUNT — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Zadeva T-215/09: Tožba, vložena 3. junija 2009 — Freistaat Sachsen proti Komisiji

58

2009/C 180/08

Zadeva T-217/09: Tožba, vložena 3. junija 2009 — Mitteldeutsche Flughafen in Flughafen Dresden proti Komisiji

58

2009/C 180/09

Zadeva T-218/09: Tožba, vložena 28. maja 2009 — Italija proti Komisiji in EPSO

59

2009/C 180/10

Zadeva T-220/09: Tožba, vložena 3. junija 2009 — ERGO Versicherungsgruppe proti UUNT — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Zadeva T-221/09: Tožba, vložena 3. junija 2009 — ERGO Versicherungsgruppe proti UUNT — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Zadeva T-222/09: Tožba, vložena 1. junija 2009 — INEOS Healthcare proti UUNT — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Zadeva T-225/09: Tožba, vložena 8. junija 2009 — CLARO proti UUNT — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

Zadeva T-228/09: Tožba, vložena 11. junija 2009 — United States Polo Association proti UUNT — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 180/15

Zadeva F-41/09: Tožba, vložena 7. aprila 2009 — Roumimper proti Europolu

63

2009/C 180/16

Zadeva F-42/09: Tožba, vložena 9. aprila 2009 — Esneau-Kappé proti Europolu

63

2009/C 180/17

Zadeva F-43/09: Tožba, vložena 15. aprila 2009 — van Heuckelom proti Europolu

63

2009/C 180/18

Zadeva F-44/09: Tožba, vložena 17. aprila 2009 — Knöll proti Europolu

64

2009/C 180/19

Zadeva F-53/09: Tožba, vložena 20. maja 2009 — J proti Komisiji

64

2009/C 180/20

Zadeva F-55/09: Tožba, vložena 26. maja 2009 — Maxwell proti Komisiji

64

2009/C 180/21

Zadeva F-57/09: Tožba, vložena 2. junija 2009 — Dionisio Galao proti Odboru regij

65

2009/C 180/22

Zadeva F-58/09: Tožba, vložena 10. junija 2009 — Pascual García proti Komisiji

65


SL

 

Top