Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:301E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 301, 13. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 301E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
13. december 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   (Informacije)

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2006 — 2007

 

Seja: 12. marec 2007

 

Ponedeljek, 12. marec 2007

2007/C 301E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izjava predsednika

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Peticije

Prerazporeditev sredstev

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Članstvo v političnih skupinah

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji (razprava)

Družbena odgovornost podjetij (razprava)

Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010 (razprava)

Kolektivno čezmejno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic za zakonite internetne glasbene storitve (2005/737/ES) (razprava)

Preudarna presoja prevzemov in povečanje poslovnih deležev v finančnem sektorju ***I (razprava)

Ukrepi Skupnosti za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva (razprava)

Ena delnica - en glas - Sorazmernost med lastništvom in nadzorom v evropskih družbah, ki kotirajo na borzi (razprava)

Število in številčna sestava medparlamentarnih delegacij (rok za vložitev predlogov sprememb)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

Zaključek letnega zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

15

 

ZASEDANJE 2007 — 2008

 

Seje: 13. marec — 15. marec 2007

 

Torek, 13. marec 2007

2007/C 301E/02

ZAPISNIK

17

POTEK SEJE

Otvoritev zasedanja

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Letna politična strategija za leto 2008 (razprava)

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (razprava)

Čas glasovanja

Financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Konzumno mleko, proizvedeno v Estoniji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 2040/2000 o proračunski disciplini * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Preudarna presoja prevzemov in povečanje poslovnih deležev v finančnem sektorju ***I (glasovanje)

Družbena odgovornost podjetij (glasovanje)

Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010 (glasovanje)

Kolektivno čezmejno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic za zakonite internetne glasbene storitve (2005/737/ES) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Nerazširjanje in jedrska razorožitev (razprava)

Skrb za otroke (razprava)

Sporočilo Komisije - Strategija na področju potrošniške politike 2007-2013

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Trženje mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst mesecev * (razprava)

Ratifikacija Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006 Mednarodne organizacije dela * (razprava)

Evropska agencija za varnost v letalstvu ***I (razprava)

Nezakonit lov na ptice na Malti (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

31

PRILOGA I

33

PRILOGA II

39

SPREJETA BESEDILA

43

P6_TA(2007)0058
Financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1883/78 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka (KOM(2007)0012 — C6-0057/2007 — 2007/0005(CNS))

43

P6_TA(2007)0059
Konzumno mleko, proizvedeno v Estoniji *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o predlogu Uredbe Sveta o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2597/97 glede konzumnega mleka, proizvedenega v Estoniji (KOM(2007)0048 — C6-0076/2007 — 2007/0021(CNS))

43

P6_TA(2007)0060
Razveljavitev Uredbe (ES) št. 2040/2000 o proračunski disciplini *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o predlogu Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2040/2000 o proračunski disciplini (KOM(2006)0448 — C6-0277/2006 — 2006/0151(CNS))

44

P6_TA(2007)0061
Preudarna presoja prevzemov in povečanje poslovnih deležev v finančnem sektorju ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za oceno varnega in skrbnega poslovanja pri pridobitvah in zvišanju imetništva delnic v finančnem sektorju (KOM(2006)0507 — C6-0298/2006 — 2006/0166(COD))

45

P6_TC1-COD(2006)0166
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. marca 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju

45

P6_TA(2007)0062
Družbena odgovornost podjetij
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o družbeni odgovornosti podjetij: novo partnerstvo (2006/2133(INI))

45

P6_TA(2007)0063
Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o načrtu za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010 (2006/2132(INI))

56

P6_TA(2007)0064
Kolektivno čezmejno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic za zakonite internetne glasbene storitve (2005/737/ES)
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2007 o priporočilu Komisije z dne 18. oktobra 2005 o kolektivnem čezmejnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic za zakonite internetne glasbene storitve (2005/737/ES) (2006/2008(INI))

64

 

Sreda, 14. marec 2007

2007/C 301E/03

ZAPISNIK

70

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Opomin poslancu

Berlinska izjava (razprava)

Zasedanje Evropskega Sveta (8.-9. marec 2007) (razprava)

Čas glasovanja

Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Število in številčna sestava medparlamentarnih delegacij (glasovanje)

Evropska agencija za varnost v letalstvu ***I (glasovanje)

Trženje mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst mesecev * (glasovanje)

Ratifikacija Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006 Mednarodne organizacije dela * (glasovanje)

Socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji (glasovanje)

Sporazum o storitvah zračnega prevoza med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (glasovanje)

Nerazširjanje in jedrska razorožitev (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Evro-sredozemski odnosi - Oblikovanje evro-sredozemskega območja proste trgovine (razprava)

Bosna in Hercegovina (razprava)

Prihodnost evropske letalske industrije (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Imenovanje v medparlamentarne delegacije (predlog Konference predsednikov)

Hepatitis C (pisna izjava)

Reforma instrumentov trgovinske politike EU (razprava)

Spoštovanje Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije: metodologija sistematičnega in strogega nadzora (razprava)

Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Srednjo Ameriko - Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo (razprava)

Pogrešane osebe na Cipru (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

80

PRILOGA I

82

PRILOGA II

89

SPREJETA BESEDILA

101

P6_TA(2007)0065
Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (KOM(2005)0375 — C6-0279/2005 — 2005/0156(COD))

101

P6_TC1-COD(2005)0156
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 14. marca 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih

101

P6_TA(2007)0066
Število in številčna sestava delegacij medparlamentarnih delegacij
Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o številu in številčni sestavi medparlamentarnih delegacij

102

P6_TA(2007)0067
Evropska agencija za varnost v letalstvu ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (KOM(2005)0579 — C6-0403/2006 — 2005/0228(COD))

103

P6_TC1-COD(2005)0228
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 14. marca 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu

104

PRILOGA

121

P6_TA(2007)0068
Trženje mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst mesecev *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o predlogu Uredbe Sveta o trženju mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ dvanajst mesecev (KOM(2006)0487 — C6-0330/2006 — 2006/0162(CNS))

133

P6_TA(2007)0069
Ratifikacija Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006 Mednarodne organizacije dela *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o predlogu Odločbe Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo konsolidirano Konvencijo o delu v pomorstvu Mednarodne organizacije dela iz leta 2006 (KOM(2006)0288 — C6-0241/2006 — 2006/0103(CNS))

139

P6_TA(2007)0070
Socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o socialnih storitvah splošnega pomena v Evropski uniji (2006/2134(INI))

140

P6_TA(2007)0071
Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o sklenitvi sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi

143

P6_TA(2007)0072
Nerazširjanje in jedrska razorožitev
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2007 o neširjenju jedrskega orožja in jedrski razorožitvi

146

 

Četrtek, 15. marec 2007

2007/C 301E/04

ZAPISNIK

149

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Naravne in gospodarske omejitve ter omejitve otokov v okviru regionalne politike (razprava)

Organi lokalne skupnosti in razvojno sodelovanje (razprava)

Čas glasovanja

Imenovanja v medparlamentarne delegacije (glasovanje)

Ukrepi Skupnosti za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva (glasovanje)

Nezakonit lov na ptice na Malti (glasovanje)

Evro-sredozemski odnosi (glasovanje)

Oblikovanje evro-sredozemskega območja proste trgovine (glasovanje)

Bosna in Hercegovina (glasovanje)

Spoštovanje Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije: metodologija sistematičnega in strogega nadzora (glasovanje)

Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Srednjo Ameriko (glasovanje)

Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo (glasovanje)

Pogrešane osebe na Cipru (glasovanje)

Naravne in gospodarske omejitve ter omejitve otokov v okviru regionalne politike (glasovanje)

Organi lokalne skupnosti in razvojno sodelovanje (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Prepoved proizvodov iz tjulnjev v Evropski uniji (razprava)

Napad na Galino Kozlovo, članico upravnega sveta organizacije Mari Ušem in odgovorno urednico literarnega časopisa Ontšõko (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Gvatemala

Kambodža

Nigerija

Čas glasovanja

Gvatemala (glasovanje)

Kambodža (glasovanje)

Nigerija (glasovanje)

Napad na Galino Kozlovo, članico upravnega sveta organizacije Mari Ušem in odgovorno urednico literarnega časopisa Ontšõko (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Sklepi o določenih dokumentih

Sestava odborov in delegacij

Predložitev skupnih stališč Sveta

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

166

PRILOGA I

168

PRILOGA II

183

PRILOGA III
MEDPARLAMENTARNE DELEGACIJE

200

SPREJETA BESEDILA

202

P6_TA(2007)0073
Zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o ukrepih Skupnosti za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva

202

P6_TA(2007)0074
Nezakonit lov na ptice na Malti
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o spomladanskem lovu in lovu s pastmi na ptice selivke na Malti

204

P6_TA(2007)0075
Evro-sredozemski odnosi
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o evro-sredozemskih odnosih

206

P6_TA(2007)0076
Oblikovanje evro-sredozemskega območja proste trgovine
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o ustanovitvi evro-sredozemskega območja za prostotrgovinsko izmenjavo (2006/2173(INI))

210

P6_TA(2007)0077
Bosna in Hercegovina
Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o Bosni in Hercegovini (2006/2290(INI))

224

P6_TA(2007)0078
Spoštovanje Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije: metodologija sistematičnega in strogega nadzora
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o spoštovanju Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije: metodologija sistematičnega in strogega nadzora (2005/2169(INI))

229

P6_TA(2007)0079
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Srednjo Ameriko
Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 Svetu o pogajalskem mandatu za pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Srednje Amerike na drugi strani (2006/2222(INI))

233

P6_TA(2007)0080
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo
Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 15. marca 2007 o pogajalskem mandatu za pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (2006/2221(INI))

238

P6_TA(2007)0081
Pogrešane osebe na Cipru
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o pogrešanih osebah na Cipru

243

P6_TA(2007)0082
Naravne in gospodarske omejitve ter omejitve otokov v okviru regionalne politike
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o naravnih in gospodarskih omejitvah in omejitvah otokov v okviru regionalne politike (2006/2106(INI))

244

P6_TA(2007)0083
Organi lokalne skupnosti in razvojno sodelovanje
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o organih lokalne skupnosti in razvojnem sodelovanju (2006/2235(INI))

249

P6_TA(2007)0084
Gvatemala
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o Gvatemali

257

P6_TA(2007)0085
Kambodža
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o Kambodži

258

P6_TA(2007)0086
Nigerija
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o Nigeriji

260

P6_TA(2007)0087
Napad na Galino Kozlovo
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o Galini Kozlovi

262


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

ITS

Skupina identiteta, tradicija, suverenost

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top