Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:224:TOC

Uradni list Evropske unije, C 224, 30. avgust 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 224

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
30. avgust 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

445. plenarno zasedanje 28. in 29. maja 2008

2008/C 224/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o okolju prijazni proizvodnji

1

2008/C 224/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, namenjenemu izboljšanju kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki ga je sprejelo več držav članic COM(2007) 329 konč. – 2007/0116 (COD)

8

2008/C 224/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja SOLVENTNOST II COM(2007) 361 konč. – 2007/0143 (COD)

11

2008/C 224/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora opredlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, ki ga je sprejelo več držav članic ter je namenjen podpiranju MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem COM(2007) 514 konč. – 2007/0188 (COD)

18

2008/C 224/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Premagovanje posledic poslovnega neuspeha – za politiko nove priložnosti – Uresničevanje lizbonskega partnerstva za rast in delovna mesta COM(2007) 584 konč.

23

2008/C 224/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o mednarodnih javnih naročilih

32

2008/C 224/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prvi del

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Tretji del

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del COM(2007) 741 konč. – 2007/0262 (COD) – COM(2007) 824 konč. – 2007/0293 (COD) – COM(2007) 822 konč. – 2007/0282 (COD) – COM(2008) 71 konč. – 2008/0032 (COD)

35

2008/C 224/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirana različica) COM(2008) 98 konč. – 2008/0049 (COD)

39

2008/C 224/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi: za novo kulturo mobilnosti v mestih COM(2007) 551 konč.

39

2008/C 224/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije – Akcijski načrt za logistiko tovornega prometa COM(2007) 607 konč.

46

2008/C 224/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o

predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju na področju varstva potrošnikov

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij COM(2007) 697 konč. – 2007/0247 (COD) – COM(2007) 698 konč. – 2007/0248 (COD) – COM(2007) 699 konč. – 2007/0249 (COD)

50

2008/C 224/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij COM(2007)709 konč. – 2007/0243 (COD)

57

2008/C 224/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije COM(2008) 106 konč. – 2008/0047(COD)

61

2008/C 224/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov COM(2008) 100 konč. – 2008/0044 (COD)

66

2008/C 224/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Obravnavanje izziva pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji COM(2007) 414 konč.

67

2008/C 224/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje COM(2007) 602 konč. – 2007/0223 (CNS)

72

2008/C 224/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o

predlogu uredbe Sveta o varstvu občutljivih morskih ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov in

sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Škodljive ribolovne prakse na odprtem morju in varstvo občutljivih globokomorskih ekosistemov COM(2007) 605 konč. – 2007/0224 (CNS) – COM(2007) 604 konč.

77

2008/C 224/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih in spremembi Uredbe (ES) št. XXX/XXXX [enotni postopek] COM(2007) 872 konč. – 2008/0002 (COD)

81

2008/C 224/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES COM(2008) 120 konč. – 2008/0046 (CNS)

84

2008/C 224/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (Prenovitev) COM(2008)154 – 2008/0060 (COD)

87

2008/C 224/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izboljšanju kakovosti in produktivnosti pri delu: strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu COM(2007) 62 konč.

88

2008/C 224/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o napotitvi delavcev zaradi opravljanja storitev – čim boljši izkoristek prednosti in možnosti ob hkratnem zagotavljanju zaščite delavcev COM(2007) 304 konč.

95

2008/C 224/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o boljšem spodbujanju mobilnosti mladih v Evropi: praktični vidiki in časovni razpored

100

2008/C 224/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) COM(2007) 797 konč. – 2007/0278 (COD)

106

2008/C 224/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o programu Mladi v akciji (2007–2013) COM(2008) 56 konč. – 2008/0023 (COD)

113

2008/C 224/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1720/2006/ES o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja COM(2008) 61 konč. – 2008/0025 (COD)

115

2008/C 224/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prednostih in koristih eura: čas za oceno

116

2008/C 224/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev COM(2007) 747 konč. – 2007/0267 CNS

124

2008/C 224/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med EU in Srbijo: vloga civilne družbe

130


SL

 

Top