EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:300:TOC

Uradni list Evropske unije, C 300, 12. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 300

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
12. december 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Svet

2007/C 300/01

Resolucija Sveta z dne 15. novembra 2007 o izobraževanju in usposabljanju kot ključnih gibalih lizbonske strategije

1


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 300/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4817 – Aviva Italia Holding SpA/Banco Popolare Soc. Coop./Novara Assicura SpA) (1)

3

2007/C 300/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4946 – Goldman Sachs/Sintonia SpA/Sintonia) (1)

3

2007/C 300/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4947 – Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain) (1)

4

2007/C 300/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4581 – Imperial Tobacco/Altadis) (1)

4

2007/C 300/06

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4122 – Burda/Hachette/JV) (1)

5


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2007/C 300/07

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 15. novembra 2007, o izboljšanju kakovosti izobraževanja učiteljev

6

 

Komisija

2007/C 300/08

Menjalni tečaji eura

10

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2007/C 300/09

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

11

2007/C 300/10

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/9/ES z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (1)

14

2007/C 300/11

Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES o državni pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

16


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2007/C 300/12

Obvestilo o javnih natečajih OHIM/AD/01-02/07 in OHIM/AST/01-02/07

21

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 300/13

Državna pomoč – Poljska – Državna pomoč št. C 34/07 (prej N 93/06) – Uvedba sistema davka na tonažo v korist pomorskemu prevozu – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (1)

22

2007/C 300/14

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4974 – Gores Group/Sagem Communications) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

37

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2007/C 300/15

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

38


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top