Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:082:TOC

Uradni list Evropske unije, C 82, 04. april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 82

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
4. april 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 082/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 69, 21.3.2009

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 082/02

Zadeva C-110/05: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 28 ES – Pojem „ukrepi z enakim učinkom, kot ga imajo količinske omejitve pri uvozu“ – Prepoved, da mopedi, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa vlečejo priklopnik na ozemlju države članice – Varnost v cestnem prometu – Dostop do trga – Ovira – Sorazmernost)

2

2009/C 082/03

Zadeva C-301/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. februarja 2009 – Irska proti Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba – Direktiva 2006/24/ES – Hramba podatkov, pridobljenih ali obdelanih v okviru zagotavljanja elektronskih komunikacijskih storitev – Izbira pravne podlage)

2

2009/C 082/04

Zadeva C-45/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Členi 10 ES, 71 ES in 80(2) ES – Pomorska varnost – Nadzor ladij in pristanišč – Mednarodni sporazumi – Pristojnosti Skupnosti in držav članic)

3

2009/C 082/05

Zadeva C-138/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Država Belgija proti N.V. Cobelfret (Direktiva 90/435/EGS – Člen 4(1) – Neposredni učinek – Nacionalna ureditev, katere cilj je odprava dvojnega obdavčenja distribuiranih dobičkov – Odbitek vsote prejetih dividend od davčne osnove matične družbe, le če je ta ustvarila obdavčljivi dobiček)

3

2009/C 082/06

Zadeva C-185/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe House of Lords – Združeno kraljestvo) – Allianz SpA, nekdanja Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA proti West Tankers Inc. (Priznavanje in izvrševanje tujih arbitražnih odločb – Uredba (ES) št. 44/2001 – Področje uporabe – Pristojnost sodišča države članice, da izda odredbo, v skladu s katero osebi prepove, da začne ali nadaljuje postopek pri sodišču v drugi državi članici, ker se s takim postopkom krši arbitražni sporazum – Newyorška konvencija)

4

2009/C 082/07

Zadeva C-339/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH proti Deko Marty Belgium NV (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Postopki zaradi insolventnosti – Pristojno sodišče)

4

2009/C 082/08

Zadeva C-466/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 12. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Nemčija) – Dietmar Klarenberg proti Ferrotron Technologies GmbH (Socialna politika – Direktiva 2001/23/ES – Prenos podjetij – Ohranjanje pravic delavcev – Pojem „prenos“ – Pogodbeni prenos dela obrata na drugo podjetje – Organizacijska samostojnost po prenosu)

5

2009/C 082/09

Zadeva C-475/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski (Neizpolnitev obveznosti države – Davek na električno energijo – Direktiva 2003/96/ES – Člen 21(5), prvi pododstavek – Nastanek obveznosti plačila davka)

5

2009/C 082/10

Zadeva C-515/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 12. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden Den Haag – Nizozemska) – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie proti Staatssecretaris van Financiën (Šesta direktiva o DDV – Blago in storitve, uvrščene med poslovna sredstva podjetja, za namene obdavčljivih transakcij in za druge transakcije, ki niso obdavčljive – Pravica do takojšnjega in popolnega odbitka davka, obračunanega pri nakupu tega blaga in storitev)

6

2009/C 082/11

Zadeva C-67/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Margarete Block proti Finanzamt Kaufbeuren (Prosti pretok kapitala – Člena 56 ES in 58 ES – Davek na dediščino – Nacionalna ureditev, ki ne dovoljuje vračunanja davka na dediščino, plačanega v drugi državi članici, v davek na dediščino, dolgovan v državi članici, v kateri je ob svoji smrti prebival lastnik premoženja, kadar so podedovano premoženje kapitalske terjatve – Dvojno obdavčevanje – Omejitev – Neobstoj)

6

2009/C 082/12

Zadeva C-93/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākās tiesas Senāts – Republika Latvija) – Schenker SIA proti Valsts ieņēmumu dienests (Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Uredba (ES) št. 1383/2003 – Člen 11 – Poenostavljeni postopek odstopa blaga v uničenje – Predhodna določitev obstoja kršitve pravice intelektualne lastnine – Upravna sankcija)

7

2009/C 082/13

Zadeva C-224/08: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 10. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2006/100/ES – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

7

2009/C 082/14

Zadeva C-282/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 5. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2005/29/ES – Nepoštene poslovne prakse – Neopravljen prenos v predpisanem roku)

8

2009/C 082/15

Zadeva C-293/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 5. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Finski (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/83/ES – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

8

2009/C 082/16

Zadeva C-488/08 P: Pritožba, ki jo je vložil Matthias Rath 12. novembra 2008 zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 8. septembra 2008 v zadevi T-373/06, Matthias Rath proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

9

2009/C 082/17

Zadeva C-489/08 P: Pritožba, ki jo je vložil Matthias Rath 12. novembra 2008 zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 8. septembra 2008 v zadevi T-374/06, Matthias Rath proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu

9

2009/C 082/18

Zadeva C-545/08: Tožba, vložena 4. decembra 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

10

2009/C 082/19

Zadeva C-559/08 P: Pritožba, ki jo je 9. februarja 2009 vložil Deepak Rajani (Dear!Net Online) zoper sodbo Sodišča prve stopnje (osmi senat), razglašeno 26. novembra 2008 v zadevi Deepak Rajani (T-100/06, Dear! Net Online) proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

10

2009/C 082/20

Zadeva C-3/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. januarja 2009 vložilo Hof van Beroep te Gent (Belgija) – Erotic Center BVBA proti Belgische Staat

11

2009/C 082/21

Zadeva C-4/09 P: Pritožba, ki jo je vložil Gerasimos Potamianos 8. januarja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat), z dne 15. oktobra 2008 v zadevi T-160/04, Potamianos proti Komisiji

11

2009/C 082/22

Zadeva C-19/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien (Avstrija) 15. januarja 2009 – Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH proti Silva Trade, SA

12

2009/C 082/23

Zadeva C-20/09: Tožba, vložena 15. januarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

12

2009/C 082/24

Zadeva C-22/09: Tožba, vložena 15. januarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

13

2009/C 082/25

Zadeva C-25/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővarosi Bíróság (Madžarska) 19. januarja 2009 – Sió-Eckes Kft. proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Zadeva C-27/09 P: Pritožba, ki jo je Francoska republika 21. januarja 2009 vložila zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat), razglašeno 4. decembra 2008 v zadevi T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran proti Svetu Evropske unije

14

2009/C 082/27

Zadeva C-30/09: Tožba, vložena 22. januarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

15

2009/C 082/28

Zadeva C-31/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Bíróság (Republika Madžarska) 26. januarja 2009 – Nawras Bolbol proti Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Zadeva C-35/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 28. januarja 2009 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate proti Paolu Speranzi

16

2009/C 082/30

Zadeva C-36/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Transportes Evaristo Molina, S.A. 28. januarja 2009 zoper sklep, razglašen 14. novembra 2008 v zadevi T-45/08, Transportes Evaristo Molina, S.A. proti Komisiji Evropskih skupnosti

16

2009/C 082/31

Zadeva C-37/09: Tožba, vložena 28. januarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

17

2009/C 082/32

Zadeva C-38/09 P: Pritožba, ki jo je vložil Ralf Schräder 29. januarja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat), razglašeno 19. novembra 2008 v zadevi T-187/06, Ralf Schräder proti Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

17

2009/C 082/33

Zadeva C-47/09: Tožba, vložena 2. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

18

2009/C 082/34

Zadeva C-48/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Lego Juris A/S 2. februarja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (osmi senat) z dne 12. novembra 2008 v zadevi Lego Juris A/S proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) UUNT, T-270/06, druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je Mega Brands, Inc.

19

2009/C 082/35

Zadeva C-50/09: Tožba, vložena 4. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

19

2009/C 082/36

Zadeva C-51/09: Pritožba, ki jo je vložila Barbara Becker 3. februarja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), izdano 2. decembra 2008 v zadevi Harman International Industries, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), T-212/07

20

2009/C 082/37

Zadeva C-54/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Helenska republika 6. februarja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 11. decembra 2008 v zadevi T-339/06, Helenska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti

21

2009/C 082/38

Zadeva C-68/09 P: Pritožba, ki jo je vložil Georgios Karatzoglou 16. februarja 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 2. decembra 2008 v zadevi T-471/04, Georgios Karatzoglou proti Evropski agenciji za obnovo (EAO)

21

2009/C 082/39

Zadeva C-69/09 P: Pritožba, ki so jo vložile Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl 14. februarja 2009 zoper sklep Sodišča prve stopnje (šesti senat) z dne 26. novembra 2008 v zadevi T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV in drugi proti Komisiji

22

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 082/40

Zadeva T-265/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. februarja 2009 – Lee/DE proti UUNT – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) („Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti PIAZZA del SOLE – Prejšnji nacionalni in mednarodni znamki PIAZZA in PIAZZA D'ORO – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Nepodobnost znakov“)

23

2009/C 082/41

Združene zadeve od T-359/07 P do T-361/07 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. februarja 2009 – Komisija proti Bertolete in drugim (Pritožba – Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci UIB – Nekdanji delavci po belgijskem pravu – Sprememba ureditve, ki se uporabi – Odločbe Komisije o osebnih prejemkih – Enako obravnavanje)

23

2009/C 082/42

Zadeva T-229/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 13. februarja 2009 – Vitro Corporativo proti UUNT – Vallon (√) („Znamka Skupnosti – Ugovor – Umik ugovora – Ustavitev postopka“)

24

2009/C 082/43

Zadeva T-126/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. februarja 2009 – Okalux proti UUNT – Ondex (ONDACELL) („Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Neplačilo pristojbine za ugovor – Odločba o tem, da se šteje, da ugovor ni bil vložen – Tožba, ki je očitno povsem pravno neutemeljena“)

24

2009/C 082/44

Zadeva T-352/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 23. januarja 2009 – Pannon Hőerőmű proti Komisiji Evropskih skupnosti („Izdaja začasne odredbe – Državne pomoči – Odločba Komisije, s katero je bilo ugotovljeno, da so pomoči, ki jih je Madžarska nekaterim proizvajalcem energije dodelila v obliki sklenitve pogodb o nakupu elektrike, nezdružljive s skupnim trgom – Predlog za odložitev izvršitve – Neobstoj nujnosti – Tehtanje interesov“)

25

2009/C 082/45

Zadeva T-511/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 23. januarja 2009 – Unity OSG FZE proti Svetu in EUPOL Afghanistan („Izdaja začasne odredbe – Javna naročila – Zavrnitev ponudbe – Predlog za odložitev izvršitve – Izguba možnosti – Neobstoj nujnosti“)

25

2009/C 082/46

Zadeva T-442/08: Tožba, vložena 3. oktobra 2008 – CISAC proti Komisiji

25

2009/C 082/47

Zadeva T-591/08: Tožba, vložena 29. decembra 2008 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

26

2009/C 082/48

Zadeva T-8/09: Tožba, vložena 6. januarja 2009 – Dredging International in Ondernemingen Jan de Nul proti EMSA

27

2009/C 082/49

Zadeva T-17/09: Tožba, vložena 9. januarja 2009 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

27

2009/C 082/50

Zadeva T-27/09: Tožba, vložena 19. januarja 2009 – Stella Kunststofftechnik proti UUNT – Stella Pack (Stella)

28

2009/C 082/51

Zadeva T-28/09: Tožba, vložena 21. januarja 2009 – Park proti UUNT – Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Zadeva T-30/09: Tožba, vložena 21. januarja 2009 – Engelhorn proti UUNT – The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Zadeva T-33/09: Tožba, vložena 26. januarja 2009 – Portugalska republika proti Komisiji

30

2009/C 082/54

Zadeva T-36/09: Tožba, vložena 23. januarja 2009 – dm drogerie markt proti UUNT – Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Zadeva T-40/09: Tožba, vložena 26. januarja 2009 – Advance Magazine Publishers proti UUNT – Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Zadeva T-41/09: Tožba, vložena 27. januarja 2009 – Hipp & Co proti UUNT – Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Zadeva T-51/09: Tožba, vložena 9. februarja 2009 – Komisija proti Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Zadeva T-52/09: Tožba, vložena 11. februarja 2009 – Nycomed Danmark proti EMEA

33

2009/C 082/59

Zadeva T-58/09: Tožba, vložena 11. februarja 2009 – Schemaventotto proti Komisiji

34

2009/C 082/60

Zadeva T-344/02: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 6. februar 2009 – Air One proti Komisiji

35

2009/C 082/61

Zadeva T-4/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. januarja 2009 – EMSA proti Portugalski

35

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 082/62

Zadeva F-38/08: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. februarja 2009 – Liotti proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Poročilo o kariernem napredovanju – Vmesno vrednotenje za leto 2006 – Ocenjevalna pravila, ki jih uporabljajo ocenjevalci)

36

2009/C 082/63

Zadeva F-51/08: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. februarja 2009 – Stols proti Svetu (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2007 – Primerjalna preučitev sposobnosti kandidatov – Napaka pri presoji)

36

2009/C 082/64

Zadeva F-40/08: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. februarja 2009 – Carvalhal Garcia proti Svetu (Javni uslužbenci – Nekdanji uradniki – Nadomestilo – Dodatek za šolanje – Zavrnitev dodelitve – Prepozno vložena tožba – Očitna nedopustnost)

36

2009/C 082/65

Zadeva F-9/09: Tožba, vložena 6. februarja 2009 – Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji

37

2009/C 082/66

Zadeva F-10/09: Tožba, vložena 3. februarja 2009 – Moschonaki proti Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

37


SL

 

Top