Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:158:TOC

Uradni list Evropske unije, C 158, 21. junij 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 158

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
21. junij 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2008/C 158/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 142, 7.6.2008

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2008/C 158/02

Zadeva C-49/05 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 8. maja 2008 – Ferriere Nord SpA proti Komisiji Evropskih skupnosti, Italijanski republiki (Pritožba – Državne pomoči – Formalni postopek preiskave – Ureditev Skupnosti glede državnih pomoči za varstvo okolja – Pravice zadevnih oseb – Poziv k predložitvi stališč – Člen 88(2) ES – Uredba (ES) št. 659/1999 – Legitimno pričakovanje – Pravna varnost – Okoljski cilj naložbe)

2

2008/C 158/03

Združene zadeve C-5/06 in od C-23/06 do C-36/06: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. maja 2008 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre – Nemčija, Francija) – Zuckerfabrik Jülich AG (nekdanja Jülich AG) proti Hauptzollamt Aachen (Sladkor – Proizvodne dajatve – Podrobna pravila za izvajanje sistema kvot – Določitev presežka, ki se izvozi – Določitev povprečne izgube)

2

2008/C 158/04

Zadeva C-133/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. maja 2008 – Evropski parlament proti Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba – Skupna azilna politika – Direktiva 2005/85/ES – Postopek za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah – Varne izvorne države – Varne tretje evropske države – Minimalni skupni seznami – Postopek sprejetja in spremembe minimalnih skupnih seznamov – Člen 67(1) in (5), prva alinea, ES – Nepristojnost)

3

2008/C 158/05

Zadeva C-304/06 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 8. maja 2008 – Eurohypo AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 7(1)(b) – Besedna znamka EUROHYPO – Absolutni razlog za zavrnitev registracije – Znamka brez razlikovalnega učinka)

4

2008/C 158/06

Zadeva C-491/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 8. maja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Danske Svineproducenter proti Justitsministeriet (Direktiva 91/628/EGS – Zaščita živali med prevozom – Prenos – Diskrecijska pravica – Domači prašiči – Vožnje, daljše od osmih ur – Minimalna višina vsake ploščadi vozila – Gostota nakladanja)

4

2008/C 158/07

Zadeva C-14/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 8. maja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR proti Industrie- und Handelskammer Berlin (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 1348/2000 – Vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj – Neprevedene priloge k pisanju – Posledice)

5

2008/C 158/08

Zadeva C-39/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. maja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 89/48/EGS – Priznavanje visokošolskih diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta – Nacionalna zakonodaja, ki ne določa priznanja diplom, ki omogočajo možnost opravljanja poklica bolnišničnega farmacevta – Neizvršitev prenosa direktive)

6

2008/C 158/09

Združeni zadevi C-95/07 in C-96/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 8. maja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale – Italija) – Ecotrade spa proti Agenzia Entrate Ufficio Genova 3 (Šesta direktiva DDV – Mehanizem obrnjene davčne obveznosti – Pravica do odbitka – Prekluzivni rok – Knjigovodska nepravilnost in nepravilnost obračuna, ki vpliva na transakcije, za katere velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti)

6

2008/C 158/10

Zadeva C-233/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 8. maja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 91/271/EGS – Čiščenje komunalne odpadne vode – Odločba 2001/720/ES – Odstopanje v zvezi s čiščenjem komunalne odpadne vode v aglomeraciji Costa de Estoril – Kršitev členov 2, 3 in 5 navedene odločbe)

7

2008/C 158/11

Zadeva C-392/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 8. maja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2005/19/ES – Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

8

2008/C 158/12

Zadeva C-108/08 P: Pritožba, ki jo je 7. marca 2008 vložila Portela & Companhia, SA, zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 11. decembra 2007 v zadevi Portela & Companhia, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), T-10/06

8

2008/C 158/13

Zadeva C-110/08: Tožba, vložena 11. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

8

2008/C 158/14

Zadeva C-131/08 P: Pritožba, ki jo je 1. aprila 2008 vložila družba Dorel Juvenile Group, Inc. zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 24. januarja 2008 v zadevi T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

10

2008/C 158/15

Zadeva C-133/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden 2. aprila 2008 – Intercontainer Interfrigo (ICF) SC proti Balkenende Oosthuizen BV in C Operations BV

10

2008/C 158/16

Zadeva C-141/08 P: Pritožba, ki jo je 7. aprila 2008 vložila Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd zoper sodbo Sodišča prve stopnje (šesti senat) z dne 29. januarja 2008 v zadevi T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware proti Svetu Evropske unije

11

2008/C 158/17

Zadeva C-151/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španija) 14. aprila 2008 – N.N. Renta, S.A. proti Generalidad de Cataluña

12

2008/C 158/18

Zadeva C-155/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden 16. aprila 2008 – X proti Staatssecretaris van Financiën

12

2008/C 158/19

Zadeva C-158/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italija) 16. aprila 2008 – Agenzia delle Dogane Circoscrizione doganale di Trieste proti Pometon SpA

13

2008/C 158/20

Zadeva C-168/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. aprila 2008 vložilo Cour de cassation (Francija) – Iaszlo Hadadi (Hadady) proti Csilli Marti Mesko, poročeni Hadadi (Hadady)

13

2008/C 158/21

Zadeva C-181/08: Tožba, vložena 29. aprila 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

14

2008/C 158/22

Zadeva C-184/08: Tožba, vložena 29. aprila 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

14

2008/C 158/23

Zadeva C-187/08: Tožba, vložena 5. maja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

15

 

Sodišče prve stopnje

2008/C 158/24

Zadeva T-131/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. aprila 2008 – Rykiel création et diffusion de modèles proti UUNT – Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL) („Znamka Skupnosti – Prijava figurativne znamke Skupnosti SONIA SONIA RYKIEL – Prejšnja nacionalna besedna znamka SONIA – Relativni razlog za zavrnitev – Resna uporaba znamke – Člen 43(2) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94“)

16

2008/C 158/25

Zadeva T-246/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. maja 2008 – Redcats proti UUNT – Revert & Cía (REVERIE) („Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti REVERIE – Prejšnja figurativna znamka Skupnosti Revert – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

16

2008/C 158/26

Zadeva T-97/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. aprila 2008 – Imelios proti Komisiji („Ničnostna tožba – Odškodninska tožba – Peti okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (1998-2002) – Arbitražna klavzula – Opomin – Nedopustnost“)

17

2008/C 158/27

Zadeva T-358/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. aprila 2008 – PubliCare Marketing Communications proti UUNT (Publicare) („Znamka Skupnosti – Prijava besedne znamke Skupnosti Publicare – Rok za vložitev tožbe – Nepredvidljive okoliščine – Opravičljiva zmota – Očitna nedopustnost“)

17

2008/C 158/28

Zadeva T-65/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 30. aprila 2008 – Španija proti Komisiji („Začasna odredba – Nadzor koncentracij – Člen 21(4) Uredbe (ES) št. 139/2004 – Pogoji, ki so jih španski organi naložili strankam koncentracije, ki je bila razglašena za združljivo s skupnim trgom – Predlog za odložitev izvršitve – Fumus boni juris – Neobstoj nujnosti – Uravnoteženje interesov“)

18

2008/C 158/29

Zadeva T-106/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 18. aprila 2008 – CPEM proti Komisiji („Začasna odredba – Predlog za odložitev izvršitve – Nov predlog – Nova dejstva – Neobstoj – Nedopustnost – Člen 109 Poslovnika Sodišča prve stopnje“)

18

2008/C 158/30

Zadeva T-141/08: Tožba, vložena 15. aprila 2008 – E.ON Energie proti Komisiji

18

2008/C 158/31

Zadeva T-145/08: Tožba, vložena 17. aprila 2008 – Atlas Transport proti UUNT – Atlas Air (ATLAS)

19

2008/C 158/32

Zadeva T-146/08: Tožba, vložena 17. aprila 2008 – Deutsche Rockwool Mineralwoll proti UUNT – Redrock Construction (REDROCK)

19

2008/C 158/33

Zadeva T-150/08: Tožba, vložena 21. aprila 2008 – REWE-Zentral proti UUNT – Aldi Einkauf (Clina)

20

2008/C 158/34

Zadeva T-152/08: Tožba, vložena 21. aprila 2008 – Kido Industrial proti UUNT – Amberes (SCORPIONEXO)

20

2008/C 158/35

Zadeva T-153/08: Tožba, vložena 25. aprila 2008 – Shenzhen Taiden Industrial proti UUNT – Bosch Security Systems (model za komunikacijsko opremo)

21

2008/C 158/36

Zadeva T-164/08: Tožba, vložena 30. aprila 2008 – Italija proti Komisiji in EPSO

22

2008/C 158/37

Zadeva T-41/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. aprila 2008 – Poljska proti Komisiji

22

2008/C 158/38

Zadeva T-54/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2008 – Ciper proti Komisiji

22

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2008/C 158/39

Zadeva F-6/07: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. maja 2008 – Suvikas proti Svetu (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Procesno vprašanje – Zaupni dokumenti – Nezakonito pridobljeni dokumenti – Izločitev dokumentov – Zaposlitev – Prosto delovno mesto – Nezakonita zavrnitev prošnje za zaposlitev – Razglasitev ničnosti – Odškodninska tožba – Izguba možnosti za zaposlitev – Prosoja ex aequo et bono)

23

2008/C 158/40

Zadeva F-16/07: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. aprila 2008 – Dragoman proti Komisiji (Javni uslužbenci – Natečaj – Komisija – Načelo nepristranskosti Komisije – Člen 11a Kadrovskih predpisov – Enakost obravnavanja notranjih in zunanjih kandidatov – Izločitev kandidata – Obveznost obrazložitve – Obseg – Spoštovanje tajnosti dela Komisije)

23

2008/C 158/41

Zadeva F-33/07: Sodba Sodišča za uslužbence z dne 5. marca 2008 – Toronjo Benitez proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Nekdanji začasni uslužbenci, plačani iz postavke raziskave – Izbrisane točke popotnice – Premestitev uradnika iz raziskovalnega oddelka v oddelek delovanje splošnega proračuna – Nezakonitost člena 2 Odločbe Komisije z dne 16. junija 2004 o postopku napredovanja uradnikov, plačanih iz odobrenih proračunskih sredstev za raziskave)

24

2008/C 158/42

Zadeva F-73/07: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. aprila 2008 – Doktor proti Svetu (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu poskusne dobe)

24

2008/C 158/43

Zadeva F-19/08: Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 25. aprila 2008 – Bennett in drugi proti UUNT (Javni uslužbenci – Postopek za izdajo začasne odredbe – Predlog za odlog izvršitve akta – Obvestilo o natečaju – Nujnost – Neobstoj)

24

2008/C 158/44

Zadeva F-17/08: Tožba, vložena 14. februarja 2008 – Wybranowsky proti Komisiji

25

2008/C 158/45

Zadeva F-27/08: Tožba, vložena 29. februarja 2008 – Simões dos Santos proti UUNT

25

2008/C 158/46

Zadeva F-31/08: Tožba, vložena 25. februarja 2008 – Tomas proti Parlamentu

26

2008/C 158/47

Zadeva F-33/08: Tožba, vložena 4. marca 2008 – V proti Komisiji

26

2008/C 158/48

Zadeva F-38/08: Tožba, vložena 31. marca 2008 – Liotti proti Komisiji

26

2008/C 158/49

Zadeva F-39/08: Tožba, vložena 31. marca 2008 – Lebedef proti Komisiji

27

2008/C 158/50

Zadeva F-42/08: Tožba, vložena 31. marca 2008 – Marcuccio proti Komisiji

27

2008/C 158/51

Zadeva F-44/08: Tožba, vložena 8. aprila 2008 – Tsarnavas proti Komisiji

28


SL

 

Top