Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:153:TOC

Uradni list Evropske unije, C 153, 04. julij 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.153.slv

Uradni list

Evropske unije

C 153

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
4. julij 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 153/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 141, 20.6.2009

1

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 153/02

Določitev sodnika, ki bo nadomeščal predsednika Sodišča prve stopnje v postopkih izdaje začasnih odredb

2

2009/C 153/03

Pritožbeni senat

2

2009/C 153/04

Merila za dodelitev zadev senatom

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 153/05

Zadeva C-180/06: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Wien — Avstrija) — Renate Ilsinger proti Martinu Dreschersu, stečajnemu upravitelju družbe Schlank & Schick GmbH) (Pristojnost v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Pristojnost za potrošniške pogodbe — Pravica potrošnika, naslovnika zavajajočega oglasa, da pred sodiščem zahteva domnevno zadeto nagrado — Opredelitev — Tožba pogodbene narave iz člena 15(1)(c) navedene uredbe — Pogoji)

3

2009/C 153/06

Zadeva C–494/06 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki, Wam SpA (Pritožba — Državne pomoči — Ustanovitev podjetja v nekaterih tretjih državah — Subvencionirana posojila — Vpliv na trgovino med državami članicami — Izkrivljanje konkurence — Trgovina s tretjimi državami — Odločba Komisije — Nezakonitost državne pomoči — Obveznost obrazložitve)

4

2009/C 153/07

Zadeva C-497/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 30. aprila 2009 — CAS Succhi di Frutta SpA proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Nepogodbena odgovornost — Postopek oddaje naročila — Plačilo v naravi — Plačilo izbranih ponudnikov s sadjem, ki ni bilo sadje določeno v obvestilu o oddaji naročila — Vzročna zveza)

4

2009/C 153/08

Zadeva C-518/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Zavarovanje avtomobilske odgovornosti — Člena 43 ES in 49 ES — Direktiva 92/49/EGS — Nacionalna zakonodaja, v kateri je za zavarovalna podjetja določena obveznost sklepanja pogodb — Omejitev svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev — Socialno varstvo oškodovancev v prometnih nesrečah — Sorazmernost — Prosto določanje premijskih stopenj s strani zavarovalnih podjetij — Načelo nadzora v matični državi članici)

4

2009/C 153/09

Zadeva C-531/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda ustanavljanja — Prost pretok kapitala — Člena 43 ES in 56 ES — Javno zdravje — Lekarne — Določbe, v skladu s katerimi lahko samo farmacevti upravljajo lekarno — Utemeljitev — Zanesljiva in kakovostna oskrba prebivalstva z zdravili — Poklicna neodvisnost farmacevtov — Podjetja za distribucijo farmacevtskih izdelkov — Javne lekarne)

5

2009/C 153/10

Združeni zadevi C-171/07 in C-172/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. maja 2009 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht des Saarlandes — Nemčija) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) proti Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Svoboda ustanavljanja — Člen 43 ES — Javno zdravje — Lekarne — Določbe v skladu s katerimi imajo pravico do upravljanja lekarne le farmacevti — Utemeljitev — Zanesljiva in kakovostna oskrba prebivalstva z zdravili — Poklicna neodvisnost farmacevtov)

5

2009/C 153/11

Združeni zadevi C-393/07 in C-9/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 30. aprila 2009 — Italijanska republika proti Evropskemu parlamentu (Ničnostna tožba — Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2007 o preverjanju veljavnosti mandata poslanca Beniamina Donnicija — Poslanec Evropskega parlamenta — Preverjanje veljavnosti mandata poslanca — Imenovanje poslanca zaradi odstopa kandidatov — Člena 6 in 12 akta iz leta 1976)

6

2009/C 153/12

Zadeva C-398/07 P P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. maja 2009 — Waterford Wedgwood plc proti Assembled Investments (Proprietary) Ltd in Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka WATERFORD STELLENBOSCH — Ugovor imetnika besedne znamke Skupnosti WATERFORD — Zavrnitev registracije s strani odbora za pritožba)

6

2009/C 153/13

Zadeva C-420/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Združeno kraljstvo) — Meletis Apostolides proti Davidu Charlesu Oramsu, Lindi Elizabeth Orams (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Protokol št. 10 o Cipru — Odložitev uporabe pravnega reda Skupnosti na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom ciprske vlade — Uredba (ES) št. 44/2001 — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Odločba, ki jo izda ciprsko sodišče s sedežem na območju pod dejanskim nadzorom navedene vlade in se nanaša na nepremičnino, ki je zunaj tega območja — Členi 22, točka 1, 34, točki 1 in 2, 35(1) in 38(1) navedene uredbe)

7

2009/C 153/14

Zadeva C-504/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo — Portugalska) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa proti Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (Uredba (EGS) št. 1191/69 — Obveznosti javnih služb — Dodelitev nadomestil — Sektor mestnega prevoza potnikov)

7

2009/C 153/15

Zadeva C-516/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 7. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2000/60/ES — Okvir za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike — Določitev organov, pristojnih za vodna območja)

8

2009/C 153/16

Zadeva C-530/07: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Onesnaženje in škodljivi vplivi — Čiščenje komunalne odpadne vode — Člena 3 in 4)

8

2009/C 153/17

Zadeva C-531/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof — Avstrija) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft proti LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Prosti pretok blaga — Nacionalna ureditev zavezujočih cen uvoženih knjig — Ukrep z enakim učinkom kot količinske omejitve pri uvozu — Utemeljitev)

9

2009/C 153/18

Zadeva C-538/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italija) — Assitur Srl proti Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Direktiva 92/50/EGS — Člen 29, prvi odstavek — Javna naročila storitev — Nacionalna ureditev, v skladu s katero pri istem postopku oddaje javnega naročila med seboj ne smejo sodelovati in si konkurirati podjetja, ki so v razmerju odvisnosti ali razmerju, v katerem ena družba nad drugo izvaja pomemben vpliv)

9

2009/C 153/19

Zadeva C-553/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State — Nizozemska) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam proti M.E.E. Rijkeboerju (Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov — Direktiva 95/46/ES — Varstvo zasebnega življenja — Izbris podatkov — Pravica do dostopa do podatkov in do informacij glede prejemnikov podatkov — Rok za uveljavljanje pravice do dostopa)

10

2009/C 153/20

Zadeva C-27/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 30. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht — Nemčija) — BIOS Naturprodukte GmbH proti Saarland (Direktiva 2001/83/ES — Člen 1, točka 2(b) — Pojem „zdravilo glede na zdravilno učinkovino“ — Odmerjanje izdelka — Običajna uporaba — Tveganje za zdravje — Sposobnost vzpostaviti, izboljšati ali spreminjati fiziološke funkcije pri ljudeh)

10

2009/C 153/21

Zadeva C-34/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Padova — Italija) — Azienda Agricola Disarò Antonio proti Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Mlečne kvote — Dajatev — Veljavnost Uredbe (ES) št. 1788/2003 — Cilji skupne kmetijske politike — Načelo prepovedi diskriminacije in načelo sorazmernosti — Določitev nacionalne referenčne količine — Merila — Upoštevnost merila nezadostne proizvodnje v državi članici)

11

2009/C 153/22

Zadeva C-75/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 30. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Združeno kraljestvo) — The Queen, Christopher Mellor proti Secretary of State for Communities and Local Government (Direktiva 85/337/EGS — Presoja vplivov projektov na okolje — Obveznost seznanitve javnosti z razlogi za odločitev, da se projekt ne predloži v presojo)

11

2009/C 153/23

Zadeva C-132/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 30. aprila 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Bíróság — Republika Madžarska) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.proti Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Prosti pretok blaga — Radijska oprema in telekomunikacijska terminalska oprema — Medsebojno priznavanje skladnosti — Nepriznanje izjave o skladnosti, ki jo je izdal proizvajalec s sedežem v drugi državi članici)

12

2009/C 153/24

Zadeva C-150/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nizozemska) — Siebrand BV proti Staatssecretaris van Financiën (Kombinirana nomenklatura — Tarifni številki 2206 in 2208 — Fermentirana pijača, ki vsebuje destilirani alkohol — Pijača, pridobljena iz sadja ali naravnega proizvoda — Dodatek snovi — Posledice — Izguba okusa, vonja in videza prvotne pijače)

13

2009/C 153/25

Zadeva C-161/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. maja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen — Belgija) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV proti Državi Belgiji (Prosti pretok blaga — Tranzit Skupnosti — Prevoz na podlagi zvezkov TIR — Kršitev ali nepravilnost — Rok za obveščanje — Rok za predložitev dokazila o kraju, v katerem je kršitev ali nepravilnost nastala)

13

2009/C 153/26

Zadeva C-253/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/22/ES — Približevanje zakonodaje — Socialna zakonodaja v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

14

2009/C 153/27

Zadeva C-256/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 30. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/83/ES — Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki potrebuje mednarodno zaščito — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

14

2009/C 153/28

Zadeva C-266/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 14. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/81/ES — Pravica do bivanja državljanov tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi — Nepopoln prenos — Neobvestitev o ukrepih za prenos)

15

2009/C 153/29

Zadeva C-313/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/58/ES — Pravo družb — Predložene listine in navedbe za objavo — Pisma in naročilnice — Sankcije — Neprenos v predpisanem roku)

15

2009/C 153/30

Zadeva C-322/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 14. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/83/ES — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

16

2009/C 153/31

Zadeva C-368/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2004/35/ES — Sanacija okoljske škode — Načelo „plača povzročitelj obremenitve“)

16

2009/C 153/32

Zadeva C-390/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Sklep št. 280/2004/ES — Izvajanje Kjotskega protokola — Nacionalni ukrepi za omejevanje toplogrednih plinov — Neposredovanje zahtevanih informacij)

16

2009/C 153/33

Zadeva C-443/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 1999/13/ES — Zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin — Neprenos pojmov „majhen pobrat“ in „znatna sprememba“)

17

2009/C 153/34

Zadeva C-532/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/60/ES — Pranje denarja in financiranje terorizma — Neprenos v predpisanem roku)

17

2009/C 153/35

Zadeva C-128/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 6. aprila 2009 — Antoine Boxus, Willy Roua proti Région wallonne

18

2009/C 153/36

Zadeva C-129/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 6. aprila 2009 — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff in Michel Raeds proti Région wallonne

18

2009/C 153/37

Zadeva C-130/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 6. aprila 2009 — Paul Fastrez, Henriette Fastrez proti Région wallonne

19

2009/C 153/38

Zadeva C-131/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 6. aprila 2009 — Philippe Daras proti Région wallonne

20

2009/C 153/39

Zadeva C-132/09: Tožba, vložena 6. aprila 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

21

2009/C 153/40

Zadeva C-133/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Bíróság (Madžarska) 8. aprila 2009 — József Uzonyi proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

Zadeva C-134/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 10. aprila 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page proti Région wallonne

22

2009/C 153/42

Zadeva C-135/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 9. aprila 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois proti Région wallonne

23

2009/C 153/43

Zadeva C-138/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Ordinario di Palermo (Italija) 15. aprila 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc proti Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

Zadeva C-140/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale de Genova (Italija) 17. aprila 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Stečajni upravitelj Alberto Fontana proti Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

Zadeva C-142/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgija) 22. aprila 2009 — Kazenski postopek zoper V.W. Lahousse & Lavichy BVBA

25

2009/C 153/46

Zadeva C-143/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Bíróság (Republika Madžarska) 23. aprila 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt. proti Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

Zadeva C-144/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. aprila 2009 vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) — Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliverju Hellerju

26

2009/C 153/48

Zadeva C-145/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 24. aprila 2009 vložilo Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Nemčija) — Land Baden-Württemberg proti Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

Zadeva C-146/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 24. aprila 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl proti Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

Zadeva C-147/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien (Avstrija) 24. aprila 2009 — Ronald Seunig proti Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

Zadeva C-150/09 P: Pritožba, ki sta jo 27. aprila 2009 vložili Iride SpA in Iride Energia SpA zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 11. februarja 2009 v zadevi T-25/07, Iride SpA in Iride Energia SpA proti Komisiji Evropskih skupnosti

27

2009/C 153/52

Zadeva C-154/09: Tožba, vložena 4. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

28

2009/C 153/53

Zadeva C-160/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 8. maja 2009 — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. proti Ypourgos Oikonomikon

28

2009/C 153/54

Zadeva C-161/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2009 vložilo Simvoulio tis Epikrateias (državni svet) (Grčija) — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. proti Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

Zadeva C-162/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2009 vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) — Secretary of State for Work and Pensions proti Taous Lassal

29

2009/C 153/56

Zadeva C-169/09: Tožba, vložena 13. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

29

2009/C 153/57

Zadeva C-170/09: Tožba, vložena 13. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki

30

2009/C 153/58

Zadeva C-171/09: Tožba, vložena 13. maja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki

30

2009/C 153/59

Zadeva C-175/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo) 14. maja 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs proti Axa UK Ltd

30

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 153/60

Zadeva T-116/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. maja 2009 — Wieland-Werke proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Trg bakrenih industrijskih cevi — Odločba, s katero je ugotovljena kršitev člena 81 ES — Določanje cen in razdelitev trgov — Globe — Načelo zakonitosti kazni — Velikost zadevnega trga — Odvračalen učinek — Trajanje kršitve — Sodelovanje“)

32

2009/C 153/61

Zadeva T-122/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. maja 2009 — Outokumpu in Luvata proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Trg bakrenih industrijskih cevi — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Določitev cen in razdelitev trgov — Globe — Velikost zadevnega trga — Obteževalne okoliščine — Ponovitev kršitve“)

32

2009/C 153/62

Zadeva T-127/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. maja 2009 — KME Germany in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Trg bakrenih industrijskih cevi — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Določanje cen in razdelitev trgov — Globe — Dejanski vpliv na trg — Velikost zadevnega trga — Trajanje kršitve — Olajševalne okoliščine — Sodelovanje“)

33

2009/C 153/63

Zadeva T-151/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. maja 2009 — NVV in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Koncentracije — Trgi nakupa živih prašičev in svinj za zakol — Odločba, s katero je bila koncentracija razglašena za združljivo s skupnim trgom — Opredelitev upoštevnega geografskega trga — Dolžnost skrbnega ravnanja — Obveznost obrazložitve“)

33

2009/C 153/64

Zadeva T-414/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. maja 2009 — NHL Enterprises proti UUNT — Glory & Pompea (LA KINGS) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti LA KINGS — Prejšnja nacionalna figurativna znamka KING — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

34

2009/C 153/65

Zadeva T-165/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14 maja 2009 — Fiorucci proti UUNT — Edwin (ELIO FIORUCCI) („Znamka Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti in razveljavitev — Besedna znamka Skupnosti ELIO FIORUCCI — Registracija imena splošno znane osebe kot znamke — Člena 52(2)(a) in 50(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94“)

34

2009/C 153/66

Združene zadeve T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 in T-178/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. maja 2009 — Euro-Information proti UUNT (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE in CYBERHOME) („Znamka Skupnosti — Prijave besednih znamk Skupnosti CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE in CYBERHOME — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo — Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94“)

35

2009/C 153/67

Zadeva T-277/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. maja 2009 — Omnicare proti UUNT — Astellas Pharma (OMNICARE) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti OMNICARE — Prejšnja nacionalna figurativna znamka OMNICARE — Zavrnitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje“)

35

2009/C 153/68

Zadeva T-89/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. maja 2009 — VIP Car Solutions proti Parlamentu („Javna naročila storitev — Skupnostni postopek javnega razpisa — Prevoz članov Evropskega parlamenta z avtomobilom z voznikom in minibusom med zasedanji v Strasbourgu — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Obveznost obrazložitve — Zavrnitev v zvezi s sporočilom o cenah izbranega ponudnika — Odškodninska tožba“)

36

2009/C 153/69

Zadeva T-185/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. maja 2009 — Klein Trademark Trust proti UUNT — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti CK CREACIONES KENNYA — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti CK Calvin Klein in prejšnje nacionalne figurativne znamke CK — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

36

2009/C 153/70

Združeni zadevi T-405/07 in T-406/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. maja 2009 — CFCMCEE proti UUNT (P@YWEB CARD in PAYWEB CARD) („Znamka Skupnosti — Prijavi besednih znamk Skupnosti P@YWEB/email CARD in PAYWEB CARD — Absolutni razlog za zavrnitev — Delni neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

37

2009/C 153/71

Zadeva T-410/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. maja 2009 — Jurado Hermanos proti UUNT (JURADO) („Znamka Skupnosti — Besedna znamka Skupnosti JURADO — Neobstoj zahteve imetnika za podaljšanje znamke — Izbris znamke ob poteku trajanja registracije — Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje, ki jo vloži imetnik izključne licence“)

37

2009/C 153/72

Zadeva T-136/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. maja 2009 — Aurelia Finance proti UUNT (AURELIA) („Znamka Skupnosti — Besedna znamka Skupnosti AURELIA — Neplačilo pristojbine za podaljšanje — Izbris znamke ob izteku registracije — Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje“)

38

2009/C 153/73

Zadeva T-183/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. maja 2009 — Schuhpark Fascies proti UUNT — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne in besedne znamke Skupnosti jello SCHUHPARK — Prejšnja nacionalna besedna znamka Schuhpark — Relativni razlog za zavrnitev — Dokaz o uporabi prejšnje znamke — Člen 43(2) Uredbe (ES) št. 40/94“)

38

2009/C 153/74

Zadeva T-58/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2009 — HALTE proti Komisiji („Državne pomoči — Pritožba — Tožba zaradi nedelovanja — Stališče Komisije, s katerim je bilo nedelovanja konec — Ustavitev postopka“)

38

2009/C 153/75

Zadeva T-282/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. aprila 2009 — Tailor proti UUNT (Znamka, ki predstavlja levi žep) („Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja levi žep — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 — Očitno pravno povsem neutemeljena tožba“)

39

2009/C 153/76

Zadeva T-283/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. aprila 2009 — Tailor proti UUNT (Oblika desnega žepa) („Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja desni žep — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 — Tožba, ki je očitno povsem pravno neutemeljena“)

39

2009/C 153/77

Zadeva T-45/09: Tožba, vložena 30. januarja 2009 — Al Barakaat International proti Komisiji

39

2009/C 153/78

Zadeva T-130/09: Tožba, vložena 2. aprila 2009 — Eliza proti UUNT — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

Zadeva T-138/09: Tožba, vložena 7. aprila 2009 — Muñoz Arraiza proti UUNT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

Zadeva T-143/09 P: Pritožba, ki jo je 8. apríla 2009 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo, ki jo je 29. januarja 2009 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi Petrilli proti Komisiji (F-98/07)

41

2009/C 153/81

Zadeva T-147/09: Tožba, vložena 9. aprila 2009 — Trelleborg Industrie proti Komisiji

41

2009/C 153/82

Zadeva T-152/09: Tožba, vložena 11. aprila 2009 — Rintisch proti UUNT — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

Zadeva T-155/09: Tožba, vložena 15. aprila 2009 — Maxcom proti UUNT — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

Zadeva T-156/09: Tožba, vložena 17. aprila 2009 — Four Ace International proti UUNT (skiken)

43

2009/C 153/85

Zadeva T-158/09: Tožba, vložena 14. aprila 2009 — Helenska republika proti Komisiji

43

2009/C 153/86

Zadeva T-159/09: Tožba, vložena 27. aprila 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da proti Komisiji Evropskih skupnosti

44

2009/C 153/87

Zadeva T-161/09: Tožba, vložena 21. aprila 2009 — Ilink Kommunikationssysteme proti UUNT (ilink)

44

2009/C 153/88

Zadeva T-164/09: Tožba, vložena 3. aprila 2009 — Kitou proti Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov

44

2009/C 153/89

Zadeva T-170/09: Tožba, vložena 24. aprila 2009 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener in Shanghai Prime Machinery proti Svetu

45

2009/C 153/90

Zadeva T-172/09: Tožba, vložena 24. aprila 2009 — Gem-Year in Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) proti Svetu

46

2009/C 153/91

Zadeva T-174/09: Tožba, vložena 27. aprila 2009 — Complejo Agrícola proti Komisiji

48

2009/C 153/92

Zadeva T-176/09: Tožba, vložena 6. maja 2009 — Government of Gibraltar proti Komisiji Evropskih skupnosti

48

2009/C 153/93

Zadeva T-183/09: Tožba, vložena 11. maja 2009 — Spa Monopole proti UUNT — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

Združeni zadevi T-142/94 in T-143/94: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 5. maja 2009 — Roche proti Svetu in Komisiji

50

2009/C 153/95

Zadeva T-170/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 8. maja 2009 — Opus Arte UK proti UUNT — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

Zadeva T-470/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 5. maja 2009 — Komisija proti Eurgit in Cirese

50

2009/C 153/97

Zadeva T-503/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 4. maja 2009 — Rundpack proti UUNT (upodobitev kozarca)

50

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 153/98

Zadeva F-26/09: Tožba, vložena 27. marca 2009 — B proti Parlamentu

51

2009/C 153/99

Zadeva F-40/09: Tožba, vložena 7. aprila 2009 — Časta proti Komisiji

51

2009/C 153/00

Zadeva F-45/09: Tožba, vložena 24. aprila 2009 — Lebedef-Caponi proti Komisiji Evropskih skupnosti

51

2009/C 153/01

Zadeva F-47/09: Tožba, vložena 7. maja 2009 — Fries Guggenheim proti CEDEFOP

52


 

Popravki

2009/C 153/02

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-126/09 (UL C 129, 6.6.2009, str. 18)

53


SL

 

Top