EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Uradni list Evropske unije, C 175, 27. julij 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 175

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
27. julij 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

436. plenarno zasedanje 30. in 31. maja 2007

2007/C 175/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/84/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače COM(2006) 486 konč.

1

2007/C 175/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnem programu Skupnosti 2008–2012 COM(2006) 687 konč. – 2006/0229 (COD)

8

2007/C 175/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti COM(2007) 76 konč.

11

2007/C 175/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji COM(2007) 95 konč. – 2007/0038 (COD)

13

2007/C 175/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o storitvah na notranjem trgu – zahteve trga dela in varstva potrošnikov

14

2007/C 175/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ostandardih kakovosti za vsebino, postopke in metode ocene socialnega vpliva s stališča socialnih partnerjev in drugih akterjev civilne družbe

21

2007/C 175/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o izvajanju Direktive 1997/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo COM(2006) 514 konč.

28

2007/C 175/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/855/EGS o združitvi delniških družb in Direktive Sveta 82/891/EGS o delitvi delniških družb v zvezi z zahtevo po neodvisnem strokovnem poročilu ob združitvi ali delitvi COM(2007) 91 konč. – 2007/0035 (COD)

33

2007/C 175/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil COM(2007) 90 konč. – 2007/0037 (COD)

37

2007/C 175/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih COM(2007) 192 konč. – 2007/0066 (COD)

40

2007/C 175/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij COM(2006) 745 konč. – 2006/0246 (COD)

40

2007/C 175/12

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet COM(2006) 388 konč. – 2006/0136 (COD)

44

2007/C 175/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti COM(2006) 818 konč. – 2006/0304 (COD)

47

2007/C 175/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave ter o spremembi določenih uredb COM(2007) 17 konč. – 2007/0012 (CNS)

53

2007/C 175/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil COM(2007) 93 konč. – 2007/0036 (COD)

57

2007/C 175/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izzivih in priložnostih EU v zvezi z globalizacijo

57

2007/C 175/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi: Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja COM(2006) 708 konč.

65

2007/C 175/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje COM(2006) 479 konč. – 2006/0163 (COD)

74

2007/C 175/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola COM(2006) 625 konč.

78

2007/C 175/20

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) COM(2006) 396 konč. – 2006/0130 (COD)

85

2007/C 175/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropski politiki varnosti v cestnem prometu in poklicnih voznikih – gradnja varnih in varovanih parkirišč

88

2007/C 175/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prihodnji zakonodaji o e-dostopnosti

91


SL

 

Top