Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 187, 24. julij 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 187E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
24. julij 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

ZASEDANJE 2007—2008

 

Seje: 3. september—6. september 2007

 

Ponedeljek, 3. september 2007

2008/C 187E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Izjava predsednika

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev dokumentov

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Peticije

Prerazporeditev sredstev

Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Gozdni požari v Grčiji, njihove posledice in ugotovitve glede ukrepov za preprečevanje in opozarjanje (razprava)

Boljša pravna ureditev - Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti - Poenostavitev zakonodajnega okolja - Uporaba mehkega prava (razprava)

Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskemu trgu dela naproti (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

20

 

Torek, 4. september 2007

2008/C 187E/02

ZAPISNIK

22

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Revizija enotnega trga (razprava)

Statut družbe v zasebni lasti, pravo gospodarskih družb (razprava)

Nevarnosti zaprtja ladjedelnic v Gdansku (razprava)

Sporočilo predsednika

Čas glasovanja

NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Europolove analitične datoteke * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Naravne nesreče (glasovanje)

Boljša pravna ureditev (glasovanje)

Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti (glasovanje)

Poenostavitev zakonodajnega okolja (glasovanje)

Uporaba mehkega prava (glasovanje)

Revizija enotnega trga (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Slavnostna seja - Protugalska

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava odborov in delegacij

Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2008

Notranji prevoz nevarnega blaga ***I (razprava)

Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost (razprava)

Enotno evropsko nebo (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Sestava Parlamenta

Predložitev dokumentov

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (razprava)

Konzervirano mleko za prehrano ljudi * - Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov * - Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

34

PRILOGA I

36

PRILOGA II

42

SPREJETA BESEDILA

53

P6_TA(2007)0360
NUTS - sprememba Uredbe (ES) št. 1059/2003 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 4. septembra 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

53

P6_TA(2007)0361
Europolove analitične datoteke *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pobudi Republike Finske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o spremembi Akta Sveta o sprejemu pravil, ki veljajo za Europolove analitične datoteke (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Naravne katastrofe
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o naravnih katastrofah tega poletja

55

P6_TA(2007)0363
Boljša pravna ureditev
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o boljši pravni ureditvi v Evropski uniji (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
Boljša priprava zakonodaje 2005: načeli subsidiarnosti in sorazmernosti
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o boljši pripravi zakonodaje 2005: uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti - 13. letno poročilo (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Poenostavitev zakonodajnega okolja
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o strategiji za poenostavitev zakonodajnega okolja (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Uporaba „mehkega prava“
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o pravnih in institucionalnih vidikih uporabe instrumentov „mehkega prava“ (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Revizija enotnega trga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2007 o reviziji enotnega trga: premagovanje ovir in neučinkovitosti z boljšim izvajanjem in uveljavljanjem (2007/2024(INI))

80

 

Sreda, 5. september 2007

2008/C 187E/03

ZAPISNIK

87

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Boj proti terorizmu (razprava)

Sestava Parlamenta

Razpored dela

Čas glasovanja

Trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 5/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Notranji prevoz nevarnega blaga ***I (glasovanje)

Dobrodošlica

Čas glasovanja (nadaljevanje)

Konzervirano mleko za prehrano ljudi * (glasovanje)

Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov * (glasovanje)

Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi * (glasovanje)

Omejitve EU o tekočinah, ki jih potniki lahko nesejo na letalo (glasovanje)

Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost (glasovanje)

Poročilo o dejavnosti EURESa za obdobje 2004-2005: skupnemu evropskemu trgu dela naproti (glasovanje)

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Finančna nestabilnost in dejanski vpliv na gospodarstvo (razprava)

Konvencija o boju proti dezertifikaciji (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (razprava)

Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

97

PRILOGA I

99

PRILOGA II

106

SPREJETA BESEDILA

144

P6_TA(2007)0368
Trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o prizadevanjih držav članic v letu 2005, da bi dosegle trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Predlog spremembe proračuna št. 5/2007
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2007 za proračunsko leto 2007, Oddelek III - Komisija (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Notranji prevoz nevarnega blaga ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (KOM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. septembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga

148

P6_TA(2007)0371
Konzervirano mleko za prehrano ljudi (sprememba Direktive 2001/114/ES)*
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (KOM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Skupna organizacija trga mleka in mlečnih izdelkov *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (KOM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Dodatna pravila o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2597/97 o določitvi dodatnih pravil o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko (KOM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Omejitve EU o tekočinah, ki jih potniki lahko nesejo na letalo
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o Uredbi Komisije (ES) št. 1546/2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (tekočine, prinesene na letalo)

153

P6_TA(2007)0375
Logistika tovornega prometa v Evropi in trajnostna mobilnost
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o logistiki tovornega prometa v Evropi - ključu do trajnostne mobilnosti (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
Dejavnost mreže EURES 2004—2005: „K skupnemu evropskemu trgu dela“
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o poročilu o dejavnostih mreže EURES 2004—2005: „K skupnemu evropskemu trgu dela“

159

P6_TA(2007)0377
Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2007 o strategiji Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (2007/2005(INI))

160

 

Četrtek, 6. september 2007

2008/C 187E/04

ZAPISNIK

167

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov (razprava)

Znanstveni poskusi na primatih (pisna izjava)

Evropska številka za klic v sili 112 (pisni izjavi)

Čas glasovanja

Preprečevanje uporabe drog in obveščanje (2007-2013) ***II (glasovanje)

Mednarodni zdravstveni pravilnik (glasovanje)

Konvencija o boju proti dezertifikaciji (glasovanje)

Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (glasovanje)

Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (glasovanje)

Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Burma

Bangladeš

Financiranje posebnega sodišča za Sierro Leone

Čas glasovanja

Burma (glasovanje)

Bangladeš (glasovanje)

Financiranje posebnega sodišča za Sierro Leone (glasovanje)

Popravki in namere glasovanja

Sestava odborov in delegacij

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

178

PRILOGA I

179

PRILOGA II

187

SPREJETA BESEDILA

209

P6_TA(2007)0378
Preprečevanje uporabe drog in obveščanje (2007-2013) ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa „Preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ (8698/4/2007 - C6-0258/2007 - 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Mednarodni zdravstveni pravilnik
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o mednarodnem zdravstvenem pravilniku (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Dezertifikacija
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o ciljih EU za 8. zasedanje konference pogodbenic (COP8) Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji (UNCCD) v Madridu od 3. do 14. septembra 2007

212

P6_TA(2007)0381
Potek dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o poteku dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o zagotovitvi trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Pregled pravnega reda o varstvu potrošnikov
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o Zeleni knjigi o pregledu pravnega reda o varstvu potrošnikov (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Burma
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o Burmi

237

P6_TA(2007)0385
Bangladeš
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o Bangladešu

240

P6_TA(2007)0386
O financiranju Posebnega sodišča za Sierro Leone
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6 septembra 2007 o financiranju Posebnega sodišča za Sierro Leone

242


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

ITS

Skupina identiteta, tradicija, suverenost

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top