EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:309:TOC

Uradni list Evropske unije, C 309, 16. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 309

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
16. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

428. plenarno zasedanje 5. in 6. julija 2006

2006/C 309/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pravni ureditvi konkurence in varstva potrošnikov

1

2006/C 309/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Izvajanju Lizbonskega programa Skupnosti: Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij — Več raziskav in inovacij — naložba za rast in zaposlovanje COM(2005) 488 konč.

10

2006/C 309/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 COM(2005) 567 konč. — 2005/0227 (COD)

15

2006/C 309/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju lizbonskega programa Skupnosti: strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja COM(2005) 535 konč.

18

2006/C 309/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Carinskem zakoniku Skupnosti (Posodobljeni carinski zakonik) COM(2005) 608 konč. — 2005/0246 (COD)

22

2006/C 309/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o beli knjigi o politiki finančnih storitev 2005–2010 COM(2005) 629 konč.

26

2006/C 309/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Sveta o odobritvi pristopa Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov, sprejetemu v Ženevi 2. julija 1999COM(2005) 687 konč. — 2005/0273 (CNS) in predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 6/2002 in Uredbe (ES) št. 40/94 za uveljavitev pristopa Evropske skupnosti k Ženevskemu aktu Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov COM(2005) 689 konč. — 2005/0274 (CNS)

33

2006/C 309/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru 7. okvirnega programa in razširjanja rezultatov raziskav (2007–2013) COM(2005) 705 konč. — 2005/0277 (COD)

35

2006/C 309/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Uredbe Sveta (Euratom) o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in razširjanje rezultatov raziskav (2007 do 2011) COM(2006) 42 konč. — 2006/0014 (CNS)

41

2006/C 309/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi COM(2005) 651 konč./2 — 2005/0264 (CNS)

46

2006/C 309/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o varnosti v zračnem prometu

51

2006/C 309/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih COM(2005) 667 konč. — 2005/0281 (COD)

55

2006/C 309/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu — Akcijski načrt 2006–2008 za poenostavitev in izboljšanje skupne ribiške politike COM(2005) 647 konč.

60

2006/C 309/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij — tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov COM(2005) 670 konč. — [SEK(2005) 1683 + SEK(2005) 1684]

67

2006/C 309/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o obvladovanju ameriškega kaparja COM(2006) 123 konč. — 2006/0040 (CNS)

71

2006/C 309/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o tveganjih in problemih, povezanih z oskrbo evropske industrije s surovinami

72

2006/C 309/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS) COM(2006) 11 konč. — 2006/0004 (COD)

78

2006/C 309/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih med EU in Andsko skupnostjo

81

2006/C 309/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prihodnosti politike severne dimenzije

91

2006/C 309/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropski sosedski politiki

96

2006/C 309/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (…/…/ES, Euratom) COM(2006) 99 konč. — 2006/0039 (CNS)

103

2006/C 309/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o oprostitvi davka na dodano vrednost in trošarine na blago, ki ga potniki uvozijo iz tretjih držav COM(2006) 76 konč. — 2006/0021 (CNS)

107

2006/C 309/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju lizbonskega programa Skupnosti: Spodbujanje podjetniškega razmišljanja skozi izobraževanje in učenje COM(2006) 33 konč.

110

2006/C 309/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o beli knjigi o evropski komunikacijski politiki COM(2006) 35 konč.

115

2006/C 309/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialni koheziji: dati vsebino evropskemu socialnemu modelu

119

2006/C 309/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi organizacij civilne družbe v procesu izvajanja kohezijske politike in politike regionalnega razvoja

126

2006/C 309/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja za uresničitev nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) COM(2005) 602 konč. 2005/0235 CNS

133

2006/C 309/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prihodnosti storitev splošnega pomena

135


SL

 

Top