EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Uradni list Evropske unije, C 318, 23. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 318

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
23. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

429. plenarno zasedanje 13. in 14. septembra 2006

2006/C 318/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o trajnostnem razvoju kot gonilni sili za spremembe v industriji

1

2006/C 318/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o ozemeljskem upravljanju sprememb v industriji: vloga socialnih partnerjev in prispevek programa za konkurenčnost in inovativnost

12

2006/C 318/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prispevku vseživljenjskega učenja s podporo informacijske tehnologije h konkurenčnosti Evrope, spremembam v industriji in razvoju družbenega kapitala

20

2006/C 318/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Medsebojnem učinkovanju med storitvami in evropsko predelovalno industrijo ter učinkih na zaposlovanje, konkurenčnost in produktivnost

26

2006/C 318/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji COM(2006) 91 konč. — 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju glasovalnih pravic delničarjev družb, ki imajo sedež v državi članici in katerih delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, ter o spremembi Direktive 2004/109/ES COM(2005) 685 konč. — 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči ter za njihov izračun in diseminacijo (predložila Komisija) COM(2006) 135 konč. — 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino COM(2005) 609 konč. — 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izvajanju lizbonskega programa Skupnosti: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembi direktiv 97/7/ES, 2000/12/ES in 2002/65/ES COM(2005) 603 konč. — 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim I) COM(2005) 650 konč. — 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije, o dostopu do informacij za popravilo vozil in o spremembi Direktive 72/306/EGS in Direktive …/…/ES COM(2005) 683 konč. — 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialnem turizmu v Evropi

67

2006/C 318/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij COM(2006) 66 konč. — 2006/0005 (COD)

78

2006/C 318/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja COM(2006) 93 konč. — 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o tematski strategiji za urbano okolje COM(2005) 718 konč. — SEC(2006) 16

86

2006/C 318/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o perspektivah za prihodnost kmetijstva na območjih s posebnimi naravnimi ovirami (gorske in otoške regije ter regije na skrajnem obrobju)

93

2006/C 318/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o obvladovanju izzivov podnebnih sprememb in vlogi civilne družbe

102

2006/C 318/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o uničevanju živalskih trupel in uporabi stranskih živalskih proizvodov

109

2006/C 318/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o posebnih ukrepih za spodbujanje gojenja sviloprejk (kodificirana različica) COM(2006) 4 konč. — 2006/0003 (CNS)

114

2006/C 318/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju nekaterih merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro COM(2006) 69 konč. — 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izboljšanju gospodarskih razmer v ribiški industriji COM(2006) 103 konč.

117

2006/C 318/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o glukozi in laktozi (kodificirana različica) COM(2006) 116 konč. — 2006/0038 (CNS)

122

2006/C 318/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o civilni družbi v Belorusiji

123

2006/C 318/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o priseljevanju v EU in politikah vključevanja: sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter organizacijami civilne družbe

128

2006/C 318/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropskih svetih delavcev: nova vloga pri spodbujanju evropskega povezovanja

137

2006/C 318/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sodelovanju civilne družbe v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu

147

2006/C 318/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o kakovosti delovnega življenja, produktivnosti in zaposlovanju v povezavi z globalizacijo in demografskimi spremembami

157

2006/C 318/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izboljšanju prepoznavnosti in učinkovitosti evropskega državljanstva

163

2006/C 318/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o načrtu za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 COM(2006) 92 konč.

173

2006/C 318/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vseevropskih prometnih koridorjih 2004–2006

180

2006/C 318/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o oskrbi EU z energijo: strategija za optimalno kombinacijo energetskih virov

185

2006/C 318/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave — COM(2005) 586 konč. — 2005/0236 (COD), predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav — COM(2005) 587 konč. — 2005/237 (COD), predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji — COM(2005) 588 konč. — 2005/0238 (COD), predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet — COM(2005) 589 konč. — 2005/0239 (COD), predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES — COM(2005) 590 konč. — 2005/240 (COD), predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč — COM(2005) 592 konč. — 2005/0241 (COD), predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij — COM(2005) 593 konč. — 2005/0242 (COD)

195

2006/C 318/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov COM(2005) 646 konč. — 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Programu GALILEO: uspešna ustanovitev Evropskega nadzornega organa

210

2006/C 318/35

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh „NAIADES“ — Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh COM(2006) 6 konč.

218

2006/C 318/36

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij — Premoščanje širokopasovne vrzeli COM(2006) 129 konč.

222

2006/C 318/37

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 417/2002 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2978/94 COM(2006) 111 konč. — 2006/0046 (COD)

229


SL

 

Top