Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Uradni list Evropske unije, C 111, 06. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 111

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
6. maj 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Evropski parlament
Svet

2008/C 111/01

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (1)

1


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 111/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 111/03

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih glavnih refinančnih operacijah: 4,26 % 1. maja 2008 – Menjalni tečaji eura

9

2008/C 111/04

Menjalni tečaji eura

10

2008/C 111/05

Upravna komisija evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov – Menjalni tečaj za valute po Uredbi Sveta (EGS) št. 574/72

11

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2008/C 111/06

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

13

2008/C 111/07

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

18

2008/C 111/08

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

22

2008/C 111/09

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

25

2008/C 111/10

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo (1)

26

2008/C 111/11

Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Bruselj (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Sporočilo Komisije na podlagi člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 – Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze med letališčema Ostrava (OSR) in London (LTN) (1)

44


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2008/C 111/14

Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Zmogljivosti Sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

45

 

Evropska agencija za okolje

2008/C 111/15

Razpis 2008 za prijavo interesa za strokovnjake za imenovanje v znanstveni odbor Evropske agencije za okolje (EEA)

46

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 111/16

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

50

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2008/C 111/17

Objava vloge za spremembo na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

51


 

Popravki

2008/C 111/18

Zapisnik o popravku – Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007(UL C 306, 17.12.2007)

56


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top