EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:306E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 306, 15. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 306E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
15. december 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2006 — 2007

 

Seje: 25. september — 28. september 2006

 

Ponedeljek, 25. september 2006

2006/C 306E/01

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sestava odborov in delegacij

Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Časovni razpored delnih zasedanj

Sporočilo predsednika

Predložitev dokumentov

Peticije

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Čistejši zrak za Evropo ***I - Tematska strategija o onesnaževanju zraka (razprava)

Tematska strategija za urbano okolje (razprava)

Razrešnica 2004: Oddelek I, Evropski parlament (razprava)

Evropska listina kakovosti za mobilnost (izobraževanje in usposabljanje) ***I (razprava)

Ključne sposobnosti za vseživljenjsko učenje ***I (razprava)

Dopolnitev nacionalnih šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev evropske dimenzije (razprava)

Oblikovanje evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

13

 

Torek, 26. september 2006

2006/C 306E/02

ZAPISNIK

15

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Bela knjiga Komisije o storitvah splošnega pomena (razprava)

Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost - PROGRESS ***II (razprava)

Čas glasovanja

Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom: Stanovanja in regionalna politika (člen 117 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju z Odborom regij: Stanovanja in regionalna politika (člen 118 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Janisa Sakellariouja (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Mediji in razvoj (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Dopolnitev nacionalnih šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev evropske dimenzije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Čistejši zrak za Evropo ***I (glasovanje)

Slavnostna seja - Liberija

Čas glasovanja (nadaljevanje)

Razrešnica 2004: Oddelek I, Evropski parlament (glasovanje)

Evropska listina kakovosti za mobilnost (izobraževanje in usposabljanje) ***I (glasovanje)

Ključne sposobnosti za vseživljenjsko učenje ***I (glasovanje)

Tematska strategija o onesnaževanju zraka (glasovanje)

Tematska strategija za urbano okolje (glasovanje)

Oblikovanje evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sporočilo Komisije - Pristop Bolgarije in Romunije

Doseženi napredek Turčije na poti k pristopu (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost - PROGRESS ***II (nadaljevanje razprave)

Zaščita evra pred ponarejanjem (program Perikles) * - Zaščita evra pred ponarejanjem (program Perikles) - nesodelujoče države članice * (razprava)

Upoštevanje obsodb med državami članicami * (razprava)

Strateške smernice Skupnosti o koheziji *** (razprava)

GALILEO (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

27

PRILOGA I

29

PRILOGA II

38

SPREJETA BESEDILA

95

P6_TA(2006)0359
Zahteva za zaščito imunitete Janisa Sakellariouja
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Jannisa Sakellariouja (2006/2145(IMM))

95

P6_TA(2006)0360
Mediji in razvoj
Resolucija Evropskega parlamenta o medijih in razvoju (2006/2080(INI))

96

P6_TA(2006)0361
Dopolnitev nacionalnih šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za
vključitev evropske dimenzije Resolucija Evropskega parlamenta o pobudah za dopolnitev nacionalnih šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev evropske dimenzije (2006/2041(INI))

100

P6_TA(2006)0362
Čistejši zrak za Evropo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (KOM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD))

102

P6_TC1-COD(2005)0183
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 26. septembra 2006 z namenom sprejetja Direktive 2006/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

103

PRILOGA I
CILJI KAKOVOSTI PODATKOV

121

PRILOGA II
DOLOČITEV ZAHTEV ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, TRDNIH DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, OGLJIKOVEGA MONOKSIDA TER BENZENA V ZUNANJEM ZRAKU ZNOTRAJ OBMOČJA ALI V STRNJENEGA NASELJA

123

PRILOGA III
POSTAVITEV MEST VZORČENJA ZA MERJENJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, TRDNIH DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, OGLJIKOVEGA MONOKSIDA TER BENZENA V ZUNANJEM ZRAKU

124

PRILOGA IV
MERITVE NA NEIZPOSTAVLJNIH MESTIH NE GLEDE NA KONCENTRACIJO

126

PRILOGA V
MERILA ZA DOLOČITEV NAJMANJŠEGA ŠTEVILA MEST VZORČENJA ZA MERITVE NA STALNEM MERILNEM MESTU GLEDE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, TRDNIH DELCEV (PM10, PM2,5), SVINCA, OGLJIKOVEGA MONOKSIDA TER BENZENA V ZUNANJEM ZRAKU

127

PRILOGA VI
REFERENČNE METODE ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, TRDNIH DELCEV (PM10 IN PM2,5) SVINCA, OGLJIKOVEGA MONOKSIDA, BENZENA TER OZONA

128

PRILOGA VII
CILJNE VREDNOSTI IN DOLGOROČNI CILJI ZA OZON

129

PRILOGA VIII
MERILA ZA RAZVRŠČANJE IN POSTAVITEV MEST VZORČENJA ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ OZONA

131

PRILOGA IX
MERILA ZA DOLOČITEV NAJMANJŠEGA ŠTEVILA MEST VZORČENJA ZA MERITVE KONCENTRACIJ OZONA NA STALNEM MESTU

132

PRILOGA X
MERITVE PREDHODNIH SESTAVIN OZONA

133

PRILOGA XI
MEJNE VREDNOSTI ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

134

PRILOGA XII
OPOZORILNI IN ALARMNI PRAG

135

PRILOGA XIII
KRITIČNE VREDNOSTI ZA VARSTVO RASTLIN

135

PRILOGA XIV
CILJ ZMANJŠANJA IZPOSTAVLJENOSTI IN CILJNA TER MEJNA VREDNOST ZA TRDNE DELCE PM2,5

135

PRILOGA XV
PODATKI, KI MORAJO BITI VKLJUČENI V LOKALNE, REGIONALNE ALI NACIONALNE NAČRTE ALI PROGRAME ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA V SKLADU S ČLENOM 21

136

PRILOGA XVI
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

139

PRILOGA XVII
UKREPI, KI SE MORAJO IZVAJATI PRI VIRU, DA BI DRŽAVAM ČLANICAM OMOGOČILI DOSEGANJE MEJNIH VREDNOSTI KAKOVOSTI ZRAKA DO DOLOČENIH ROKOV

140

PRILOGA XVIII
KORELACIJSKA TABELA

140

P6_TA(2006)0363
Razrešnica 2004: Oddelek I, Evropski parlament

143

143

145

P6_TA(2006)0364
Evropska listina kakovosti za mobilnost (izobraževanje in usposabljanje) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o transnacionalni mobilnosti v Skupnosti zaradi izobraževanja in usposabljanja: Evropska listina kakovosti za mobilnost (KOM(2005)0450 — C6-0291/2005 — 2005/0179(COD))

160

P6_TC1-COD(2005)0179
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 26. septembra 2006 z namenom sprejetja Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o transnacionalni mobilnosti v Skupnosti zaradi izobraževanja in usposabljanja: Evropska listina kakovosti za mobilnost

160

PRILOGA
EVROPSKA LISTINA KAKOVOSTI ZA MOBILNOST

163

P6_TA(2006)0365
Ključne sposobnosti za vseživljenjsko učenje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje (KOM(2005)0548 — C6-0375/2005 — 2005/0221(COD))

165

P6_TC1-COD(2005)0221
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 26. septembra 2006 z namenom sprejetja Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje

166

PRILOGA
KLJUČNE KOMPETENCE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE - EVROPSKI REFERENČNI OKVIR

169

P6_TA(2006)0366
Tematska strategija o onesnaževanju zraka
Resolucija Evropskega parlamenta o tematski strategiji o onesnaževanju zraka (2006/2060(INI))

176

P6_TA(2006)0367
Tematska strategija za urbano okolje
Resolucija Evropskega parlamenta o tematski strategiji za urbano okolje (2006/2061(INI))

182

P6_TA(2006)0368
Oblikovanje evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij
Resolucija Evropskega parlamenta o oblikovanju evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (2006/2002(INI))

188

P6_TA(2006)0369
Prepoved proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji
Izjava Evropskega parlamenta o prepovedi proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji

194

 

Sreda, 27. september 2006

2006/C 306E/03

ZAPISNIK

196

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Sestava Parlamenta

Območje svobode, varnosti in pravice - Skupna politika priseljevanja (razprava)

Dobrodošlica

Čas glasovanja

Varstvo osebnih podatkov * (končno glasovanje)

Zaščita evra pred ponarejanjem (program Perikles) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zaščita evra pred ponarejanjem (program Perikles) - nesodelujoče države članice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Upoštevanje obsodb med državami članicami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Sporazum ES-Gvineja Bissau o ribolovu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 3/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 4/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost - PROGRESS ***II (glasovanje)

Strateške smernice Skupnosti o koheziji *** (glasovanje)

Bela knjiga Komisije o storitvah splošnega pomena (glasovanje)

Doseženi napredek Turčije na poti k pristopu (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Razmere v Darfurju (razprava)

Gospodarski in trgovinski odnosi EU z Indijo (razprava)

Članstvo v političnih skupinah

Obeti za ženske v mednarodni trgovini (razprava)

Izboljšanje gospodarskih razmer v ribiškem sektorju (razprava)

Izkoriščanje staležev morske plošče in morskega lista v Severnem morju * (razprava)

Odstranjevanje plavuti morskih psov na krovu plovil (razprava)

Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov in označevanje tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

206

PRILOGA I

208

PRILOGA II

219

SPREJETA BESEDILA

263

P6_TA(2006)0370
Varstvo osebnih podatkov *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (KOM(2005)0475 — C6-0436/2005 — 2005/0202(CNS))

263

P6_TA(2006)0371
Zaščita evra pred ponarejanjem (program „Pericles“) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles“) (KOM(2006)0243 — C6-0179/2006 — 2006/0078(CNS))

264

P6_TA(2006)0372
Zaščita evra pred ponarejanjem (program „Pericles“) - nesodelujoče države članice *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o razširitvi na ne-sodelujoče države članice uporabe Sklepa 2006/.../ES o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles“) (KOM(2006)0243 — C6-0180/2006 — 2006/0079(CNS))

264

P6_TA(2006)0373
Upoštevanje obsodb med državami članicami *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (KOM(2005)0091 — C6-0235/2005 — 2005/0018(CNS))

265

P6_TA(2006)0374
Sporazum ES-Gvineja Bissau o ribolovu *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s podaljšanjem Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje Bissau, za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007 (KOM(2006)0182 — C6-0167/2006 — 2006/0065(CNS))

270

P6_TA(2006)0375
Predlog spremembe proračuna št. 3/2006 (dopolnitve)
Dopolnitve k predlogu spremembe proračuna št. 3/2006 Evropske unije za proračunsko leto 2006, Oddelek III — Komisija, Oddelek VIII, del B — Evropski nadzornik za varstvo podatkov (11297/2006 — C6-0239/2006 -2006/2119(BUD))

271

P6_TA(2006)0376
Predlog spremembe proračuna št. 3/2006
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2006 Evropske unije za proračunsko leto 2006, Oddelek III — Komisija, Oddelek VIII, del B — Evropski nadzornik za varstvo podatkov (11297/2006 — C6-0239/2006 — 2006/2119(BUD))

273

P6_TA(2006)0377
Predlog spremembe proračuna št. 4/2006
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2006 Evropske unije za proračunsko leto 2006, Oddelek III — Komisija (11298/2006 — C6-0247/2006 — 2006/2149(BUD))

274

P6_TA(2006)0378
Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost — PROGRESS ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost - PROGRESS (6282/3/2006 — C6-0272/2006 — 2004/0158(COD))

275

P6_TA(2006)0379
Strateške smernice o koheziji ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o strateških smernicah Skupnosti o koheziji (11807/2006 — C6-0266/2006 — 2006/0131(AVC))

276

P6_TA(2006)0380
Storitve splošnega pomena
Resolucija Evropskega parlamenta o Beli knjigi Komisije o storitvah splošnega pomena (2006/2101(INI))

277

P6_TA(2006)0381
Doseženi napredek Turčije na poti k pristopu
Resolucija Evropskega parlamenta o doseženem napredku Turčije na poti k pristopu (2006/2118(INI))

284

 

Četrtek, 28. september 2006

2006/C 306E/04

ZAPISNIK

297

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Prerazporeditev sredstev

Nanoznanosti in nanotehnologije (2005-2009) (razprava)

Povečati in izboljšati pomoč Evropske unije: ukrepi za učinkovito pomoč za leto 2006 (razprava)

Predložitev skupnih stališč Sveta

Čas glasovanja

Povečati in izboljšati pomoč Evropske unije: ukrepi za učinkovito pomoč za leto 2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Izkoriščanje staležev morske plošče in morskega lista v Severnem morju * (glasovanje)

Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov in označevanje tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil * (glasovanje)

GALILEO (glasovanje)

Skupna politika priseljevanja (glasovanje)

Razmere v Darfurju (glasovanje)

Gospodarski in trgovinski odnosi EU z Indijo (glasovanje)

Obeti za ženske v mednarodni trgovini (glasovanje)

Izboljšanje gospodarskih razmer v ribiškem sektorju (glasovanje)

Odstranjevanje plavuti morskih psov na krovu plovil (glasovanje)

Nanoznanosti in nanotehnologije (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki in namere glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Dnevni red naslednjega delnega zasedanja

Srečanje ASEM (Helsinki, 10.-11. september 2006) (razprava)

Prihodnji ukrepi na področju patentov (razprava)

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

310

PRILOGA I

312

PRILOGA II

325

SPREJETA BESEDILA

373

P6_TA(2006)0382
Paket o učinkoviti pomoči za leto 2006
Resolucija Evropskega parlamenta „Več in bolje sodelovanje: paket o učinkoviti pomoči za leto 2006“ (2006/2208(INI))

373

P6_TA(2006)0383
Izkoriščanje staležev morske plošče in morskega lista v Severnem morju *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi načrta upravljanja za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju (KOM(2005)0714 — C6-0034/2006 — 2006/0002(CNS))

381

P6_TA(2006)0384
Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov in označevanje tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (KOM(2005)0671 — C6-0033/2006 — 2005/0279(CNS))

387

P6_TA(2006)0385
Galileo
Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu stanja programa Galileo

393

P6_TA(2006)0386
Skupna politika priseljevanja Evropske unije
Resolucija Evropskega parlamenta o skupni politiki priseljevanja Evropske unije

394

P6_TA(2006)0387
Razmere v Darfurju
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Darfurju

397

P6_TA(2006)0388
Gospodarski in trgovinski odnosi EU z Indijo
Resolucija Evropskega parlamenta o gospodarskih in trgovinskih odnosih Evropske unije z Indijo (2006/2034(INI))

400

P6_TA(2006)0389
Perspektive za ženske v mednarodni trgovini
Resolucija Evropskega parlamenta o perspektivah za ženske v mednarodni trgovini (2006/2009(INI))

413

P6_TA(2006)0390
Izboljšanje gospodarskih razmer v ribiškem sektorju
Resolucija Evropskega parlamenta o izboljšanju gospodarskih razmer v ribiškem sektorju (2006/2110(INI))

417

P6_TA(2006)0391
Odstranjevanje plavuti morskih psov na krovu plovil
Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (2006/2054(INI))

424

P6_TA(2006)0392
Nanoznanosti in nanotehnologije
Resolucija Evropskega parlamenta o nanoznanostih in nanotehnologijah: Akcijski načrt za Evropo 2005-2009 (2006/2004(INI))

426


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Informacije, povezane s časom glasovanja

V kolikor ni določeno drugače, se šteje, da so poročevalci pred glasovanjem obvestili predsedstvo o svojih stališčih glede predlogov sprememb.

Kratice imen parlamentarnih odborov

AFET

Odbor za zunanje zadeve

DEVE

Odbor za razvoj

INTA

Odbor za mednarodno trgovino

BUDG

Odbor za proračun

CONT

Odbor za proračunski nadzor

ECON

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

EMPL

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ENVI

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ITRE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

IMCO

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

TRAN

Odbor za promet in turizem

REGI

Odbor za regionalni razvoj

AGRI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

PECH

Odbor za ribištvo

CULT

Odbor za kulturo in izobraževanje

JURI

Odbor za pravne zadeve

LIBE

Odbor za svoboščine in pravice državljanov, pravosodje in notranje zadeve

AFCO

Odbor za ustavne zadeve

FEMM

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti

PETI

Odbor za peticije

Kratice imen političnih skupin

PPE-DE

Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov

PSE

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

IND/DEM

Skupina neodvisnosti in demokracije

UEN

Skupina združenje za Evropo narodov

NI

Samostojni poslanci

SL

 

Top