Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 263, 16. oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 263E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
16. oktober 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

ZASEDANJE 2007—2008

 

Seje: 22. oktober—25. oktober 2007

 

Ponedeljek, 22. oktober 2007

2008/C 263E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Izjava predsednika

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Brezpredmetne pisne izjave

Prerazporeditev sredstev

Peticije

Predložitev dokumentov

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***I - Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov - Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***I (razprava)

Dobesedni zapisi sej (sprememba člena 173) (razprava)

Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (razprava)

Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija (razprava)

Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov ***I - Evropski svetovalni odbor za politiko statističnih informacij Skupnosti ***I (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

17

 

Torek, 23. oktober 2007

2008/C 263E/02

ZAPISNIK

18

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (predložitev)

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Davčna in carinska politika ter lizbonska strategija (razprava)

Rezultati neuradnega vrha voditeljev držav in vlad (Lizbona, 18.-19. oktober 2007) (razprava)

Dnevni red

Čas glasovanja

Sklenitev protokola k pridružitvenemu sporazumu ES/Čile zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum o znanstvenem sodelovanju med ES in Švico * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Žlahtniteljska pravica v Skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Ratifikacija protokola z dne 12. februarja 2004 o spremembi Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije s strani Republike Slovenije *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Odobritev prve in druge spremembe Konvencije UN/ECE iz Espooja * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Infrastruktura za okolje schengeskega informacijskega sistema (sklep) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (glasovanje)

Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***I (glasovanje)

Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***I (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelek III) - Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (razprava)

Sestava Parlamenta

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Zviševanje cen živil, zaščita potrošnikov (razprava)

Zelena knjiga: K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU (razprava)

Protokol o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) ***I (razprava)

Vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ***I (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

34

PRILOGA I

36

PRILOGA II

53

SPREJETA BESEDILA

149

P6_TA(2007)0436
Sklenitev protokola k Pridružitvenemu sporazumu ES/Čile zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k EU ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Drugega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Sporazum o znanstvenem sodelovanju med ES in Švico *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropskima skupnostma na eni in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (KOM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Žlahtniteljska pravica v Skupnosti *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 glede upravičenosti do vložitve prijave za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti (KOM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Ratifikacija protokola z dne 12. februarja 2004 o spremembi Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije s strani Republike Slovenije ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Odločbe Sveta o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Odobritev prve in druge spremembe Konvencije UN/ECE iz Espooja *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi prve in druge spremembe Konvencije UN/ECE iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje v imenu Evropske skupnosti (KOM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o priporočilu za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenem na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100 (CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Infrastruktura za okolje schengeskega informacijskega sistema (sklep) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) (KOM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

PRILOGA

156

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

156

P6_TA(2007)0444
Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. oktobra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov

158

PRILOGA I
PROGRAMI USPOSABLJANJA IN NADALJNJEGA USPOSABLJANJA

175

PRILOGA II
ZDRAVSTVENE, VARNOSTNE IN OKOLJSKE ZAHTEVE V ZVEZI S PREGLEDI ŠKROPILNIC IN OPREME ZA ŠKROPLJENJE

176

PRILOGA III
Minimalne sestavine osnovnih nacionalnih poročil

177

PRILOGA IV
MINIMALNE SESTAVINE NACIONALNIH AKCIJSKIH NAČRTOV ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJ IN UPORABE PESTICIDOV

179

PRILOGA V
SESTAVINE MERIL SPLOŠNEGA IN POSAMEZNIM PRIDELKOM PRILAGOJENEGA CELOSTNEGA ZATIRANJA ŠKODLJIVCEV

180

P6_TA(2007)0445
Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. oktobra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

182

PRILOGA I
POSTOPEK IN MERILA ZA ODOBRITEV AKTIVNIH SNOVI, VAROVAL IN SINERGISTOV V SKLADU S POGLAVJEM II

237

PRILOGA II
SEZNAM AKTIVNIH SNOVI, KI SO ODOBRENE ZA VKLJUČITEV MED FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

243

PRILOGA III
SEZNAM POMOŽNIH SNOVI V FORMULACIJI, VAROVAL IN SINERGISTOV, KI SO ODOBRENE ZA VKLJUČITEV V FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

243

PRILOGA IV
PRIMERJALNA OCENA V SKLADU S ČLENOM 53

243

PRILOGA V
RAZVELJAVLJENE DIREKTIVE IN NJIHOVE ZAPOREDNE SPREMEMBE

245

 

Sreda, 24. oktober 2007

2008/C 263E/03

ZAPISNIK

247

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Članstvo v političnih skupinah

Pisne izjave (predložitev)

Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo (razprava)

Vrh EU-Rusija (razprava)

Izjava predsednika

Dobrodošlica

Čas glasovanja

Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Srbijo o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Srbijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Črno Goro o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Črno Goro o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum med ES in Albanijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Imuniteta in privilegiji Giana Paola Gobba (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Uporaba Solidarnostnega sklada EU (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Protokol o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Dobesedni zapisi sej (sprememba člena 173) (glasovanje)

Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov ***I (glasovanje)

Evropski svetovalni odbor za politiko statističnih informacij Skupnosti ***I (glasovanje)

Vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ***I (glasovanje)

Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)

Komunikacijska infrastruktura za okolje schengenskega informacijskega sistema (uredba) * (glasovanje)

Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami * (glasovanje)

Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov (glasovanje)

Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija (glasovanje)

Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (glasovanje)

Davčna in carinska politika ter lizbonska strategija (glasovanje)

Zelena knjiga: K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU (glasovanje)

Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Odnosi med Evropsko unijo in Srbijo (razprava)

Trenutno stanje v odnosih med EU in Afriko (razprava)

Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Sestava odborov in delegacij

Pridelava opija za medicinske namene v Afganistanu (razprava)

Izboljšanje učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v EU: zaplemba bančnih računov (razprava)

Priznavanje pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanje nadzorstva nad njimi * - Vzajemno priznavanje sodb v kazenskih zadevah * (razprava)

Poslovni registri v statistične namene ***II (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

265

PRILOGA I

267

PRILOGA II

286

SPREJETA BESEDILA

397

P6_TA(2007)0446
Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („Vročanje listin“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu (KOM (2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Sporazum med ES in Bosno in Hercegovino o vizumih za kratkoročno bivanje *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Sporazum med ES in Srbijo o ponovnem sprejemu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu (KOM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Sporazum med ES in Srbijo o vizumih za kratkoročno bivanje *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Sporazum med ES in Črno Goro o ponovnem sprejemu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno Goro o ponovnem sprejemu (KOM (2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Sporazum med ES in Črno Goro o vizumih za kratkoročno bivanje *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno Goro o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu (KOM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o vizumih za kratkoročno bivanje *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Sporazum med ES in Albanijo o vizumih za kratkoročno bivanje *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje (KOM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Imuniteta in privilegiji Giana Paola Gobba
Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o zahtevi za posvetovanje o zaščiti imunitete in privilegijev Giana Paola Gobba (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Uporaba Solidarnostnega sklada EU
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

PRILOGA

406

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

406

P6_TA(2007)0458
Predlog spremembe proračuna št. 6/2007
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2007 za proračunsko leto 2007, Oddelek III - Komisija (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokol o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sprejetju Protokola o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS), podpisanega dne 6. decembra 2005 v Ženevi, v imenu Evropske skupnosti (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Dobesedni zapisi sej (sprememba člena 173)
Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o spremembi člena 173 in novem členu 173a Poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednih in avdiovizualnih zapisih sej (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (KOM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. oktobra 2007 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov

410

P6_TA(2007)0462
Evropski svetovalni odbor za statistiko ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za politiko statističnih informacij Skupnosti (KOM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. oktobra 2007 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za statistiko in razveljavitvi Sklepa Sveta 91/116/EGS

411

P6_TA(2007)0463
Vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (KOM(2006)0479— C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. oktobra 2007 z namenom sprejetja Priporočila 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje

412

P6_TA(2007)0464
Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (KOM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. oktobra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

413

P6_TA(2007)0465
Komunikacijska infrastruktura za okolje schengenskega informacijskega sistema (uredba) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) (KOM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o priporočilu za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (KOM(2007) 0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o konvencionalnih virih energije in energetski tehnologiji (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o strategiji Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Davčna in carinska politika ter Lizbonska strategija
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o prispevku davčne in carinske politike k Lizbonski strategiji (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o Zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU“ (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o odnosih med Evropsko unijo in Turčijo

452

 

Četrtek, 25. oktober 2007

2008/C 263E/04

ZAPISNIK

457

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2006) (razprava)

Označba izvora (pisna izjava)

Izjava predsednika

Nagrada Saharova 2007 (razglasitev nagrajenca)

Dobrodošlica

Čas glasovanja

Predlog splošnega proračuna Evropske unije - Proračunsko leto 2008 (glasovanje)

Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelek III) (glasovanje)

Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (glasovanje)

Priznavanje pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanje nadzorstva nad njimi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Vzajemno priznavanje sodb v kazenskih zadevah * (glasovanje)

Sporazum o partnerstvu ES/Madagaskar v ribiškem sektorju * (glasovanje)

Sporazum o partnerstvu ES/Mozambik v ribiškem sektorju * (glasovanje)

Poslovni registri v statistične namene ***II (glasovanje)

Zviševanje cen živil, zaščita potrošnikov (glasovanje)

Posebni ukrep 2007 za Irak (glasovanje)

Odnosi med Evropsko unijo in Srbijo (glasovanje)

Trenutno stanje v odnosih med EU in Afriko (glasovanje)

Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva (glasovanje)

Pridelava opija za medicinske namene v Afganistanu (glasovanje)

Izboljšanje učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v EU: zaplemba bančnih računov (glasovanje)

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2006) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Pravo družb (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Iran

Pakistan

Sudan: umori pripadnikov mirovnih sil Afriške unije

Čas glasovanja

Iran (glasovanje)

Pakistan (glasovanje)

Sudan: umori pripadnikov mirovnih sil Afriške unije (glasovanje)

Pravo družb (glasovanje)

Popravki in namere glasovanja

Sestava odborov in delegacij

Rok za vložitev (Vrh EU-Rusija)

Predložitev dokumentov

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

476

PRILOGA I

477

PRILOGA II

507

SPREJETA BESEDILA

583

P6_TA(2007)0473
Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelek III)
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek III - Komisija (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) in pisnem predlogu spremembe št. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008

583

PRILOGA
SKUPNE IZJAVE, O KATERIH SO SE DOGOVORILI NA USKLAJEVANJU Z DNE 13. JULIJA 2007

589

P6_TA(2007)0474
Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX)
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008 - oddelek I - Evropski parlament; oddelek II - Svet; oddelek IV - Sodišče Evropskih skupnosti; oddelek V - Računsko sodišče; oddelek VI - Evropski ekonomskosocialni odbor; oddelek VII - Odbor regij; oddelek VIII - Evropski varuh človekovih pravic; oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Priznavanje pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanje nadzorstva nad njimi *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o pobudi Zvezne republike Nemčije in Francoske republike z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o priznavanju pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanju nadzorstva nad njimi (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Vzajemno priznavanje sodb v kazenskih zadevah *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o osnutku Okvirnega sklepa Sveta o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Sporazum o partnerstvu med ES in Madagaskarjem v ribiškem sektorju *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o spremenjenem predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Madagaskar (KOM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Sporazum o partnerstvu ES/Mozambik v ribiškem sektorju *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik (KOM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Poslovni registri v statistične namene ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 25. oktobra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Rast cen živil in krme
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o rasti cen živil in krme

621

P6_TA(2007)0481
Poseben ukrep za Irak za leto 2007
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o osnutku Odločbe Komisije o vzpostavitvi posebnega ukrepa za Irak za leto 2007

624

P6_TA(2007)0482
Odnosi med Evropsko unijo in Srbijo
Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 25. oktobra 2007 o odnosih med Evropsko unijo in Srbijo (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Odnosi med EU in Afriko
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o stanju odnosov med EU in Afriko (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o pobudi za sprejetje Sporazuma o prepovedi vsakršnega kasetnega streliva po svetu

648

P6_TA(2007)0485
Pridelava opija za medicinske namene v Afganistanu
Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 25. oktobra 2007 o pridelavi opija za medicinske namene v Afganistanu (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Izboljšanje učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v EU: zaplemba bančnih računov
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o Zeleni knjigi o izboljšanju učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji: zaplemba bančnih računov (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic (2006)
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iran
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o Iranu

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o Pakistanu

666

P6_TA(2007)0490
Sudan
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o Sudanu

669

P6_TA(2007)0491
Pravo družb
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o evropski družbi v zasebni lasti in o štirinajsti direktivi na področju prava družb o prenosu sedeža družbe

671


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

ITS

Skupina identiteta, tradicija, suverenost

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top