EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Uradni list Evropske unije, C 256, 27. oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 256

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
27. oktober 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor
436. plenarno zasedanje 30. in 31. maja 2007

2007/C 256/01

Resolucija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prispevku za Evropski svet 21. in 22. junija 2007 – Časovni načrt za ustavni proces

1


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

437. plenarno zasedanje 11. in 12. julija 2007

2007/C 256/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine COM(2005) 276 konč. – 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poslovnem potencialu zlasti malih in srednje velikih podjetij (lizbonska strategija)

8

2007/C 256/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o naložbah v znanje in inovacije

17

2007/C 256/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o pregledu pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov COM(2006) 744 konč.

27

2007/C 256/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzvratnih ogledalih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih – (Kodificirana različica) COM(2007) 236 konč. – 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o opredelitvi energetske politike za Evropo (lizbonska strategija)

31

2007/C 256/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o:

Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema Skupnosti (kodificirana različica)

Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet

Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti COM(2006) 783 konč. – 2006/0273 (COD) – COM(2006) 785 konč. – 2006/0274 (COD) – COM(2006) 784 konč. – 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga COM(2006) 852 konč. – 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o satelitskih navigacijskih aplikacijah COM(2006) 769 konč.

47

2007/C 256/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o usmeritvenem jedrskem programu, predloženem v skladu s členom 40 Pogodbe Euratom v mnenje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru COM(2006) 844 konč.

51

2007/C 256/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 954/79 o ratifikaciji ali pristopu držav članic h Konvenciji Združenih narodov o Kodeksu vedenja linijskih konferenc COM(2006) 869 konč. – 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o radiofrekvenčni identifikaciji (RFID)

66

2007/C 256/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Galileo na razpotju: izvajanje evropskih programov sistema za globalno satelitsko navigacijo (GNSS) COM(2007) 261 konč.

73

2007/C 256/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o dvoletnem poročilu o napredku strategije EU za trajnostni razvoj

76

2007/C 256/16

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki o fitofarmacevtskih sredstvih COM(2006) 778 konč. – 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o inovacijah: učinku na spremembe v industriji in vlogi EIB

88

2007/C 256/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposlovanju prednostnih kategorij (lizbonska strategija)

93

2007/C 256/19

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o vlogi socialnih partnerjev pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja

102

2007/C 256/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o fleksivarnosti (Razsežnost notranje prožnosti – Kolektivna pogajanja in vloga socialnega dialoga kot instrumentov urejanja in preoblikovanja trgov dela)

108

2007/C 256/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposljivosti in podjetniškem duhu – Vloga civilne družbe, socialnih partnerjev ter lokalnih in regionalnih organov z vidika spola

114

2007/C 256/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zdravju in preseljevanju

123

2007/C 256/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evroregijah

131

2007/C 256/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med EU in Srednjo Ameriko

138

2007/C 256/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju ženskega podjetništva v regiji Euromed

144


SL

 

Top