Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Uradni list Evropske unije, C 27, 03. februar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 27

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
3. februar 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

446. plenarno zasedanje 9. in 10. julija 2008

2009/C 027/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil na vodikov pogon in spremembi Direktive 2007/46/ES. COM(2007) 593 konč. – 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o različnih političnih ukrepih, razen primernega financiranja, za prispevek k rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij

7

2009/C 027/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije: Program za trajnostni in konkurenčni evropski turizem COM(2007) 621 konč.

12

2009/C 027/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o beli knjigi o povezovanju trgov hipotekarnih kreditov EU COM(2007) 807 konč.

18

2009/C 027/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o razvoju gradbeništva v Evropi

22

2009/C 027/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o razvoju sektorja poslovnih storitev v Evropi

26

2009/C 027/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (prenovitev) COM(2008) 49 konč. – 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev dovoljenj za promet z zdravili COM(2008) 123 konč. – 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z enostavnimi tlačnimi posodami (kodificirana različica) COM(2008) 202 konč. – 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu k železniškemu omrežju, namenjenemu predvsem tovornemu prometu COM(2007) 608 konč.

41

2009/C 027/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije: Sporočilo o politiki evropskih pristanišč COM(2007) 616 konč.

45

2009/C 027/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o cestnem prometu – delovni čas samozaposlenih voznikov

49

2009/C 027/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET) – Na poti k prihodnosti z nizkimi emisijami ogljika COM(2007) 723 konč.

53

2009/C 027/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o povezavi med podnebnimi spremembami in kmetijstvom v Evropi

59

2009/C 027/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov COM(2008) 16 konč. – 2008/0013(COD)

66

2009/C 027/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov COM(2008) 17 konč. – 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, Direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006 COM(2008) 18 konč. – 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede člena 6(2) o dajanju baterij in akumulatorjev na trg. COM(2008) 211 konč. – 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o neenergetski rudarski industriji v Evropi

82

2009/C 027/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vključevanju manjšin: Romi

88

2009/C 027/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o elementih za strukturo, organizacijo in delovanje platforme za večjo udeležbo civilne družbe pri spodbujanju politik vključevanja državljanov tretjih držav v EU

95

2009/C 027/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o novem akcijskem programu socialnih ukrepov EU

99

2009/C 027/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane delavce COM(2007) 637 konč. – 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice, ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici COM(2007) 638 konč. – 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij (2009) COM(2008) 159 konč. – 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o boljšem vključevanju na notranji trg kot ključnem dejavniku za kohezijo in rast otokov

123

2009/C 027/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vzrokih za razliko med zaznano in dejansko inflacijo

129

2009/C 027/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi civilne družbe v predpristopnih programih pomoči EU v Republiki Albaniji

140

2009/C 027/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vzpostavitvi mreže organizacij civilne družbe v črnomorski regiji

144

2009/C 027/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o usklajevanju nacionalne in evropske razsežnosti pri seznanjanju z Evropo

152


SL

 

Top