EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Uradni list Evropske unije, C 77, 31. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 77

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
31. marec 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

447. plenarno zasedanje 17. in 18. septembra 2008

2009/C 077/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil COM(2007) 856 konč. – 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač COM(2008) 9 konč. – 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Enotni trg za Evropo 21. stoletja COM(2007) 724 konč.

15

2009/C 077/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o evropski pobudi za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju COM(2007) 708 konč./2

23

2009/C 077/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (diklorometan) COM(2008) 80 konč. – 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb COM(2008) 194 konč. – 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov COM(2008) 195 konč. – 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predpisanih oznakah za dvo- ali trikolesna motorna vozila (kodificirana različica) COM(2008) 318 konč. – 2008/0099 (COD)

41

2009/C 077/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških sedežih na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) COM(2008) 351 konč. – 2008/0115 (COD).

41

2009/C 077/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta na področju prava družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (kodificirana različica) COM(2008) 344 konč. – 2008/0109 (COD)

42

2009/C 077/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe (ES) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica) COM(2008) 369 konč. – 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov COM(2008) 19 konč. – 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o podpori zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv COM(2008) 13 konč.

49

2009/C 077/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o prvi oceni nacionalnih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost, kot zahteva Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah – Skupni koraki k večji energetski učinkovitosti COM(2008) 11 konč.

54

2009/C 077/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o internetu stvari

60

2009/C 077/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o ustvarjalnih vsebinah na spletu na enotnem trgu COM(2007) 836 konč.

63

2009/C 077/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve COM(2008) 134 konč. – 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažjem čezmejnem pregonu na področju varnosti v cestnem prometu COM(2008) 151 konč. – 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah

73

2009/C 077/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom COM(2008) 40 konč. – 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi COM(2008) 124 konč. – 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o učinku sedanjega razvoja energetskih trgov na industrijske vrednostne verige v Evropi

88

2009/C 077/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o beli knjigi Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013 COM(2007) 630 konč.

96

2009/C 077/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o razširitvi protidiskriminacijskih ukrepov na druga področja poleg zaposlovanja ter razlogi za enotno in celovito protidiskriminacijsko direktivo

102

2009/C 077/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o večjezičnosti

109

2009/C 077/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o upoštevanju potreb starejših

115

2009/C 077/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi za uravnotežen razvoj urbanega okolja: izzivi in priložnosti

123

2009/C 077/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o gospodarstvu EU: Pregled 2007 – Premikanje meje evropske produktivnosti.

131

2009/C 077/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Uporaba ukrepov proti zlorabi na področju neposrednih davkov v EU in v zvezi s tretjimi državami COM(2007) 785 konč.

139

2009/C 077/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o upravljanju in partnerstvu na nacionalni in regionalni ravni ter podlagi za projekte na področju regionalne politike (zaprosilo Evropskega parlamenta)

143

2009/C 077/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o davčnih oprostitvah, ki veljajo za končni vnos osebne lastnine posameznikov iz države članice (kodificirana različica) COM(2008) 376 konč. – 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o strategiji EU-Afrika

148

2009/C 077/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med EU in Ukrajino: nova dinamična vloga za civilno družbo

157


SL

 

Top