EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:116:TOC

Uradni list Evropske unije, C 116, 09. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 116

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
9. maj 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2008/C 116/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 107, 26.4.2008

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2008/C 116/02

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 104b Poslovnika Sodišča

2

2008/C 116/03

Zadeva C-446/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. marca 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgija) – Kazenski postopek zoper Ioannisa Doulamisa (Člen 81 ES v povezavi s členom 10 ES – Nacionalni zakon, ki prepoveduje oglaševanje na področju zobozdravstvenih storitev)

2

2008/C 116/04

Združeni zadevi C-14/06 in C-295/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 1. aprila 2008 – Evropski parlament (C-14/06) in Kraljevina Danska (C-295/06) proti Komisiji Evropskih skupnosti (Direktiva 2002/95/ES – Električna in elektronska oprema – Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi – Dekabromodifenil eter (v nadaljevanju: DecaBDE) – Odločba Komisije 2005/717/ES – Izvzetje DecaBDE iz prepovedi uporabe – Ničnostna tožba – Izvedbene pristojnosti Komisije – Kršitev določbe o pristojnosti)

2

2008/C 116/05

Zadeva C-96/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Viamex Agrar Handels GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Uredba (ES) št. 615/98 – Direktiva 91/628/EGS – Izvozna nadomestila – Zavrnitev – Kršitev Direktive 91/628/EGS – Ogroženo dobro počutje živali – Dokazno breme – Neobstoj dokazov)

3

2008/C 116/06

Zadeva C-125/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Infront WM AG, nekdanja KirchMedia WM AG, Francoski republiki, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije (Pritožba – Direktiva 89/552/EGS – Razširjanje televizijskih programov – Ničnostna tožba – Člen 230, četrti odstavek, ES – Pojem odločbe, ki „neposredno in posamično“ zadeva fizično ali pravno osebo)

4

2008/C 116/07

Zadeva C-227/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države – Člena 28 ES in 30 ES – Ukrepi z enakovrednim učinkom – Gradbeni proizvodi – Direktiva 89/106/EGS – Neobstoj usklajenih standardov – Nacionalni znaki skladnosti – Domneva skladnosti)

4

2008/C 116/08

Zadeva C-248/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Raziskave in razvoj – Sistem odbijanja izdatkov, nastalih v tujini)

5

2008/C 116/09

Zadeva C-285/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. marca 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Heinrich Stefan Schneider proti Land Rheinland-Pfalz (Kmetijstvo – Uredbi (ES) št. 1493/1999 in št. 753/2002 – Skupna ureditev trga za vino – Opis, poimenovanje, predstavitev in zaščita nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja – Zaščita tradicionalnih izrazov – Prevod v drug jezik – Uporaba za vina, ki izvirajo iz druge države članice proizvajalke)

5

2008/C 116/10

Združene zadeve od C-383/06 do C-385/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06) proti Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) proti Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (Strukturni skladi – Člen 23(1) Uredbe (EGS) št. 4253/88 – Ukinitev in vračilo finančne pomoči Skupnosti – Člen 249 ES – Varstvo upravičenega pričakovanja in pravne varnosti)

6

2008/C 116/11

Zadeva C-437/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. marca 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Niedersächsisches Finanzgericht – Nemčija) – Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG proti Finanzamt Göttingen (Šesta direktiva o DDV – Davčni zavezanec, ki hkrati izvaja obdavčene ali oproščene gospodarske dejavnosti ter negospodarske dejavnosti – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Stroški v zvezi z izdajo delnic in atipičnih deležev – Razdelitev vstopnega DDV glede na to, ali je dejavnost gospodarska ali ne – Izračun odbitnega deleža)

7

2008/C 116/12

Zadeva C-78/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. marca 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Italija) – Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia proti Domenico Valvo (Kmetijstvo – Uredbi (EGS) št. 2328/91 in (ES) št. 950/97 – Člena 17 in 18 – Nadomestilo za stalne naravne ovire – Kmetovalci, ki prejemajo starostno pokojnino – Pravica do nadomestila – Omejitve)

7

2008/C 116/13

Zadeva C-81/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 2000/59/ES – Načrti za sprejem ladijskih odpadkov in ravnanje z njimi)

8

2008/C 116/14

Zadeva C-417/07: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 1. aprila 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/36/ES – Varnost zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

8

2008/C 116/15

Zadeva C-64/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Linz (Avstrija) 19. februarja 2008 – Kazenski postopek zoper Ernsta Engelmanna

9

2008/C 116/16

Zadeva C-70/08: Tožba, vložena 20. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

9

2008/C 116/17

Zadeva C-73/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (nekdanji Cour d'arbitrage) (Belgija) 22. februarja 2008 – Nicolas Bressol in drugi, Céline Chaverot in drugi proti Gouvernement de la Communauté française

10

2008/C 116/18

Zadeva C-74/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 30. januarja 2008 vložilo Nógrád Megyei Bíróság (Republika Madžarska) – PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft. proti Adó- és Pénzügyi Elenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

10

2008/C 116/19

Zadeva C-78/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 25. februarja 2008 – Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate proti Paint Graphos scarl

11

2008/C 116/20

Zadeva C-79/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 25. februarja 2008 – Adige Carni scrl, družba v likvidaciji, proti Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

11

2008/C 116/21

Zadeva C-80/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 25. februarja 2008 – Ministero delle Finanze proti Michele Franchetto

12

2008/C 116/22

Zadeva C-89/08 P: Pritožba, ki jo je 27. februarja 2008 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi razširjeni senat), razglašeno 12. decembra 2007 v združenih zadevah T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 in T-69/06, Irska in drugi proti Komisiji

12

2008/C 116/23

Zadeva C-92/08: Tožba, vložena 28. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

13

2008/C 116/24

Zadeva C-95/08: Tožba, vložena 29. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

14

2008/C 116/25

Zadeva C-101/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 5. marca 2008 vložilo Cour de cassation (Veliko vojvodstvo Luksemburg) – Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer in Jean Petitdidier proti Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) – Intervenienti: Dexia Luxpart SA in drugi

14

2008/C 116/26

Zadeva C-105/08: Tožba, vložena 6. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

15

2008/C 116/27

Zadeva C-109/08: Tožba, vložena 10. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

15

2008/C 116/28

Zadeva C-111/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 12. marca 2008 vložilo Högsta domstolen (Švedska) – SCT Industri AB (v likvidaciji) proti Alpenblume AB

16

2008/C 116/29

Zadeva C-113/08: Tožba, vložena 13. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

17

2008/C 116/30

Zadeva C-117/08: Tožba, vložena 17. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

17

2008/C 116/31

Zadeva C-121/08: Tožba, vložena 19. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

17

2008/C 116/32

Zadeva C-122/08: Tožba, vložena 19. marca 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

18

2008/C 116/33

Zadeva C-123/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. marca 2008 vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – Kazenski postopek proti D. Wolzenburgu

18

2008/C 116/34

Zadeva C-127/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland (Irska) 25. marca 2008 – Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska proti Minister for Justice, Equality and Law Reform

19

 

Sodišče prve stopnje

2008/C 116/35

Zadeva T-181/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. aprila 2008 – Eurocopter proti UUNT (STEADYCONTROL) („Znamka Skupnosti – Prijava besedne znamke Skupnosti STEADYCONTROL – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisni značaj – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94“)

20

2008/C 116/36

Zadeva T-440/07 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 14. marca 2008 – Huta Buczek proti Komisiji („Začasna odredba – Predlog za odložitev izvršitve – Dopustnost – Neobstoj nujnosti“)

20

2008/C 116/37

Zadeva T-467/07 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 14. marca 2008 – Du Pont de Nemours (Francija) in drugi proti Komisiji (Začasna odredba – Direktiva 91/414/EGS – Predlog za odložitev izvršitve – Dopustnost – Neobstoj nujnosti)

20

2008/C 116/38

Zadeva T-1/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 14. marca 2008 – Buczek Automotive proti Komisiji („Začasna odredba – Predlog za odložitev izvršitve – Dopustnost – Neobstoj nujnosti“)

21

2008/C 116/39

Zadeva T-66/08: Tožba, vložena 5. februarja 2008 – British Sky Broadcasting Group proti UUNT – Vortex (SKY)

21

2008/C 116/40

Zadeva T-76/08: Tožba, vložena 15. februarja 2008 – E.I. du Pont de Nemours in drugi proti Komisiji

22

2008/C 116/41

Zadeva T-77/08: Tožba, vložena 18. februarja 2008 – Dow Chemical proti Komisiji

22

2008/C 116/42

Zadeva T-84/08: Tožba, vložena 18. februarja 2008 – Intesa Sanpaolo proti UUNT – MIP Metro (COMIT)

23

2008/C 116/43

Zadeva T-107/08: Tožba, vložena 28. februarja 2008 – TNC Kazchrome in ENRC Marketing proti Svetu in Komisiji

23

2008/C 116/44

Zadeva T-108/08: Tožba, vložena 27. februarja 2008 – Zino Davidoff proti UUNT – Clifarm i. Kleinakis & SIA (GOOD LIFE)

24

2008/C 116/45

Zadeva T-109/08: Tožba, vložena 28. februarja 2008 – Freixenet proti UUNT (Oblika steklenice iz belega stekla)

25

2008/C 116/46

Zadeva T-110/08: Tožba, vložena 28. februarja 2008 – Freixenet proti UUNT (Oblika steklenice iz črnega mat stekla)

25

2008/C 116/47

Zadeva T-111/08: Tožba, vložena 1. marca 2008 – MasterCard in drugi proti Komisiji

26

2008/C 116/48

Zadeva T-117/08: Tožba, vložena 11. marca 2008 – Italija proti Komisiji in EESO

26

2008/C 116/49

Zadeva T-121/08: Tožba, vložena 10. marca 2008 – PC-Ware Information Technologies proti Komisiji

27

2008/C 116/50

Zadeva T-123/08: Tožba, vložena 14. marca 2008 – Spitzer proti UUNT – Homeland Housewares (Magic Butler)

27

2008/C 116/51

Zadeva T-125/08: Tožba, vložena 14. marca 2008 – Atlantean proti Komisiji

28

2008/C 116/52

Zadeva T-126/08: Tožba, vložena 20. marca 2008 – Okalux proti UUNT – Ondex (ONDACELL)

28

2008/C 116/53

Zadeva T-130/08: Tožba, vložena 31. marca 2008 – Gres La Sagra proti UUNT – Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)

29

2008/C 116/54

Zadeva T-409/05: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 13. marca 2008 – ASTER proti Komisiji

29

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2008/C 116/55

Zadeva F-97/05: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. januarja 2008 – Buendía Sierra proti Komisiji (Uradniki – Javni uslužbenci – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2004 – Dodelitev prednostnih točk – Časovna veljavnost določb novih kadrovskih predpisov)

30

2008/C 116/56

Zadeva F-98/05: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. januarja 2008 – Di Bucci proti Komisiji (Uradniki – Javni uslužbenci – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2004 – Dodelitev prednostnih točk – Časovna veljavnost določb novih kadrovskih predpisov)

30

2008/C 116/57

Zadeva F-99/05: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. januarja 2008 – Wilms proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2004 – Dodelitev prednostnih točk – Časovna veljavnost določb novih kadrovskih predpisov)

31

2008/C 116/58

Zadeva F-104/05: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. januarja 2008 – Valero Jordana proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2004 – Dodelitev prednostnih točk – Časovna uporaba določb novih kadrovskih predpisov)

31

2008/C 116/59

Zadeva F-55/07: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. marca 2008 – Tiralongo proti Komisiji (Javni uslužbenci – Nekdanji začasni uslužbenec – Tožba – Odškodninska tožba – Nepodaljšanje pogodbe za določen čas – Očitna nedopustnost)

32

2008/C 116/60

Zadeva F-105/07: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. marca 2008 – R bis proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Tožba – Odškodninska tožba – Pogoji med trajanjem poskusne dobe – Podaljšanje poskusne dobe – Imenovanje – Očitna nedopustnost)

32

2008/C 116/61

Zadeva F-16/08: Tožba, vložena 7. februarja 2008 – Behmer proti Parlamentu

32

2008/C 116/62

Zadeva F-21/08: Tožba, vložena 22. februarja 2008 – Gippini Fournier proti Komisiji

33

2008/C 116/63

Zadeva F-22/08: Tožba, vložena 22. februarja 2008 – Miguelez Herreras proti Komisiji

33

2008/C 116/64

Zadeva F-23/08: Tožba, vložena 18. februarja 2008 – Di Bucci proti Komisiji

33

2008/C 116/65

Zadeva F-24/08: Tožba, vložena 22. februarja 2008 – Wilms proti Komisiji

34

2008/C 116/66

Zadeva F-25/08: Tožba, vložena 22. februarja 2008 – Valero Jordana proti Komisiji

34

2008/C 116/67

Zadeva F-26/08: Tožba, vložena 25. februarja 2008 – Buendia Sierra proti Komisiji

34

2008/C 116/68

Zadeva F-28/08: Tožba, vložena 28. februarja 2008 – Pouzol proti Računskemu sodišču

35

2008/C 116/69

Zadeva F-29/08: Tožba, vložena 3. marca 2008 – Y proti Komisiji

35

2008/C 116/70

Zadeva F-32/08: Tožba, vložena 3. marca 2008 – Klein proti Komisiji

36

2008/C 116/71

Zadeva F-34/08: Tožba, vložena 11. marca 2008 – Simon proti Komisiji

36


SL

 

Top