Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, C 223, 22. september 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 223

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
22. september 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2007/C 223/01

Kodeks ravnanja

1

2007/C 223/02

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 211, 8.9.2007

3


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2007/C 223/03

Zadeva C-298/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 22. junija 2007 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V proti deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Zadeva C-301/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 26. junija 2007 – PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Zadeva C-322/07 P: Pritožba, ki jo je 12. julija 2007 vložila Papierfabrik August Koehler AG zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 26. aprila 2007, v združenih zadevah T-109/02 (Bolloré proti Komisiji), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton proti Komisiji), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti Komisiji), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler proti Komisiji), T-126/02 (M-real Zanders proti Komisiji), T-128/02 (Papeteries Mougeot proti Komisiji), T-129/02 (Torraspapel proti Komisiji), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles proti Komisiji) in T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga proti Komisiji)

5

2007/C 223/06

Zadeva C-327/07 P: Pritožba, ki jo je 13. julija 2007 vložila Bolloré SA zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 26. aprila 2007 v združenih zadevah Bolloré proti Komisiji (T-109/02), Arjo Wiggins Appleton proti Komisiji (T-118/02), Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti Komisiji (T-122/02), Papierfabrik August Koehler proti Komisiji (T-125/02), M-real Zanders proti Komisiji (T-126/02), Papeteries Mougeot proti Komisiji (T-128/02), Torraspapel proti Komisiji (T-129/02), Distribuidora Vizcaína de Papeles proti Komisiji (T-132/02) in Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga proti Komisiji (T-136/02)

6

2007/C 223/07

Zadeva C-334/07 P: Pritožba, ki jo je 18. julija 2007 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti razširjeni senat), razglašeno 3. maja 2007 v zadevi T-357/02, Freistaat Sachsen proti Komisiji Evropskih skupnosti

6

2007/C 223/08

Zadeva C-338/07 P: Pritožba, ki jo je 20. julija 2007 vložila Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 26. aprila 2007 v združenih zadevah Bolloré proti Komisiji (T-109/02), Arjo Wiggins Appleton proti Komisiji (T-118/02), Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti Komisiji (T-122/02), Papierfabrik August Koehler proti Komisiji (T-125/02), M-real Zanders proti Komisiji (T-126/02), Papeteries Mougeot proti Komisiji (T-128/02), Torraspapel proti Komisiji (T-129/02), Distribuidora Vizcaína de Papeles proti Komisiji (T-132/02) in Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga proti Komisiji (T-136/02)

7

2007/C 223/09

Zadeva C-347/07: Tožba, vložena 25. julija 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

8

2007/C 223/10

Zadeva C-368/07: Tožba, vložena 2. avgusta 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

8

2007/C 223/11

Zadeva C-370/07: Tožba, vložena 3. avgusta 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske unije

9

2007/C 223/12

Zadeva C-382/07: Tožba, vložena 8. avgusta 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

9

 

Sodišče prve stopnje

2007/C 223/13

Zadeva T-6/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2007 – wheyco proti Komisiji („Državne pomoči – Izpodbojni element – Ničnostna tožba – Dejanje s pravnimi posledicami – Pravni interes – Nedopustnost“)

10

2007/C 223/14

Zadeva T-252/06 P: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2007 – Beau proti Komisiji („Pritožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Poklicna bolezen – Očitno nedopustna pritožba – Očitno neutemeljena pritožba“)

10

2007/C 223/15

Zadeva T-415/06 P: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2007 – De Smedt proti Komisiji („Pritožba – Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Nekdanji začasni uslužbenec – Predlog za revizijo razvrstitve, določene ob zaposlitvi – Očitno neutemeljena pritožba“)

11

2007/C 223/16

Zadeva T-31/07 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 19. julija 2007 – Du Pont de Nemours (France) in drugi proti Komisiji („Začasna odredba – Predlog za odložitev izvršitve – Direktiva 91/414/EGS – Dopustnost – Fumus boni juris – Nujnost – Balance des intérêts“)

11

2007/C 223/17

Zadeva T-263/07: Tožba, vložena 17. julija 2007 – Estonija proti Komisiji

12

2007/C 223/18

Zadeva T-267/07: Tožba, vložena 9. julija 2007 – Italija proti Komisiji

12

2007/C 223/19

Zadeva T-268/07: Tožba, vložena 19. julija 2007 – Agrícola del Sureste proti Svetu in Komisiji

13

2007/C 223/20

Zadeva T-269/07: Tožba, vložena 19. julija 2007 – Mediterráneo Algodón proti Svetu in Komisiji

13

2007/C 223/21

Zadeva T-270/07: Tožba, vložena 19. julija 2007 – Devisa proti Svetu in Komisiji

14

2007/C 223/22

Zadeva T-271/07: Tožba, vložena 19. julija 2007 – Eurosemillas proti Svetu in Komisiji

14

2007/C 223/23

Zadeva T-272/07: Tožba, vložena 19. julija 2007 – Surcotton proti Svetu in Komisiji

14

2007/C 223/24

Zadeva T-274/07: Tožba, vložena 19. julija 2007 – Zhejiang Harmonic Hardware Products proti Svetu

15

2007/C 223/25

Zadeva T-285/07: Tožba, vložena 18. julija 2007 – Italija proti Parlamentu in Komisiji

15

2007/C 223/26

Zadeva T-287/07: Tožba, vložena 25. julija 2007 – cApStAn proti Komisiji

16

2007/C 223/27

Zadeva T-293/07 P: Pritožba, ki jo je 3. avgusta 2007 vložil Alessandro Lofaro zoper sklep, ki ga je 24. maja 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v združenih zadevah F-27/06 in F-75/06, Lofaro proti Komisiji

16

2007/C 223/28

Zadeva T-272/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. junija 2007 – Keppenne proti Komisiji

17

2007/C 223/29

Zadeva T-411/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. junija 2007 – Keppenne proti Komisiji

17

2007/C 223/30

Zadeva T-326/05: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2007 – Rath proti UUNT – AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Zadeva T-114/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2007 – Globe proti Komisiji

17

 

Sodišče za uslužbence Evropske Unije

2007/C 223/32

Zadeva F-133/06: Tožba, vložena 11. julija 2007 – Marcuccio proti Komisiji

18

2007/C 223/33

Zadeva F-18/07: Tožba, vložena 10. julija 2007 – Marcuccio proti Komisiji

18

2007/C 223/34

Zadeva F-20/07: Tožba, vložena 27. junija 2007 – Marcuccio proti Komisiji

19

2007/C 223/35

Zadeva F-21/07: Tožba, vložena 4. junija 2007 – Marcuccio proti Komisiji

20

2007/C 223/36

Zadeva F-70/07: Tožba, vložena 23. julija 2007 – Marcuccio proti Komisiji

20

2007/C 223/37

Zadeva F-74/07: Tožba, vložena 3. julija 2007 – Meierhofer proti Komisiji

21

2007/C 223/38

Zadeva F-77/07: Tožba, vložena 31. julija 2007 – Labate proti Komisiji

22


SL

 

Top