Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:287E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 287, 29. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 287E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
29. november 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   (Obvestila)

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2006 — 2007

 

Seje: 12. februar — 15. februar 2007

 

Ponedeljek, 12. februar 2007

2007/C 287E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev dokumentov

Sklepi o določenih dokumentih

Sestava Parlamenta

Sestava odborov in delegacij

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Peticije

Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) ***III (razprava)

Revizija Okvirne direktive o odpadkih ***I - Recikliranje odpadkov (razprava)

Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji (razprava)

Omejitve EU glede tekočin, ki jih potniki lahko nesejo na letalo (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

13

 

Torek, 13. februar 2007

2007/C 287E/02

ZAPISNIK

15

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Otvoritveni nagovor predsednika Evropskega parlamenta

Čas glasovanja

Razveljavitev Direktive Sveta 68/89/EGS o klasifikaciji neobdelanega lesa ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Razveljavitev Direktive Sveta 71/304/EGS o javnih naročilih za gradnje ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Delovni program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sprememba pravil za izvajanje Finančne uredbe * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) ***III (glasovanje)

Revizija Okvirne direktive o odpadkih ***I (glasovanje)

Recikliranje odpadkov (glasovanje)

Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Priprave na Evropski svet (8. in 9. marec 2007) (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Sporočilo predsednika

Skupna ureditev trga za vino (razprava)

Prostovoljne prilagoditve neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike * (razprava)

Proti evropski politiki o radijskem spektru (razprava)

Podnebne spremembe (vloženi predlogi resolucij)

PNR, SWIFT (vloženi predlogi resolucij)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

25

PRILOGA I

27

PRILOGA II

39

SPREJETA BESEDILA

103

P6_TA(2007)0024
Razveljavitev Direktive Sveta 68/89/EGS o klasifikaciji neobdelanega lesa ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 68/89/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s klasifikacijo neobdelanega lesa (KOM(2006)0557 — C6-0325/2006 — 2006/0178(COD))

103

P6_TA(2007)0025
Razveljavitev Direktive Sveta 71/304/EGS o javnih naročilih za gradnje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitivi Direktive Sveta 71/304/EGS z dne 26. julija 1971 o odpravi omejitev svobode opravljanja storitev pri javnih naročilih za gradnje in omejitev pri oddaji javnih naročil za gradnje izvajalcem, ki delajo prek zastopstev ali podružnic (KOM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

103

P6_TA(2007)0026
Delovni program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah in podaljšanju Sklepa št. 804/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) (KOM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0114
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. februarja 2007 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in podaljšanju Sklepa št. 804/2004/ES o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II)

105

P6_TA(2007)0027
Sprememba pravil za izvajanje Finančne uredbe *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Uredbe Komisije (ES, Euratom) o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (SEK(2006)0866 — C6-0231/2006 — 2006/0900(CNS))

112

P6_TA(2007)0028
Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE)***III
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE), ki ga je potrdil Spravni odbor (PE-CONS 3685/2006 — C6-0445/2006 — 2004/0175(COD))

134

P6_TA(2007)0029
Revizija okvirne direktive o odpadkih ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih (KOM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281(COD))

135

P6_TC1-COD(2005)0281
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. februarja 2007 z namenom sprejetja 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih

136

PRILOGA I
POSTOPKI ODSTRANJEVANJA

162

PRILOGA II
POSTOPKI PREDELAVE

163

PRILOGA III
BREZ ODPADKOV

164

PRILOGA IV
LASTNOSTI NEVARNIH ODPADKOV

164

PRILOGA V
UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV

165

PRILOGA VI
PRIMERJALNA TABELA

167

P6_TA(2007)0030
Recikliranje odpadkov
Resolucija Evropskega parlamenta o Tematski strategiji o recikliranju odpadkov (2006/2175(INI))

168

P6_TA(2007)0031
Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji
Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji (2006/2214(INI))

174

 

Sreda, 14. februar 2007

2007/C 287E/03

ZAPISNIK

182

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov (razprava)

Čas glasovanja

Prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov (glasovanje)

Slavnostna seja - Italija

Čas glasovanja (nadaljevanje)

Prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov (nadaljevanje glasovanja)

Makrofinančna pomoč Moldaviji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Viseče mreže * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Prostovoljne prilagoditve neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike * (glasovanje)

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 6/2005 o vseevropskem prometnem omrežju (glasovanje)

Podnebne spremembe (glasovanje)

PNR, SWIFT (glasovanje)

Lizbonska strategija (Evropski svet 8. in 9. marca 2007) (glasovanje)

Proti evropski politiki o radijskem spektru (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Zunanja dimenzija boja proti mednarodnemu terorizmu (razprava)

Sporazum EU-Rusija o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje * - Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu * (razprava)

Širše smernice gospodarske politike za leto 2007 - Politike zaposlovanja držav članic * (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Razmere v Darfurju (razprava)

Proračunska pomoč državam v razvoju (razprava)

Nezakonit ribolov (razprava)

Svoboda gibanja Romov znotraj meja Evropske unije (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

194

PRILOGA I

196

PRILOGA II

222

SPREJETA BESEDILA

309

P6_TA(2007)0032
Prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov
Resolucija Evropskega parlamenta o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije Cia (2006/2200(INI))

309

P6_TA(2007)0033
Makrofinančna pomoč Moldaviji *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Moldaviji (KOM(2006)0579 — C6-0342/2006 — 2006/0184(CNS))

334

P6_TA(2007)0034
Ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst (KOM(2006)0100 — C6-0106/2006 — 2006/0030(CNS))

338

P6_TA(2007)0035
Viseče mreže *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb (ES) št. 894/97, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 glede visečih mrež (KOM(2006)0511 — C6-0327/2006 — 2006/0169(CNS))

340

P6_TA(2007)0036
Prostovoljne prilagoditve neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 (KOM(2006)0241 — C6-0235/2006 — 2006/0083(CNS))

341

P6_TA(2007)0037
Posebno poročilo Računskega sodišča št. 6/2005 o vseevropskem prometnem omrežju
Resolucija Evropskega parlamenta o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 6/2005 o vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) (2006/2238(INI))

342

P6_TA(2007)0038
Podnebne spremembe
Resolucija Evropskega parlamenta o podnebnih spremembah

344

P6_TA(2007)0039
Novi sporazum „PNR“-SWIFT
Resolucija Evropskega parlamenta o družbi SWIFT, sporazumu PNR in čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih

349

P6_TA(2007)0040
Lizbonska strategija (Evropski svet 8. in 9. marca 2007)
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o prispevku na srečanju spomladanskega Evropskega sveta 2007 o Lizbonski strategiji

353

P6_TA(2007)0041
K evropski politiki o radijskem spektru
Resolucija Evropskega parlamenta o evropski politiki radijskega spektra (2006/2212(INI))

364

 

Četrtek, 15. februar 2007

2007/C 287E/04

ZAPISNIK

371

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Letno poročilo EIB (2005) (razprava)

Dvig cene energije (razprava)

Glasovalne pravice delničarjev ***I (razprava)

Čas glasovanja

Glasovalne pravice delničarjev ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Proračunska pomoč državam v razvoju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Nezakonit ribolov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Strateški dokumenti držav in okvirni programi za Malezijo, Brazilijo in Pakistan (glasovanje)

Sporazum EU-Rusija o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje * (glasovanje)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu * (glasovanje)

Politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Skupna ureditev trga za vino (glasovanje)

Zunanja dimenzija boja proti mednarodnemu terorizmu (glasovanje)

Širše smernice gospodarske politike za leto 2007 (glasovanje)

Razmere v Darfurju (glasovanje)

Letno poročilo EIB (2005) (glasovanje)

Dvig cene energije (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Dialog med kitajsko vlado in odposlanci dalajlame

Humanitarni položaj beguncev iz Iraka

Gvineja

Čas glasovanja

Dialog med kitajsko vlado in odposlanci dalajlame (glasovanje)

Humanitarni položaj beguncev iz Iraka (glasovanje)

Gvineja (glasovanje)

Sestava odborov in delegacij

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

384

PRILOGA I

386

PRILOGA II

400

SPREJETA BESEDILA

486

P6_TA(2007)0042
Glasovalne pravice delničarjev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju glasovalnih pravic delničarjev družb, ki imajo sedež v državi članici in katerih delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, ter o spremembi Direktive 2004/109/ES (KOM(2005)0685 — C6-0003/2006 — 2005/0265(COD))

486

P6_TC1-COD(2005)0265
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. februarja 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi

486

P6_TA(2007)0043
Proračunska pomoč državam v razvoju
Resolucija Evropskega parlamenta o proračunski pomoči državam v razvoju (2006/2079(INI))

497

P6_TA(2007)0044
Nezakonit ribolov
Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju akcijskega načrta EU proti nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu (2006/2225(INI))

502

P6_TA(2007)0045
Strateški dokumenti držav - Malezija, Brazilija in Pakistan
Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku sklepov Komisije o pripravi strateških dokumentov držav in okvirnih programov za Malezijo, Brazilijo in Pakistan

507

P6_TA(2007)0046
Sporazum ES/Rusija o vizumih za kratkoročno bivanje *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje ((8780/2006 — KOM(2006)0188 — C6-0169/2006 — 2006/0062(CNS))

509

P6_TA(2007)0047
Sporazum ES/Rusija o ponovnem sprejemu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu (8779/2006 — KOM(2006)0191 — C6-0168/2006 — 2006/0064(CNS))

510

P6_TA(2007)0048
Politike zaposlovanja držav članic *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (KOM(2006)0815 — C6-0036/2007 — 2006/0271(CNS))

510

P6_TA(2007)0049
Skupna ureditev trga za vino
Resolucija Evropskega parlamenta o reformi skupne ureditve trga za vino ((2006/2109(INI))

511

P6_TA(2007)0050
Zunanja dimenzija boja proti mednarodnemu terorizmu
Resolucija Evropskega parlamenta o zunanji dimenziji boja proti mednarodnemu terorizmu (2006/2032(INI))

524

P6_TA(2007)0051
Smernice gospodarske politike za leto 2007
Resolucija Evropskega parlamenta o stanju evropskega gospodarstva - pripravljalno poročilo o širših smernicah ekonomske politike za leto 2007 (2006/2272(INI))

535

P6_TA(2007)0052
Razmere v Darfurju
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Darfurju

542

P6_TA(2007)0053
Letno poročilo EIB (2005)
Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu EIB za leto 2005 (2006/2269(INI))

544

P6_TA(2007)0054
Dvig cene energije
Resolucija Evropskega parlamenta o makroekonomskih učinkih dviga cene energije (2006/2247(INI))

548

P6_TA(2007)0055
Dialog med kitajsko vlado in odposlanci dalajlame
Resolucija Evropskega parlamenta o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci dalajlame

554

P6_TA(2007)0056
Humanitarni položaj beguncev iz Iraka
Resolucija Evropskega parlamenta o iraških beguncih

556

P6_TA(2007)0057
Gvineja
Resolucija Evropskega parlamenta o Gvineji

558


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

ITS

Skupina identiteta, tradicija, suverenost

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top