Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:313E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 313, 20. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 313E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
20. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2006 — 2007

 

Seje: 23. oktober - 26. oktober 2006

 

Ponedeljek, 23. oktober 2006

2006/C 313E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Dobrodošlica

Sestava odborov

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo po umoru novinarke Ane Politkovske (vloženi predlogi resolucij)

Predložitev dokumentov

Peticije

Prerazporeditev sredstev

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS II (Uredba) ***I - Vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS II (Sklep) * - Dostop služb, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) ***I (razprava)

Priseljevanje žensk: vloga in mesto priseljenk v EU (razprava)

Izterjava sredstev Skupnosti (razprava)

Glavni izvedbeni ukrepi za direktivi o preglednosti in Prospectus (razprava)

Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***II - Financiranje omrežja Natura 2000 (razprava)

Mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite * (razprava)

Postopek za evropski plačilni nalog ***II (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

17

 

Torek, 24. oktober 2006

2006/C 313E/02

ZAPISNIK

19

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Sklep o nujnem postopku

Spominska slovesnost ob obletnici madžarske vstaje leta 1956

Rak dojk (razprava)

Podporni program za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007)***II (razprava)

Program Kultura (2007-2013)***II (razprava)

Čas glasovanja

Združeni narodi: odobritev vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Pristop Bolgarije in Romunije: zaposlovanje uradnikov Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sprememba statuta skupnega podjetja Galileo * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Finančni prispevek Norveške k delovanju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za odvzem imunitete Bogdanu Goliku (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 3/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 5/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Strateško partnerstvo med EU in Južno Afriko (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***II (glasovanje)

Podporni program za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007) ***II (glasovanje)

Program Kultura (2007-2013) ***II (glasovanje)

Mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite * (glasovanje)

Glavni izvedbeni ukrepi za direktivo o preglednosti (glasovanje)

Glavni izvedbeni ukrepi za direktivo o prospektu (glasovanje)

Priseljevanje žensk: vloga in mesto priseljenk v EU (glasovanje)

Izterjava sredstev Skupnosti (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava Parlamenta

Dobrodošlica

Predlog splošnega proračuna za leto 2007 (Oddelek III) - Predlog splošnega proračuna za leto 2007 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII in VIII) (razprava)

Sestava Parlamenta

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Program Mladi v akciji (2007-2013)***II (razprava)

Akcijski program na področju vseživljenjskega učenja***II (razprava)

Program Evropa za državljane (2007-2013)***II (razprava)

Omejitve pri trženju in uporabi perfluorooktan sulfonatov***I (razprava)

Protidampinški, protisubvencijski in zaščitni ukrepi tretjih držav (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

33

PRILOGA I

35

PRILOGA II

42

SPREJETA BESEDILA

62

P6_TA(2006)0421
Združeni narodi: odobritev vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Sklepa Sveta o pristopu Skupnosti k Pravilniku št. 107 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah o odobritvi vozil kategorij M2 ali M3 glede na njihovo splošno konstrukcijo (7884/1/2006 — C6-0198/ 2006 — 2005/0250(AVC))

62

P6_TA(2006)0422
Pristop Bolgarije in Romunije: zaposlovanje uradnikov Evropskih skupnosti *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (KOM(2006)0271 — C6-0221/2006 — 2006/0091(CNS))

62

P6_TA(2006)0423
Sprememba statuta skupnega podjetja Galileo *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi statuta skupnega podjetja Galileo, priloženega Uredbi Sveta (ES) št. 876/2002 (KOM(2006)0351 — C6-0252/2006 — 2006/0115(CNS))

63

P6_TA(2006)0424
Finančni prispevek Norveške k delovanju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Norveško o popravku zneska finančnega prispevka Norveške, predvidenega v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o udeležbi Norveške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (KOM(2006)0115 — C6-0140/2006 — 2006/0037(CNS))

64

P6_TA(2006)0425
Zahteva za odvzem imunitete Bogdanu Goliku
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za odvzem imunitete Bogdanu Goliku (2006/2218(IMM))

64

P6_TA(2006)0426
Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Maria Borghezia (2006/2151(IMM))

65

P6_TA(2006)0427
Predlog spremembe proračuna št. 3/2006 (dopolnitve)
Dopolnitve k predlogu spremembe proračuna št. 3/2006 Evropske unije za proračunsko leto 2006, Oddelek III — Komisija, Oddelek VIII, del B — Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0336/2006 — 2006/2119(BUD))

66

P6_TA(2006)0428
Predlog spremembe proračuna št. 3/2006
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2006 Evropske unije za proračunsko leto 2006, Oddelek III — Komisija, Oddelek VIII, del B — Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0336/2006 — 2006/2119(BUD))

68

P6_TA(2006)0429
Predlog spremembe proračuna št. 5/2006
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2006 Evropske unije za proračunsko leto 2006, Oddelek III — Komisija (13561/2006 — C6-0333/2006 — 2006/2202 (BUD))

69

P6_TA(2006)0430
Strateško partnerstvo EU-Južna Afrika
Resolucija Evropskega parlamenta o strateškem partnerstvu med EU in Južno Afriko (2006/2234(INI))

70

P6_TA(2006)0431
Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) (6284/1/2006 — C6-0226/2006 — 2004/0218(COD))

75

P6_TC2-COD(2004)0218
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. oktobra 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)

75

PRILOGA
UKREPI, UPRAVIČENI DO SREDSTEV

86

P6_TA(2006)0432
Podporni program za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007)***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o izvedbi podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor (MEDIA 2007) (6233/2/2006 — C6-0271/2006 — 2004/0151(COD))

87

P6_TA(2006)0433
Program Kultura (2007-2013) ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Kultura (2007-2013) (6235/3/2006 — C6-0269/2006 — 2004/0150 (COD))

88

P6_TC2-COD(2004)0150
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. oktobra 2006 z namenom sprejetja Sklepa (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Kultura (2007—2013)

88

PRILOGA

96

P6_TA(2006)0434
Mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite (prenova) (KOM(2006)0029 — C6-0076/2006 — 2006/0009(CNS))

100

P6_TA(2006)0435
Izvedbeni ukrepi (nivo 2) Direktive o preglednosti
Resolucija Evropskega parlamenta o glavnih izvedbenih ukrepih za Direktivo o preglednosti

114

P6_TA(2006)0436
Izvedbeni ukrepi (nivo 2) Direktive o prospektu
Resolucija Evropskega parlamenta o računovodskih standardih, ki jih uporabljajo izdajatelji iz tretjih držav in njihovi skladnosti z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot navedeno v osnutku izvedbenih ukrepov iz Direktive o prospektu in Direktive o preglednosti (osnutek Uredbe Komisije, ki spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 809/2004 o računovodskih standardih, v skladu s katerimi so prikazane pretekle informacije, vsebovane v prospektih, in osnutek Sklepa Komisije o uporabi informacij, pripravljenih v skladu z mednarodno sprejetimi računovodskimi standardi, s strani izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav)

116

P6_TA(2006)0437
Priseljevanje žensk: vloga in mesto priseljenk v EU
Resolucija Evropskega parlamenta o priseljevanju žensk: vloga in mesto priseljenk v Evropski uniji (2006/2010(INI))

118

P6_TA(2006)0438
Izterjava sredstev Skupnosti
Resolucija Evropskega parlamenta o izterjavi sredstev Skupnosti (2005/2163(INI))

125

 

Sreda, 25. oktober 2006

2006/C 313E/03

ZAPISNIK

132

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Članstvo v političnih skupinah

Mirovni proces v Španiji (razprava)

Izid neformalnega vrha voditeljev držav in vlad (Lahti, 20. oktober 2006) (razprava)

Slavnostna seja - Madžarska

Čas glasovanja

Mirovni proces v Španiji (glasovanje)

Postopek za evropski plačilni nalog ***II (glasovanje)

Program Mladi v akciji (2007-2013) ***II (glasovanje)

Akcijski program na področju vseživljenjskega učenja ***II (glasovanje)

Program Evropa za državljane (2007-2013) ***II (glasovanje)

Omejitve pri trženju in uporabi perfluorooktan sulfonatov ***I (glasovanje)

Vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS II (Uredba) ***I (glasovanje)

Dostop služb, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) ***I (glasovanje)

Vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS II (Sklep) * (glasovanje)

Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo po umoru novinarke Ane Politkovske (glasovanje)

Rak dojk (glasovanje)

Protidampinški, protisubvencijski in zaščitni ukrepi tretjih držav (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Dobrodošlica

Moldavija (Pridnestrje), Gruzija (Južna Osetija) (razprava)

Izvoz strupenih odpadkov v Afriko - Kazenskopravno varstvo okolja (razprava)

Evro-sredozemski pridružitveni sporazum EU-Sirija (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Konferenca o podnebnih spremembah v Nairobiju (razprava)

Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh NAIADES (razprava)

Javno-zasebna partnerstva in zakonodaja Skupnosti o javnih naročilih in koncesijah (razprava)

Uporaba Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

145

PRILOGA I

147

PRILOGA II

152

SPREJETA BESEDILA

165

P6_TA(2006)0439
Mirovni proces v Španiji
Resolucija Evropskega parlamenta o mirovnem procesu v Španiji

165

P6_TA(2006)0440
Postopek za evropski plačilni nalog ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (7535/3/2006 — C6-0227/2006 — 2004/0055(COD))

165

P6_TC2-COD(2004)0055
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 25. oktobra 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

166

PRILOGA I

180

PRILOGE II DO VII

186

P6_TA(2006)0441
Program „Mladi v akciji“ (2007-2013) ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Mladi v akciji“ za obdobje 2007-2013 (6236/3/2006 — C6-0273/2006 — 2004/0152(COD))

186

P6_TA(2006)0442
Akcijski program na področju vseživljenjskega učenja ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (6237/3/2006 — C6-0274/2006 — 2004/0153(COD))

187

P6_TA(2006)0443
Program „Evropa za državljane“ (2007-2013) ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta za sprejetje Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Evropa za državljane“ za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva za obdobje 2007-2013 (9575/1/2006 — C6-0316/2006 — 2005/0041(COD))

187

P6_TC2-COD(2005)0041
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 25. oktobra 2006z namenom sprejetja Sklepa (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007-2013

188

PRILOGA

196

P6_TA(2006)0444
Omejitve pri trženju in uporabi perfluorooktan sulfonatov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi perfluorooktan sulfonatov (sprememba Direktive Sveta 76/769/EGS) (KOM(2005)0618 — C6-0418/2005 — 2005/0244(COD))

199

P6_TC1-COD(2005)0244
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. oktobra 2006 z namenom sprejetja Direktive 2006/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi perfluorooktan sulfonatov (sprememba Direktive Sveta 76/769/EGS)

200

PRILOGA

203

P6_TA(2006)0445
Vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS II (Uredba) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2005)0236 — C6-0174/2005 — 2005/0106(COD))

204

P6_TC1-COD(2005)0106
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. oktobra 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

204

P6_TA(2006)0446
Dostop služb, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2005)0237 — C6-0175/2005 — 2005/0104(COD))

229

P6_TC1-COD(2005)0104
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. oktobra 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

230

P6_TA(2006)0447
Vzpostavitev, delovanje in uporaba SIS II (Sklep) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2005)0230 — C6-0301/2005 — 2005/0103(CNS))

233

P6_TC1-CNS(2005)0103
PREDLOG SKLEPA SVETA o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

234

PRILOGA

268

P6_TA(2006)0448
Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo po umoru novinarke Ane Politkovske
Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU in Rusijo po umoru ruske novinarke Ane Politkovske

271

P6_TA(2006)0449
Rak dojk
Resolucija Evropskega parlamenta o raku dojk v razširjeni Evropski uniji

273

P6_TA(2006)0450
Protidampinški, protisubvencijski in zaščitni ukrepi tretjih držav
Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu Komisije Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih tretjih držav proti Skupnosti (2004) (2006/2136(INI))

276

 

Četrtek, 26. oktober 2006

2006/C 313E/04

ZAPISNIK

280

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Evropska centralna banka (2005) (razprava)

Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja * - Prostovoljne prilagoditve neposrednih plačil v okviru SKP * (razprava)

Dobrodošlica

Čas glasovanja

Predlog splošnega proračuna Evropske unije - Proračunsko leto 2007 (glasovanje)

Predlog splošnega proračuna za leto 2007 (Oddelek III) (glasovanje)

Predlog splošnega proračuna za leto 2007 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII in VIII) (glasovanje)

Ribiške flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti * (postopek brez poročila) (glasovanje)

Spominska slovesnost ob obletnici madžarske vstaje leta 1956 (glasovanje)

Moldavija (Pridnestrje) (glasovanje)

Gruzija (Južna Osetija) (glasovanje)

Izvoz strupenih odpadkov v Afriko (glasovanje)

Kazenskopravno varstvo okolja (glasovanje)

Evro-sredozemski pridružitveni sporazum EU-Sirija (glasovanje)

Konferenca o podnebnih spremembah v Nairobiju (glasovanje)

Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh NAIADES (glasovanje)

Javno-zasebna partnerstva in zakonodaja Skupnosti o javnih naročilih in koncesijah (glasovanje)

Uporaba Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev (glasovanje)

Evropska centralna banka (2005) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sestava odborov in delegacij

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Tibet

Sojenje Ríosu Monttu

Uzbekistan

Čas glasovanja

Tibet (glasovanje)

Sojenje Ríosu Monttu (glasovanje)

Uzbekistan (glasovanje)

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

294

PRILOGA I

296

PRILOGA II

328

SPREJETA BESEDILA

410

P6_TA(2006)0451
Predlog splošnega proračuna za leto 2007 (Oddelek III)
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek III — Komisija (C6-0299/2006 — 2006/2018(BUD)) in pisni predlog sprememb št. 1/2007 (SEK(2006)0762) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007

410

P6_TA(2006)0452
Predlog splošnega proračuna za leto 2007 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII in VIII)
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek I - Evropski parlament, Oddelek II - Svet, oddelek IV - Sodišče, Oddelek V - Računsko sodišče, Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII - Odbor regij, Oddelek VIII (A) - Evropski varuh človekovih pravic, Oddelek VIII (B) - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0300/2006 — 2006/2018(BUD))

415

P6_TA(2006)0453
Upravljanje ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (KOM (2006)0433 — C6-0295/2006 — 2006/0148(CNS)

425

P6_TA(2006)0454
Spominska slovesnost ob obletnici madžarske vstaje leta 1956
Resolucija Evropskega parlamenta o 50. obletnici madžarske vstaje leta 1956 in njenem zgodovinskem pomenu za Evropo

426

P6_TA(2006)0455
Moldavija (Pridnestrje)
Resolucija Evropskega parlamenta o Moldaviji (Pridnestrju)

427

P6_TA(2006)0456
Južna Osetija
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Južni Osetiji

429

P6_TA(2006)0457
Izvoz strupenih odpadkov v Afriko
Resolucija Evropskega parlamenta o izvozu strupenih odpadkov v Afriko

432

P6_TA(2006)0458
Kazenskopravno varstvo okolja
Resolucija Evropskega parlamenta o nadaljnjih postopkih v zvezi z mnenjem Parlamenta o varstvu okolja: boj proti kriminalu, kazniva dejanja in kazni

434

P6_TA(2006)0459
Evro-sredozemski pridružitveni sporazum EU-Sirija
Resolucija Evropskega parlamenta o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o sklenitvi Evrosredozemskega pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani (2006/2150(INI))

436

P6_TA(2006)0460
Strategija EU za konferenco o podnebnih spremembah v Nairobiju
Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji Evropske unije za konferenco o podnebnih spremembah v Nairobiju (COP 12 in COP/MOP 2)

439

P6_TA(2006)0461
Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh „NAIADES“
Resolucija Evropskega parlamenta o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh: „NAIADES“ - Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh (2006/2085(INI))

443

P6_TA(2006)0462
Javno-zasebna partnerstva
Resolucija Evropskega parlamenta o javno-zasebnih partnerstvih in zakonodaji Skupnosti na področju javnih naročil in koncesij (2006/2043(INI))

447

P6_TA(2006)0463
Napotitve delavcev
Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev (2006/2038(INI))

452

P6_TA(2006)0464
Evropska centralna banka (2005)
Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2005 (2006/2206(INI))

458

P6_TA(2006)0465
Tibet
Resolucija Evropskega parlamenta o Tibetu

463

P6_TA(2006)0466
Sojenje Ríosu Monttu
Resolucija Evropskega parlamenta o postopku proti Ríosu Monttu

465

P6_TA(2006)0467
Uzbekistan
Resolucija Evropskega parlamenta o Uzbekistanu

466


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top