Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:297E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 297, 20. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 297E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
20. november 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Obvestila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

ZASEDANJE 2007—2008

 

Seji: 28. november in 29. november 2007

 

Sreda, 28. november 2007

2008/C 297E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava Parlamenta

Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Sestava odborov in delegacij

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razglasitev soglasja o humanitarni pomoči (vloženi predlogi resolucij)

Razmere v Gruziji (vloženi predlogi resolucij)

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (predložitev)

Razpored dela

Dobrodošlica

Odobritev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu (razprava)

Skupna načela prožne varnosti (razprava)

Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu (razprava)

Sprememba Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***I - Interoperabilnost železniškega sistema Skupnosti ***I - Sprememba Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***I (razprava)

Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov ***II (razprava)

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (razprava)

Obnovljena turistična politika EU: Na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem (razprava)

Makrofinančna pomoč Libanonu * (razprava)

Trgovina in podnebne spremembe (razprava)

Referendum v Venezueli (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

16

 

Četrtek, 29. november 2007

2008/C 297E/02

ZAPISNIK

18

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2006 (razprava)

Imenovanje 7 članov Računskega sodišča (razprava)

Pravo, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Rim I) (razprava)

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Čas glasovanja

Razveljavitev Direktive Sveta 84/539/EGS (elektromedicinska oprema, ki se uporablja v veterinarstvu) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Merske enote ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sprememba Direktive 2003/54/ES, kar zadeva Estonijo ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Arabsko republiko Egipt o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Osnutek Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (Finančna uredba) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Makrofinančna pomoč Libanonu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Evropski nalog za nadzor v predsodnih postopkih * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Boj proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Obravnavanje predlogov za sprejetje predhodnih odločb, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Imuniteta in privilegiji Renata Brunette (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov ***II (glasovanje)

Zakonik Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)

Sprememba Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***I (glasovanje)

Sprememba Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***I (glasovanje)

Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (glasovanje)

Pravo, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Rim I) ***I (glasovanje)

Gensko spremenjena živila in krma (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)

Predpisi, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravila glede njihovega financiranja ***I (glasovanje)

Ostanki pesticidov v ali na hrani in krmi (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. David Bostock) (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Michel Cretin) (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Maarten B. Engwirda) (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Henri Grethen) (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Harald Noack) (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Ioannis Sarmas) (glasovanje)

Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Hubert Weber) (glasovanje)

Razglasitev soglasja o humanitarni pomoči (glasovanje)

Razmere v Gruziji (glasovanje)

Odobritev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu (glasovanje)

Skupna načela prožne varnosti (glasovanje)

Obnovljena turistična politika EU: Na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem (glasovanje)

Trgovina in podnebne spremembe (glasovanje)

Pospeševanje afriškega kmetijstva - Predlog za razvoj kmetijstva in varnosti preskrbe s hrano v Afriki (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Prerazporeditev sredstev

Sklepi o določenih dokumentih

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

37

PRILOGA I

39

PRILOGA II

56

SPREJETA BESEDILA

105

P6_TA(2007)0545
Razveljavitev Direktive Sveta 84/539/EGS (elektromedicinska oprema, ki se uporablja v veterinarstvu) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 84/539/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o elektromedicinski opremi, ki se uporablja v veterinarstvu (KOM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD))

105

P6_TA(2007)0546
Merske enote ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote (KOM(2007)0510 — C6-0277/2007 — 2007/0187(COD))

105

P6_TA(2007)0547
Sprememba Direktive 2003/54/ES, kar zadeva Estonijo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/54/ES glede uporabe nekaterih določb za Estonijo (KOM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD))

106

P6_TA(2007)0548
Sporazum med ES in Arabsko republiko Egipt o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt (KOM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS))

107

P6_TA(2007)0549
Osnutek Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (Finančna uredba) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o osnutku Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (14320/2007 — C6-0411/2007 — 2007/0820(CNS))

107

P6_TA(2007)0550
Makrofinančna pomoč Libanonu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Skupnosti Libanonu (KOM(2007)0476 — C6-0290/2007 — 2007/0172(CNS))

108

P6_TA(2007)0551
Evropski nalog za nadzor v predsodnih postopkih *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za nadzor v predsodnih postopkih med državami članicami Evropske unije (KOM(2006)0468 — C6-0328/2006 — 2006/0158(CNS))

116

P6_TA(2007)0552
Boj proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom (11522/2007— C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS))

125

P6_TA(2007)0553
Obravnavanje predlogov za sprejetje predhodnih odločb, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Poslovnika Sodišča glede obravnavanja predlogov za sprejetje predhodnih odločb, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice (11824/2007 — C6-0292/2007 — 2007/0812(CNS))

130

P6_TA(2007)0554
Imuniteta in privilegiji Renata Brunette
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Renata Brunette (2007/2172(IMM))

130

P6_TA(2007)0555
Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o skupnem stališču Sveta o sprejetju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (10076/6/2007 — C6-0352/2007 — 2005/0260(COD))

131

P6_TA(2007)0556
Zakonik Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede izvedbenih pooblastil, podeljenih Komisiji (KOM(2006)0919 — C6-0030/2007 — 2006/0295(COD))

132

P6_TC1-COD(2006)0295
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

133

P6_TA(2007)0557
Sprememba Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (KOM(2006)0784 — C6-0493/2006 — 2006/0272(COD))

133

P6_TC1-COD(2006)0272
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti

133

P6_TA(2007)0558
Sprememba Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet (KOM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD))

140

P6_TC1-COD(2006)0274
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije

140

P6_TA(2007)0559
Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (KOM(2006)0093 — C6-0081/2006 — 2006/0031(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0031
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja

149

P6_TA(2007)0560
Pravo, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Rim I) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim I) (KOM(2005)0650 — C6-0441/2005 — 2005/0261(COD))

149

P6_TC1-COD(2005)0261
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)

149

P6_TA(2007)0561
Gensko spremenjena živila in krma (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006)0912 — C6-0027/2007 — 2006/0307(COD))

150

P6_TC1-COD(2006)0307
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

150

P6_TA(2007)0562
Predpisi, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravila glede njihovega financiranja ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (KOM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD))

151

P6_TC1-COD(2007)0130
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja

151

P6_TA(2007)0563
Ostanki pesticidov v ali na hrani in krmi (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD))

152

P6_TC1-COD(2006)0294
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 29. novembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega ali živalskega izvora glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

152

P6_TA(2007)0564
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. David Bostock)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Davida Bostocka za člana Računskega sodišča (C6-0304/2007 — 2007/0813(CNS))

152

P6_TA(2007)0565
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Michel Cretin)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Michela Cretina za člana Računskega sodišča (C6-0305/2007 — 2007/0814(CNS))

153

P6_TA(2007)0566
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Maarten B. Engwird)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Maartena B. Engwirda za člana Računskega sodišča (C6-0306/2007 — 2007/0815(CNS))

154

P6_TA(2007)0567
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Henri Grethen)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Henrija Grethena za člana Računskega sodišča (C6-0307/2007 — 2007/0816(CNS))

154

P6_TA(2007)0568
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Harald Noack)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Haralda Noacka za člana Računskega sodišča (C6-0308/2007 — 2007/0817(CNS))

155

P6_TA(2007)0569
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Ioannis Sarmas)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Ioannisa Sarmasa za člana Računskega sodišča (C6-0309/2007 — 2007/0818(CNS))

155

P6_TA(2007)0570
Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Hubert Weber)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o imenovanju Huberta Webra za člana Računskega sodišča (C6-0310/2007 — 2007/0819(CNS))

156

P6_TA(2007)0571
Evropsko soglasje o človekoljubni pomoči
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o razglasitvi evropskega soglasja o človekoljubni pomoči

157

P6_TA(2007)0572
Gruzija
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o razmerah v Gruziji

157

P6_TA(2007)0573
Odobritev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu
Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o odobritvi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu (2007/2218(ACI))

161

PRILOGA
LISTINA EVROPSKE UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH

162

P6_TA(2007)0574
Skupna načela prožne varnosti
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o oblikovanju skupnih načel prožne varnosti (2007/2209(INI))

174

P6_TA(2007)0575
Obnovljena turistična politika EU
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o obnovljeni turistični politiki EU: Na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem (2006/2129(INI))

184

P6_TA(2007)0576
Trgovina in podnebne spremembe
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o trgovini in podnebnih spremembah (2007/2003(INI))

193

P6_TA(2007)0577
Pospeševanje afriškega kmetijstva - Predlog za razvoj kmetijstva in varnost preskrbe s hrano v Afriki
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o pospeševanju afriškega kmetijstva - predlog za razvoj kmetijstva in varnost preskrbe s hrano v Afriki (2007/2231(INI))

201


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top